OSOBA, KTÓRA ŻYJE CUDZYM KOSZTEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DARMOZJAD to:

osoba, która żyje cudzym kosztem (na 9 lit.)PASOŻYT to:

osoba, która żyje cudzym kosztem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ŻYJE CUDZYM KOSZTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.344

ŚNIEG, CIEPŁE KLUSKI, SILNIK PRZEPŁYWOWY, SZOWINISTA, SEMINARZYSTA, OSOBA PODEJRZANA, PUSTY DŹWIĘK, WYRACHOWANIE, WYDMUCHIWACZ, PANGOLIN PIĘCIOPALCZASTY, CENTYMETR, ODCZYNIACZ, TOLERASTA, CIELISTOŚĆ, BŁONA ODWRACALNA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, AGREGAT EKONOMICZNY, MRÓWA, DEZERTER, GRYPA AZJATYCKA, NEGACJONISTKA, MENTOR, ROZGRZEWACZ, KONSUMENT, SPRZEDAWCA, KOMÓRKA ZWOJOWA, RACHMISTRZ SPISOWY, MŁOCKARZ, INFORMATOR, ZASIEDZIAŁOŚĆ, OPAKOWANIE, ENDODERMA, POBRATYMSTWO, OBIETNICA WYBORCZA, SPORTSMENKA, OBLĘŻENIEC, NOWA, KONWERTER, REDAKTOR TECHNICZNY, KORONIARZ KOŃCATY, OKOLICZNIK, UPRAWIACZ, CATERING, KLASA POSIADAJĄCA, PROGRAM, RACHUNEK CIĄGNIONY, MAGOT, OBCOKRAJOWIEC, RIPPER, AUDYTORKA, SAMOPOŚWIĘCENIE, BUTELKA, OŚWIETLENIOWIEC, POSZUKIWACZ, KURATORKA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, TOPIELICA, NARCYZ, PITU-PITU, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, WIATRÓWKA, JAŁMUŻNIK, SKĄPIEC, SORBENT, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, NANSUK, ŚCISKACZ, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, GŁOWACZ, DODATEK SZKOLENIOWY, TRZYDZIESTKA, SZARA EMINENCJA, WALUTA BAZOWA, PASJONAT, APASZ, PIEGUS, KOLORYZATOR, PLANETA TYPU JOWISZ, SYMETRYCZNOŚĆ, OCHLAJTUS, SPRYCIARZ, TRYUMFATOR, SIŁACZ, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, NOOB, SAŁO, LITERA KSIĘŻYCOWA, ELEMENT, KUJON, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, INTENSJONALNOŚĆ, SZKIELET, KOKOSZ, ORTOPTYSTKA, MUR, PRZEKRYCIE, PROLOG, PATRONKA, DESPOTA, GAZOWNIK, POPRZEDNICZKA, ZGAGA, PODWÓJNY AGENT, DŁUŻNICZKA, POTENTAT, BEJT, BECZKA, PÓŁSIOSTRA, WSPINACZKA SPORTOWA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, MACIERZ TRANSMITANCJI, JESIOTR ROSYJSKI, BOB, GEN WĘDRUJĄCY, PROSIACZEK, KOLORÓWKA, RĘKAW, TARYFIARA, DOBRA STRONA, KAPRYŚNIK, SĘDZIA BOCZNY, ŻOŁNIERZ, ZAPUSTY, MILONGA, PRZYSPOSOBIONY, GASTRONOMIK, KOK, BENEFICJANT, KRACH, POKŁAD, SZARLATAN, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, REKLAMANT, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, TORSJA, ROZGRZEWACZ, BLISKOZNACZNOŚĆ, KASJERKA, KAPSLA, MEGAPASKAL, STRONNOŚĆ, GARKOTŁUK, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, STARY WRÓBEL, SYNTETYK, DAMULKA, KOCIE OKO, MARKETING RELACYJNY, NIEŻYJĄCY, CIĄŻA SPOŻYWCZA, PRZESŁANKA, CICHODAJKA, CZARODZIEJ, MAJOWY KIEROWCA, DRIBLING, SAMOTNICZOŚĆ, WASAL, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, MONOGAMISTKA, BIOMARKER, TENISISTA STOŁOWY, KONIECZNOŚĆ, ŻYŁKA, SYSTEM PRZYPOROWY, GOŚĆ, PRZYBUDÓWKA, UTRWALACZ, DWORZANIN, PŁOMIEŃ, SANNJASIN, LATAWIEC, JAN, GOSPODARZ DOMU, PRZEWODNICZĄCY, GNU BRUNATNE, POMAZANIEC BOŻY, FIGURACJA HARMONICZNA, GŁUPTAK, SIŁA, KITESURFER, GRZYWA FALI, TYTUŁ NAUKOWY, REKLAMÓWKA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, RZEMIEŚLNIK, AWANTURNIK, PIECHUR, SKLEPIKARZ, ŻYWICIELKA, OSKARŻENIE, PENITENT, OBROŃCZYNI, WSPÓŁDECYZJA, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, DEALER, CIĘGNO KOTWICZNE, FALSET, KURSISTA, ANGLISTKA, CHODNICZEK, SPOWINOWACONY, MATERIAŁ WYBUCHOWY, SZARA MYSZKA, KLUBOWICZKA, BLEFIARZ, ALTANNIKI, OBJAWICIEL, JUNIORKA MŁODSZA, GRINGO, KAJMAK, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, KRYTYCZKA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, REKLAMA PORÓWNAWCZA, BEKON, PRZEDSCENIE, PŁYWACZEK, SPRAWNIK, EMALIA, DENTYSTA, ASEKURANT, OGROM, ŻÓŁW SŁONIOWY, RUDNIK, SKALA STAROGRECKA, ŚCIANA, DOPPELGANGER, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, FREESTYLE, RYJÓWKA AKSAMITNA, FAJTŁAPA, KORYTARZOWY, AKSJOMAT PASCHA, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, ODŁAM, CZARNUCH, ŻYŁA, IMPAS, DOBOSZKA, NIKOLAITA, USTAWA EPIZODYCZNA, PERSONA, AGENT CELNY, JAŚ WĘDROWNICZEK, SPLOT, FABRYKATOR, TORBIEL SKÓRZASTA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, MODEL, KAPŁAN, KARTA SIECIOWA, KASSAWA, NULLIPARA, KOMORNICZKA, CZŁOWIEK, WSPARCIE, SERDAR, PODMIOT LITERACKI, SIÓDEMKA, WOLNY STRZELEC, SILNIK STRUMIENIOWY, TRADYCJONALISTA, GOSPODARSTWO DOMOWE, OSIEMNASTKA, IMIGRANT, PASZTETÓWA, KŁUSOWNIK, KRYTYCZKA, KROWIENTA, ARTEFAKT, PREZES RADY MINISTRÓW, PODMIOT, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, ROŚLINA OKOPOWA, SŁUGUS, NORNICA, PŁUCZNIA, DWUNASTKA, RAK SYGNAŁOWY, KOMISJONER, RAJA GWIAŹDZISTA, MIERNIKOWCOWATE, SKLEROZA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, ZAKŁAD HANDICAP, GŁOSKA NOSOWA, PALCÓWKA, KROKODYLEK, WEGANIN, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, ZAPRZEDANIEC, DŁUŻNIK, DREWNIAK, SKÓRA I KOŚCI, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, DZIECKO, WZGARDZICIEL, GRUPA ETNICZNA, ?PRZEKAZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.344 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ŻYJE CUDZYM KOSZTEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ŻYJE CUDZYM KOSZTEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DARMOZJAD osoba, która żyje cudzym kosztem (na 9 lit.)
PASOŻYT osoba, która żyje cudzym kosztem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DARMOZJAD
osoba, która żyje cudzym kosztem (na 9 lit.).
PASOŻYT
osoba, która żyje cudzym kosztem (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ŻYJE CUDZYM KOSZTEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ŻYJE CUDZYM KOSZTEM. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast