WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU OSOBA WOLNA ODDAJĄCA SIĘ POD OPIEKĘ SENIORA W AKCIE KOMENDACJI; W ZAMIAN ZA LENNO WASAL ZOBOWIĄZYWAŁ SIĘ SŁUŻYĆ WIERNIE SENIOROWI RADĄ I POMOCĄ ORĘŻNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WASAL to:

we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się pod opiekę seniora w akcie komendacji; w zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WASAL

WASAL to:

państwo, organizajca, podporządkowane silniejszemu protektorowi, w zamian za pewne korzyści (na 5 lit.)WASAL to:

poddany pod opiekę seniora; lennik (na 5 lit.)WASAL to:

służył seniorowi za lenno (na 5 lit.)WASAL to:

w feudalizmie zależny od seniora (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU OSOBA WOLNA ODDAJĄCA SIĘ POD OPIEKĘ SENIORA W AKCIE KOMENDACJI; W ZAMIAN ZA LENNO WASAL ZOBOWIĄZYWAŁ SIĘ SŁUŻYĆ WIERNIE SENIOROWI RADĄ I POMOCĄ ORĘŻNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.219

LANGUR KSIĄŻĘCY, INA, ASTRONOMETRIA, PŁOTEK, LENIUCHOWANIE, SIATKA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, UKŁAD CIAŁA, MENUET, PASYWIZM, ODCZYN ZAPALNY, WĄSISKA, ADAPTACJA, KSYLOFON, TONIKA, FAGAS, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, WERSYFIKACJA, KOMORA ZAMKOWA, SĘKACZ, AKREDYTOWANIE SIĘ, PRZYJACIEL DOMU, SZARA MYSZ, PARLAMENT, ALIENISTA, RYWANOL, PRZYPŁYW, TEORIA KOLEJEK, SUBTERRANEOTERAPIA, WAŁEK, WATA CUKROWA, PĄK, TAMANDUA, FIRMAMENT, RANA, WETERYNARIA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KWIAT LOTOSU, PODPINKA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, SEZON REGULARNY, DZIOBÓWKA, PEŁNIA, ADDYCJA, OBSERWATORKA, POZA, MISKA SEDESOWA, FLUIDYZACJA, KONTAKT, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, SKÓRA I KOŚCI, TEKSTUALNOŚĆ, INTUICJONIZM, REDA, CYKL PRECESYJNY, WYSMUKŁOŚĆ, ZMARŁY, SERWITUT, ZERO, SPADY, NAGANIACZ, LEŚNIK, SKARB, SKORUPA, MISIAK, TYFUS PLAMISTY, HIGIENA WETERYNARYJNA, ANUSZKIEWICZ, DOKUMENTARYZM, GRYMAŚNIK, KURTYNA SKALNA, TYRAŃSTWO, ZRZECZENIE SIĘ, KOALICYJKA, OPRYSZCZKA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, CZTERDZIESTOPAROLATEK, KARMAN, ZYGOTARIANIN, ODCZYNIACZ, DOJŚCIE, GRYMAŚNICA, CZASZA, WAMPIR, CYRKOWIEC, MORALISTA, OLEJ ARACHIDOWY, HEKSAPTYK, CÓRDOBA, SĄD PODKOMORSKI, POLIMORF, LAUR, PORT MACIERZYSTY, KEKSÓWKA, TORPEDA, POGROMCA, RACHUNEK WEKTOROWY, MŁODZIEŻÓWKA, PILON, BOMBA KOBALTOWA, BLOK, DISC JOCKEY, GRAFICIARZ, SZAFIARKA, WIRUS, STYRON, GIMBOPATRIOTA, NIEŚWIADOMOŚĆ, LÓD FIRNOWY, MICHAŁEK, TYTAN, CZAPRAK, DRYF, SAWANTYZM, DZIEWCZYNA Z SĄSIEDZTWA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, KASZTAN, SUPERNOWE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KARLIK ŚREDNI, CIEMNOBLASZEK, HIPOTEKA, BRODAWKA STÓP, DZIECINNOŚĆ, ZAPRUCIE SIĘ, WĘZEŁ WINDSORSKI, KAPOTAŻ, MYSZ PANCERNA, GIEZŁO, OBŻER, RZEZAK, WIERSZ LEONIŃSKI, SADZAK, FREAK, PIERWIASTEK, CHIROPTEROLOGIA, SPŁYW, PRÓŻNIAK, TRANSCENDENCJA, TELEKOMUTACJA, KOLORYSTA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, JĘZYK NAHUATL, GRUCZOŁ COWPERA, ELEGIJNOŚĆ, BARON, LEGIA CUDZOZIEMSKA, ZAPŁODNIENIE, KOPERCZAKI, HAKOWNICA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, WYTŁACZANKA, MOWA ZALEŻNA, KUCHENKA, RUCH PROSTOLINIOWY, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, CZARNY SZLAK, TEREBINT, BĄBELEK, NAMIESTNIK, PIANOLA, TELETECHNIKA, TWÓRCZOŚĆ, DWUDZIESTKA, USTAWKA, WKŁAD, CUKRZYCA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, DROGA ELEKTRONICZNA, SENATOR, ABORDAŻ, INDUKCJA WŁASNA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, AREOGRAFIA, WODY INGLACJALNE, GÓRMISTRZ, KIERDEL, WSTRZĄS POURAZOWY, BAZA NAMIOTOWA, ROPUCHA PANTEROWATA, BATAGURY, GNETOWE, SURF, ODRUCH KOLANOWY, OFICER NAWIGACYJNY, MOIETA, NASIENNIK, IMIGRANTKA, CENA WYWOŁAWCZA, LIST POLECONY, INTERMEDIUM, TELEWIZORNIA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PRAKTYKA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, FATALISTA, POŚCIELÓWA, GALIARDA, GEKON, MORGANUKODONTY, SZEW PODNIEBIENNY, ZAKOCHANA, NADAWCA, WYLĄG, PANNA W WIEKU POBOROWYM, STEKOWCE, VOLKSDEUTSCH, DEMOSCENA, PRZYRODA, SYNAPSYDY, PSYCHOTANATOLOGIA, KATON, PERYFERYJNOŚĆ, BUFFETING, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KRAKER, PISARZ, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, ARCUS TANGENS, LINIA ŚRUBOWA, PRZEDROŚLE, AKCJA, RONDO, NAPUSZONOŚĆ, OPERA, MONOCYT, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PRZEWIESZKA, ROPUCHY NOSATE, PRZEKŁADANIEC, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, DYSTANS, ROZSADNIK, WYCISKARKA, OGNIOMUR, TEATROMAN, KOSZYKARSTWO, SZKIELET OSIOWY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, METEOR, CIAŁKO X, SYNSEPAL, METRYKA, WYWÓZ, KOKS, KOŁEK, APRIORYZM, KARAFKA, LINA PORĘCZOWA, ODSZCZEPIEŃSTWO, MIMEOGRAF, ROŻEN, RZEŹNICZKA, HEMATOLOGIA, GENERATYWIZM, EMOTKA, RUMIANEK, ŁUSKOSKÓRNE, ELEKTROMEDYCYNA, DROZD, SZTUKA PASYJNA, ELIZJA, KRYPTOREKLAMA, CUKIER LODOWY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ALPINARIUM, POJAW MASOWY, BŁĘDNY OGNIK, DZIESIĄTKA, PRZYBYTEK, BARIATRA, GAWĘDA, ANARCHIZM, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, SACZEK, KUCHMISTRZ, RYT, AFRYKATA, KROWA, TECHNIK LABOLATORYJNY, ZMARZLUCH, PASTISZ, PRZEMYTNIK, SEKSUOLOGIA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, INFORMATYK, KACZKA, BAR, HARMONIA, PŁYN ZŁOŻOWY, ROZGRZEWACZ, KOSZARY SZYJOWE, DYSKRECJA, WYTWÓRCZOŚĆ, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, KRÓTKOŚĆ, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, LIQUID, ?SŁUP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU OSOBA WOLNA ODDAJĄCA SIĘ POD OPIEKĘ SENIORA W AKCIE KOMENDACJI; W ZAMIAN ZA LENNO WASAL ZOBOWIĄZYWAŁ SIĘ SŁUŻYĆ WIERNIE SENIOROWI RADĄ I POMOCĄ ORĘŻNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU OSOBA WOLNA ODDAJĄCA SIĘ POD OPIEKĘ SENIORA W AKCIE KOMENDACJI; W ZAMIAN ZA LENNO WASAL ZOBOWIĄZYWAŁ SIĘ SŁUŻYĆ WIERNIE SENIOROWI RADĄ I POMOCĄ ORĘŻNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WASAL we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się pod opiekę seniora w akcie komendacji; w zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WASAL
we wczesnym średniowieczu osoba wolna oddająca się pod opiekę seniora w akcie komendacji; w zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną (na 5 lit.).

Oprócz WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU OSOBA WOLNA ODDAJĄCA SIĘ POD OPIEKĘ SENIORA W AKCIE KOMENDACJI; W ZAMIAN ZA LENNO WASAL ZOBOWIĄZYWAŁ SIĘ SŁUŻYĆ WIERNIE SENIOROWI RADĄ I POMOCĄ ORĘŻNĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU OSOBA WOLNA ODDAJĄCA SIĘ POD OPIEKĘ SENIORA W AKCIE KOMENDACJI; W ZAMIAN ZA LENNO WASAL ZOBOWIĄZYWAŁ SIĘ SŁUŻYĆ WIERNIE SENIOROWI RADĄ I POMOCĄ ORĘŻNĄ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast