PIERŚCIENIOWY ELEMENT WIEŃCZĄCY CZĘŚĆ WIEŻOWĄ INDYJSKICH ŚWIĄTYŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMALAKA to:

pierścieniowy element wieńczący część wieżową indyjskich świątyń (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMALAKA

AMALAKA to:

element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERŚCIENIOWY ELEMENT WIEŃCZĄCY CZĘŚĆ WIEŻOWĄ INDYJSKICH ŚWIĄTYŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.186

SOCZEWKA, LABIRYNT, PRZECIWWAGA, TĘTNICA OCZNA, PRZĘSŁO, JARZMO, LUSTRO FENICKIE, FAJKA, NIEBO, PODSTAWA, POZYCJA TRENDELENBURGA, FUNDUSZ MIESZANY, ZADZIOR, DZIAŁKA ROBOCZA, WARMIŃSKI, ZNAK JĘZYKOWY, PODKOLANIE, NAKŁADKA, ZAKOLE, JĘZYCZEK U WAGI, TRIO, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, MAGAZYN, ŁEZKA, CZŁON ODWRACALNY, DYL, CEP, TAGER, LIST APOSTOLSKI, WIEK NASTOLETNI, KLATKA KLUCZOWA, KADŁUB, POLE, GRASICA, LEJ, FILET, ZWIERZYNIEC, SŁUPEK, MISKA KLOZETOWA, MONARCHIA ELEKCYJNA, NOGA, ANOLIT, KORZONEK, ADIDASEK, NATRYSK, WYLINKA, ELEMENT, ULICA, DNO KWIATOWE, OCZKO, DŹWIGACZ DACHOWY, BAK, UZDA, BIAŁKO, PIKSEL, DENNICA, PROCES JEDNOSTKOWY, GNIAZDO NASIENNE, ŚLUZOWICA, BULWA, OBWÓJ, CYNADRA, KRĘGOSŁUP, ŁAWA DZIAŁOWA, BRODA, SUBSKRYPCJA, DĘTKA, JELEŃ WSCHODNI, PUSZKA MÓZGOWA, DZIAŁKA, DRĄG TŁOKOWY, WEWNĘTRZNY, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, TORS, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, NAKOLANEK, ŚWIATŁO CZERWONE, PREZBITERIUM, PŁAT NOŚNY, GŁOWICA, SŁUCHAWKA, OKRĘŻNICA ESOWATA, PŁATEK, TOM, SETKA, WSZYSTKOWIDZĄCA, URODYNAMIKA, DRĄŻEK STEROWY, PENDENTYW, MASZYNKA, SOHO, TĘŻNIK, REGENERAT, WAHADŁO, KORONA SŁONECZNA, BYLICA POSPOLITA, PIASTA, CEWA, WGŁOBIENIE, JEDNOSTKA ALOKACJI, BLOK KONTYNENTALNY, UKŁAD ADRENERGICZNY, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, OKOLICZNIK, SERCE, PUDŁO, PALEC, SKRZYDŁO, PACHOŁ, PRZĘSŁO, DETAL, KOLCZYK, AKWEN, PLEZJOPLEURODON, WSKAZÓWKA, CZOŁO, BĄK ZWYCZAJNY, KRZEMIAN PIERŚCIENIOWY, KOŃCZYNA, AZJA, ESKIMOSEK, TEMAT, HERMA, PŁÓZ, EKSPANDOR, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, WYRWA, BITNIA, ŁUK ODCINKOWY, DZIELNICA, APEREA, ODŹWIERNIK, RUBRYKA, PROSPEKT ORGANOWY, RELATOR, KRĄŻENIE MAŁE, DESZCZOWNICA, STOPA, WIĄZAR, MNIEJSZOŚĆ, KNOWIE, SFERA AFEKTYWNA, PIEŃ PŁUCNY, WŁÓKNO, FAZOWNIK, MARYNARCZYNA, SŁUCHAWECZKA, DOPEŁNIENIE, GUZ KULSZOWY, ADWERBIUM, NARĘCZAK, KOMORA NABOJOWA, OBCIĄŻNIK, CACHE, WIĘZADŁO GŁOSOWE, TRADYCJA, ODCINEK, BINDRA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, ŁOPATKA, WARZYWNIK, SŁUPEK, URYWEK, PROLOG, GŁOS, LÓD, NALEPA, OGRÓDEK LETNI, GOLONKA, CHORRERA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, PARALAKSA, OCEAN, MISKA, PODUSZKA, LWIA CZĘŚĆ, ÓSMA CZĘŚĆ, STACJA DYSKÓW, DUWAJHIN, FAZA, ZESPÓŁ, CZARA, OBRĘCZ, LICO, URLOP TACIERZYŃSKI, OBROTNICA, ZWROTKA, WODZIDŁO, KESON, KONDYGNACJA, ZMIENNA, TRZON, NADLEW, GŁOWICA, KONSOLA, PERKOZ RDZAWOSZYI, DRĄŻEK SKRĘTNY, OZOREK, SŁUPICA, CARTRIDGE, KŁĄB, SIODŁO, ZWORNIK, FEDERACJA MIKRONEZJI, STUŁA, FORMA DRUKOWA, ŁUK SKRZELOWY, PENS, ROTOR, NABIODREK, LIMBO, SZKLISTKA, SZABLONIK, WĄTEK, MROCZEK BRUNATNY, NIEMCY ZACHODNIE, SZEW PODNIEBIENNY, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, ROTATOR, ŚWIATŁO ZIELONE, GALERIA, SEKTOR, KOLANO, DIODA, PAS MIEDNICZNY, OFICYNA, KAPSOMER, ŁASKOTKI, SŁUPISKO, SKLERYT, ELEMENT GRZEJNY, PĘTLA NEFRONU, PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY, ALLEMANDE, DERMATOGLIF, BELUR, CZŁON SKŁADNIOWY, CZAPKA TEKTONICZNA, DZIOBIEC, SPISZ, WACHTA, ARYTMOMETR, ZASIEK, OBWÓDKA, TEREN ZALEWOWY, BARBARYZM, JURA, KOMÓRECZKA, DĘTKA, FARTUCH, ANTEFIKS, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, CIAŁO SZKLISTE, SIODŁO, TONACJA, KORPUS, PÓŁKULA, BIEGUN ANIMALNY, KABINA, PODGŁÓWEK, PRYZMA, PANNEAU, CIAŁKO RZĘSKOWE, AXIS MUNDI, GONDWANA, PŁETWA, PRZYSIOŁEK, ROŚLINA BULWIASTA, TRZON, RETORTA, ADAPTER, RUSZT, RDZEŃ, ŁUSKA, CZARCZAF, PALISADA, RÓWNINA ZALEWOWA, DACH, ŚLONSKI, TARCZKA, UCIOS, LAGUNA, KACZKA KRZYŻÓWKA, BLOK LINOWY, DOPEŁNIENIE, PILOT, PIEPRZ, FOSA, GRUNT, SYNKOPA, KRZYWKA, PORTKI, NABIODRNIK, KSIĘSTWO, SŁUP, CZASZA, KORZEŃ, MAPA TEMATYCZNA, KOMÓRKA, ?OLINOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERŚCIENIOWY ELEMENT WIEŃCZĄCY CZĘŚĆ WIEŻOWĄ INDYJSKICH ŚWIĄTYŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERŚCIENIOWY ELEMENT WIEŃCZĄCY CZĘŚĆ WIEŻOWĄ INDYJSKICH ŚWIĄTYŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMALAKA pierścieniowy element wieńczący część wieżową indyjskich świątyń (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMALAKA
pierścieniowy element wieńczący część wieżową indyjskich świątyń (na 7 lit.).

Oprócz PIERŚCIENIOWY ELEMENT WIEŃCZĄCY CZĘŚĆ WIEŻOWĄ INDYJSKICH ŚWIĄTYŃ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PIERŚCIENIOWY ELEMENT WIEŃCZĄCY CZĘŚĆ WIEŻOWĄ INDYJSKICH ŚWIĄTYŃ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x