MIEJSCE LUB INSTYTUCJA, SKĄD POZYSKUJE SIĘ OKREŚLONE DOBRA W DUŻEJ ILOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAZA ZAOPATRZENIOWA to:

miejsce lub instytucja, skąd pozyskuje się określone dobra w dużej ilości (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE LUB INSTYTUCJA, SKĄD POZYSKUJE SIĘ OKREŚLONE DOBRA W DUŻEJ ILOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.667

REJESTR, OSĘK, ELASMOZAURY, MONOTELETA, SONDA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, KLATKA SCHODOWA, PUCH KIELICHOWY, KRZEŚLISKO, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, STONÓG MYSZATY, ELEW, RAJ, NIEWYPŁACALNOŚĆ, KUSICIEL, SPOŻYCIE, BON OŚWIATOWY, WETERYNARKA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, WYMIOCINY, ARCUS TANGENS, PEDERASTKA, PANDRAK, GŁOWOCIS, RULETKA, PĘPEK ŚWIATA, WYROBNIK, SŁODZIAK, ELEKTORAT, WĘDKA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, TURBOSŁOWIANIN, DZIEŁO SZTUKI, CHEMIA, ŻARŁOK, FAUL, MISIAK, BYDLAK, SPĘD, STRZAŁA EROSA, KRYSTALOMANCJA, PASZCZA, BRODAWKA STÓP, PACHISI, NIEWYPARZONA BUZIA, KAMIEŃ BUDOWLANY, RUGI, KLEJONKA, PADYSZACH, BYK, UDAR MÓZGOWY, RUCH PROSTOLINIOWY, RADYKALNA PRAWICA, FUNDAMENT, RACJONALIZM, ROZBÓJNICTWO, ZIELENICE WŁAŚCIWE, MENISK, FILTR GĄBKOWY, NUDZIARZ, FREGATA ŻAGLOWA, SPUSZCZANIE, DWUDZIESTY CZWARTY, DUCHOWY OJCIEC, SUCHOKLATES, OSTRĘŻYNA, WĘDZIDŁO, JAN, ODNALAZCA, DZIEŻKA, ARESZT ŚLEDCZY, ŚLIWA, TRZYDZIESTKA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, SZCZAW, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, TRANSPORTOWIEC, BALSAM, SUBSKRYPCJA, SOLO, LANGUSTA POSPOLITA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, CEMENT, MYŚLIWY, GAMEPLAY, SNOWIDZ, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PRZYWILEJ LOKACYJNY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ŚLIZG, MASKARADA, TŁUMACZ, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, RZEMIEŚLNICZEK, MODEL POINCARÉGO, BRUK, OWICYD, REZYDENT, KREDKA, SŁOWO MASZYNOWE, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, MIĘSOPUST, WOJOWNICZOŚĆ, STRÓŻÓWKA, AFEKT PATOLOGICZNY, EMOTIKONA, PTASZEK, METEORYT ŻELAZNY, RUSZNIKARZ, MAJORAT, EKSPOZYCJA, KARA, WITACZ, PRZYDZIAŁ, PRZYCZÓŁEK, PRZYKURCZ, WZIĘCIE POD WŁOS, POTAŻ, CZUWANIE, GALLIKANIZM, GATUNEK POGRANICZNY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, FAKTORYZACJA, STYL GOTYCKI, ZAKRĘT, ERUPCJA, INSTANCJA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, STROP, OPOZYCJONISTKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, PŁYWAK, FILEMON CIEMNY, SILNIK INDUKCYJNY, NEANDERTAL, STARY WYŻERACZ, TRANSWESTYTKA, FRAGMENTACJA PLECHY, PUSZCZA, DRINK-BAR, IMPUTOWANIE, CYKL, WIDMO, KOMPANIA, ACHONDRYT, SENSUALIZM, ODRUCH RZEPKOWY, HIMALAJE, INFORMA, FAZA, DWORZANIN, KURACJA, KROMKA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, OGNISKO, JĘZYK ISLANDZKI, SZRANKI, KORONKA BRABANCKA, LIGNINA, ZMOWA CENOWA, PIEROGI, LODOWIEC DOLINNY, TWAROŻEK, NADGORLIWOŚĆ, HETEROTROFIA, ODROŚL, NIESZPUŁKA, STOŁÓWKA, PRZYGARŚĆ, PRZEPAD, TIRET, FACHOWIEC, SPRINTER, NACIECZENIE, ROZGAŁĘŹNIK, BAZA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, MIEJSCE PRACY, NUROGĘŚ, ZIARNOJAD, ARTYSTA, STYL WILHELMIŃSKI, SANEPID, TAJEMNICA ADWOKACKA, AKTYNOWIEC, OBÓZ PRACY, ETOLA, SĘK, ARABICA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, STAROUKRAIŃSKI, STRATYFIKACJA, PUDŁO, TAMBURMAJOR, KOŹLAK, EWEŃSKI, MARCIN, KAZUISTYKA, OSTRONÓG, INTERWENCJA PROCESOWA, DYLATACJA, BOM, LITEWSKI, PRZĘSŁO, TAKSON MONOTYPOWY, RESTRYKCJA, KRAJKA, POLE, SUBIEKTYWISTA, SINICA OBWODOWA, REKURS, PIES GOŃCZY, ALFABET PUNKTOWY, ASOCJACJA, CIĘŻKA DUPA, KRANÓWKA, PAJACYK, BANDOLIER, DRZWI WAHADŁOWE, KLERK, EMISJA, GĄSKA WIOSENNA, BROŃ TERMOJĄDROWA, WIELOCUKIER, ESCALIVADA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, REJESTRACJA, MELINA, PRĘT, TERMOMETR CIECZOWY, WIZA IMIGRACYJNA, LUWERS, TRANSURAN, DWÓJNIK, ROZTOCZE, BRONA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, WANIENKA, LEKARZ, GÓRNICTWO, KIEP, RESZTKA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, SZTUKA DEKORACYJNA, FILOLOGIA NIEMIECKA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, KEKSÓWKA, PROGRESJA, TREN, BAT MICWA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, DZIADZIENIE, DYSZKANCIK, LIZANIE , SOLARKA, METODA PORÓWNAŃ, WYRĘBISKO, SONDAŻ, BARIONYKS, KOTLINA, ZALEWA, NABOJKA, CHOREG, WALECZNOŚĆ, KOMPOTIERA, PUNKT OPATRUNKOWY, SZTAFAŻ, HIPERTENSJOLOGIA, SYGNAŁ, PRAKTYCZNOŚĆ, SZARPANINA, STRZELEC POKŁADOWY, JEZIORO PROGLACJALNE, WĘGLOWODAN, PALESTRA, BLOCZEK, SKLEPIENIE SIECIOWE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, RADIESTETA, ROZPAD SKAŁ, OBURĘCZNOŚĆ, NAHUATL, SEKRETARZ, KURS, KREPON, FESTYN, DYKTATURA, ETEZJA, PROPORZEC, ŁACINNIK, KORPUS, MERYSTEM, PUSZCZYK, BULDER, WYLĘGARNIA, PEJORATYW, EKSPERTKA, ?PREZENTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE LUB INSTYTUCJA, SKĄD POZYSKUJE SIĘ OKREŚLONE DOBRA W DUŻEJ ILOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE LUB INSTYTUCJA, SKĄD POZYSKUJE SIĘ OKREŚLONE DOBRA W DUŻEJ ILOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAZA ZAOPATRZENIOWA miejsce lub instytucja, skąd pozyskuje się określone dobra w dużej ilości (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAZA ZAOPATRZENIOWA
miejsce lub instytucja, skąd pozyskuje się określone dobra w dużej ilości (na 18 lit.).

Oprócz MIEJSCE LUB INSTYTUCJA, SKĄD POZYSKUJE SIĘ OKREŚLONE DOBRA W DUŻEJ ILOŚCI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - MIEJSCE LUB INSTYTUCJA, SKĄD POZYSKUJE SIĘ OKREŚLONE DOBRA W DUŻEJ ILOŚCI. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x