SCENTRALIZOWANY SYSTEM ORGANIZACYJNY, W KTÓRYM WŁADZA POWIĄZANA JEST Z URZĘDEM, W KTÓRYM APARAT URZĘDNICZY ODGRYWA NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIUROKRACJA to:

scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, w którym aparat urzędniczy odgrywa najważniejszą rolę (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIUROKRACJA

BIUROKRACJA to:

ślepy i nadmierny formalizm urzędniczy, stawianie przepisów i wymogów formalnych ponad ogólnym dobrem społecznym (na 11 lit.)BIUROKRACJA to:

patologia władzy polegająca na oderwaniu władzy od obywateli i skupieniu jej w rękach urzędników podejmujących szkodliwe decyzje dla społeczeństwa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SCENTRALIZOWANY SYSTEM ORGANIZACYJNY, W KTÓRYM WŁADZA POWIĄZANA JEST Z URZĘDEM, W KTÓRYM APARAT URZĘDNICZY ODGRYWA NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.816

OBWISŁOŚĆ, BEZROBOCIE AGRARNE, CZOŁO, NADAJNIK TELEWIZYJNY, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, SWOJAK, KORPUS URZĘDNICZY, IDIOFON, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ZASTRZALIN TOTARA, PROCES KARNY, NUMERACJA PORZĄDKOWA, OLEJEK KAMFOROWY, TRAWERS, KWADRATURA KOŁA, RAMA, KLAUSTROFOBIA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, PRODUKCJA PIERWOTNA, BRETOŃSKI, DUŃSKI, TRANSFORMATORNIA, GLADIATORSTWO, SPĘKANIE, UKŁAD NIEJEDNORODNY, PIÓRO, KONTRPOCHÓD, ŻARŁACZ LUDOJAD, EUROCENT, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, NATURYSTKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, KOLOKACJA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, STRETCH, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, GLIKOL, DZIEŃ, WARUNEK LOKALOWY, MACIEK, PODNOSKA, ROMANS, SKOCZKOWCE, BETON, ŚLAD, AZTREONAM, AMPUTACJA, STRZELANINA, ANTECEDENCJA, POWTARZALNOŚĆ, KOMAROW, WIZUALNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, ODTWÓRCA, KLONOWATE, GARBNIK, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ZBIÓR GĘSTY, WĄTŁOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, BROWARNIA, AUTOFOCUS, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BRYŁA KORZENIOWA, EGOISTYCZNOŚĆ, ALTANNIK FIOLETOWY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KALENDARZ KOŚCIELNY, FIRLETKA, BĘBEN MAGNETYCZNY, SALAMI, NAPASTLIWOŚĆ, SAD, GÓGLE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, BRUTALNOŚĆ, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, PUNKT MOTORYCZNY, MANDAT, DWUKOLOROWOŚĆ, KRĘGARSTWO, STACJA PROSTOWNIKOWA, BAZA TRANSPORTOWA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, SYSTEM ENERGETYCZNY, ŚRODEK MASY, WŁADZA, PRZEŚCIERADŁO, ŚMIERDZIEL, HAKONOS, CYNKOGRAFIA, SKRĘT, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PRZYSŁÓWEK, SROM, SKUBANIEC, ŻYWIZNA, SARATI, ZAINTERESOWANA, TAUKA, AZT, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, WŚCIEK DUPY, PRĄD JEDNOFAZOWY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, STÓŁ MONTAŻOWY, CZERWOŃCZYK UROCZEK, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, OSESEK, SER EMENTALSKI, ŚWIATŁODRUK, WORECZKOWY, OSTATNI KRZYK MODY, PORA GODOWA, TOPIK, OLBRZYM, PORTFEL, PROEPIDEMICZKA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, TURANIZM, AKUMULATOR, OPOZYCJA, ZGODNOŚĆ, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, UT, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ZACIĄG, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ANTYMONARCHISTA, POLAJ, FIRMA KRZAK, BRZUCHORZĘSKA, MASKA, WYRAJ, POUFAŁOŚĆ, KOSZYK INFLACYJNY, SMARKATA, LICZNIK PRĄDOWY, AUTOMAT TELEFONICZNY, ZBIOREK, KOZIOŁ EUROPEJSKI, REALIZM, NERWOWOŚĆ, KOLOSTOMIA, MANEWROWY, HUMANIZACJA PRACY, FAJNOŚĆ, PODSZYWACZ, EPISKOP, RÓWNANIE FUNKCYJNE, ZŁĄCZENIE, PRAKTYCZNOŚĆ, NIEUSTANNOŚĆ, ŻART, BULWA PĘDOWA, SIAD PROSTY, POCIĄG, RZĄDNOŚĆ, PÓŁWYSEP, ZDERZAK, NIESTOSOWNOŚĆ, MOCNA STRONA, OKNO KROSNOWE, NIEZALEŻNOŚĆ, NAPADZIOR, ZABYTEK, POLE BEZWIROWE, SAMOREALIZACJA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, ANTYKLINA, PRZEMIANA POKOLEŃ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, MONTAŻOWNIA, SERNIK, PŁUG TALERZOWY, FOTOLAB, RURA WYDECHOWA, FUTERKO, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, MIĘSO RYBY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ŚLĄSKI, NAPINACZ, DZIESIĄTKA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, MEA, WEZWANIE DO ZAPŁATY, WIERTACZ, NIEUWAŻNOŚĆ, BADANY, CHORDOFON, GĄSZCZ, WIĄŚL, WARCHOŁ, FERMENTOR, SYRENI ŚPIEW, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ŻÓŁTAK, ENERGIA, TOY, LOMUSTYNA, CYNKOGRAFIA, POLE JEDNORODNE, ROZWAŻANIE, PRZYJEZDNY, STAGNACJA GOSPODARCZA, PRZEMYŚLNOŚĆ, SAURON, NOSACZ MENTAWAJSKI, CZARNA OWCA, DOSADNOŚĆ, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ZAGĘSZCZACZ, PROGRAMOWALNOŚĆ, PARZENICA, WYPYCHACZ, MELODIA, PŁOZA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, MRAŹNICA, DZIEKAN, SONDA, DYDAKTYCZNOŚĆ, BRZEMIĘ, BIEGUN ANIMALNY, ANALIZA PORTFELOWA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, UKŁAD CYFROWY, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, OŚ KOSMICZNA, GAROWNIA, KLAPA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, CHŁÓD, SABATARIANIN, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, TOR ODSTAWCZY, ŚMIECISKO, LITOŚCIWOŚĆ, CZERWONKA, PROJEKCYJNOŚĆ, REFERENDUM LOKALNE, SKALA RANKINE'A, MIASTO POWIATOWE, JURNOŚĆ, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, RECYTATYW, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, SHONEN-AI, TŁOCZARNIA, BUREK, TARYFIARA, DROBNOŚĆ, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, PIERWIASTEK GŁÓWNY, KOSZYK, ŚMIGŁOWCOWIEC, HAMULEC KLOCKOWY, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WSTĘŻNIAKI, ŁYCZAK MUSZLOWY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, OTOCZENIE, CHODZĄCA REGUŁA, FORMA DWULINIOWA, KORWINIZM, ISTOTA, SUFRAGANIA, OSET SIWY, NATARCZYWOŚĆ, MAŁOSTKOWOŚĆ, CYWILKI, TAG, PRECYZJA, RUSKOŚĆ, OBLAT, ŚMIERDZIEL, SILNIK ELEKTRYCZNY, KORPORACYJNOŚĆ, BIAŁY DZIEŃ, SAROS, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, SYSTEM DYREKTORIATU, REAKCJA KATALITYCZNA, BIEG JAŁOWY, ŚLEPY STRZAŁ, DOSTĘPNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, ROZKŁAD MAXWELLA, PULSACJA, SYSTEMAT, ?ŚWIATŁA DROGOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.816 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SCENTRALIZOWANY SYSTEM ORGANIZACYJNY, W KTÓRYM WŁADZA POWIĄZANA JEST Z URZĘDEM, W KTÓRYM APARAT URZĘDNICZY ODGRYWA NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SCENTRALIZOWANY SYSTEM ORGANIZACYJNY, W KTÓRYM WŁADZA POWIĄZANA JEST Z URZĘDEM, W KTÓRYM APARAT URZĘDNICZY ODGRYWA NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIUROKRACJA scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, w którym aparat urzędniczy odgrywa najważniejszą rolę (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIUROKRACJA
scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, w którym aparat urzędniczy odgrywa najważniejszą rolę (na 11 lit.).

Oprócz SCENTRALIZOWANY SYSTEM ORGANIZACYJNY, W KTÓRYM WŁADZA POWIĄZANA JEST Z URZĘDEM, W KTÓRYM APARAT URZĘDNICZY ODGRYWA NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - SCENTRALIZOWANY SYSTEM ORGANIZACYJNY, W KTÓRYM WŁADZA POWIĄZANA JEST Z URZĘDEM, W KTÓRYM APARAT URZĘDNICZY ODGRYWA NAJWAŻNIEJSZĄ ROLĘ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast