PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, KTÓREJ KIERUNEK MOŻNA ODWRÓCIĆ POPRZEZ NIESKOŃCZENIE MAŁĄ ZMIANĘ WARTOŚCI JEDNEJ LUB WIĘCEJ ZMIENNYCH STANU TERMODYNAMICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEMIANA ODWRACALNA to:

przemiana termodynamiczna, której kierunek można odwrócić poprzez nieskończenie małą zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych stanu termodynamicznego (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, KTÓREJ KIERUNEK MOŻNA ODWRÓCIĆ POPRZEZ NIESKOŃCZENIE MAŁĄ ZMIANĘ WARTOŚCI JEDNEJ LUB WIĘCEJ ZMIENNYCH STANU TERMODYNAMICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.472

JEŻOWIEC, STECZKA, STYLO, DZIAŁ WODNY, BOCZEK, NIEPOKORNOŚĆ, PREFIKS, SIŁA WYŻSZA, STAROWINA, UGNIATARKA, DIABELSKOŚĆ, GRZYBIARSTWO, SYLWETA, SAMOAKTUALIZACJA, CHIŃSKOŚĆ, POLIGAMIA, GRANICA FUNKCJI, PRZEBARWIENIE, GIRLANDA, DYPTYCH, ODGAŁĘZIACZ, ROSTBEF, PIERÓG, FEIJOADA, KLERODENDRON, ŚLISKOŚĆ, RUMPEL, PŁETWA STEROWA, GAZ SYNTEZOWY, FILM DOKUMENTALNY, ARANŻER, EXLIBRIS, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, PIERSIÓWKA, ZASKARŻENIE, MŁOT, PYSZCZEK, KROATYSTYKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, KURANT, REGUŁA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, ATTYKA, PAL, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, MACZANKA, CIAŁO JAMISTE, BIAŁORUSKI, CYTODIAGNOSTYKA, LEPTOPLEURON, REMONT BIEŻĄCY, LEWICOWOŚĆ, TYTUŁ, KOK, PARAPET, AEROZOL SIARCZANOWY, LIMUZYNA, INSTAGRAMER, SILNIK SPALINOWY, SAMOOBRONA, OWAD, SKOMPROMITOWANY, KURAWONGA ZMIENNA, GŁOWA, LASONOGI, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, STAŁA LOGICZNA, WÓR, ZBROJA BIAŁA, RUNO, ALLEGRETTO, WIESZAK, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, ŁAMANIE, PRZODOWNIK, ZAZDROSTKA, POCHODNIK, REPUBLIKA PREZYDENCKA, GRADUAŁ, SZAŁAŚNICTWO, PENTAPTYK, DROBNIACZKOWCE, SKALA, MATURKA, LICZBA KWADRATOWA, GOSTEK, PSEUDOARTYSTA, DRAGA, KOMIN PŁACOWY, INSTAGRAMERKA, BIAŁE NOCE, ALGEBRA LIEGO, JABŁOŃ KWIECISTA, OWRZODZENIE, DŻIHAD, NAPARZANKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, ŻUBR KARPACKI, STEWA, BROŃ RAKIETOWA, BIAŁY MARSZ, KASZTEL, SZTUKA ZDOBNICZA, SAGAN, INTERGLACJAŁ, PANICZĄTKO, TASMAŃCZYK, KOŁO, SAMOPAŁ, CHRYZELEFANTYNA, STOPIEŃ TURBINY, PEMNIKAN, FORMA, GRA, SOLE, JASZCZURECZKA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, KOSZULKA, WIEŻA KOŚCIELNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, FORMACJA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, SZACHY BŁYSKAWICZNE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ASYSTA GRAWITACYJNA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, BRUDAS, POTWÓR, SPIEK, KOMAR, KRÓTKA PAMIĘĆ, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, DZIEDZICTWO KULTUROWE, PUNKT GASTRONOMICZNY, RYNNA, KUCHNIA MOLEKULARNA, SZKLANKA, IRRADIACJA, OPONA BEZDĘTKOWA, SZABAŚNIK, DYSTYCH, OBÓJ MIŁOSNY, NAPPA, EMPIREUM, BIEG PŁOTKARSKI, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, KAMYCZEK USZNY, POŁĄCZENIE CIERNE, BIRET, JEDNOSTKA NAUKOWA, SZCZYTNICA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, RYBAŁT, RABACIK, NUDZIARZ, KREDYT REWOLWINGOWY, PEŁNE MLEKO, DOM HANDLOWY, POZIOM, RACJONAŁ, SZKOCKOŚĆ, PARAFRAZA, TERYNA, SPRZĘCIOR, TEST, SPRAWNOŚĆ, ARKUSZ POETYCKI, BŁOTNIAK, MOMENT, INTERLUDIUM, BULWA, OBRAZEK, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, WELUR, DYFUZJA KULTUROWA, OBRÓŻKA, LALA, TYCZKA, DRESSING, TEMPERATURA KELVINA, PLOMBA, BALDACHIM, ESTOŃSKOŚĆ, AUTSAJDER, GAŚNICA PROSZKOWA, CHOROBA, PRZYCHÓWEK, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, REFERENDUM LOKALNE, KOLEGA, KONTRASYGNATURA, PUNKT PROCENTOWY, KOLOKACJA, JEDEN, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KOPIEJKA, RENATURACJA BIAŁKA, AZOLLA PAPROTKOWA, POLIMORFIZM, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, GIGANT, SKAŁA METAMORFICZNA, ESKORTA, WALKA, DOM KULTURY, MANDAT, STRAŻ, AKOMPANIAMENT, ŁYKACZ, BATERIA SŁONECZNA, DZIELNICA, KANTONISTA, PENSJA, JAMRAJ, HABANERA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, AHA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, POTŁUCZENIE, STYL KOLONIALNY, OCZAR, MOŁOTOW, SQUAW, ŚWIĘTOKRADCZYNI, NIECZYNNOŚĆ, PÓŁSFERZE, STERYLNOŚĆ, KRECIA ROBOTA, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, RUCH PRZYSPIESZONY, TRENCZ, AMARANTOWOŚĆ, KATASTER, ANOMALIA POLANDA, KONSERWACJA, DYSONANS, JEZIORO POLODOWCOWE, NADZIEMNOŚĆ, PRANIE PIENIĘDZY, CHAŁTURA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PRAŻONKA, LODÓWKA, ŁADOWANIE, SABOTY, DWUDZIESTY PIERWSZY, PRZEJŚCIE, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KOŁNIERZYK, DŻINSY, WYTWÓR, MUSZKA, MANIFESTACJA, KRATKI, POMYLENIEC, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, BLITZ, TOTALIZATOR, GĘŚ, HORMON STERYDOWY, LUFKA, INSTANCJA, EUROPOCENTRYZM, ANGLISTYKA, ZAWÓR, SZKARADA, LEGENDA, WĘGIERKA, TYP DZIKI, SKAŁA WULKANICZNA, PRIORYTET, BAGIENNIK OBŁY, LEKCJA, SPALINY, OSTROGI, GŁUCHY TELEFON, FILOLOGIA NIEMIECKA, CENTRUM, MATECZNIK, BANIA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, POEMAT DYGRESYJNY, WYPADEK, PLENNOŚĆ, SEGMENTACJA, NIEDOTYKALNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, RAFAŁ, KOZŁEK LEKARSKI, ROPOMACICZE, CENOBIORCA, KAPUSTA, SALA, CIMELIUM, KRAKOWIAK, KURS, STANICA, ?SKUMBRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, KTÓREJ KIERUNEK MOŻNA ODWRÓCIĆ POPRZEZ NIESKOŃCZENIE MAŁĄ ZMIANĘ WARTOŚCI JEDNEJ LUB WIĘCEJ ZMIENNYCH STANU TERMODYNAMICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, KTÓREJ KIERUNEK MOŻNA ODWRÓCIĆ POPRZEZ NIESKOŃCZENIE MAŁĄ ZMIANĘ WARTOŚCI JEDNEJ LUB WIĘCEJ ZMIENNYCH STANU TERMODYNAMICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEMIANA ODWRACALNA przemiana termodynamiczna, której kierunek można odwrócić poprzez nieskończenie małą zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych stanu termodynamicznego (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEMIANA ODWRACALNA
przemiana termodynamiczna, której kierunek można odwrócić poprzez nieskończenie małą zmianę wartości jednej lub więcej zmiennych stanu termodynamicznego (na 19 lit.).

Oprócz PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, KTÓREJ KIERUNEK MOŻNA ODWRÓCIĆ POPRZEZ NIESKOŃCZENIE MAŁĄ ZMIANĘ WARTOŚCI JEDNEJ LUB WIĘCEJ ZMIENNYCH STANU TERMODYNAMICZNEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, KTÓREJ KIERUNEK MOŻNA ODWRÓCIĆ POPRZEZ NIESKOŃCZENIE MAŁĄ ZMIANĘ WARTOŚCI JEDNEJ LUB WIĘCEJ ZMIENNYCH STANU TERMODYNAMICZNEGO. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x