CZĘŚĆ TUSZY Z TYLNEJ ĆWIERCI, KTÓRA ZARÓWNO U KRÓW JAK I U ŚWIŃ PRZYLEGA DO POLĘDWICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIODROWA to:

część tuszy z tylnej ćwierci, która zarówno u krów jak i u świń przylega do polędwicy (na 8 lit.)BIODRÓWKA to:

część tuszy z tylnej ćwierci, która zarówno u krów jak i u świń przylega do polędwicy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ TUSZY Z TYLNEJ ĆWIERCI, KTÓRA ZARÓWNO U KRÓW JAK I U ŚWIŃ PRZYLEGA DO POLĘDWICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.006

KUCZBAJ, EKRAN, KALESONY, PRZYZNAWALNOŚĆ, BLAT, WSPARCIE, TĘTNICA BIODROWA, CHOINÓWKA, PORTRECISTKA, ODPŁYW, SEKSUOLOGIA, PRAKTYKANT, KOREGENT, STRZAŁ, MUSTEL GWIAŹDZISTY, PANŚWINIZM, ORNITOPTER, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DZIECINNOŚĆ, MIESZARKA, LIPA, HELIOCENTRYZM, WIELKA ROSJA, INTENSJONALNOŚĆ, OBSERWATOR, ZWÓJ RDZENIOWY, GRABKI, PAMPUCH, SEKTOR, HEŁM TURNIEJOWY, JAK, PERKOZ ROGATY, HIPPIS, OPUSZKA WĘCHOWA, KIEŁZNO, DYSTANS, INDUKCJA WŁASNA, ROŚLINA ACYDOFILNA, CHIKUWA, OSADA, PRZEWODNICZKA, PAUPER, NUMERACJA PORZĄDKOWA, OBRĘCZ BIODROWA, MARUDA, RUDZIELEC, NOTARIAT, PATRON, KUPCZYK, PINGWIN MAGELLAŃSKI, KINESKOP, ANALFABETKA, OPINIA, OCHMISTRZYNI, SEKTORÓWKA, SIŁA, CENTYMETR, PARSZYWA OWCA, MERSYTEMA, FOTOSFERA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, MODULACJA SKROŚNA, DOKUMENTARZYSTA, GARBATY ANIOŁ, KONTO, PRZEKRÓJ, ŁUK AORTY, SEKWENCJA PRIBNOWA, ODRZYNEK, MAJĄTEK TRWAŁY, WIEK MŁODZIEŃCZY, FIGLARZ, JAKLA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, POSZKODOWANA, PROMIEŃ, FIZJOGNOMIA, KARMIDŁO, SUTERENA, STRZEMIĘ, BIELINKOWATE, FLEGMATYZATOR, GŁAZ, JĘZYK, SIECZKA, SUFRAGANIA, SYTK, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, WSIOWY FILOZOF, POŚREDNIK, ŚCIANA PRZEWIESZONA, STOPOTONA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, DRUŻYNA, AKWAFORTA, IMMUNOGEN, POLIGAMISTKA, DIZAJNERKA, LAMA, TRZMIEL WIELKOOKI, GLORIA, DWORUS, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, GLADIUS, ŁYŻKA, KLOAKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, ZYSK INFLACYJNY, ASPAZJA, PODLIZYWACZ, NOK, ŁONO, ORKAN, ŁOŻYSKO, WORECZEK ŁZOWY, SUMIK, PIZZERKA, TRUMNIAK, OTWÓR STRZAŁOWY, BOHATERKA, PAS, BELKA STROPOWA, KLATKA PIERSIOWA, GIMBAZA, PUSZCZALSKA, GORYCZKA CHMIELOWA, SKRZYDEŁKO, TRZÓSŁO, PŁUŻKA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, BORA, NARAMIENNICA, LUSTRO FENICKIE, BIURO PERSONALNE, GŁODOMÓR, SUKA, AWANTURNIK, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, INDIE WSCHODNIE, ODCZYNIACZ, KINO FAMILIJNE, OSAD, RETORTA, PŁÓZ, ANTENKA, PRZÓD, ZMIANA MORFOLOGICZNA, CZAPKA SPORTOWA, PRZEPIS, HURYSKA, ZWÓJ, PODSEKTOR, SWAT, PROSPEKT, KAPELUSZ, ASOCJACJA, ROŚLINY NASIENNE, KOLANÓWKA, IMAK, MAGNETOSTATYKA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, PUNKT APTECZNY, OKRES WEGETACYJNY, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, SZABLONIK, MECHANIKA