PIERWSZE, LEKKIE ŚNIADANIE PODAWANE GŁÓWNIE W HOTELACH, SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SŁODKICH PRODUKTÓW I PIECZYWA ORAZ KAWY LUB HERBATY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚNIADANIE KONTYNENTALNE to:

pierwsze, lekkie śniadanie podawane głównie w hotelach, składające się ze słodkich produktów i pieczywa oraz kawy lub herbaty (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZE, LEKKIE ŚNIADANIE PODAWANE GŁÓWNIE W HOTELACH, SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SŁODKICH PRODUKTÓW I PIECZYWA ORAZ KAWY LUB HERBATY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.523

NIESUBORDYNACJA, WEŁNIAK, SOFISTA, KABACA, TRANSMITER, JEŻYNA, GŁOŻYNA, WINIETA, SATELITA, PROSUMPCJA, MUZYK, OGÓR, NOTARIUSZ, EKSHIBICJONISTKA, LOGOPEDKA, TRÓJNÓG, KARZEŁEK, MAGNOLIA, KANONIK, SUSHI, OSKRZELE, KANAŁ BURZOWY, SEKRECJA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, WYNAJEM, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, DUSZA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, CHOROBA MÜNCHMEYERA, LESZCZYNA, ROGER, ZGNICIE, KAMYCZEK USZNY, LODOWIEC NORWESKI, ŻUŻLAK, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PRZECIER, SMOLUCH, URUBU PSTROGŁOWY, ROBUSTA, STACJA ZBORNA, KUCZBAJA, WIZJER, SAMOZAOPATRZENIE, TOR, GODZINA, DOM JEDNORODZINNY, SUROWICA, PRZYTOMNOŚĆ, PANEK, SEMANTYKA LEKSYKALNA, WIELKORUSKI, OKULAR, WYCINEK, POLIMER FLUOROWY, ŚNIADANIÓWKA, MINIATURKA, DMUCHAWKA, SELSKIN, ARONIÓWKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, CHOROBA RUBARTHA, WAZONKOWCOWATE, SZPADA, MARSKOŚĆ, KONSOLIDACJA, REJESTR, WOJNA, KARTY, INSTALATOR, CNOTA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PŁYN, PÓŁMISEK, WNĘTRZNOŚCI, TEOGONIA, KOŃ KABARDYŃSKI, SMOG, GRA RPG, ZAPASY, SUBLITORAL, TYPOLOGIA, STROFA ALCEJSKA, CICHY WSPÓLNIK, WYROSTEK JARZMOWY, EROS, ZARAŻONA, OPONA, BUTONIERKA, PRAŻUCHA, MALAJKA, DOUBLE DUTCH, CHUSTA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, JANUSZ, PĘCHERZYCA, CYKL FIGURALNY, INWOLUCJA, LIGAND, EDYKUŁA, RYBAKÓWKA, TONACJA, DRUK ROZSTRZELONY, KATAFALK, KWARTET SMYCZKOWY, CHMURA NISKA, PUSZKA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, FIRMA ZWROTOWA, ERICKSON, PRZEKLEŃSTWO, KLEPKA, DOMEK DLA LALEK, HAFT KRZYŻYKOWY, OSNOWA MATEMATYCZNA, KRWAWNIK PANNOŃSKI, ROPNIAK, KREWETKA BAŁTYCKA, CERAMIKA SANITARNA, ZĘBY NOWORODKOWE, ŁOPATKA, WORKOWCE, MISIO, GRZEBIENIARZ, WARTOŚĆ NOMINALNA, ZAPOZNANIE, SIATKA, ALGEBRA LINIOWA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, WRZÓD TRAWIENNY, RODZIMOŚĆ, SUFLET, NUMER TAKTYCZNY, SMOLUCH, PENITENCJARYSTA, SMAKOŁYK, RENTGENOLOGIA, PRZEPLOTKA, SYCYLIJSKI, WIĘZADŁO, DREWNO FIOŁKOWE, NIEUNIKNIONOŚĆ, SIŁY POKOJOWE, WYKŁADOWCA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, LARYNGOLOGIA, MASZT, GRZYBIARZ, TOPIEL, INKASKA, ARSENIAN(III), ARARAT, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KOLOR, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, DRZEWO TERPENTYNOWE, WIELOMIESZEK, KOSZT POŚREDNI, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, IPP, MODERNIZM, KOMBAJN ROLNICZY, ROZPIERACZ, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, POLSKI, AFRYKATA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ROZSZCZEP, DEIZM, ANNATO, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, DŻEM, MASKA POŚMIERTNA, BURGRAF, GEOPATIA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, STOŁP, KALWARIA, DOJŚCIE, OGNIWO WODOROWE, KAWALERIA, FONOGRAM, OTWIERANIE SERCA, TABULA RASA, SITO, PATENA, RODNIA, POGOTOWIE RATUNKOWE, ŻEBRO, JOAN, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, BINOKLE, WIGOŃ, INWERSJA, KARTON, KOŃ KLADRUBSKI, BALIA, KERO, UCHO, WAŁ, WĘŻÓWKOWATE, OBRZEŻKOWATE, KIR, BEZDNO, PERYKARP, SPICIE SIĘ NA UMÓR, EKSHIBICJONISTA, ROSA MIODOWA, GRAB, ROZTWÓR BUFOROWY, PRZEKUPSTWO, ORFIKA, STANIĘCIE, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, TEMPERATURA NÉELA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, CZTERDZIESTKA, WITAMINKA, CUKIER BURACZANY, KARCYNOGEN, TAŚMA PRODUKCYJNA, BALSAM, PION ŻYROSKOPOWY, PARAPET, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, MRAŹNICA, FALA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, WYSPA, ABSOLUT, TELEBINGO, TEBY, REZEDA, KROK SKRZYŻNY, ZŁÓG WAPNIOWY, OŚCIEŻE, ŹRÓDŁO TERMALNE, KACENJAMER, TERMOOBIEG, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, TELESKOP, BORDER, PARLER, KAZAMATA, PRAWO RUSKIE, PIKIETA, HASZTAG, OPTIMUM EKONOMICZNE, WÓR, SZPRYCKA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, KIRYS, PRZEDJĄDRZE, APRETURA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, UKŁAD HAMULCOWY, SYSTEMIK, GALASÓWKA, ASSAPAN, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, BEZGUŚCIE, PLICHTA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, SZCZOTKA, SPOINA, DEKORATOR WNĘTRZ, ROZEDMA PŁUC, KROK, BUJDA NA RESORACH, PRZESIEW, SILNIK, CHEMIZACJA ROLNICTWA, KUŁAN SYRYJSKI, KOMIAK, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, SROMOTA, GIGANT, GINEKOLOGIA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, RADIO, ASYSTA GRAWITACYJNA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, POWAGA, PANDA, TOUROPERATOR, SAKSAUŁ, ŚWISTUŁA, CIS, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ŚLĄSKOŚĆ, ŻÓŁW MALOWANY, WYRAZ BLISKOZNACZNY, BARK, KEMPEN, ?KACZKA SROKATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.523 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZE, LEKKIE ŚNIADANIE PODAWANE GŁÓWNIE W HOTELACH, SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SŁODKICH PRODUKTÓW I PIECZYWA ORAZ KAWY LUB HERBATY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZE, LEKKIE ŚNIADANIE PODAWANE GŁÓWNIE W HOTELACH, SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SŁODKICH PRODUKTÓW I PIECZYWA ORAZ KAWY LUB HERBATY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚNIADANIE KONTYNENTALNE pierwsze, lekkie śniadanie podawane głównie w hotelach, składające się ze słodkich produktów i pieczywa oraz kawy lub herbaty (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚNIADANIE KONTYNENTALNE
pierwsze, lekkie śniadanie podawane głównie w hotelach, składające się ze słodkich produktów i pieczywa oraz kawy lub herbaty (na 22 lit.).

Oprócz PIERWSZE, LEKKIE ŚNIADANIE PODAWANE GŁÓWNIE W HOTELACH, SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SŁODKICH PRODUKTÓW I PIECZYWA ORAZ KAWY LUB HERBATY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PIERWSZE, LEKKIE ŚNIADANIE PODAWANE GŁÓWNIE W HOTELACH, SKŁADAJĄCE SIĘ ZE SŁODKICH PRODUKTÓW I PIECZYWA ORAZ KAWY LUB HERBATY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x