FAZA KSIĘŻYCA, PODCZAS KTÓREJ WIDOCZNA JEST TYLKO POŁOWA JEGO TARCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWADRA to:

faza Księżyca, podczas której widoczna jest tylko połowa jego tarczy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWADRA

KWADRA to:

faza Księżyca; widoczna tylko połowa tarczy Księżyca (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAZA KSIĘŻYCA, PODCZAS KTÓREJ WIDOCZNA JEST TYLKO POŁOWA JEGO TARCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.572

STOPKA, PERFUMKI, DEASEMBLER, EUGLENA ZIELONA, ZŁOTA FUNKCJA, STANOWCZOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, PATENA, PELONEUSTES, HEADHUNTER, ŁOŻYSKO WAHLIWE, DESZCZOWOŚĆ, COPYPASTA, REFLEKSYWNOŚĆ, LICZBA PRZESTĘPNA, REKIN PIASKOWY, MIEJSCE, KONICZYNKA, KAMPER, ROMANS GOTYCKI, WYBORY, FOTOHELIOGRAF, ANTYCHOLINERGIK, DOM KATECHETYCZNY, ABRAKADABRA, LIROGON ALBERTA, GŁUCHY TELEFON, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, PARKIETNIK, KUBEK, KOLBA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, IMPULSYWNOŚĆ, TAUTOLOGIA, DZIEWICA KONSYSTORSKA, CHANAT, JASNOŚĆ, MIĘTA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, SYLWETA, GARGOJLEOZAUR, OGNIWO GAZOWE, CHART, MRÓWKA ĆMAWA, HACZEK, KIERUNEK, IZOCHRONA, SMOLUCH, PALUKSIZAUR, WITEZIE, WOOD, DZWONECZNIK WONNY, AEDICULA, TURBINA PELTONA, KOLEBKA, OSTROŻNOŚĆ, KALKA KREŚLARSKA, ŻÓŁW KROPKOWANY, CWANOŚĆ, KOKPIT, BOROWIK, PRZODOMÓZGOWIE, GŁADKOŚĆ, OLEJEK KAMFOROWY, NIEAKTUALNOŚĆ, EROZJA GLACJALNA, ZASTAWA STOŁOWA, ŚREDNIOROLNY, WARZYWNIK, CZERWONE CIAŁKO KRWI, ŁASKAWCA, CIAŁKO X, WĘZEŁ TKACKI, MARYJNOŚĆ, LITERAT, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, ZGUBA, WIDŁOZĘBOWCE, ANAEROBIOZA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, UFNOŚĆ, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, TRANSAKCJA WIĄZANA, USTA, PRAWO HOOKE’A, SUBSTANCJALIZM, GŁOŚNOŚĆ, WYSPA PŁYWOWA, POWAŻNOŚĆ, SZEPT, MEZOZAUR, SUŁTANAT, HAMULEC TARCZOWY, LORI WYSMUKŁY, SILNIK REPULSYJNY, ŚWIATŁO, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, JĘCZMIEŃ, MARUNA NADMORSKA, PODŚCIELISKO, WIDŁOGONKA SIWICA, KWADRATURA KOŁA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, UKŁAD LOGICZNY, OKRĄGŁOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, NIECHLUJA, NOTKA, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, SKINIENIE, PRAWO, NAROŻNIK, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, KOPYTO METALOWE, BIAŁA ARMIA, POSYBILIZM, APEL, ROZNOSICIEL, CHOMĄTO, ANUROGNATY, WIDELEC, WIDŁOWOŚĆ, BANKOWÓZ, TOR, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TRÓJCA, NIESZLACHETNOŚĆ, ŚMIERDZIEL, ANTYMONARCHISTA, BINARYZM, METODA DELFICKA, KONTROSKARŻENIE, DENOTACJA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, UŁAMEK ZWYKŁY, CZUWAK, KOLONIA, PROSCENIUM, DWUTLENEK, UNDERGROUND, STOPA PROCENTOWA, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, CYRKUMFLEKS, GENTELMAN, LIRYCZNOŚĆ, KUCHNIA MOLEKULARNA, POLIMORFIZM, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, MŁOT, NAZWA JEDNOSTKOWA, PIERDOŁA SASKA, WREDOTA, BOM, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, FILTR BARWNY, ROZKRUSZ, WIGILIA, LIS MORSKI, BABA, CO, PRZEWODNICZKA, ROZCIEŃCZALNIK, DZIELNICA, OKRĄG APOLONIUSZA, ZAGRANICZNOŚĆ, WIDELCZYK, USTONOGIE, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, CYKL AZOTOWY, NIEOKREŚLONOŚĆ, KUCANY, UPIĘKSZENIE, OSADA, ISLAM, ANEMIA APLASTYCZNA, COROCZNOŚĆ, KLUSKI ŚLĄSKIE, WYCINKOWOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BEZIDEOWOŚĆ, EKSŻONA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ZASADA D'ALEMBERTA, ROZMACH, RUCHOMOŚĆ, SZKARADA, SPOKOJNOŚĆ, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, AUREOLA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KREWETKA NAKRAPIANA, POKREWNA DUSZA, ROBEREK, NOCEK ORZĘSIONY, MASA SPADKOWA, SYRENY, ZWIERZĘ, MALFORMACJA MACICY, KOŃCÓWKA, PIANOGAZOSTYLIKAT, WNĘKA WĄTROBY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, UMOWA KONTRAKTACJI, ROŚLINA ZIMOZIELONA, NAKTUZ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, PRZYGODÓWKA, LICZBA NIEWYMIERNA, SZERB, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, FIRMA, HORMON STERYDOWY, BELWEDER, OWOC, EFEKTYWNOŚĆ, OSTANIEC, WODOWANIE, DIASTOLE, REOFIL, ANGLOARAB SHAGYA, ROZTWÓR STAŁY, LIBRACJA, MIECHERA, PRZEKAZ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ROŚLINA WODNA, BIDUL, WYPŁATA, KLINIKA ODWYKOWA, FUNKCJA AKTYWACJI, KSIĄŻĄTKO, MASZT, DAWCA NARZĄDÓW, IZBA DEPUTOWANYCH, WERBLISTKA, POMOC, KANTON, HUBA MAŚLAK, NIEDELIKATNOŚĆ, KOMIN, KOPTYJSKI, SZEREG HARMONICZNY, ROZRZUTKOWATE, CHAOS, OFENSYWA, JĘZYK GYYZ, ZATRUDNIENIE, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, PORÓD RODZINNY, OMIEG KOZŁOWIEC, MARZENIE SENNE, PITA, WYDERKA, POZYTYWNOŚĆ, ŁÓDŹ PILOTA, STWARDNIENIE ROZSIANE, POWAGA, RUCHY ROBACZKOWE, SYMPTOMAT, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, ZWIERZĘ DOMOWE, ZNAK ZŁOTNICZY, WAGA, SPOCZYNEK, NORMA OBSZAROWA, FLAGRUM, ROZWAŻNOŚĆ, KALENDARZ LUNARNY, CYWIL, MOŻDŻEŃ, BYŁY, GBUROWATOŚĆ, GRAF DOSKONAŁY, PSZCZOŁA MIODNA, TRĄBKA POCZTOWA, UMOWA O PRACĘ, ALOZA NIEBIESKA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, PTERANODON, FAZA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, ADVOCATUS DIABOLI, ŚW. AUGUSTYN, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PLEBEJUSZ, WYCISKANIE, LEKTORIUM, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, SINGIEL, LANIE, MANAGER, FORMAT, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, WYBUCHOWA ATMOSFERA, ?TAJEMNICA PAŃSTWOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAZA KSIĘŻYCA, PODCZAS KTÓREJ WIDOCZNA JEST TYLKO POŁOWA JEGO TARCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAZA KSIĘŻYCA, PODCZAS KTÓREJ WIDOCZNA JEST TYLKO POŁOWA JEGO TARCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWADRA faza Księżyca, podczas której widoczna jest tylko połowa jego tarczy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWADRA
faza Księżyca, podczas której widoczna jest tylko połowa jego tarczy (na 6 lit.).

Oprócz FAZA KSIĘŻYCA, PODCZAS KTÓREJ WIDOCZNA JEST TYLKO POŁOWA JEGO TARCZY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - FAZA KSIĘŻYCA, PODCZAS KTÓREJ WIDOCZNA JEST TYLKO POŁOWA JEGO TARCZY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x