OBRAŹLIWIE - STARSZA OSOBA NIEOBEZNANA Z RZECZYWISTOŚCIĄ, NIEANGAŻUJĄCA SIĘ, LENIWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIASKOWY DZIADEK to:

obraźliwie - starsza osoba nieobeznana z rzeczywistością, nieangażująca się, leniwa (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIASKOWY DZIADEK

PIASKOWY DZIADEK to:

postać duszka, który zasypywał dzieciom oczy piaskiem, usypiając je, występująca w XIX-wiecznym folklorze niemieckim (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAŹLIWIE - STARSZA OSOBA NIEOBEZNANA Z RZECZYWISTOŚCIĄ, NIEANGAŻUJĄCA SIĘ, LENIWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.646

TREP, KULTURA WIELBARSKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, REUMATOLOGIA, DWUWARSTWOWOŚĆ, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PRZYPOCHLEBCA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, DRĘTWA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, OZONOSFERA, PUSTY DŹWIĘK, MIASTO OGRÓD, BROMOLEJ, KURA DOMOWA, TUŁACTWO, BRĄZOWNIK, WYWIJAS, REFLEKSOLOG, PUNKT DYMIENIA, PUSZCZYK, JOŁOP, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, CZWÓRBÓJ, KOPALNIA OTWOROWA, CHOROBA GAMSTORP, CYKL JAJNIKOWY, OGNISKO, TEMPERATURA CURIE, FIVE O'CLOCK, ŁOPATA, POWIEŚCIOPISARZ, KOŁATANINA, HYDROFOB, GUZ KULSZOWY, PRYSZNIC, BOLSZEWIK, PATRYCJAT, SEKUNDANT, STRÓJ PLAŻOWY, MUZYKA CERKIEWNA, PIZZERIA, KWIATEK, KOCIOŁ, STATEK, POMADKA, IMPREGNATOR, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, GADAJĄCA GŁOWA, HARD PORNO, NIEŻYT, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, INSTRUMENT SZARPANY, CHOROBA LENEGRE'A, KLEJARZ, TURBINA RUROWA, AKTYWNOŚĆ, ULOTNOŚĆ, DIAMENT, RĄBEK, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, DOJŚCIE, BIAŁY WIERSZ, LATAWIEC, REPERTUAR, KOHORTA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, TREŚĆ, WIELKI ATRAKTOR, HIPOSTAZA, ZRYWKA, TAMBOREK, CELT, BILDUNGSROMAN, WĄŻ, LANDARA, ROZMODLENIE, MINISTERSTWO, STRUKCZASZY, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, FORUM, TWARDZIAK, TORNADO SATELICKIE, GRAFIKA INŻYNIERSKA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, RYTUAŁ, SKRUPULAT, AEROZOL BIOLOGICZNY, TOPIELEC, ELIZJA, ŚLIZG STAWOWY, HARMONIKA, UMOWA AGENCYJNA, KOMEDIANTKA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, DYNGUS, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, AMORFIZM, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KOSZULARZ, WOREK, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, SZKUDNIK, WIELOPŁETWIEC, ADAM SŁODOWY, FUNDUSZ PŁAC, PLEBEJUSZ, FURA, PIEC WAPIENNY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, GLOSA, DUPOLIZ, OPAKOWANIE, DOJŚCIE, PRZEBITKA, ZAĆMIENIE, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, REWELATOR, ADAPTACJA, WYMOWNOŚĆ, WEBDESIGNER, FARBA OLEJNA, KOREKTOR, MACHANIE RĘKĄ, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, ZATRACENIE, SOGDYJSKI, THINK TANK, DOJŚCIE, NEURON LUSTRZANY, KOŚCIÓŁ, GAULEITER, PRZYZWYCZAJENIE, LEMNID, ATEUSZ, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, ZEGAR KWARCOWY, KĄPIEL SŁONECZNA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, RANDKA W CIEMNO, EUROREALISTA, PRYZMAT PENTAGONALNY, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, WOW, JOGA, BALONET, OGIEŃ OLIMPIJSKI, MATECZNIK, KIEROWCA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, KOTERIA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, KOKILARZ, WŁÓCZYKIJ, JEDENASTKA, CIĄGOTY, CZAROWNICA, ARPEGGIO, GIMBOPATRIOTA, MAIL, MECHANIKA KONSTRUKCJI, REKLAMANT, PRUSKI DRYL, SŁOŃ, POLIHISTOR, DUSZA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ZEGAR MOLEKULARNY, BEZKRĘGOWIEC, ANTENA REFLEKTOROWA, WRZAWA, SOS MORNAY, JĘZYK OBCY, BUTONIERKA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, KALEKA UMYSŁOWY, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, PEPINIERA, LATO, POPRZEDNICZKA, RÓWNOWAGA STACJONARNA, BANALNOŚĆ, REGENT, CHUDOPACHOŁEK, CENTRUM KONFERENCYJNE, MONOCHORD, KONTRALT, OBIPIĘTA, CIEPŁE KRAJE, FRAZA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, KONGREGACJA, MACEDONIA, HARMONIJKA, FISZA, KORPUS, BIAŁY KARZEŁ, KANCEROGEN, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, EPIFIT, PILARZ, WSZOŁY, SIÓDEMKA, EKRANOPLAN, PODSKÓRNIA, CYBERNETYZACJA, DZIECKO Z PROBÓWKI, WŁÓCZNIA, MASZYNA WYCIĄGOWA, STELMACH, OTORYNOLARYNGOLOGIA, SZALE, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, ŻWAWOŚĆ, PRÓBA SAMOBÓJCZA, OFIAKOMORFY, ANATOMIA, CHAOS, NIEUKONTENTOWANIE, DIAGNOSTA, ZAKOLE, DESPOTA, ORGANISTKA, BLOK STARTOWY, ODSZCZEPIEŃSTWO, ANALITYCZKA, NAGRODA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, NEUROGERIATRIA, USTROJOWOŚĆ, WARAN GŁUCHY, ASD, TRANSPOZON, MAMIDŁO, SZUM, AKADEMIA, KORYTO, UŚMIECH SARDONICZNY, JEŻOWIEC JADALNY, WYSYP, PLEMIĘ, PATOFIZJOLOGIA, PIRAT, AMFIPRION, ZALANIE SIĘ, KARAKOL, HARTOWNOŚĆ, FENEK, WYLĄG, EKOSFERA, OGI, ZŁOM, POSZKODOWANY, ZMIERACZEK PLAŻOWY, PASO PERUWIAŃSKI, WIR PIASKOWY, RYBOJASZCZURY, CUKIER BURACZANY, STACJA KOPULACYJNA, MARCIN, PRĄD ZMIENNY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, AFERA ROZPORKOWA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, WĘDZIDŁO, RODZAJ NIJAKI, METAMORFIZM WSTECZNY, MIECZ DWURĘCZNY, UNIWERSUM HERBRANDA, KOCIE OKO, PRALKA, WIDOWISKO, KOŚCIANY DZIADEK, CZYSZCZARNIA, META, SŁUGA BOŻA, FINEZYJNOŚĆ, CHÓR, FREGATA, OSTATNIE PODRYGI, EKSPERT, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, MAMUT POŁUDNIOWY, TEMPO, HISTORYK, IZBA, AMINOKWAS BIOGENNY, KARTUSZ, DOJUTREK, WIELOCUKIER, BODZIEC BEZWARUNKOWY, OBRZEŻEK, DIASTOLE, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, FALA, ?KRASNOLUDZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAŹLIWIE - STARSZA OSOBA NIEOBEZNANA Z RZECZYWISTOŚCIĄ, NIEANGAŻUJĄCA SIĘ, LENIWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAŹLIWIE - STARSZA OSOBA NIEOBEZNANA Z RZECZYWISTOŚCIĄ, NIEANGAŻUJĄCA SIĘ, LENIWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIASKOWY DZIADEK obraźliwie - starsza osoba nieobeznana z rzeczywistością, nieangażująca się, leniwa (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIASKOWY DZIADEK
obraźliwie - starsza osoba nieobeznana z rzeczywistością, nieangażująca się, leniwa (na 15 lit.).

Oprócz OBRAŹLIWIE - STARSZA OSOBA NIEOBEZNANA Z RZECZYWISTOŚCIĄ, NIEANGAŻUJĄCA SIĘ, LENIWA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OBRAŹLIWIE - STARSZA OSOBA NIEOBEZNANA Z RZECZYWISTOŚCIĄ, NIEANGAŻUJĄCA SIĘ, LENIWA. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast