CZĘŚĆ ULICY, NAJCZĘŚCIEJ PO OBU STRONACH JEZDNI, PRZEZNACZONA DO RUCHU PIESZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHODNIK to:

część ulicy, najczęściej po obu stronach jezdni, przeznaczona do ruchu pieszych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHODNIK

CHODNIK to:

długi, wąski dywanik (na 7 lit.)CHODNIK to:

przejście, dróżka, podziemny korytarz (na 7 lit.)CHODNIK to:

kanalik drążony przez owady, np. korniki, w drewnie i korze (na 7 lit.)CHODNIK to:

górnicze wyrobisko (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ULICY, NAJCZĘŚCIEJ PO OBU STRONACH JEZDNI, PRZEZNACZONA DO RUCHU PIESZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.320

JEDNA CZWARTA, INSTAGRAMERKA, OBSŁUGA, LEGAWKA, WYSPA, KORZEŃ, ZADEK, POPIÓŁ, OKULAR, PIERŚ, KROS, KONWERTOROWNIA, ZAMEK, CZPAS, LEN, PIERŚCIEŃ, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, PŁASZCZ, RAKOWATOŚĆ, REKORDER, SPODNIE, SIEDEMNASTY, TOALETA, UROCZYSKO, LEJ KONDENSACYJNY, KOMANDO, LIKWOR, PROMENADA, NUMER, EGZEKWIE, PLEZJOPLEURODON, SLAJS, MÓŻDŻEK, KARTON, ŁASKOTKI, CZAPKA TEKTONICZNA, NAWIGACJA SATELITARNA, BOMBAST, GLORIETA, KŁĄB, BŁĘKITNE HEŁMY, KNECHT, SEMINARIUM, MIASTECZKO KOMUNIKACYJNE, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, NARZĄD, CZĘŚĆ MOWY, MĘTNOOKI, CZYSTOŚĆ, TRADYCJA, NAUSZNIK, ROZGWIAZDA, PODKASTING, PALETA, PORTYK, MOST, PREFINANSOWANIE, ODDZIAŁ, PACHOŁEK, BIZON LEŚNY, GONDWANA, ZATRZYMANIE, GRANDA, BAL, PRZYZIEMIE, BIEŻNIK, STOPIEŃ, NAPIERŚNIK, HUSYTA, DYNAMICZNOŚĆ, ANTAGONIZM, NADTWARDÓWKA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, WYPORNOŚĆ, PSALM, KOMORA NABOJOWA, KOLORY PAŃSTWOWE, MARZANA BARWIERSKA, WIEŚ, KUWETA, SCENA, ODWÓD, ZAPROSZENIE, MYSZKA, PĘTLA HENLEGO, PODLASIE, BELECZKA, KOCIOŁ, SIFAKA BIAŁA, ĆWIARTKA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, LITR, PERTURBACJA, OUDRY, TUSZ, LEJBIK, KONFEKCJA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, GALERIA, DZIERŻAK, KOLUMNA, TACIERZYŃSKI, AORYST SYGMATYCZNY, WAHADŁO, GONDOLA, PORTYK, OSOBODZIEŃ, ULICZNIK, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, GALERIA BOJOWA, KOPUŁKA, CHODNIK, NAKRÓJ, RUCH PIESZY, PLANETA OKOŁOPODWÓJNA, PUSZKA MÓZGOWA, KOŃ SOKÓLSKI, SEKCJA ZWŁOK, HAREM, SZTUKAMIĘS, KOMORA MINOWA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, KROKODYLEK, KASTANIETY, ŻEGLUGA TRAMPOWA, WROŚNIAK PACHNĄCY, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, MÓZG EMOCJONALNY, RELATOR, BIAŁE MYSZKI, OWOC MORZA, RITORNEL, ZWÓJ, SPŁAWIK, RYNEK TERMINOWY, DASZEK, ŁYŻKA, DASZEK, PAS, DOMINANTA, CHŁOPIEC Z LASU, STOPKA, SZCZĘKA, KIEŁZNO, PALIUSZ, OPUSZKA WĘCHOWA, KRZYWA BALISTYCZNA, WOLSKI, PIÓRO, SEKWENCJA PRIBNOWA, ROZKOSZNIACZEK, AKT, RACHUNEK KAPITAŁOWY, OPŁOTKI, WYLINKA, OSNOWA, PERKOZ ZAUSZNIK, ŁUK KOLANKOWY, USTNIK, CZWARTY, ORZESZEK PINIOWY, PIÓRO, ŚCIANA, NARĘCZAK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, OKRES WEGETACYJNY, MYSZKA, DANIE, ZASTAWKA, GĄBKA, LICHTUGA, MAMA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, EDAFOZAURY, DRUGIE ŚNIADANIE, ANGLOARAB SHAGYA, PIRAT, CZŁON PĘDOWY, CEP, MIESZAK, LOKAL, CZŁON SKRAJNY, POROŚLE, JĄDRO, PAS, OBŁO, KOMORA, OWOCNIA, ROZŁUPKA, JĘZYK OBCY, PALEC, FAJKA, CZŁON ODWRACALNY, NARODNIK, KIL, PILOT, SLUP WOJENNY, RELING, FIRMÓWKA, KŁADKA, PROSCENIUM, PODBRÓDEK, BYLICA POSPOLITA, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, PRZYGOTOWALNIA, HYDROMETRIA, BULWAR, BILANS HANDLOWY, MIÓD, METROPOLIA, SPOT, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, BRZUSIEC, PESZT, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, BĘBENEK, SZYNOBUS, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PIOTROWO, BIODROWA, WIDEOKASETA, RUCH DROGOWY, BARWY NARODOWE, PORCIĘTA, SKANER, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, PLĄS, MARKIZA, WOLNE SOŁECTWO, REZERWA CELOWA, OŁTARZ, RDZEŃ, BIEGUN, PRZEBITKA, DWUSTRONNOŚĆ, PIĘCIORNIK NISKI, CHIPS, EKLIPTYKA, KRUPON, ODŹWIERNIK, ŻYWE SREBERKO, BLOCZEK, PRZYSIEK, TALERZ, RECEPTARIUSZ, OBROŻA, PASZTETNIK, KARTA WIRTUALNA, MIRAŻ, MAPA AKUSTYCZNA, OGRÓDEK PIWNY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WYROŚL, TREN, SKAŁKA, POZIOM, REJESTR, SITAR, DĘTKA, WAŁECZEK, OPARCIE, KRATA, SUWAK, UKŁAD DARLINGTONA, LEMIESZ, DECHA, BULWAR, BAWICIEL, SMERFETKA, GOLONKA, METEORYT, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, PŁYNNOŚĆ, ERA PALEOFITYCZNA, ZWROTKA, HOLENDER, URNA WYBORCZA, CYC, DWUCYFRÓWKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, KWATERA, SABOT, PIES ZAPRZĘGOWY, WIELKA JEDNOSTKA, ZATOR, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, KABATY, SPAŁA, OKRĘŻNOŚĆ, GRZEBIEŃ, WARSTWA ŚCIERALNA, MINA JĄDROWA, RUDEL, SCHAB, MASZYNA LICZĄCA, ROK, HUSYTKA, KAZARKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, ?ŁUK DZIENNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ULICY, NAJCZĘŚCIEJ PO OBU STRONACH JEZDNI, PRZEZNACZONA DO RUCHU PIESZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ULICY, NAJCZĘŚCIEJ PO OBU STRONACH JEZDNI, PRZEZNACZONA DO RUCHU PIESZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHODNIK część ulicy, najczęściej po obu stronach jezdni, przeznaczona do ruchu pieszych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHODNIK
część ulicy, najczęściej po obu stronach jezdni, przeznaczona do ruchu pieszych (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ULICY, NAJCZĘŚCIEJ PO OBU STRONACH JEZDNI, PRZEZNACZONA DO RUCHU PIESZYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - CZĘŚĆ ULICY, NAJCZĘŚCIEJ PO OBU STRONACH JEZDNI, PRZEZNACZONA DO RUCHU PIESZYCH. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x