CYKLICZNY WĘGLOWODÓR, W KTÓRYM ISTNIEJĄ SPRZĘŻONE WIĄZANIA WIELOKROTNE, CZYLI ZAMKNIĘTY UKŁAD NAPRZEMIENNIE POŁOŻONYCH WIĄZAŃ PODWÓJNYCH I POJEDYNCZYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AREN to:

cykliczny węglowodór, w którym istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla (na 4 lit.)WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY to:

cykliczny węglowodór, w którym istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYKLICZNY WĘGLOWODÓR, W KTÓRYM ISTNIEJĄ SPRZĘŻONE WIĄZANIA WIELOKROTNE, CZYLI ZAMKNIĘTY UKŁAD NAPRZEMIENNIE POŁOŻONYCH WIĄZAŃ PODWÓJNYCH I POJEDYNCZYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.801

FRONT CHŁODNY, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, MAN, BEANIA, DYFUZJA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, DIAMENT, DZIURA BUDŻETOWA, STAN TERMINALNY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, WNIOSKOWANIE DEDUKCYJNE, CYNKOTYPIA, FUNKCJA ODWROTNA, TKANKA NERWOWA, PRZESTRZEŃ STANU, KICK BOXING, FILOLOGIA ROMAŃSKA, RZEP, POLAJ, OPŁATEK, PŁOZA, PALIWO UMOWNE, UPOMNIENIE, AJKA, DRUGIE ŚNIADANIE, ŁĄCZNIK, CZAKRAM, WOLNY, HAMULEC CIĘGNOWY, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, DŻINGEL, FILM DROGI, MAORI, GRUCZOLAKORAK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, ZAKRYSTIA, FROTKA, JARZYNIAK, MUSICAL, OZONEK, DEFICYT CYKLICZNY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, SZMUGIEL, FILTR WĘGLOWY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, GASTRO, WYDZIAŁ, ZBROJOWNIA, LINIE PAPILARNE, INSTRUMENT DĘTY, WODOREK, JAPONKA, GLINIAN, RUCH BEZWIZOWY, WIĄZANIE WIELOKROTNE, PRZEJAZD KOLEJOWY, DOBLIN, SPÓJNIK, POZYCJA RYGLOWA, KECZUA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, HEERLEW, HAFT KRZYŻYKOWY, FUGA, TERCJA, FAKT PRAWNY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, UŻYŁKOWANIE, EFEKTOR, BREAKDANCE, OGNIWO GALWANICZNE, KOD PREFIKSOWY, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, KLASER, ENDOPEPTYDAZA, ALKAN, SANTOS, KAPISZONOWIEC, HEPTOZA, RELA, BAZA TRANSPORTOWA, SILNIK REPULSYJNY, SKOS, PILERS, PIASKOWNICA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, WOJOWNICZOŚĆ, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, MONARCHIA PARLAMENTARNA, ŁAD, ALBATROS ŻÓŁTODZIOBY, LITYINOW, PITEKANTROP, ŁOŻYSKO SZTYWNE, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, POKÓJ WIADOMOŚCI, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, CIAŁO, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, UKŁAD NERWOWY, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, SHONEN-AI, WĘGLIK, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, JĘZYK INDIAŃSKI, PÓŁKWATEREK, POCHODNA FRÉCHETA, SINICA OBWODOWA, ROK GWIAZDOWY, DEKAL, MAPA GENETYCZNA, START, DŻHARWA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, BENGALSKI, ŚLĄSKI, KUMERTAU, ROZDANIE, ZADŁAWIENIE, MEMBRANOFON, ANOMALIA MAGNETYCZNA, OKRES NOWORODKOWY, MONTAŻOWNIA, JĘZYK ARGOBBA, BARYŁA, PRE-PAID, FERROMAGNETYK, STAROUKRAIŃSKI, KRYJÓWKA, ITALIAŃSKI, STYLIKOODWŁOKOWE, KANCELARIA NOTARIALNA, WĘZEŁ, CHOINKOWOŚĆ, SEKRETARZYK, SEKUNDA, MASS MEDIA, FOTOTROPIZM, OBWÓD SCALONY, APLANAT, STADIUM ANALNE, METYLEN, PODZIEMIE, PASEK, MARŻA ODSETKOWA, CHALDEJSKI, OBÓZ ZAGŁADY, HALS, DYLIŻANS, SZCZELINA BRZEŻNA, KLASTER, TUZLA, PROSTOWNIK SELENOWY, KACZKA, PODZIAŁ LOGICZNY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, KRZYŻ ADNEGAWEŃSKI, ANIMACJA, KASZUBSKI, MENU PODRĘCZNE, BACZKA, CARMAUX, KOKSOWNIA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, GABINET LUSTER, RÓG, STEROWANIE RĘCZNE, ANALOGIA, MŁOTOWNIA, SZAFARZ, HAMULEC CIERNY, START, PAŃSTWO TOTALITARNE, SZCZELINA, HISZPAN, OKNO KROSNOWE, PRZEDROSTEK, DŻINGIEL, DZIEŃ REKTORSKI, HALOGENEK ALKILOWY, INTERLUDIUM, OŚCIEŻNICA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ROZKŁADOWOŚĆ, SZCZUR, WATAŻKA, BLU-RAY DISC, CHEMIA NIEORGANICZNA, PRZEŁĄCZALNIA, PÓŁKWATERKA, KARCIANE DOMINO, SLAWISTYKA, TENORKI, MIĘSOPUST, JĘZYK KRASNOLUDÓW, WIELKORUSKI, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, NIEJEDNOLITOŚĆ, SZEREG HOMOLOGICZNY, WERSJA LEKTORSKA, DREWNO, FOSFATYDYLOCHOLINA, MILA MORSKA, BIAŁA NOC, RYNEK PRACY, TOPIALNIA, ELIZJA, JĘZYK SOGDYJSKI, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, MIKROSKOP OPTYCZNY, KALENDARZ KOŚCIELNY, SZKLANICA, PRZERWA ENERGETYCZNA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, KWINTA, DYWIZ, CHEMIA, ANTROPOLOG KULTURY, ARYTMOMETR, LABIRYNT, STRUG, UKŁAD NIEJEDNORODNY, CENOTWÓRCA, SILNIK KOMUTATOROWY, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, PLAZMA, HIPOTEZA POMOSTOWA, TLENEK AZOTU, NASTRÓJ ROJOWY, FARMAKOGENETYKA, BUTADIEN, KLUCZ, SPORT DRUŻYNOWY, STRĄGA, DEPRYWACJA RELATYWNA, NACHWYT, DOUAI, SYSTEMATYKA, PATRIARCHAT, USYTUOWANIE, EMPORA ORGANOWA, PODSADNIKOWCE, MAŁPI GAJ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PIEC INDUKCYJNY, BEZRUCH, INSTRUMENT DREWNIANY, ESTERAZA, WYROK SKAZUJĄCY, KLEJONKA, LAMUS, PIENIĄDZ REZERWOWY, NIEOSTROŻNOŚĆ, WKŁAD, KISZKA, KARBOANION, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, ŁOŻE BOLEŚCI, BOTNICKA, OFENSYWA, POSTERUNEK, GRAMATYKA GENERATYWNA, INTERLUDIUM, WOJNA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, SIECIOWANIE, SUFIKS, TRZON, ZJAWISKO THOMSONA, KRYSTALOCHEMIA, STOPA NARZUTU, KOŚĆ KLINOWATA, DOBROĆ UKŁADU, MALINNIK, KUŹNIA, STEROWANIE KRZEPKIE, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, SATELITA KOMUNIKACYJNY, ROZSADNIK, SYLFIDA, SZTANGA, PARAMETR, AREN, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, CHRANCUSKI, ABSOLUTYZACJA, SZRANKI, KONFIGURACJA, KAMPUS, ĆWIERĆTUSZA, ALOCHTON, DOBÓR NATURALNY, SERWER, SYSTEM FINANSOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, ?KLINIKA ABORCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYKLICZNY WĘGLOWODÓR, W KTÓRYM ISTNIEJĄ SPRZĘŻONE WIĄZANIA WIELOKROTNE, CZYLI ZAMKNIĘTY UKŁAD NAPRZEMIENNIE POŁOŻONYCH WIĄZAŃ PODWÓJNYCH I POJEDYNCZYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CYKLICZNY WĘGLOWODÓR, W KTÓRYM ISTNIEJĄ SPRZĘŻONE WIĄZANIA WIELOKROTNE, CZYLI ZAMKNIĘTY UKŁAD NAPRZEMIENNIE POŁOŻONYCH WIĄZAŃ PODWÓJNYCH I POJEDYNCZYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AREN cykliczny węglowodór, w którym istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla (na 4 lit.)
WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY cykliczny węglowodór, w którym istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AREN
cykliczny węglowodór, w którym istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla (na 4 lit.).
WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY
cykliczny węglowodór, w którym istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla (na 21 lit.).

Oprócz CYKLICZNY WĘGLOWODÓR, W KTÓRYM ISTNIEJĄ SPRZĘŻONE WIĄZANIA WIELOKROTNE, CZYLI ZAMKNIĘTY UKŁAD NAPRZEMIENNIE POŁOŻONYCH WIĄZAŃ PODWÓJNYCH I POJEDYNCZYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CYKLICZNY WĘGLOWODÓR, W KTÓRYM ISTNIEJĄ SPRZĘŻONE WIĄZANIA WIELOKROTNE, CZYLI ZAMKNIĘTY UKŁAD NAPRZEMIENNIE POŁOŻONYCH WIĄZAŃ PODWÓJNYCH I POJEDYNCZYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x