ĆWIERĆ - CZWARTA CZĘŚĆ PEWNEJ CAŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ĆWIARTKA to:

ćwierć - czwarta część pewnej całości (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ĆWIARTKA

ĆWIARTKA to:

w drukarstwie: czwarta część arkusza drukarskiego (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

w typografii: quarto - arkusz papieru dwukrotnie złożony, który tworzy cztery karty i osiem stronic (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

250 ml wódki bądź innego wysokoprocentowego napoju alkoholowego (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

nazwa każdej z części płaszczyzny wydzielonej przez osie prostokątnego układu współrzędnych (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

nuta w notacji muzycznej trwająca tyle, co jedna czwarta całej nuty (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

pół połówki (na 8 lit.)ĆWIARTKA to:

połowa półtuszy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ĆWIERĆ - CZWARTA CZĘŚĆ PEWNEJ CAŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.422

REKIN ŚLEDZIOWY, PODKATEGORIA, BĘBEN, NACISK, PLEZJOPLEURODON, NABIEGUNNIK, ZAŁOŻENIE, ĆWIARTECZKA, TARAS, KĄT WIELOŚCIENNY, BETONKA, WALABIA DAMA, ŁUSKA, REKINEK PLAMISTY, PRZEDSCENIE, PORTASY, GRYZ, WIATROWNICA, BALKON, KASZTEL, ÓSEMKA, KONDYGNACJA, DZIELNICA, RETORTA, KOŁO SEGNERA, ŁYSINKA, NATKA, SKŁADOWA, DAMAN, PANEWKA, CZAPKA TEKTONICZNA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, PREDYKAT, RYBITWA OKOPCONA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, CZOK, OWOCNIA, JELEŃ WSCHODNI, DUPCIA, RĘKA, MAŁOPOLSKA, MICROSWITCH, AKT, ECHINUS, OKRUSZYNA, ZWÓJ, KOMPARYCJA, RELATOR, LÓD, KALESONY, PROSCENIUM, PLECÓWKA, NOSEK, PŁAT CIEMIENIOWY, CHRYSTOLOGIA, CZWARTA, CEWA, OSŁONA, TYSIĘCZNA, KORONA, CIĄG ZBIORÓW, KROKODYL, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, MONOKRYSZTAŁ, SUPORT, KURATORKA, MILIRADIAN, TRYSKAWKA, CYKL WEGETACYJNY, TERMINATOR, OBSADKA, KAPŁON, WYJEC CZERWONY, ZESZYT, BRZOSKWINKA, RDZEŃ, ROŚLINA BULWIASTA, LWIA CZĘŚĆ, PLAZMA, AMALAKA, KAPNIK, SOCYNIANIZM, AKT, TERCJA, POZYCJA TRENDELENBURGA, NAKARCZEK, ODDZIAŁ, PREZBITERIUM, PONUR, PĘTLA NEFRONU, JĘZOR LODOWCOWY, TELOM, ŚRÓDOKRĘCIE, ŁUK KOLANKOWY, FALENICA, KOKPIT, AKTYWA TRWAŁE, AKROPOL, TRZÓSŁO, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, ARTYLERIA LEKKA, ROZBUDOWA, ZAKRĘT CZOŁOWY, SCENA, ĆWIARTKA, ATOM, PIÓRO, OCEAN, JĄDRO ZIEMI, LEJBIK, POŁOWA, MILIMETR SZEŚCIENNY, ŁAPA, MIESZARKA, KĄCIK, JAŚNIA, JĘZOR OSUWISKOWY, SCHAB, ONTOLOGIA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, BATERIA, ZBIÓR WYPUKŁY, BATYPELAGIAL, SKŁAD GATUNKOWY, PODSTOPNICA, HYMENOFOR, LISTEK, EOLIDA, TUNER, BUFET, TARAN, KLUCZ, DOLNA SAKSONIA, MÓZG EMOCJONALNY, MAŁPKA, WAŁEK, PIANO, AKWEN, DZIAŁKA ROBOCZA, STUŁA, BLOK KONTYNENTALNY, STOPA, TEREN ZAKRYTY, SYBERIA, ORZECZENIE, GRADUAŁ, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, URUBU PSTROGŁOWY, MOSTEK, BYLICA PONTYJSKA, GŁÓWKA, DNO OCEANICZNE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KONSEKRACJA, REMONT BIEŻĄCY, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, LUDWINÓW, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, WSCHÓD, PODGŁÓWEK, SKRZYDEŁKO, NACZYNIÓWKA, PODKORA, PÓŁWYSEP, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, BLASTODERMA, KROK, OPARCIE, RDZA ZBOŻOWA, TEMAT, TUMBA, EFOD, SUW, FUNDAMENT, KORONA, KLEPISKO, KOLBA, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, PRZEDZIAŁ, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, SZYNA, SZÓSTA CZĘŚĆ, JĘZYK CHORWACKI, OSOBNOŚĆ, RAMIENISKO, PRZEDZIAŁ, GLIZA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, GONDOLA, FORSZLAK, GARDA, SZPIGIEL, SPÓD, ŁOPATKA, OBŁO, NUMER GEOGRAFICZNY, MOSTEK, CZWARTA, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, OSÓW, MAGAZYNEK, FIRMÓWKA, PATELNICA, BAWET, PIĘTKA, WĘGLÓWKA, ŚLONSKI, WNĘKA WĄTROBY, PALUSZEK, WOLNE SOŁECTWO, PŁATOWIEC, ŁOŻYSKO, OPONA, KOŃ TURKMEŃSKI, PODZAKRES, TRZON, ŁĘK, KUREK, KURATOR SZTUKI, SZKLISTKA, ELEWON, PŁYTA KONTYNENTALNA, SEGMENT, MÓŻDŻEK, PODBRÓDEK, KORMORAN OLIWKOWY, BARIERA JĄDROWA, ULICA, WIERZCHNICA, KOMORA ZAMKOWA, PRZECIWSTOK, GNIAZDO WTYKOWE, DZIOBIEC, KLUCZ, WIBRATOR, LICO, KOŚĆ KLINOWA, POLE FIZYCZNE, PRZYDAWKA, OWOC, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, ALKIERZ, KNOWIE, BAWET, SILOS ZBOŻOWY, SZYPUŁKA, SECESJONIZM, KURTYNA, KOŁNIERZ, JASIENICA, OKRUSZEK, POZOSTAŁOŚĆ, GALERIA, SKRZYDŁO, USTNIK, PODZAMCZE, RZEPKA KOLANOWA, JURA KRAKOWSKA, STANIK, CEROWNIA, KRUSZYNA, GETTO, MAJĄTEK TRWAŁY, SIATKÓWKA, JĘZYK SPUSTOWY, TALERZ, OGRODOWIZNA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, MUSZLOWCE, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, KROK, ZNAMIĘ, PIŁONOSOWATE, CHWOST, SEKTOR, OCEAN, DZIELNICA, ABAKUS, MARS, MAJEUTYKA, MAJTKI, NOC ASTRONOMICZNA, PODWODZIE, PORTFEL, PUCHACZ ZWYCZAJNY, WIEŚ, SKRZYDŁO, PARTIA, MOST, RĄB, DŻEZ, INKORPORACJA, NAWA, LAGUNA, PODBRÓDEK, ZIELE, LASKOWICE OŁAWSKIE, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, ?OTOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.422 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ĆWIERĆ - CZWARTA CZĘŚĆ PEWNEJ CAŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ĆWIERĆ - CZWARTA CZĘŚĆ PEWNEJ CAŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ĆWIARTKA ćwierć - czwarta część pewnej całości (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ĆWIARTKA
ćwierć - czwarta część pewnej całości (na 8 lit.).

Oprócz ĆWIERĆ - CZWARTA CZĘŚĆ PEWNEJ CAŁOŚCI sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ĆWIERĆ - CZWARTA CZĘŚĆ PEWNEJ CAŁOŚCI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x