NARZĘDZIE, KTÓRYM ZSZYWA SIĘ KSIĄŻKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BINDA to:

narzędzie, którym zszywa się książkę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BINDA

BINDA to:

prążki na grzbiecie książki (na 5 lit.)BINDA to:

opaska na wąsy, która nadawała im pożądany kształt, formowała męski zarost (na 5 lit.)BINDA to:

wstęga orderowa lub szarfa przepasująca zbroję (na 5 lit.)BINDA to:

kobieca opaska na głowę, aksamitna lub jedwabna, rodzaj diademu do przystrajania fryzury (na 5 lit.)BINDA to:

opaska do podwiązywania wąsów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE, KTÓRYM ZSZYWA SIĘ KSIĄŻKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.992

GAMBIR, WYRACHOWANIE, UBIJAK, OPTY, TOREBKA, WOKALIZA, METATEZA, GIBANIE, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, SZYSZKA, NERECZNICA VILLARA, SHONEN-AI, SKALA RANKINE'A, UGNIATARKA, AUSTRIACKI, JĘZYK ŻYWY, PLEMNIA, GNOJOWNIK, SĄD OPIEKUŃCZY, PROWENTOWY, WERSJA LEKTORSKA, RUCH PRZYSPIESZONY, POSTERUNEK, PSYCHOTANATOLOGIA, CIELENIE LODOWCA, PRAWO KARNE, TARSKI, PRZYPADEK, GAZ WULKANICZNY, GROSZKI, STREFA WOLNOCŁOWA, TEORIA HOMOTOPII, SAMOAKTUALIZACJA, KOMEDIA NISKA, MIŚ, OKULARY, MŁYNOWY, BIEG PŁASKI, MAPNIK CAGLE'A, CIĄG GŁÓWNY, ANTARKTYKA, CHOROBA DAVIDSONA, TEST, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, PUNKT KULMINACYJNY, RPG, ODSADKA, TRZPIEŃ, CIEPŁE KRAJE, ŁAŃCUSZEK, HOMOGENIZATOR, MAK NIEBIESKI, ZWAPNIENIE, FTYZJOLOG, PIJAŃSTWO, ŁASKAWCA, PISMO SYLABICZNE, BUTELKA MIAROWA, LIMAKOLOGIA, WARKOCZ DOBIERANY, ROŚLINA NACZYNIOWA, KANAŁ WENTYLACYJNY, UKŁAD CIAŁA, TUNDRA, SOLNICZKA, CHOCHLA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, OBLEGA, JIVE, POZŁOTNIK, PRĘŻNOŚĆ, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, ŻWAWOŚĆ, HACKAMORE, MYSZ DOMOWA, BARWICA DREWNA, MECENASKA, KOLORYSTYKA, GERIATRIA, TANKINI, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, LITEWSKI, FIGHTER, WALC WIEDEŃSKI, KLATKA BŁAZNÓW, SOJA, EWANGELIZATOR, OLEANDER, HELIKAZA, DEALPACK, BECZKA ŚMIECHU, RZEŹNIK, WIGILIA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, EKLIPTYKA, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, MYŚL, WŁÓKNIAK TWARDY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, SUBSKRYPCJA, KYZYŁ, TŁOK, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZACHOWANIE, POSTRZEGALNOŚĆ, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, TEOLOGIA NATURALNA, BETON JAMISTY, ROPUCHY NOSATE, SPOCZYNEK, TŁUSZCZYK, ZATOKA, CZAPKA SPORTOWA, STAROEGIPSKI, STRUG, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, STOPKA, BIURO MATRYMONIALNE, INŻYNIERIA TKANKOWA, BATERIA ANODOWA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, MAJÓWKA, BRODAWKA STÓP, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OBIPIĘTA, SIATECZKA, ZATRUCIE SIĘ, SIEKACZ, MORALNOŚĆ, IZOLACJONIZM, ZOONOZA, BIAŁY MARSZ, EXPRES, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, MATERIALIZM EKONOMICZNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KRYKIET, RAMFORYNCHOWCE, ORGANOLOGIA, FONDUE SEROWE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, PADOK, ZASIEK, PALEC BOŻY, WĘŻOWIDŁA, TABLICA, POSŁUSZNIK, PIERWORODZTWO, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, PRZEŁAWICENIE, RUNDA, KORBA, KADŹ ZALEWNA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, SINICA OBWODOWA, TKANINA UBRANIOWA, KOŁKOWNICA, SHOUNENAI, CZTEROPOLÓWKA, MRUKOKSZTAŁTNE, SUTERYNA, WOLNY RODNIK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, AKCJA, KRATKA VICHY, LAKTON, BRYZG, MIECZ DŁUGI, CIOS PONIŻEJ PASA, WYDŁUŻALNIK, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, INWERSJA, PRALNIK, SEMINARIUM, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, BIKRON, RUCH, INTERROGACJA, ŁUSKA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, LEPKOŚĆ CEN, OSŁONICE, NARÓD, WEKSYLOLOGIA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, CYKL WYDAWNICZY, NOTA PROTESTACYJNA, PRĄD FARADYCZNY, SNUTKA GOLIŃSKA, PSYCHIATRIA, KUC DARTMOOR, GEN PODZIELONY, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, ATOMIZM, EKSTRALIGA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, WÓZEK INWALIDZKI, STRÓJ GÓRALSKI, PŁUŻEK, REKLAMIARZ, WODY INGLACJALNE, OGNIWO NALEWNE, WKRĘTAK, STADIUM ANALNE, HERTZ, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, SOZOLOGIA, MAGDALENKA, NAGRZEW, SPOLEGLIWOŚĆ, LOGIKA, BEARS, PROFESOR, FOKSTROT, KĄT DEPRESJI, KONSULAT, WÓDKA, ZARYCIE NOSEM, ZOOLOGIK, MANIERYZM, PANTALEON, CYKL KONIUNKTURALNY, FONIATRIA, IGŁA, BEZTORBIKI, RÓWNANIE CAŁKOWE, PRZEMYSŁ, ZNAJOMY, BARYCENTRUM, DIARCHIA, OTWARTOŚĆ, PSYCHOHIGIENA, BURZYK SZARY, RENESANSOWOŚĆ, CEL, PARCIANKA, DOMENA INTERNETOWA, WENEROLOGIA, FRYGIJCZYCY, ANATOMIA KLINICZNA, EPONIM, HULK, CYTOARCHITEKTONIKA, WINDA, KUWERTURA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, MASZYNOWNIA, MIECZ DWURĘCZNY, KONIK DULMEŃSKI, ASPOŁECZNOŚĆ, ŚLUZICE, SUBWOOFER PASYWNY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, REASORTACJA GENOWA, GANOIDY KOSTNE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, POKÓJ, HIPOTERAPEUTA, WĘGIEL KOPALNY, REPUBLIKA, KONFRONTACJA, DOM KATECHETYCZNY, FIKNIĘCIE, GUZ ZŁOŚLIWY, PROPORZEC, SKRYPTORIUM, STRATUS, SYFEK, GEKON PAZURZASTY, KLIMAT MONSUNOWY, DASZEK, RAK, ROZBÓJNIK, DEFERENT, WAGA SZALKOWA, JĘZYK TAGALSKI, SZENG, BIAŁKA WIERZBÓWKA, MALARZ, WRZECIENNIK, BEZPOSTACIOWOŚĆ, WARTOWNIA, PRZEDPOLE, PARK PRZEMYSŁOWY, DOJŚCIE, ZŁOTY BLOK, PROGRESJA, PONDERABILIA, ZAPALCZYWOŚĆ, MONTOWNIA, ZATOKA, MEDRESA, HARMONIJNOŚĆ, WYPALANKA, ?MAGNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.992 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE, KTÓRYM ZSZYWA SIĘ KSIĄŻKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE, KTÓRYM ZSZYWA SIĘ KSIĄŻKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BINDA narzędzie, którym zszywa się książkę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BINDA
narzędzie, którym zszywa się książkę (na 5 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE, KTÓRYM ZSZYWA SIĘ KSIĄŻKĘ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NARZĘDZIE, KTÓRYM ZSZYWA SIĘ KSIĄŻKĘ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast