MIEJSCE, W KTÓRYM POJAWIŁY SIĘ PĘKNIĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPĘKANIE to:

miejsce, w którym pojawiły się pęknięcia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM POJAWIŁY SIĘ PĘKNIĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.313

ZNAK ZODIAKU, VIP, CIEMNIK, MEMFIS, DESZYFRAŻ, WYROK SKAZUJĄCY, LORA, GAMBIT VILLEMSONA, RÓWNIK TERMICZNY, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, KRATA PODGRUP, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, MELODRAMAT, PARTIA WIEDEŃSKA, PODJAZD, ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, MONARCHIZM, PRZECINACZ, KOMUNIA, REGLAN, RYSUNKI, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, GÓWNIARSTWO, UKŁAD REGULARNY, WSZYSTKOIZM, GŁODOMÓR, ŚMIECIUCH, KĄT, ZIEMIA OBIECANA, SAMOŁÓWKA, COCKNEY, FREE JAZZ, SASZETKA, CEGLARKA, ŁĄCZNIK CIECZOWY, DZIEWIĘTNASTKA, KULTURA JĘZYKA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, PODWOZIE, TRÓJNÓG, CIĄG FIBONACCIEGO, ZBIORÓWKA, JAGODOWISKO, POLAJ, CMENTARZ, PARNAS, ESPRESSO, REWANŻ, OMACNICA, ABOLICJONISTKA, BLOK, AEROZOL BIOLOGICZNY, ENDOPSAMMON, MANIPULATOR, EP, ODCZYN ZAPALNY, POWÓD, ZGLISZCZA, PROGRAM, ZMOTORYZOWANY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, GRZYB SKALNY, GENOMIKA TEORETYCZNA, POLITYK, PARALAKSA, ESTRADA, ŚMIECISKO, ORBITA, PYTEL, ŚLISKOŚĆ, ORTOPTYK, EPONIM, BASZTAN, PATOLOG, WSTECZNICTWO, HOLENDER, MERYNOS, ZAPRZĘG, SYZYGIA, OBRAZ, INŻYNIER DUSZ, MIEJSCE NOCLEGOWE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, OBIJACZKA, WYGON, MATECZNIK, ELIMINACJA, PRZYPŁYW, KRÓCIEC, MIS, POLE WIROWE, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, SEN, SZWADRON ŚMIERCI, POTOK, MIMETYZM, REGUŁA RAMSEYA, OSKARŻENIE PRYWATNE, POKER DOBIERANY, BASEN, ANTYKWARNIA, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, CHOROBA MORGELLONÓW, GRASICA, GNOJAK, KŁOPOTANIE SIĘ, HEAVY METAL, ZDERZENIE CZOŁOWE, DOCHÓD WŁASNY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, KOŁNIERZ, PARCH, FARBIARSTWO, DRAG, GLIKOZYD FENOLOWY, KRAINA MITOLOGICZNA, OSADNIK, HIPOTEZA POMOSTOWA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, NAKURWIENIE SIĘ, OKULARY, LINGWISTYKA STOSOWANA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, RÓG, KONTRPOCHÓD, GAWĘDA SZLACHECKA, ŻOŁDAK, PODGLĄDACTWO, BUDOWNICTWO, SOLARIUM, PIĘTNO, WNĘTRZNOŚCI, MŁOTNIK, STAW KULISTY WOLNY, PICOWNIK, TLENOWNIA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, OGNISKO, RYNEK PIENIĘŻNY, TEORIA GEOCENTRYCZNA, SAUNA, INTERWENIENT UBOCZNY, REFREN, BRĄZ, DOROŻKARSTWO, AKCENT OSTRY, PORZĄDEK, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, LIEBERMANN, KATON, ALUMINOGRAFIA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, LIRA, PUŚLISKO, GRZYB PODSTAWKOWY, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, SZTUCZNE ŻYCIE, PANTALION, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, CIĘŻAR DOWODU, POCZTA PRZYCHODZĄCA, DŻINN, HELMINTOLOGIA, BATYMETRIA, ALGEBRA UNIWERSALNA, POITEVIN, FOTOKSIĄŻKA, BECZKA BEZ DNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SEGMENTACJA, CHOROBA MIKROFALOWA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, KACZKA PO PEKIŃSKU, UKŁAD ADAPTACYJNY, NIERUCHLIWOŚĆ, POCIĄG OSOBOWY, UPADŁOŚĆ, MEDIALNOŚĆ, MORENA SPIĘTRZONA, GRZECH ŚMIERTELNY, NALEŹLINA POSPOLITA, AEROFON, SIATKA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, MAŁA OJCZYZNA, BUTERSZNIT, ŁOŻE ŚMIERCI, FANATYZM, SYNTETYK, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KAMIKADZE, TORBA, TRANSMISJA, GRUNT, FRUCZAK BUJANKOWIEC, FILOLOGIA ANGIELSKA, LONGER, RZYGI, PRZEJAZD, KROMKA, IMPLEMENTACJA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, BYT, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, ZESPÓŁ CAPLANA, UKŁAD HORMONALNY, MŁODA PARA, PIZZER, SEMESTR LETNI, ZASTAWKA AORTALNA, WYŻYNY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, PODSKÓRNIA, KLIENT, ŻYTO, DEMENCJA, FERROMAGNETYCZNOŚĆ, ENERGIA GEOTERMALNA, RUMUŃSKI, PUCHLINA WODNA, WYKRAWACZ, RUMUN, ROZCZAROWANIE, HOMOZYGOTA RECESYWNA, ANGLOSASKA, DOPŁYW, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, ŁONO ABRAHAMA, WSTRZYMANIE, PRECYPITAT, PŁATNOŚĆ BALONOWA, KOLONIA, BOHEMISTYKA, CHORIJAMB, WIDEŁKI REPLIKACYJNE, CZARNA GODZINA, OKRES DOSTOSOWAWCZY, ZBROJENIE SIĘ, NOWE, ZDARZENIE, CIAPATY, PENSJA, OŚ KOSMICZNA, EFEKT ZATŁOCZENIA, WYDARZENIE, PENETRACJA, KOTERIA, CZUMAK, APLEGIER, BIBIMBAP, OPONENT, ŁACINA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, GRAF PLANARNY, CZASZA, BEZCZELNOŚĆ, NAUKOWIEC, FELINOLOGIA, RADAR GEOLOGICZNY, PIASTUN, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ĆAKRA, RESPONDENT, WIETRZENIE INSOLACYJNE, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, UPADEK, RIKSZA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, NAWŁOĆ, ZOOFAGIA, KONFESJONAŁ, WICEMISTRZ, GENETYKA KLINICZNA, CYBORIUM, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, OBCINAK, OLEJARNIA, TURANIE, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, METALOGIKA, WSPOMNIENIE, PODWIELOKROTNOŚĆ, DOM RODZINNY, OCZKO POLODOWCOWE, CHOROBA KAHLERA, KRATKA ODPŁYWOWA, PODOLOGIA, PORĘBA, WOREK, KANCELARIA NOTARIALNA, PALEOTERIOLOGIA, ZAPŁODNIENIE, ?WĄTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM POJAWIŁY SIĘ PĘKNIĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM POJAWIŁY SIĘ PĘKNIĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPĘKANIE miejsce, w którym pojawiły się pęknięcia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPĘKANIE
miejsce, w którym pojawiły się pęknięcia (na 8 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM POJAWIŁY SIĘ PĘKNIĘCIA sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM POJAWIŁY SIĘ PĘKNIĘCIA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast