TYP BUDOWNICTWA LUDOWEGO WYSTĘPUJĄCY NA POGRANICZU CZECH, NIEMIEC I POLSKI; JEST PODZIELONY NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ I GOSPODARCZĄ NAJCZĘŚCIEJ O DWÓCH KONDYGNACJACH I DACHU DWUSPADOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOM PRZYSŁUPOWY to:

typ budownictwa ludowego występujący na pograniczu Czech, Niemiec i Polski; jest podzielony na część mieszkalną i gospodarczą najczęściej o dwóch kondygnacjach i dachu dwuspadowym (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP BUDOWNICTWA LUDOWEGO WYSTĘPUJĄCY NA POGRANICZU CZECH, NIEMIEC I POLSKI; JEST PODZIELONY NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ I GOSPODARCZĄ NAJCZĘŚCIEJ O DWÓCH KONDYGNACJACH I DACHU DWUSPADOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.289

BUŁKA WROCŁAWSKA, PŁASZKA, DONACJA, ORZECH, DITLENEK, PŁAT, POBOŻNE ŻYCZENIE, OSTROGONY, MACIERZ KOWARIANCJI, PODGRZYBEK, SUBTELNOŚĆ, OBJAŚNIENIE, REGIONALISTA, WYJĄTEK, CHROPOWATOŚĆ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, BŁĘDNIK KOSTNY, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, RAMKA ODCZYTU, AKTORKA, GŁUCHOŚĆ, KARAMBOLA, KOMERCJA, GORZKOŚĆ, BIGA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, CZARNY DIAMENT, SZANKIER TWARDY, FIGHTER, DŁUŻNIK WEKSLOWY, PARKA, STEP, LEGENDARNOŚĆ, C, MATRYCA STRUKTURALNA, WIERSZ ZDANIOWY, SEMAFOR, CZARNA SKRZYNKA, SEPTYMA, CHAŁTURNICTWO, KUŹNICA, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, SZACHY AKTYWNE, TEMAT, ZDERZAK, ZNAK, PLASTROM, PRZEWÓD, GUARANA, PRUSY, KONWIKT, ROK PODATKOWY, SKOCZKOWCE, PAPUA, DYWERGENCJA, KOZA PIERWOTNA, KONDYCJONALIZM, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, KUJAWIAK, PAPIER, PRZEDODWŁOK, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, STUŁA, ŻÓŁWIAK CZARNY, MYSZ LEŚNA, PORTALIK, MENEDŻER, BOASZKOWATE, UKŁAD OPTYCZNY, ZABUDOWA ZAGRODOWA, TRZON, PŁATNIK SKŁADEK, ODKRYTY SZACH, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, DOM REKOLEKCYJNY, SPAŁA, GRZYB DĘBOWY, GNIAZDO, BECZKA PROCHU, ŚWIATŁO KOTWICZNE, LITAURY, ŁUK BLOCZKOWY, SAMOA AMERYKAŃSKIE, UKŁAD JEZDNY, DWUMECZ, BIREMA, SYNKOPA, EFEKT STYKU, TEATR RZYMSKI, STOPIEŃ TURBINY, ZRAZÓWKA, KANCIASTOŚĆ, ANTECEDENCJA, WIELORASOWOŚĆ, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, ZATOCZKA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, GATUNEK PARASOLOWY, KULTURA ŚWIDERSKA, NIETYPOWOŚĆ, GLINIAN, KREDYT HIPOTECZNY, SOCJOEKONOMIKA, CHRAPA, PAMPANGA, MATKA, TERMINATOR, EMBLEMAT, RĄB, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, BUSZÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, LEASING FINANSOWY, ZGORZEL, KARP BEZŁUSKI, OSĘK, NURNIK, TRAKTOR, KARBOANION, RENESANSOWOŚĆ, EDYKUŁ, JAGODNIK, KOTERIA, ŁOKIEĆ, ASYSTENCJA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, NADKŁAD, FLUCV, BOMBA WULKANICZNA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PROSZEK DO PIECZENIA, TSA, STUPA, POMPA STRUMIENIOWA, FUNKCJA MIERZALNA, EKTOMIKORYZA, TELETURNIEJ, FALA HARMONICZNA, OPRAWA, LIAZ, ASTYGMATYZM, BREGY, BOMBA KOBALTOWA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, POKAZ, BETONKA, GWIAZDA DZIWNA, ZAPALENIE OSKRZELI, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, PROMIENNOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, NIEJASNOŚĆ, KLASYFIKACJA, PRZECHÓW, STYLING, DZIWOŻONA, ESPRESSO, WYDMIKUFEL, GETTO, SOSNOWICZANIN, RADA GABINETOWA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, FILEMON SĘPIOGŁOWY, FORMALIZACJA, MEDIUM, ULEGŁOŚĆ, BODZIEC BEZWARUNKOWY, POSUWISTOŚĆ, APROBATA, EROZJA WSTECZNA, WIDŁOZĄB LEŚNY, KINESKOP, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, MUŻOCJA, BINARYZM, RÓŻA, CZEK BEZ POKRYCIA, GĘSTOŚĆ, NIESZABLONOWOŚĆ, TYP EKTOMORFICZNY, NAUSZNIK, DOM AKADEMICKI, SPENCERA, PRAWORZĄDNOŚĆ, TECZKA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, STREFA PRZYGRANICZNA, ANAL, MANAGER, ZWÓJ, PIERWSZOROCZNY, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, RZEKOTKA KUBAŃSKA, PODZIEMIE, FILOLOGIA KLASYCZNA, NATARCZYWOŚĆ, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, FICZER, NADRENIA, PRZEJRZYSTOŚĆ, MARKA, DZIOBIEC, KANCLERZ FEDERALNY, ESTAKADA, WALUTA BAZOWA, SKLEPIENIE, ASPIS, TYP, PRZEISTOCZENIE, STOJAK, AMIDEK, NADRZĘDNIK, MYRMEKOFIL, PŁYWAK, SZALKA, WARTA, MASER GAZOWY, KLUCZ, UNISONO, RDZEŃ KRĘGOWY, FLEBODIUM ZŁOCISTE, POLEMICZNOŚĆ, ANODA, POJEDYNKA, SYNERGIZM, TĘTNICA PROMIENIOWA, PSZCZOŁA MIODNA, BOHATER RENEJSKI, ARKADIUS, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, PRZEGUBOWIEC, FIRMÓWKA, BIAŁOSZEWSKI, PEŁZATKA, EUKARIONT, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, PÓŁPĘTLA, CIUPAGA, DZIERŻAK, OGNIWO SREBROWE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, OSTROGA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, SIEWNIK RZUTOWY, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, RODZINA PEŁNA, KRYSZNAIZM, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, PŁOZA, WSPÓLNIK, ANALIZA FRAZOWA, GŁOWA DOMU, DELFINOWATE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, GAZA, POSZLAKA, ZAD, POLE, LARYNGOLOGIA, PORZĄDNOŚĆ, SŁABIZNA, KULTURA MASOWA, ROZBIORY, LICZBA DOSKONAŁA, BEZECNOŚĆ, NIEMIEC, ZACNOŚĆ, BAZIA, LENTILEK, NARWAL, PUCKA, DERMOKOSMETYK, SPLOT, BEZPODSTAWNOŚĆ, OWAL CASSINIEGO, BŁYSK, WIATROWNICA, CHŁYST, REKINEK PSI, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PRZYKWIATEK, NATKA, EPIZOD, LOBELIA, ZBITOŚĆ, DACH MANSARDOWY, MINIA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, BLOK, MARTWY PRZEPIS, POSTĘPOWANIE KARNE, POLĘDWICA SOPOCKA, CHWYTAK, PARYTET, JEZIORO RAMIENICOWE, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, ZAWIŁOŚĆ, ?ZANOKCICA MUROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP BUDOWNICTWA LUDOWEGO WYSTĘPUJĄCY NA POGRANICZU CZECH, NIEMIEC I POLSKI; JEST PODZIELONY NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ I GOSPODARCZĄ NAJCZĘŚCIEJ O DWÓCH KONDYGNACJACH I DACHU DWUSPADOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP BUDOWNICTWA LUDOWEGO WYSTĘPUJĄCY NA POGRANICZU CZECH, NIEMIEC I POLSKI; JEST PODZIELONY NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ I GOSPODARCZĄ NAJCZĘŚCIEJ O DWÓCH KONDYGNACJACH I DACHU DWUSPADOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOM PRZYSŁUPOWY typ budownictwa ludowego występujący na pograniczu Czech, Niemiec i Polski; jest podzielony na część mieszkalną i gospodarczą najczęściej o dwóch kondygnacjach i dachu dwuspadowym (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOM PRZYSŁUPOWY
typ budownictwa ludowego występujący na pograniczu Czech, Niemiec i Polski; jest podzielony na część mieszkalną i gospodarczą najczęściej o dwóch kondygnacjach i dachu dwuspadowym (na 14 lit.).

Oprócz TYP BUDOWNICTWA LUDOWEGO WYSTĘPUJĄCY NA POGRANICZU CZECH, NIEMIEC I POLSKI; JEST PODZIELONY NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ I GOSPODARCZĄ NAJCZĘŚCIEJ O DWÓCH KONDYGNACJACH I DACHU DWUSPADOWYM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TYP BUDOWNICTWA LUDOWEGO WYSTĘPUJĄCY NA POGRANICZU CZECH, NIEMIEC I POLSKI; JEST PODZIELONY NA CZĘŚĆ MIESZKALNĄ I GOSPODARCZĄ NAJCZĘŚCIEJ O DWÓCH KONDYGNACJACH I DACHU DWUSPADOWYM. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast