LOXODONTA AFRICANA - GATUNEK SSAKA Z RODZINY SŁONIOWATYCH, NAJWIĘKSZY ZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW SSAKÓW LĄDOWYCH; ZWIERZĘ STADNE, ZAMIESZKUJE AFRYKAŃSKĄ SAWANNĘ, LASY I STEPY OD POŁUDNIOWYCH KRAŃCÓW SAHARY PO NAMIBIĘ, PÓŁNOCNĄ BOTSWANĘ I PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ AFRYKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁOŃ AFRYKAŃSKI to:

Loxodonta africana - gatunek ssaka z rodziny słoniowatych, największy ze współcześnie żyjących gatunków ssaków lądowych; zwierzę stadne, zamieszkuje afrykańską sawannę, lasy i stepy od południowych krańców Sahary po Namibię, północną Botswanę i północną część Afryki (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LOXODONTA AFRICANA - GATUNEK SSAKA Z RODZINY SŁONIOWATYCH, NAJWIĘKSZY ZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW SSAKÓW LĄDOWYCH; ZWIERZĘ STADNE, ZAMIESZKUJE AFRYKAŃSKĄ SAWANNĘ, LASY I STEPY OD POŁUDNIOWYCH KRAŃCÓW SAHARY PO NAMIBIĘ, PÓŁNOCNĄ BOTSWANĘ I PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ AFRYKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.220

POROBNICA WŁOCHATKA, AKT, LÓD, KUKUŁKA, KATIPO, MIODÓWKA CZERWONOSKRZYDŁA, CHROMOSOM Y, OLSZA, WOŁEK KUKURYDZIANY, ASTER WIELKOLISTNY, STRZELEC, PINGWIN BIAŁOBREWY, BEZPŁUCNIKOWATE, ORZACHA, JODŁÓWKA POSPOLITA, KRĘPNIK RDZAWOSKRZYDŁY, PAZUROGON SIERPOWATY, RZECZ NIERUCHOMA, SOSNA RUMELIJSKA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ZĄB PRZEDTRZONOWY, OBERŻYNA, KĄTNIK DOMOWY MNIEJSZY, OSADNICZEK GOŁY, PEKAN, TRZMIELE, NOGOLOTKOWATE, LIKENOPS, WANGA KRASNOSTERNA, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, PLATYKLADUS WSCHODNI, KRETOWATE, BUSZÓWKA UBOGA, NAWAŁNIKI, OGNICA ROGATA, GMATWEK, ŻÓŁW RZECZNY, KRASNOLICA POMARAŃCZOWA, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, BARCZATKA NAPÓJKA, DESZCZÓWKA, PAŁECZKA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, KLONEK, RÓWNOSKRZYDŁE, ZWÓJEK, LAMA, JASKÓŁKA, NIEKROPIEŃ, BONSAI, WIEWIÓRECZNIKI, SZPILKA, SOMALIJSKI, ERA PALEOFITYCZNA, SARDYNELA EBA, WACHA, SZAFRAN, ŻER, WIJE, NEONTOLOGIA, GRUSZA SYRYJSKA, ŻÓŁWIAK, BIEGUN, KOLCZAK, ALETOPELTA, PAPRYKA, PSZCZOŁA TELSKA, SZCZUR PACYFICZNY, KORMORAN CZUBATY, PĘTLA HENLEGO, DIATRYBA, GRZYB MODRZEWIOWY, DARUMA, ROŚLINA KORZENIOWA, TORPEDÓWKA BIAŁOGŁOWA, REKIN PIASKOWY, TANIUS, ŻABA POMIDOROWA, ALKANNA BARWIERSKA, GRZYBIENIE, PŁETWA TŁUSZCZOWA, DAGLEZJA JAPOŃSKA, KOLUMNA, SZYNSZYLA DUŻA, SZCZUR ŚNIADY, RAMFORYNCHUSY, ZASŁONA, BEJSA, DRONGO, DZIK, ŚLUZOROŚLA, TRACZ DŁUGODZIOBY, CHAMPION, GAZELA THOMSONA, PODGORZELEC, POWOJOWATE, ŁOŻYSKO, PUCKA, PŁAZAKOKSZTAŁTNE, SARDYNELA OLEISTA, ASTER SOULIEGO, WAŁCZATKA DWUGUZKA, EMPIREUM, MÓL BOROWICZAK, KLAPKA, ALTISPINAKS, DELFIN MALAJSKI, HEBRAJSKI, NAROŻNICA ZBROJÓWKA, SOLFUGI, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, ŻÓŁWIAK CZARNY, WIRUS PĘCHERZYKOWATEGO ZAPALENIA JAMY USTNEJ, NAROŻNICA NOSATA, MOA MUSKULARNY, BRZEGOWIEC, RAJA MALTAŃSKA, NUŻENIEC OWCZY, CZYR, OSA RUDAWA, LAPUNDER, HELIKOPRION, ŚRÓDNERCZE, LAING, PRZECINKOWIEC, BRZOZA BRODAWKOWATA, SZCZERKLINA OWŁOSIONA, SZKLARKA, PUSTKOWIK ŁĄKOWY, DELFIN DŁUGOPYSKI, KOŃSKI ZĄB, KWADRATNIKOWATE, PASOŻYTKA, KOPCIUSZEK, PRÓBA REPREZENTATYWNA, SYNINGIA, DAGLEZJA SINA, ABLENA, JESION, BORZEŚLAD ŚWIEŻY, ARENGA, RUMIAN ŻÓŁTY, PSTRĄŻEŃ PLAMISTY, SIKORA, BIORÓŻNORODNOŚĆ, PARALITYTAN, NISZCZUKA WIELKA, KOSMATKA KŁOSOWA, RZEKOTKA SZCZEKLIWA, WARANOPS, SZALOTKA, PIERŚCIENICA, KORTYNA, CHWOST, ICHTIOZAUR, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, GRZBIET, KRWAWNIK SZCZECINKOLISTNY, DŁOŃ, ZWÓJKA SOSNÓWKA, SINUSONAZ, BURZYK BIAŁORZYTNY, GNU PRĘGOWANE, TUNBERGIA WIELKOKWIATOWA, KOROWÓDKA, PŁOMYKÓWKA, POŁUDNIE, MUNDŻAK, PLAFON, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, NORNICA, OBROSTKA LETNIA, BĄCZEK AFRYKAŃSKI, BŁONA PŁODOWA, FILOZELA, TORFOWIEC BRODAWKOWATY, PYTON BORNEAŃSKI, MONSTRUM, ŻABA SZPONIASTA, MIRAKL, ROTA, PETRELEK GRUBODZIOBY, ZŁOTOLITKA, PODGARDLE, JAŁOWIEC POSPOLITY, TORFOWIEC LINDBERGA, PANGOLINY, ZAGANIACZ, CZARNOGRZBIETKA, MAGELANKA ZMIENNA, PIRANIA, BIEŁUGI, SKOCZEK EGIPSKI, DRZEWIAK GOODFELLOWA, GĘSIÓWKA EGIPSKA, ASTER ARKTYCZNY, CHLORELLA ZWYCZAJNA, JODŁA ARNOLDA, DELFINOWATE, WARSZAWIANKA, GORSET, MISIÓWKA KASTA, PEKARI WAGNERA, TERAPENA OZDOBNA, BRYNÓW, BĄK PSTRY, KOZICA, KOZIOOK, PŁUCNICA ISLANDZKA, CIAŁO SZARE, POSTRACH, SZKARŁATKA KRÓLEWSKA, MASA, ŚPIEWACZKA ŻÓŁTOGŁOWA, GMINA GÓRNICZA, EUROPA, ROTANG, PAŁASZ, GŁÓG SZKARŁATNY, TARSJUSZ, PROMIENICE, FORTE, WANGA DWUBARWNA, WROŚNIAK PACHNĄCY, ULAŻ, SCENA, WAŁEK, OBRZEŻE, FILEMON BIAŁOSZYI, HUBA ŚCIĄGAJĄCA, KOKOSZKA, RZĘSOREK RZECZEK, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, DZIERZBA CZARNOCZELNA, SERDECZNIK POSPOLITY, ZŁOTOUCH BLADY, LEW WORKOWATY, GĄBKI ZWYCZAJNE, RUDBEKIA OWŁOSIONA, CHMIEL, JĘZYK BEMBA, PEKARI OBROŻNY, PROKOMPSOGNAT, STARORZECZE, NERW UDOWY, TRWOŻNICA POSPOLITA, KAPLICA, PIÓROSZ PIERZASTY, WSTĘP, SERCE DZWONU, TURZYCA MICHELA, POZIOMKA, WĘŻOOCZKA STROJNA, ZERWA, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, LEMING WŁAŚCIWY, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, TYSIĄCZNIK, KRUCZYNA GRUBODZIOBA, LASONÓG ZACHODNI, OSTKA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, REKIN BIAŁY, PANCERNIK, ŻÓŁW KOLCZASTY, ANAKONDA ZIELONA, GMACHÓWKA CIEŚLA, SOKOLIK DRZEWIEC, PALESTRA, MIECZYK PIGMEJOWATY, TORFOWIEC ŚRODKOWY, CHILI, MORŚWIN BURMEISTRA, SKRZYDŁOLIST, SKLEPIENIE, CORO, ROPUCHA BLOMBERGA, AMIOWATE, WRÓBEL, TRERON MAŁY, DZIERZYK JEDNOBARWNY, PUSZCZYK, TKAŃCOWATE, BILBIL OGRODOWY, ETIOPKA, RASZPLA KALIFORNIJSKA, KOIKS ŁZY HIOBA, SPIREA, NAWAŁNIK WILSONA, TRERON CYNAMONOWY, SROKACZ BIAŁORZYTNY, OSNUWIK ZAROŚLOWY, KAKAOWIEC, RAKOWIEC, PTASZNIK CZERWONONOGI, KUSOKURKA PERLISTA, DRŻĄCZKA WIELKA, REGENERAT, GAD, ?KRĘTOGŁÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.220 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LOXODONTA AFRICANA - GATUNEK SSAKA Z RODZINY SŁONIOWATYCH, NAJWIĘKSZY ZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW SSAKÓW LĄDOWYCH; ZWIERZĘ STADNE, ZAMIESZKUJE AFRYKAŃSKĄ SAWANNĘ, LASY I STEPY OD POŁUDNIOWYCH KRAŃCÓW SAHARY PO NAMIBIĘ, PÓŁNOCNĄ BOTSWANĘ I PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ AFRYKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LOXODONTA AFRICANA - GATUNEK SSAKA Z RODZINY SŁONIOWATYCH, NAJWIĘKSZY ZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW SSAKÓW LĄDOWYCH; ZWIERZĘ STADNE, ZAMIESZKUJE AFRYKAŃSKĄ SAWANNĘ, LASY I STEPY OD POŁUDNIOWYCH KRAŃCÓW SAHARY PO NAMIBIĘ, PÓŁNOCNĄ BOTSWANĘ I PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ AFRYKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁOŃ AFRYKAŃSKI Loxodonta africana - gatunek ssaka z rodziny słoniowatych, największy ze współcześnie żyjących gatunków ssaków lądowych; zwierzę stadne, zamieszkuje afrykańską sawannę, lasy i stepy od południowych krańców Sahary po Namibię, północną Botswanę i północną część Afryki (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁOŃ AFRYKAŃSKI
Loxodonta africana - gatunek ssaka z rodziny słoniowatych, największy ze współcześnie żyjących gatunków ssaków lądowych; zwierzę stadne, zamieszkuje afrykańską sawannę, lasy i stepy od południowych krańców Sahary po Namibię, północną Botswanę i północną część Afryki (na 14 lit.).

Oprócz LOXODONTA AFRICANA - GATUNEK SSAKA Z RODZINY SŁONIOWATYCH, NAJWIĘKSZY ZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW SSAKÓW LĄDOWYCH; ZWIERZĘ STADNE, ZAMIESZKUJE AFRYKAŃSKĄ SAWANNĘ, LASY I STEPY OD POŁUDNIOWYCH KRAŃCÓW SAHARY PO NAMIBIĘ, PÓŁNOCNĄ BOTSWANĘ I PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ AFRYKI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - LOXODONTA AFRICANA - GATUNEK SSAKA Z RODZINY SŁONIOWATYCH, NAJWIĘKSZY ZE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW SSAKÓW LĄDOWYCH; ZWIERZĘ STADNE, ZAMIESZKUJE AFRYKAŃSKĄ SAWANNĘ, LASY I STEPY OD POŁUDNIOWYCH KRAŃCÓW SAHARY PO NAMIBIĘ, PÓŁNOCNĄ BOTSWANĘ I PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ AFRYKI. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x