DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ; ZABURZENIE HOMEOSTAZY SPOWODOWANE CZYNNIKIEM FIZYCZNYM LUB PSYCHOLOGICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRES to:

dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej; zaburzenie homeostazy spowodowane czynnikiem fizycznym lub psychologicznym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRES

STRES to:

napięcie nerwowe (na 5 lit.)STRES to:

stan ciągłego napięcia psych. (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ; ZABURZENIE HOMEOSTAZY SPOWODOWANE CZYNNIKIEM FIZYCZNYM LUB PSYCHOLOGICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.576

PRZETWÓRCZOŚĆ, STELMACH, TEST KOMPLEMENTACJI, RECEPCJA, REAGINA, WZÓR JAWNY, BALZAK, JANUSZ, UKRAIŃSKI, TUŁACTWO, PEJZAŻYSTKA, CHAŁUPNICA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, SZCZEP, NASTROSZ LIPOWIEC, CHYTROŚĆ, NOWA TWARZ, INWESTYCJA, NEUROMEDIATOR, REHABILITACJA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, WYTRZYMAŁOŚĆ, AKSAMIT, GOŁĄBEK, OSŁONICE, ASTROCHEMIA, WYCIĄG, WYSZYWANKA, ATTACHÉ KULTURALNY, RÓŻOWA LANDRYNKA, TEST, MANSZETA, PUNKT WITALNY, ŁAŃCUSZEK, PYZA, WĘZEŁ CIEPLNY, PRYSZNIC, ZĘBOWCE, LEMIESZKA, HACKAMORE, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, CHALDEJSKI, PARAMEDYK, TŁUK PIĘŚCIOWY, OPARZENIE, WCIERKA, WYTAPIALNIA, PĄK, BEZDUSZNOŚĆ, CZARNA DZIURA, SAMOISTNOŚĆ, SARONG, OMASTA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, PĘDNIK STRUMIENIOWY, PRINCESSA, EMISJA POLOWA, ASYSTA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, WIDLICZKA, KĘPA, ELEKTRYCZNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, BEKHEND, TERAPIA, CHOMIK DŻUNGARSKI, ALTOCUMULUS, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, WSTRZĄS POURAZOWY, MAK OPIUMOWY, ZAJĄC, WARTOŚĆ, POMOC STYPENDIALNA, RANA, GARDEROBA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, ZAPIS, MARTWE POLE, ODWSZALNIA, EKONOMISTA, KLAN, DYFUZJA CHEMICZNA, STOPKA, SZTUKA DEKORACYJNA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, STRUKTURALISTKA, FIZYKA MATEMATYCZNA, LURA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ARSENAŁ, GATUNEK POGRANICZNY, SYFON, BASZTAN, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NARZĄD OTOLITOWY, ZASADA D'ALEMBERTA, MONOPOL NATURALNY, SPRZĄCZKA, ŚLIWKA, AMFIBIA, OSIOŁ, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, ORGIAZM, KANOE, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, CENZURA, IDEACJA, DYSOCJANT, CHIŃSKOŚĆ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, ROLA, KOGNITYWIZM, KAPAR, DOMY, KLUCZ KODOWY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WIDEO, STECHIOMETRIA, SYNDROM, DYSKALKULIA GRAFICZNA, RUPIA INDYJSKA, KLAMOTY, SYLWA, CZĄSTKA DZIWNA, PROCES DECYZYJNY, RPG, JOGURCIK, RICOTTA, DOZYMETR, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, AMEN, POSTAĆ, DYWDYK, METALURGIA PROSZKÓW, CYPROHEPTADYNA, SYSTEMATYKA, SKALA STAROGRECKA, KOSMOLOGIA, PIGMALIONIZM, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, B, PRZEDZIAŁ, GORĄCZKA DUM-DUM, SKAFANDEREK, LISTA STARTOWA, CZAS ZIMOWY, KUBEŁ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, DŻIHAD, SOCZEWKA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SOSJERKA, MATRYCA LOGICZNA, LODOWIEC HIMALAJSKI, SUPERNOWE, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, WOTUM ZAUFANIA, KARTKA, KAJAK, LAGER, UMIEJĘTNOŚĆ, OKO, PŁOMIEŃ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, RASZKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, JAZZÓWKA, WĘZEŁ GORDYJSKI, OPTYKA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, INKUBATOR, WIELOKULTUROWOŚĆ, OMYŁKA, PUNKT WĘZŁOWY, DENUNCJANT, DOKUMENTALISTYKA, STYL, CAKE-WALK, PARADOKSOGRAF, ŁUPEK, FEBRA, OSTROWIANIN, GRUSZKA, BĘCKI, WYKLUCZENIE, SOLO, OBSERWACJA, ROZTERKA, KĘPA, WALKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ROZDŹWIĘK, JAŁOWIEC POSPOLITY, SAGAN, EKOLOGIA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ZAPRZĄG, CAYLEY, ALBULOKSZTAŁTNE, HYDROFOB, UCHWAŁA, SZKLANY SUFIT, TĘSKLIWOŚĆ, MŁOTEK, MENISK, OPCJA ZEROWA, KANGUROSZCZUR, SKLEJACZ, GRUSZECZKA, DZIANINA, KABINA, KONFISKATA, GRZYB WOLAK, PODZIAŁKA, LATAWIEC, S/Y, WAŁ, BATAGUROWATE, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, MONARCHIA STANOWA, STACJA, KNEBEL, PODLIZYWACZ, STATEK, DRYF, CZOSNEK, PLEBISCYT TERYTORIALNY, AŁUN, STRAŻ, BOSS, WŁOSKOWATOŚĆ, DOKTOR, AKUMULATOR, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, PRĘGA, KLERK, KOLORYSTA, PLATFORMA PROCESOROWA, OBUSTRONNOŚĆ, PRZEŁĄCZNICA, KRZYŻYK, GRA SINGLOWA, GĄSKA ZDRADLIWA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, OBAWA, OBSERWATORKA, BIBLIOTEKA, KURATOR, KAPRYS, FILEMON CZARNOLICY, PRZEJAZD, PORTFEL, KONKURS ŚWIADECTW, ODPLAMIACZ, FILAMENT AKTYNOWY, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, TLENEK ŻELAZOWY, ZASOBY KOPALIN, BASEN PORTOWY, KOŁECZEK, POPITA, GĄBKA, SPŁATA BALONOWA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, JĘZYK POMOCNICZY, HIGIENISTKA, KONEWKA, PUNKT GASTRONOMICZNY, DYLETANT, SZCZELINA BRZEŻNA, RONDO, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, BARANECZEK, ŚWIĘTOKRADZTWO, SZTYLPA, TONGA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, SMREKUN, KLAUZURA, IZOLATORIUM, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, RAMA, KRĘG SZYJNY, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, BASEN, BALANS, ATOL, WARSTWA JASNA, ANGORA, OTWARTOŚĆ, CAŁY TON, SŁODKA BUŁKA, KSIĄŻĘ, RADA, ?WIBRACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.576 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ; ZABURZENIE HOMEOSTAZY SPOWODOWANE CZYNNIKIEM FIZYCZNYM LUB PSYCHOLOGICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ; ZABURZENIE HOMEOSTAZY SPOWODOWANE CZYNNIKIEM FIZYCZNYM LUB PSYCHOLOGICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRES dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej; zaburzenie homeostazy spowodowane czynnikiem fizycznym lub psychologicznym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRES
dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji, charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej; zaburzenie homeostazy spowodowane czynnikiem fizycznym lub psychologicznym (na 5 lit.).

Oprócz DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ; ZABURZENIE HOMEOSTAZY SPOWODOWANE CZYNNIKIEM FIZYCZNYM LUB PSYCHOLOGICZNYM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DYNAMICZNA RELACJA ADAPTACYJNA POMIĘDZY MOŻLIWOŚCIAMI JEDNOSTKI, A WYMOGAMI SYTUACJI, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BRAKIEM RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ; ZABURZENIE HOMEOSTAZY SPOWODOWANE CZYNNIKIEM FIZYCZNYM LUB PSYCHOLOGICZNYM. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast