CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ ZWIĄZANA Z WIROWANIEM, W KTÓREJ FUNKCJONOWANIU JEST ISTOTNE, ŻEBY MIAŁA ONA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDEŁKO to:

część urządzenia, zazwyczaj związana z wirowaniem, w której funkcjonowaniu jest istotne, żeby miała ona znaczną powierzchnię (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYDEŁKO

SKRZYDEŁKO to:

zdrobniale: skrzydło - narząd ruchu (lotu) w ptaków, nietoperzy i owadów (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

grupa 2-6 piór wyrastających z kości kciuka ptaka, które pomagają zmniejszyć pór skrzydła podczas lotu (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

w botanice: wyrostek na nasionach lub przy owocach niektórych roślin, który ułatwia przenoszenie nasion przez wiatr na większą odległość (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

w botanice: jeden z dwóch bocznych płatków w kwiatach niektórych roślin (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

zagięta część obwoluty (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część czegoś (jakiejś konstrukcji), którą można zagiąć (można zmienić pozycję tego czegoś) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ ZWIĄZANA Z WIROWANIEM, W KTÓREJ FUNKCJONOWANIU JEST ISTOTNE, ŻEBY MIAŁA ONA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.303

MECZ MISTRZOWSKI, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, GŁUCHY TELEFON, MASYWNOŚĆ, SZCZYT SZCZYTÓW, PLURALISTA, CEWKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, IMPULSYWNOŚĆ, KAPITANIA GENERALNA, CZUBATOŚĆ, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, MACIERZ KWADRATOWA, NIEDOSTATECZNY, ALLEMANDE, NAZWA PUSTA, KALESONY, STARY WYŻERACZ, KOZAK, TURBINA POWIETRZNA, CENA PROGOWA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, GLINIASTOŚĆ, SILOS ZBOŻOWY, LOCH, OBSŁUGIWANIE, MISIAK, GRZYBY ANAMORFICZNE, GLINIASTOŚĆ, ŚWIERK BREWERA, CHROPOWATOŚĆ, GROT, FONDUE MIĘSNE, JĘZYK TAMILSKI, WIDZENIE, DZIKA RÓŻA, GAŚNICA HALONOWA, POZYTON, DROBNIACZKOWCE, STANOWCZOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, EUKARIONT, RDZEŃ MAGNETYCZNY, ZRĄB, RARYTASIK, PRZEDSZKOLE, SZYPLIN, COŚ, OZDOBNIK, ARCHETYPOWOŚĆ, LUFA, CHORWACKI, WARTOŚĆ BILANSOWA, BEZROBOCIE AGRARNE, PRINCESSA, OKREŚLONOŚĆ, POJEDYNKA, REKIN PIASKOWY, PINGWIN CESARSKI, WAĆPANNA, ŁAMACZ LODU, CŁO OCHRONNE, ŁOJÓWKA, NARÓD WYBRANY, SITAK, SEKCIARZ, TRACICIEL, DEGRAS, SSAK, IKEBANA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, PEDOFILIA, ZAJOB, WIGONIA, PRZYJEZDNY, PODSTAWKA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, SŁOBODA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, FORTECA, METKA, MINÓG UKRAIŃSKI, WILKES, GORGONZOLA, SKŁAD, SKRYTOBÓJSTWO, MAKABRA, POLSKOŚĆ, WOJSKO, ŚMIECIOWISKO, KOTWICA ZAPASOWA, KATERA, ROŚLINA SOLNISKOWA, ŁAPA, KONDYGNACJA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, CZĘŚĆ, WZNIOS, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, KONDOR KRÓLEWSKI, KOŁOWROTEK, BETON STRUNOWY, ROZRZĄD, PODDAŃCZOŚĆ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, SZACHY SZYBKIE, ARCHETYPOWOŚĆ, ZADZIORNOŚĆ, MEDYCYNA PRACY, ULICA, FANABERIA, OGNISKO, KORONA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, STAN WODY, PREZBITERIUM, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, NIEKULTURALNOŚĆ, MINOCYKLINA, IROKEZKA, LEKTOR, NADAWA, ALLEGRETTO, CHIŃSKOŚĆ, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, GRUPA, WILCZE STADO, LUFA, OPŁUCNA ŚCIENNA, FIZJOKRATYZM, PIEPRZ CZERWONY, GEEZ, KLUCZ, REGLAN, PISANINA, KOCIE OKO, RADIOECHO, NASIADÓWKA, OBUCH, ĆWIARTECZKA, POTĘGA, LAGUNA, EKSPRES PRZELEWOWY, IMPLIKATURA, SUTERENA, MAPA GEOLOGICZNA, CZEDAR, PASJONISTA, ROZMIAR, MELODIA, MIÓD SZTUCZNY, REKLAMÓWKA, MANAGER, JEDNOSTKA ZALEŻNA, PALUSZEK, ARCHAICZNOŚĆ, OZONOSFERA, BOMBA BURZĄCA, NUTRIOWATE, NOTA PROTESTACYJNA, KIPI KASZA, ANORMALNOŚĆ, EKSPEKTATYWA, NADBUDÓWKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, SZARAK, ONA, PRZYDAWKA, DYSPENSER, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, SALAMI, SAUNAMISTRZ, KOPUŁKA, DEMONSTRACJA, RAK AMERYKAŃSKI, OBIEG PIENIĄDZA, SWAP PROCENTOWY, IMĆPAN, FRANSZYZA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, RUBASZNOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, KORZEŃ, BALAST, GOLIZNA, TEMACIK, KNOWIE, CZAPLA ŁUPKOWATA, KRETYŃSKOŚĆ, GRUZIŃSKI, MINERAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, WOŁYNIANKA, KAFETERIA OTWARTA, ILORAZ RODZINNY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ZACHÓD, GAZA, BECZKA, BIEG DYSTANSOWY, LIPA, FAZOWNIK, SILNIK PAROWY, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, GADATLIWOŚĆ, OKADIA PRĘGOWANA, OBCHODOWY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, NAKRÓJ, ŚRUBA POCIĄGOWA, PRAWO PIĘŚCI, LANGLEY, KSIĘGA INWENTARZOWA, CHOROBA OGUCHIEGO, WRÓBEL POŁUDNIOWY, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SZLAUCH, FUNKCJA HARMONICZNA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, CZUWAK AKTYWNY, DENAR, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PERKOZ ROGATY, IMPLEMENTACJA, WYŻSZE NACZELNE, WĘZEŁ, KISIEL, BOASZKOWATE, FALENICA, WAŁEK, SZARPAK, KĄT TRÓJŚCIENNY, NASTĘP, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PLANETOIDA, MAŃSKI, RZADZIZNA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ZGORZKNIAŁOŚĆ, CYNKOGRAFIA, PIASZCZYSTOŚĆ, KOHEZJA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, CYJANOŻELAZIAN, TRANSAKCJA WIĄZANA, PŁUŻKA, DYNAMICZNOŚĆ, KERMESYT, SŁABEUSZ, KLAWISZ, WIRTUOZERSTWO, FERMION CECHOWANIA, WACHTA, PODPORA, KOCHANEK, METAL PÓŁSZLACHETNY, ORLEANIZM, ODBÓJ, CZAS RZECZYWISTY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, MODRASZEK ORION, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, FAJKA WODNA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KOŁOMYJKA, KASZTEL, KOLAMINA, CALYPSO, NOŚNIK, PRZEDWIOŚNIE, URNA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, AKCJA, MONTOWNIA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PROSTAGLANDYNA, BYŁY, DEDYKACJA, PODBRZUSZNIK, PODKOLANIE, TATARKA, KOMPRESJA IMPULSÓW, BATERIA, PILOT, CELTA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, AZJATYCKOŚĆ, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, ASFALT, ROK, PARANOJA, OSET KĘDZIERZAWY, OKOLICZNIK CELU, ?TOPOLOGIA PRODUKTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ ZWIĄZANA Z WIROWANIEM, W KTÓREJ FUNKCJONOWANIU JEST ISTOTNE, ŻEBY MIAŁA ONA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ ZWIĄZANA Z WIROWANIEM, W KTÓREJ FUNKCJONOWANIU JEST ISTOTNE, ŻEBY MIAŁA ONA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDEŁKO część urządzenia, zazwyczaj związana z wirowaniem, w której funkcjonowaniu jest istotne, żeby miała ona znaczną powierzchnię (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDEŁKO
część urządzenia, zazwyczaj związana z wirowaniem, w której funkcjonowaniu jest istotne, żeby miała ona znaczną powierzchnię (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ ZWIĄZANA Z WIROWANIEM, W KTÓREJ FUNKCJONOWANIU JEST ISTOTNE, ŻEBY MIAŁA ONA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CZĘŚĆ URZĄDZENIA, ZAZWYCZAJ ZWIĄZANA Z WIROWANIEM, W KTÓREJ FUNKCJONOWANIU JEST ISTOTNE, ŻEBY MIAŁA ONA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x