CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KESON to:

część konstrukcyjna skrzydła samolotu mająca na celu przeniesienie obciążeń skrecających, powstałych w wyniku oddziaływania sił aerodynamicznych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KESON

KESON to:

skrzynia stalowa lub żelbetowa, z której po zatopieniu (np. w rzece) dnem do góry usuwa się wodę za pomocą sprężonego powietrza, połączona z atmosferą poprzez śluzę powietrzną, służąca do prowadzenia w niej prac hydrotechnicznych na dnie zbiorników wodnych (na 5 lit.)KESON to:

zatapiany zbiornik do prowadzenia podwodnych prac (na 5 lit.)KESON to:

JASZCZ; wóz konny do przewozu amunicji (na 5 lit.)KESON to:

urządzenie w kształcie skrzyni bez dna stosowane do wykonywania różnorakich prac podwodnych (na 5 lit.)KESON to:

skrzynia do prac na dnie mórz (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.458

TEMAT, BON PRYWATYZACYJNY, DAMAST SKUWANY, GEN HIPOSTATYCZNY, KAZIMIERZ, CIASTO, MEZZOFORTE, ANAPSYDY, WISKACZA, BADANIE TOKSYKOLOGICZNE, PRZYDAWKA, KATAPULTA, STRATEGIA, OPASKA SYRYJSKA, KOŚĆ GNYKOWA, ŁAPA, SPORT SIŁOWY, STOPA LODOWCA, KONKLAWE, GOTOWALNIA, CZYSTKA ETNICZNA, ANGIOPLASTYKA, BŁĘDNIK KOSTNY, TRZON, SZKAPLERZ, AWANTURA, ODZIOM, JEZUITA, REAKCJA JĄDROWA, TARAS, EVENT, RELOKACJA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, SPŁACHEĆ, KONIEC, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, LEGA APOSTOLSKI, KAZARKA RDZAWA, ROBOTA, ZNAMIĘ BECKERA, FORMACJA DYSKURSYWNA, PIWO, SEKS, EKSTRAKT RZECZYWISTY, BAWET, GARNIZON, LOTNICZKA, PREPARAT KONTAKTOWY, USTERZENIE RUDLICKIEGO, PASTISZ, ARMAGNAC, GRUPA CELOWA, EUROPA, KAZARKA, CIAŁO LOTNE, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, SOCJALIZM UTOPIJNY, ŁYDKA, OCHRONKA, NAPĘD JONOWY, SIODŁO, BRZUCH, GODZ, PIERŚ, KOŚĆ KLINOWA, ANOLIT, TAMBUR, LOT KOSZĄCY, PRZYNĘTA, KROK NAPRZÓD, KORONA, MISZTAL, PŁASZCZ, POGOTOWIE GAZOWE, WIRNIK, FARMA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, GNEJS OCZKOWY, KAWAŁEK, GARDZIEL, PUDLINGOWANIE, RAMKA, MRAD, OCEAN, PLAMA BARWNA, DUPCIA, KONIEC, HAREM, LOT BALISTYCZNY, STRZEMIĘ, TEMACIK, REGENERAT, MĄKA, WAHADŁO, REFORMACJA, SLOTY, PAŃSTWO TOTALITARNE, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, OBLICZENIA INTELIGENTNE, CONSILIUM, SZTUKA, PRZEDŁUŻACZ, ZABUŻE, TERMOPLASTYKA, SZCZURAS, ABLACJA, USTERZENIE PIONOWE, KAPLERZ, BOŻA RĘKA, KĄPIEL LECZNICZA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, LEŚNICTWO, GANEK, CHOLEWKA, SZYNA, MASYW GÓRSKI, TOCZENIE, SATURACJA, NIMFA, PODSTOPIEŃ, STOPA, MATNIA, KAPOT, STARORZECZE, LOTNICTWO, SONDAŻ, PROGRESYWIZM, ŚRODKI PIENIĘŻNE, WERBOWNICTWO, IGIEŁECZKA, PODBÓJ, WSPÓŁAUTORKA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, LUNETA, DUKLA, PISZCZAŁKA, PYSK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, BELG, KONDYGNACJA, PÓŁKULA MÓZGOWA, ŚCIANA WSCHODNIA, LODOWIEC GRUZOWY, KOTLINA, SUMATOR, CHODNIK MINOWY, ZASIEK, UCISK, ROZBUDOWA, USTNIK, ODPOWIEDNIOŚĆ, NASZELNIK, KĄT TRÓJŚCIENNY, EKRAN LUMINESCENCYJNY, RDZEŃ, BROŃ PALNA, TASZKA, MONOPOLISTA, MODEL, KROKODYLEK, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, CŁO ZAPOROWE, WYDRZYK, KLEKOTKA, LÓD, LABOLATORIUM, CHROMOSOM POLITENICZNY, KWIATOWA, SOLEC, ARCHIWIZACJA, WIERTŁO, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ĆWIARTKA, BLOK, BRUDNICOWATE, ZAODWŁOK, GŁÓWKA, KABLOWIEC, PLACEK, TWARDZIEL, ABAKUS, TARAS, TAMA, POZYCJA, CZOŁO, KONWERSJA, ZAGRYWKA, KESON, USKOK, SUTERYNA, OSŁONA, SKŁADNIK, AKCIK, ZASTRZAŁ, ZAPACH, INFOBOKS, TYBINKI, PODGŁÓWEK, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, ŻAKIECIK, FASETKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, GRANDA, TRYSKAWKA, WAŁ BRZEGOWY, FABIJAŃSKI, SUBREGION, SPISZ, ROZRYWKA, STARCIE, KULANKA, BOWLS, REWIZJA, REZONATOR, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, WKŁAD, ŁODYGA KWIATONOŚNA, SKLEPIENIE, OLINOWANIE, SZWADRON ŚMIERCI, POZOSTAŁOŚĆ, KAMIKAZE, ODDZIAŁ, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, TERIER W TYPIE BULL, DEZAKTYWACJA, OBRZEŻE, EMBARGO, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, PODKÓWECZKA, KANAŁ, SZPILKA, DOKTORAT, JELEŃ WIRGINIJSKI, GIRLANDY WYSP, PATRYSTYKA, WIZJER, ICHTAMMOL, TERMINAL KONTENEROWY, CŁO PROHIBICYJNE, GAŁKA BLADA, MASA STARTOWA, WINO, LATAWIEC, ZAPYTANIE OFERTOWE, BIEGUN ANIMALNY, CHRAPA, TRIODA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, RIBAT, POŚWIĘCENIE, WARGA, OPONA PNEUMATYCZNA, OBIJACZ, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MINERALIZACJA, PĘTLA OCIEKOWA, ARKUSZ WYDAWNICZY, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, UCIOS, TRZON MACICY, KOMPOZYCJA, MIĘDLICA, TERAPIA AWERSYJNA, OBŁO, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, OBSADKA, SZPIGIEL, POPRZEDNIK, MUSZTRA, RURA OGNIOWA, ROŚLINA BULWIASTA, CIAŁO SZKLISTE, BABINIEC, FLORYDZKA, CIĘCIWA, POLAN, KOŃ TURKMEŃSKI, BARTNIK, REGUŁA KOLIZYJNA, PINGWIN, MODELUNEK, EKRANIZACJA, KŁYKCINA, RYBITWA OKOPCONA, MÓŻDŻEK, ŚLIZG, SPÓD, TUSZ, CHORRERA, AMALAKA, PAS MIEDNICZNY, URLOP TACIERZYŃSKI, DWUSTER, WIZYTA STUDYJNA, DUSZA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ?OLIWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KESON część konstrukcyjna skrzydła samolotu mająca na celu przeniesienie obciążeń skrecających, powstałych w wyniku oddziaływania sił aerodynamicznych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KESON
część konstrukcyjna skrzydła samolotu mająca na celu przeniesienie obciążeń skrecających, powstałych w wyniku oddziaływania sił aerodynamicznych (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SKRZYDŁA SAMOLOTU MAJĄCA NA CELU PRZENIESIENIE OBCIĄŻEŃ SKRECAJĄCYCH, POWSTAŁYCH W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast