ODCINEK KANAŁU SŁUŻĄCY DO POKONYWANIA PRZESZKÓD TERENOWYCH, TAKICH JAK KORYTA RZECZNE, NIECKI CZY KOLIDUJĄCE Z TRASĄ KANAŁU PODZIEMNE OBIEKTY, POPROWADZONY POD TEGO TYPU PRZESZKODAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYFON to:

odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYFON

SYFON to:

grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej w postaci rury wygiętej w kształtS, które ma zapobiegać dostawaniu się wyziewów w toalety do pomieszczeń (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)SYFON to:

rurkowate przedłużenie wrzeciona i abapikalnej (położonej daleko od szczytu muszli) części wargi zewnętrznej ujścia dla osłonięcia syfonu oddechowego (na 5 lit.)SYFON to:

zawartość syfonu, grubościennej butli do napojów gazowanych, posiadającej urządzenie zamykające, po otwarciu którego ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

naczynie-butla do wytwarzania napojów gazowych (na 5 lit.)SYFON to:

specjalna butelka do napojów gazowanych zaopatrzona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn wydostaje się z butelki pod ciśnieniem gazu (na 5 lit.)SYFON to:

urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)SYFON to:

odpowiednio wygięty odcinek rurociągu ułożony pod dnem rzeki, kanału itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK KANAŁU SŁUŻĄCY DO POKONYWANIA PRZESZKÓD TERENOWYCH, TAKICH JAK KORYTA RZECZNE, NIECKI CZY KOLIDUJĄCE Z TRASĄ KANAŁU PODZIEMNE OBIEKTY, POPROWADZONY POD TEGO TYPU PRZESZKODAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.817

SŁÓJ, BRYLANTYNA, DOMEK KEMPINGOWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, MAMIŃSKI, KWIATEK, SŁOIK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, CHŁODNIK LITEWSKI, TABLICA, GRUSZKA, KLUCZ PUBLICZNY, EZOFAGOSKOP, SCRIPTORIUM, MLEKO, KOMPAS MAGNETYCZNY, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, ROZCIĄGACZ, TALERZYK, ROZTWÓR STAŁY, WODA-WODA, GREKA, NIEUNIKNIONOŚĆ, BARKAS, HETEROTIS, JEŻ MORSKI, KĘPA, KLAMRA, PREMIA ZALESIENIOWA, MAPA NUMERYCZNA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, GAZ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, CHŁODNIA KOMINOWA, ELEKTROLUMINESCENCJA, KĄPIEL BARWIĄCA, POCIĄG ROBOCZY, ZWIASTUN, TRAPEZ, OPONA PNEUMATYCZNA, ANABIOZA, DELIKATNOŚĆ, SZALANDA, WIĆ, STAŁA SVEDBERGA, PIEZOMAGNETYK, PURPURA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KOMPENSACJA, RENTGENOMETR, ŁABĘDŹ, MIKROFON WĘGLOWY, STĘP, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, PODŚCIELISKO, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, MIKROSOCZEWKOWANIE, MIKROORGANIZM, JAK, CYKL MIESIĄCZKOWY, WON, WIDEŁKI, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PRZEKŁADNIA, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, JAK, SSANIE, CENZURA, KATAFALK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PIEZOMAGNETYZM, TRANSPORTER, SALON, DRZEWOŁAZOWATE, KIŚĆ, PRZEKIEROWANIE, ZASTAWKA, MIANOWNIK, HARFA EOLSKA, BEZKLASOWOŚĆ, PRAPŁETWIEC, PALLAS, UKŁAD BRZEŻNY, MIOTEŁKA, SPIS POWSZECHNY, AZOT AMONOWY, TYCZKA, MAŚLACZEK, WIRUS GRYPY TYPU C, GREGARYNA, ŚRUBSZTAK, JONATAN, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, MICHIGAN, LIPA, TELEFON KOMÓRKOWY, AGREGACJA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KÓZKI, TUNEL, APLA, BRÓDKA HISZPAŃSKA, NAWIEWNIK, MONK, SĘDZIA LINIOWY, RUCH KATABATYCZNY, ANALIZATOR POLOWY, RZECZKA, MAMUT STEPOWY, RAMIĘ, KUPON, PODKOŁDERNIK JADOWITY, KOŃ KABARDYŃSKI, JODŁA SYBERYJSKA, KONSYSTORZ, MINUTNIK MECHANICZNY, PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY, TABLICZKA ZNAMIONOWA, ILLES, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, EFEKT MNOŻNIKOWY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, ŚWIADOMOŚĆ, BRYLASTOŚĆ, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, STYL DWORKOWY, SYMPOZJUM, ZASPOKAJANIE, BRODZIK, BRODAWKA PŁCIOWA, KAMIKADZE, TEST KOMETOWY, DZIDZIA PIERNIK, IZBICA, WRĘŻNIK, KĄPIEL, CZERWONY KRZYŻ, REKIN OWSONA, PAUPER, CZASOKRES, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, WANNA, KASZA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, EROZJA GLACJALNA, KARABINEK, FETYSZYZM TOWAROWY, RZECZYWISTOŚĆ, KARMA, ZRZUTKA, GENERACJA ROZPROSZONA, TATUAŻ AMALGAMATOWY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ZGŁĘBNIK, UPOMNIENIE, GREGARYNY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ALBA, ŻACHWA, PERYSKOP ODWRACALNY, UKROP, WIATRAKOWIEC, WĘZINA TARCZYCY, KORONKA, CHROPAWOŚĆ, SEGARS, PÓŁCIĘŻARÓWKA, CZWÓRSTYK, PHISHING, PROCES MYŚLOWY, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ZARZĄDZENIE, ŁĄCZNIK DROGOWY, ROJSTONA KRÓLEWSKA, TOLAZAMID, UNDERGROUND, HEROICZNOŚĆ, METALOPROTEINA, IRISH DRAFT, HALNIAK, GEOGRAFIA, MAGICZNA GÓRKA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, USZYSKO, NAMIESTNICTWO, KLAWISZ NUMERYCZNY, KWEF, PARMEZAN, SYRENOWATE, DOLMAN, AGAMIA, STENTOR, ADRIA, KLIWERSZOT, TWARDA SPACJA, BAKLAVA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, HURTNICA ZWYCZAJNA, MUFFINKA, HIGROFIT, CHŁOPIĘCOŚĆ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, JOLA, EMENTALER, KLUCZ DYSZKANTOWY, KUSACZ, SZYLD, PELENGATOR, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, METASTRONA, ROZBIEŻNOŚĆ, GRACZ, MACZETA, WŁOSKOŚĆ, SYFON, BAR, FUNKCJA JEDNORODNA, MELASA, HAPLOID, WROTEK, HYDROBUS, KOLEJKA, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, CANON, HERBATNIK, PODSYP, GONZALEZ, SKRAJNOŚĆ, NURKOWANIE TECHNICZNE, ADHARA, KAMERALNOŚĆ, FOTOREALIZM, PIĘTKA, ODCINEK, ALGORYTM REKURENCYJNY, KROKODYL, METAMORFIZM, KAPITUŁA GENERALNA, BROCHE, KONWÓJ, POWSZECHNOŚĆ, REKREACJA, ALTÓWKA MIŁOSNA, PROGRAM GRAFICZNY, RÓŻNICA, AQUAFABA, WEKSYLOLOGIA, ŚMIERĆ KLINICZNA, NERWY JAK POSTRONKI, PERTEK, WAGA, GORSET ORTOPEDYCZNY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, NEOFITYZM, CZEPIEC, DIAFTOREZA, DYPTYCH, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, STOŻEK MORSE'A, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, IZOLACJA, AFERALNOŚĆ, PRZEPYCHACZKA, UKŁAD RZECZOWY, WOLENTARZ, SKOROWIDZ, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KOZA ANGORSKA, FASZYNA, PLAMA WĄTROBOWA, WINO RÓŻOWE, OŻYWIENIEC, PIERWSZOŚĆ, DENEBOLA, SHANDYJSKI, PAMIĘĆ, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, GRUPA, CZA-CZA, PRODUKT LECZNICZY, ORIENTAŁ, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, METROPOLIZACJA, MASA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, OFIARA, ODPRAWA CZASOWA, KLASA BETONU, MIKROMIERZ, DYRYGENTURA, WYSTARCZALNOŚĆ, MSZYWIOŁ, GRONINGER, MAŁOŚĆ, STRUG, SEKULARYZACJA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, ?BETON KOMÓRKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODCINEK KANAŁU SŁUŻĄCY DO POKONYWANIA PRZESZKÓD TERENOWYCH, TAKICH JAK KORYTA RZECZNE, NIECKI CZY KOLIDUJĄCE Z TRASĄ KANAŁU PODZIEMNE OBIEKTY, POPROWADZONY POD TEGO TYPU PRZESZKODAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCINEK KANAŁU SŁUŻĄCY DO POKONYWANIA PRZESZKÓD TERENOWYCH, TAKICH JAK KORYTA RZECZNE, NIECKI CZY KOLIDUJĄCE Z TRASĄ KANAŁU PODZIEMNE OBIEKTY, POPROWADZONY POD TEGO TYPU PRZESZKODAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYFON odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYFON
odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.).

Oprócz ODCINEK KANAŁU SŁUŻĄCY DO POKONYWANIA PRZESZKÓD TERENOWYCH, TAKICH JAK KORYTA RZECZNE, NIECKI CZY KOLIDUJĄCE Z TRASĄ KANAŁU PODZIEMNE OBIEKTY, POPROWADZONY POD TEGO TYPU PRZESZKODAMI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ODCINEK KANAŁU SŁUŻĄCY DO POKONYWANIA PRZESZKÓD TERENOWYCH, TAKICH JAK KORYTA RZECZNE, NIECKI CZY KOLIDUJĄCE Z TRASĄ KANAŁU PODZIEMNE OBIEKTY, POPROWADZONY POD TEGO TYPU PRZESZKODAMI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x