CZĘŚĆ INTERFEJSU GRAFICZNEGO (NP. W APLIKACJI CZY NA STRONIE INTERNETOWEJ) ZWIĄZANA Z WIDOKIEM, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ZMIENIĆ OBSZAR PREZENTOWANEJ TREŚCI ALBO PRZEŁĄCZYĆ TRYB DZIAŁANIA CZY FUNKCJE DANEJ APLIKACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAKŁADKA to:

część interfejsu graficznego (np. w aplikacji czy na stronie internetowej) związana z widokiem, dzięki której można zmienić obszar prezentowanej treści albo przełączyć tryb działania czy funkcje danej aplikacji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAKŁADKA

ZAKŁADKA to:

to, czym się zakłada książkę w celu zaznaczenia strony, na której skończyło się lekturę (na 8 lit.)ZAKŁADKA to:

fałdka, która powstaje ze złożonego (założonego) materiału, nazywa się tak wiele sytuacji, gdy materiał jest nałożony podwójnie (np. plisy, patki, falbany) (na 8 lit.)ZAKŁADKA to:

sposób połączenia dwóch elementów, gdy jeden zachodzi na drugi (na 8 lit.)ZAKŁADKA to:

spółgłoska przyporządkowana konretnej cyfrze w systemie zapamiętywania zakładkowego, który polega na zamianie liczb na odpowiadające im zakładki-spółgłoski i budowanie z nich (z użyciem samogłosek) słów, które można skojarzyć obrazowo (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ INTERFEJSU GRAFICZNEGO (NP. W APLIKACJI CZY NA STRONIE INTERNETOWEJ) ZWIĄZANA Z WIDOKIEM, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ZMIENIĆ OBSZAR PREZENTOWANEJ TREŚCI ALBO PRZEŁĄCZYĆ TRYB DZIAŁANIA CZY FUNKCJE DANEJ APLIKACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.136

PRZEDMORZE, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, UTLENIANIE, DEPRESJA, LINUKSIARZ, PRZYROST KOMPENSACYJNY, SFORMUŁOWANIE, OWOC, RĘKA, STAŻ, OPŁAKANA NOC, ŁYŻKA, INSTAGRAMERKA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, GRA MIESZANA, DUCH OPIEKUŃCZY, ROZWÓRKA, CYWILIZACJA, IMIONISKO, TRIADA, ZIEMIA, BOZON Z, OLSZANICA, NADRZĘDNIK, POŁUDNIE, SYSTEM TRANSAKCYJNY, UKŁAD WIELKOŚCI, ŁONO, ELEKTROMIOGRAFIA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, CIEŃ AKUSTYCZNY, WYRZEKANIE, EKRAN, LĘK SEPARACYJNY, BIOLOGIA MEDYCZNA, JACHT ŻAGLOWY, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, TINTA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, STOŻEK NAPŁYWOWY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, STRUKTURA HOLDINGOWA, GRYZ, TECHNOKRATA, PASJA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, AMONIT, STACJA, NARZĄD ŁZOWY, ESCHATOLOGIA, WIDOWNIA, WARP, WAR, ROZBITEK, STEREOTYPIA RUCHOWA, DWUFAZOWOŚĆ, IDIOFON, SUTERYNA, KLAUZURA, ROZETKA, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, RĄB, SZPILKA, EROZJA WIATROWA, KOSZATNICA, BROŃ MASZYNOWA, KONDOROWATE, OSIEDLE, OTOK, POPULACJA, ODCISK PALCA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, POŻAREK, STOJAN, PŁAT, URYWEK, ŚRODOWISKO, PUKU, MISJA WERYFIKACYJNA, BOHEMISTYKA, NOŚNIK, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, SIERPIK, ZAWIKŁANIE, NAPIĘTEK, IMPULS WZROSTOWY, PRĘGA, OSZCZĘDNOŚĆ, MIESZARKA, GWIAZDA PRZEWODNIA, WIĘŹBA, WYRAK, BIOSFERA, KOŃ OLDENBURSKI, PROPINATOR, FRYZ, WOLNOŚĆ, ŁAŃCUCH, DYFERENCJA, OTRZĘSINY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, REPUBLIKA JAKUCKA, NOWOWIERCA, STOPA, WKRĘTKA, MONOCHROMATYZM, SROMOTA, ANALOG, LAMPA BENZYNOWA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, PATENA, PODCZYSZCZALNIA, BRZOSKWINKA, MAZAMA RUDA, SAMODESTRUKCJA, MORGA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, DELTA, CHŁOPIEC DO BICIA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, ŁĄCZNIK, ABSURD NAZWOWY, FAZOWNIK, METALURGIA, GARNUSZEK, POWSZELATKOWATE, WODZE, UCZELNIA AKADEMICKA, APEREA, CEPELIADA, ANABIOZA, NAŁĘCZKA, KOT, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, PUBLIKACJA ENCYKLOPEDYCZNA, CZERWONA NOC, MASKARADA, SAMOZNISZCZENIE, ADRES, MYSZ DOMOWA, KULA U NOGI, MURSZ, PRZESTWORZE, SIŁA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PÓŁSFERA, CANTUS FIRMUS, KADŁUB, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, REFLEKTOR, LIVERPOOLSKA, PŁETWA, EKLEKTYZM, WZROST ZUBAŻAJĄCY, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, PANEW, PŁUŻKA, PRZĘSŁO, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ŁUSZCZKA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, AKCJA NIEMA, ORGANIZM MODELOWY, FACET, SEKSTET, AGREGATY MONETARNE, MAŁE PIWO, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, BURGRAF, REDAKTOR NACZELNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KAWA ZBOŻOWA, OKRĘŻNICA, NUTRIA, UKŁAD WYŻOWY, KWATERMISTRZ, CENT, POTRZEBA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, IMPOTENT, HUMANIORA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, CHÓR, REZERWAT, GRANICE, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, ELEKTROEROZJA, GOŁĄBKA, SPLUWACZKA, ZBIORNIK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, PLATFORMÓWKA, KATEGORIA FLEKSYJNA, KRAŃCÓWKA, BILANS KSIĘGOWY, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, KLASA, FRYZJER, KLUCZ, ASESOR, LIMIT, SŁUCH ABSOLUTNY, NAWALANKA, MRÓWNIK, GNOJOWNIA, PROSPEKT ORGANOWY, HIPOSTAZA, LEWOSKRZYDŁOWY, BINOKLE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TARAS, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, GÓRKA, NOTACJA MENZURALNA, SKRZYDŁO, PAPU, CIEMNIACTWO, KARWING, AKCJA, WCINKA, KONSERWA TYROLSKA, PIĘTRO HALNE, OBSŁUGIWANIE, KOLOSTOMIA, OŚ LICZBOWA, LEBERA, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, KLASTER, ELEMENT, TABLETKA, MACIERZ ZESPOLONA, GNIAZDO NASIENNE, WIENIEC, CIUPAGA, LAMPA NERNSTA, ODCINEK, SPÓŁGŁOSKA USTNA, GAZOLINA, KRYTYCZKA, WEWNĘTRZNY, DASZEK, KASZANA, SKRZYDEŁKO, PLANOWOŚĆ, FUNKCJA EKSPRESYWNA, POLITYKA PODATKOWA, SZCZĘKA, ZGNILIZNA DREWNA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, WYSEPKA, NANERCZ, SPRAWDZIAN, ASUMPT, ALIGATOROWATE, KOP, ANTROPONIM, MARKETING SIECIOWY, MISJA DYPLOMATYCZNA, IBIS BIAŁY, ŁOŻYSKOWIEC, TYGRYSIE OKO, MOHER, SZEKLER, ZŁĄCZE, HYDROFIT, TAJNOPIS, POJAZD NIENORMATYWNY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, FRENOLOGIA, ORBITA, KĄPIEL GAZOWA, TRZEJ KRÓLOWIE, POEMAT DYGRESYJNY, MODLITWA, SIŁY POWIETRZNE, KOMÓRKA MATECZNA, KIESZONKA, RZEPKA, ZBIÓR, CHOROBA CYWILIZACYJNA, ZNIKNIĘCIE, PARTIA, CYNKOGRAFIA, LEASING KAPITAŁOWY, STREFA WOLNOCŁOWA, FILOZOFIA, CIĘŻKOŚĆ, MASZYNA WYPOROWA, BAK, SADNIK, SUKNIA DEJANIRY, PIŁKA RĘCZNA, TOLERASTIA, JASTRZĘBIOWE, NIEMOŻLIWOŚĆ, LATANIE PRECYZYJNE, ?BŁONA MIĘŚNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ INTERFEJSU GRAFICZNEGO (NP. W APLIKACJI CZY NA STRONIE INTERNETOWEJ) ZWIĄZANA Z WIDOKIEM, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ZMIENIĆ OBSZAR PREZENTOWANEJ TREŚCI ALBO PRZEŁĄCZYĆ TRYB DZIAŁANIA CZY FUNKCJE DANEJ APLIKACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ INTERFEJSU GRAFICZNEGO (NP. W APLIKACJI CZY NA STRONIE INTERNETOWEJ) ZWIĄZANA Z WIDOKIEM, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ZMIENIĆ OBSZAR PREZENTOWANEJ TREŚCI ALBO PRZEŁĄCZYĆ TRYB DZIAŁANIA CZY FUNKCJE DANEJ APLIKACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAKŁADKA część interfejsu graficznego (np. w aplikacji czy na stronie internetowej) związana z widokiem, dzięki której można zmienić obszar prezentowanej treści albo przełączyć tryb działania czy funkcje danej aplikacji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAKŁADKA
część interfejsu graficznego (np. w aplikacji czy na stronie internetowej) związana z widokiem, dzięki której można zmienić obszar prezentowanej treści albo przełączyć tryb działania czy funkcje danej aplikacji (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ INTERFEJSU GRAFICZNEGO (NP. W APLIKACJI CZY NA STRONIE INTERNETOWEJ) ZWIĄZANA Z WIDOKIEM, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ZMIENIĆ OBSZAR PREZENTOWANEJ TREŚCI ALBO PRZEŁĄCZYĆ TRYB DZIAŁANIA CZY FUNKCJE DANEJ APLIKACJI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - CZĘŚĆ INTERFEJSU GRAFICZNEGO (NP. W APLIKACJI CZY NA STRONIE INTERNETOWEJ) ZWIĄZANA Z WIDOKIEM, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ZMIENIĆ OBSZAR PREZENTOWANEJ TREŚCI ALBO PRZEŁĄCZYĆ TRYB DZIAŁANIA CZY FUNKCJE DANEJ APLIKACJI. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x