WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYŁKA to:

widoczna na skale lub minerale cienka linia (zwykle występująca wśród wielu podobnych linii, które układają się w rodzaj siateczki), która tak naprawdę jest szczeliną, wypełnioną innym minerałem o kolorze różnym od koloru skały (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻYŁKA

ŻYŁKA to:

pewien talent, zainteresowanie, skłonność, smykałka do czegoś (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

nerw liściowy, który zawiera wiązki przewodzące (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

cienka linka, obecnie wykonywana najczęściej z tworzywa sztucznego, prawie niewidoczna, używana np. w wędkarstwie i jubilerstwie (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

chitynowe zgrubienie w skrzydle owada, które wzmacnia skrzydło i tworzy jego kształt oraz otacza pień tchawkowy i nerw (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

zdrobniale: żyła - rodzaj naczynia krwionośnego (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

cinka linia, zwykle o nieregularnym kształcie, która najczęściej występuje w towarzystwie wielu podobnych linii tworząc na powierzchni czegoś wzór siatki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 34.591

GOMBROWICZ, STYPENDIUM, WEHIKUŁ, DŻDŻYSTOŚĆ, WYDAWNICTWO SERYJNE, GEN PODZIELONY, CYJANEK, SZNYCEL, ORTALION, MECHANIZM JARZMOWY, DAWNOŚĆ, SŁUŻBA DYŻURNA, DRZEWO KAUCZUKOWE, PIERWSZY PLAN, TURAS, PRZYCIĄGARKA, SALA, PIEC INDUKCYJNY, ZAWAŁ, ZAŁAM, TYNTA, HARMONIA SAMOGŁOSKOWA, KLASTER, SKABIOZA, WIDŁOZĘBOWCE, PRALNIA, ZBOCZENIEC, PASZTET, MANGANIAN, TARPAN, CHEERLEADERKA, MACICA, FAUL, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, ASFALTOBETON, PLANTACJA, ŚCIANA DZIAŁOWA, CHORDOFON, GRÓD, AULOS, REJESTRANT, CELUROID, TABOR, KRUSZYNKOWATE, INTELEKTUALIZM, AWARYJNOŚĆ, WYZWISKO, KOMA, KOSOGON, TATIZAUR, WYZWOLICIEL, NORMATYWISTA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, SORGO ALEPSKIE, FIZYKA WIELKICH ENERGII, RELIEF WYPUKŁY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, PET, POWYWRACANIE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, SUBIEKT, SZANTUNGOZAUR, ANOKSYBIOZA, GNIOTOWNIK, MUTACJA ZMIANY SENSU, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, ORBITA, BRZMIENIE, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, BOSSA NOVA, OWOCNIA, ROTA, GNIAZDKO, PŁOW, KASZA MANNA, STREETBALL, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, DIAKONIA, LORI, ZDANIE APODYKTYCZNE, WZDĘTKA, CZŁON SKŁADNIOWY, MEDRESA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, MELANODERMA, PAMIĘĆ GÓRNA, SZMELC, POTAJEMNOŚĆ, TEREN ZIELONY, GWIAZDA ZARANNA, ŁAŃCUSZEK, REDAKTOR NACZELNY, RĘKAW, CHROPAWOŚĆ, INDIANIN, ŚWIAT, PARTYKUŁA, DOLMAN, BAGGALA, DRIBLING, WYŁOM, WODA KWIATOWA, RYSOWNICA, GADATLIWOŚĆ, ZORZA POLARNA, GORĄCZKA DUM-DUM, IZBA, WYŻ, INTERROGACJA, GARNEK, KOTEW, GEKON PAZURZASTY, NOODLE, URODNOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, PARÓWKA, KWIAT LOTOSU, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, STOPA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, ALGEBRA LIEGO, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, SENTENCJA, KIERZYNKA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KOSKINOMANCJA, KĄPIEL, WIERTACZ, GRANAT, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, EMFAZA, PEDERPES, SŁOWO KLUCZOWE, EKSPRESJA GENU, JEZIORO ZAPADLISKOWE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, NÓŻ, WIDZOWNIA, SSAK, DOJNICA, PIPSZTYK, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, NIESKRĘPOWANIE, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, PRZYBYTEK, WIEŚ CZYNSZOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, MADAME, HULAKA, KONWERSJA GENÓW, DOPING, KRYNOLINA, SZAFA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, PANCERZ KOLCZY, PODRÓŻNA, MRÓWNIK, WIGURA, NORMALIZATOR, GOLIAT, MAKADAMIA, MIKOLOGIA, KOMPUTER KWANTOWY, CHASERKA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, ŁOPACIARZ, DROGA PUBLICZNA, WSIUR, ROŚLINY TELOMOWE, KONIETLICA KARPACKA, NERWIAK OSŁONKOWY, POLEWKA, WYLEW, EKRAN AKUSTYCZNY, ULICA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, BOŻE NARODZENIE, DEKIELEK, NIKANDRA, URLOP WYCHOWAWCZY, WYBRANEK, HYPERBATON, ŚMIETANKA, BIAŁY KRUK, KLUCZ, CZORT, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, BĘBEN, KREOLKA, KRUPNIK, DŹWIG, ŁAPCZYWIEC, SZPILKA, FYKOLOGIA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ULICZNICA, FRANCUSKOŚĆ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SEKS ANALNY, KARTKA, NIEWOLA EGIPSKA, ŁOMOT, CYNOBER, GRZECHOT, NAPÓJ WINOPODOBNY, ODPLAMIACZ, SAFIAN, PETREL, HŁADYSZA, ALPINARIUM, GŁOWICA, HETYTA, ANIMACJA, GRAF DOSKONAŁY, MANIPUŁ, GALINSTAN, STRACCIATELLA, ALIENACJA, ROPUCHA ZIELONA, BIELACZEK, POZYTYWIZM LOGICZNY, NIETAKTOWNOŚĆ, KOKSIAK, ANATOMIA FUNKCJONALNA, MISIO, SIŁACZ, ESDEK, AKADEMIA, REZYGNACJA, MELON, PRYMITYW, SRAKA, STARA WIARA, BERYL, PROTROMBINA, REKIN CHOCHLIK, ROKIETOWATE, OBSZCZYMUREK, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, RZECZ WNIESIONA, ŚWIATŁA DROGOWE, NOCEK DUŻY, MASYW GÓRSKI, STOPA, PĄCZEK, CHOROBA MIKROFALOWA, JESIOTRY, ZIMNO, POPARZENIE, PINGWINARIUM, MELIORACJA WODNA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, SIWERT, KRÓTKOŚĆ, TRZPIEŃ, KOD ROZWINIĘTY, TOTEM, PODUSZKA, BALSAM, TRESA, OGRANICZONOŚĆ, TOR, NIEBO, EKOLOGIA, KAJMAKAM, ANIMATORKA, AKORD NONOWY, KUBEŁ, LOKSODROMA, KULTYSTA, DELFIN DŁUGONOSY, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, INSTANCJA, ŁACINA, SZOPEN, PODZIEMIE, CHAMPION, DOJŚCIE, EMBRIOGENEZA, PASTEL, DRZAZGA, PŁATNIK SKŁADEK, PRZEDSZKOLE, CHŁÓD, KOSTKA, BALLADA, PATRIARCHALIZM, HACEL, SKROMNOŚĆ, PASCHA, ?DRÓŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 34.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYŁKA widoczna na skale lub minerale cienka linia (zwykle występująca wśród wielu podobnych linii, które układają się w rodzaj siateczki), która tak naprawdę jest szczeliną, wypełnioną innym minerałem o kolorze różnym od koloru skały (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYŁKA
widoczna na skale lub minerale cienka linia (zwykle występująca wśród wielu podobnych linii, które układają się w rodzaj siateczki), która tak naprawdę jest szczeliną, wypełnioną innym minerałem o kolorze różnym od koloru skały (na 5 lit.).

Oprócz WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x