CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KESON to:

część konstrukcyjna skrzydła samolotu mająca na celu przeniesienie obciążeń skrecających, powstałych w wyniku oddziaływania sił aerodynamicznych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KESON

KESON to:

skrzynia stalowa lub żelbetowa, z której po zatopieniu (np. w rzece) dnem do góry usuwa się wodę za pomocą sprężonego powietrza, połączona z atmosferą poprzez śluzę powietrzną, służąca do prowadzenia w niej prac hydrotechnicznych na dnie zbiorników wodnych (na 5 lit.)KESON to:

zatapiany zbiornik do prowadzenia podwodnych prac (na 5 lit.)KESON to:

JASZCZ; wóz konny do przewozu amunicji (na 5 lit.)KESON to:

urządzenie w kształcie skrzyni bez dna stosowane do wykonywania różnorakich prac podwodnych (na 5 lit.)KESON to:

skrzynia do prac na dnie mórz (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.458

KLAPA, REGESTR, PERKOZ ZAUSZNIK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, KURACJA WSTRZĄSOWA, BAWEŁNIARSTWO, NAPAD RABUNKOWY, OKRĘT ESKORTOWY, LUSTRACJA, JAWAJSKI, STARA PUDERNICA, POLE ŹRÓDŁOWE, GRAJCAR, SIOGUN, KOMORA, BOKS, BARIERA JĄDROWA, SZELF, PALIUSZ, BEZWŁAD, NALOT DYWANOWY, POKŁAD, AWANSCENA, BANIECZKA, SEKCJA, KNAGA, KASA MIESZKANIOWA, RYCYK, SLOT, ARESZT, PLASTROM, CZEP, UGRUPOWANIE, RUCH EKOLOGICZNY, PODRÓŻ, SPÓD, JURA KRAKOWSKA, ZESZYT, KROKODYLEK, MIECZ, LEGAT PAPIESKI, SESJA, OCET WINNY, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, PORCIĘTA, BLENDED WHISKY, MASZYNA PROSTA, KWAS FTALOWY, WOREK TRZEWIOWY, SOŚNIK, GORS, SEKCJA, ODDZIAŁ, CIAŁKO BIAŁAWE, STROFA, ROŚLINA KORZENIOWA, PALESTRA, GAMBIT VILLEMSONA, ŁĄCZNIK, PANEWKA, WINO, NADAWA, DEWALUACJA, DOPEŁNIENIE, WIERZCHOŁEK KORZENIA, WILKES, BENZYNA SYNTETYCZNA, ASCEZA, FORTEL, INTROJEKCJA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ZASTRZAŁ, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, SPORT, GARDZIEL, KOMPENSACJA WERBALNA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, ETUIDA, GŁOWOTUŁÓW, ZAOLZIE, GÓRALKI, KAMIKAZE, KIEŁZNO, DUPKA, KONKURS, STYCZNA, BOKS, SEKTOR, NACHALNOŚĆ, ETYKIETKA, MACIERZ TOEPLITZA, PAS, AKT, PARANOJA PRAWDZIWA, CZEP, BITWA, OPIEKA SPOŁECZNA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, PRZETARG OFERTOWY, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, OKUPOWANIE, SPIĘCIE, WYOBLAK, PROLOG, SIMA, ZMIERZCH, INTERIOR, NAWALANKA, PRZĘSŁO, KONTYNENT, WYŚWIĘCENIE, NAKŁUCIE, PAPUA, PILOT, OBCHÓD, ZAGOŃCZYK, PŁOZA, BAWET, NEGATON, OBROTNICA, EPINICJON, SZUM TERMICZNY, TUNING, GAR, SEANS, SZPILKA, WARMIŃSKI, GAZ NOŚNY, ZACHYŁEK ŁONOWY, RĘCZNE STEROWANIE, SWOSZOWICE, SOLARZ, KRYZA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CZYTANIE WYBIÓRCZE, OSTROGA REGULACYJNA, WĘGIEL KOPALNY, HORYZONT, KOŃ KABARDYŃSKI, ZAPŁON, ZIARNIAK, KWIATOWA, SZACHOWNICA, ŁAPA, ZAWODY, OPARCIE, PRZEZMIANKI, MOST, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, JEZIORO TEKTONICZNE, GODZINA, PĘTLA NEFRONU, MODULACJA SKROŚNA, POZIOM, KADŁUB, OCZKO, POLIURETAN, SKRZYDŁA, OLIWA Z OLIWEK, PIŁONOSOWATE, OBENAUTA, PORTYK, WIATRACZEK, PRZĄŚNICA, BARK, JARZMO, TUNER, SELEKTOR NEUTRONÓW, EMBRIOPATIA RETINOIDOWA, REJON, PUNKT EUTEKTYCZNY, ARYTMOMETR, ŁUPEK TALKOWY, DELEGACJA, WALEC WIBRACYJNY, BAWET, TEORIA GEOTEKTONICZNA, GRUSZKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, POSŁANNIK, KADR, KULANKA, RDZEŃ, BABA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, OSAD, RZUTKA, OBLĘŻENIE, DYSTRAKT, WIDZOWNIA, ABSTRAKT, UJŚCIE GARDŁOWE, NIEDOKŁADNOŚĆ, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, DROGA GRUNTOWA, KORA SOCZEWKI, KOMPARYCJA, UPRAWA ROLI, WITAMINA B6, UBÓJ, PODNIEBIENIE TWARDE, SUROWIEC MINERALNY, ŚLĄSK, EUROFUNDUSZE, TEZA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, UZDA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, TRUTKA, POGOTOWIE, URODZENIE, HAK HOLOWNICZY, SPOJLER, GICZ, KŁODNICA, PUNKT, PRĄD, MACHANIE RĘKĄ, ROZPORNICA, POKOLENIE, TARCZA, SHOGUN, RUGI, GORSET, RUBRYKA, MUTACJA GENOWA, ODCINEK, TARANTAS, OGNISKO, POPRZEDNIK, LAGUNA, PIRAMIDA, RYNEK WŁAŚCIWY, KOMANDYTARIUM, NACZYNIE CHŁONNE, MIESZKALNICTWO, ŻEBRO, PAMPANGA, JĘZYK, CIELENIE SIĘ LODOWCA, POKOLENIE, TRANSPOZON, SPLOT, USTRÓJ NOŚNY, KRĄŻENIE MAŁE, DZATAKI, ZRAZOWA, INDUKCYJNOŚĆ, ZAPOLE, EOLIA, USKOK, PASTISZ, MENISK WKLĘSŁY, PODSTOPIEŃ, KUPER, CECHA POŚREDNIA, MODEL, SMOCZEK, NIEAKTUALNOŚĆ, STOPIEŃ WODNY, MORFOGENEZA, TERMOBAROMETR, PIĘTKA, WCINAK, TORSJE, POMYŁKA FREUDOWSKA, BABINIEC, GWIAZDA, KAPOT, OKTODA, METYLEN, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, KAPLICA, GRA CYLINDRYCZNA, SACZEK, OŚCIEŻNICA, ZBROJENIE, MENSA, EKSKLAWA, REKIN ŚLEDZIOWY, STOPA, OBRÓBKA TERMICZNA, GAWĘDA LUDOWA, BANDAŻ, ZAKŁADKA, OSŁONA, POSIEDZENIE, BĄK, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, WNĘKA WĄTROBY, LIMBO, USTERZENIE PIONOWE, KAPSUŁA ZRZUTOWA, TRANSZA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, MOTELA, REKONWALESCENCJA, EKRANIZACJA, WARIACJA, ?RUSAŁKA OSETNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KESON część konstrukcyjna skrzydła samolotu mająca na celu przeniesienie obciążeń skrecających, powstałych w wyniku oddziaływania sił aerodynamicznych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KESON
część konstrukcyjna skrzydła samolotu mająca na celu przeniesienie obciążeń skrecających, powstałych w wyniku oddziaływania sił aerodynamicznych (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x