GRUNTU, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, AYALA, DROGA, POCISK PODKALIBROWY, ĆWIERĆTUSZA, WRZECIENNIK, ISTOTA ROZUMNA, PODSADKA, LAND, ABSTRAKCJONISTA, ŁYSINKA, CZARNA ROBOTA, MAROKAŃSKI, GAZIK, LISZAJ RUMIENIOWATY, FALENICA, OUTSIDER, CHEMIA KWANTOWA, LUCYFERYNA, PTOZA WRODZONA, CAMPECHE, DYPTYK, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, OLBRZYMKOWCE, PŁOZA, SOŚNIK, GODZ, PODGARDLE, RENTIER, POKŁAD, HIPERTONIA, GNIAZDO, KOMBI, PŁACA ZASADNICZA, NARĘCZAK, BINARKA, UKŁAD BRZEŻNY, OPONA, KIEŁZNO, DOPPELGANGER, ZASŁUŻONY, SERAJ, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, EWANGELIA, CWAŁ, GAŁĘZIAK, SPONTANICZNOŚĆ, JAWNOGRZESZNICA, MORFOLOGIA, PROGRAMOTWÓRCA, PIRAMIDA, ABRAKADABRA, ASTROSPEKTROSKOPIA, KOMBATANT, LASECZKA WĄGLIKA, ZĘZA, PODETAP, WIERZCHOŁEK, ODMIENNOŚĆ, ODWÓD, SZABLON, KARNIAK, POCHWA, EKSPEDYCJA, MIEJSCE, ŚWIETLICA, AKTORKA, ESKIMOSEK, KWARTAŁ, DOBUDOWA, LOKAL, RTS, AMBICJA, KOMBINATOR, KONIK POLSKI, PAMPA, RAFLA, MISTRZYNI, ZBÓJCZYNI, HIENA CMENTARNA, ZNACZENIE, SAMOSIA, NON-IRON, TAMBUR, WAŁECZEK, CIEMNOTA, KARCZEK, PUB, KOMÓRKA ZWOJOWA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, ROZSZERZYCIEL, LICZBA ALGEBRAICZNA, DRUH, KONSOLA, RUPIA INDYJSKA, PALUSZEK, KOMÓRKA SOMATYCZNA, DEWELOPER, TRYLMA, TELEWIZJA KABLOWA, IZBA, PUKAWKA, SIARA, CELOWNICA, ZAJĄKNIĘCIE, ROŻEK, EUFONIUM, MISTYK, FIRMA WYDMUSZKA, KONSTRUKCJA NOŚNA, ZAWODOWIEC, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, DROGÓWKA, PŁOZA, JABŁKO NANERCZOWE, SKŁADOWA, BRODA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, NIEMOWA, OGROM, KĄT PŁASKI, ZAMEK, TRANSZA, OBERLANDER, DRESIARZ, WKŁAD, PLENIPOTENT, GÓRA, KLASY, DUCH, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, ZAKOLE, ZDANIE LOGICZNE, ?ŻAKIECIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ TUSZY Z TYLNEJ ĆWIERCI, KTÓRA ZARÓWNO U KRÓW JAK I U ŚWIŃ PRZYLEGA DO POLĘDWICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ TUSZY Z TYLNEJ ĆWIERCI, KTÓRA ZARÓWNO U KRÓW JAK I U ŚWIŃ PRZYLEGA DO POLĘDWICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIODROWA część tuszy z tylnej ćwierci, która zarówno u krów jak i u świń przylega do polędwicy (na 8 lit.)
BIODRÓWKA część tuszy z tylnej ćwierci, która zarówno u krów jak i u świń przylega do polędwicy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIODROWA
część tuszy z tylnej ćwierci, która zarówno u krów jak i u świń przylega do polędwicy (na 8 lit.).
BIODRÓWKA
część tuszy z tylnej ćwierci, która zarówno u krów jak i u świń przylega do polędwicy (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ TUSZY Z TYLNEJ ĆWIERCI, KTÓRA ZARÓWNO U KRÓW JAK I U ŚWIŃ PRZYLEGA DO POLĘDWICY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ TUSZY Z TYLNEJ ĆWIERCI, KTÓRA ZARÓWNO U KRÓW JAK I U ŚWIŃ PRZYLEGA DO POLĘDWICY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x