WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYŁKA to:

widoczna na skale lub minerale cienka linia (zwykle występująca wśród wielu podobnych linii, które układają się w rodzaj siateczki), która tak naprawdę jest szczeliną, wypełnioną innym minerałem o kolorze różnym od koloru skały (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻYŁKA

ŻYŁKA to:

pewien talent, zainteresowanie, skłonność, smykałka do czegoś (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

nerw liściowy, który zawiera wiązki przewodzące (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

cienka linka, obecnie wykonywana najczęściej z tworzywa sztucznego, prawie niewidoczna, używana np. w wędkarstwie i jubilerstwie (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

chitynowe zgrubienie w skrzydle owada, które wzmacnia skrzydło i tworzy jego kształt oraz otacza pień tchawkowy i nerw (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

zdrobniale: żyła - rodzaj naczynia krwionośnego (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

cinka linia, zwykle o nieregularnym kształcie, która najczęściej występuje w towarzystwie wielu podobnych linii tworząc na powierzchni czegoś wzór siatki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 34.591

KĄPIEL, SERENADA, POPRZEDNICZKA, PODKŁAD, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, AKOMPANIAMENT, PRZESYP, KROWA, WYRAŻENIE, MIKROFON DYNAMICZNY, OFIARA, MEZZANINO, ODJAZD, SZARADZISTKA, SŁÓJ, ABLACJA, LATAWIEC, CHRONICZNOŚĆ, CIOS PROSTY, KOLEBKA, DZIKI LOKATOR, HAK, PILOT, AUSZPIK, ANGLEZ, POLIMAT, PTASZEK, SKOCZKOWCE, JEDNOSTRONNOŚĆ, POLEWANIE SIĘ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KOREAŃSKI, SIECZKA, ŹRÓDŁO, DROBNIAK, RĄBEK ROGÓWKI, PIÓRKO, KAMERDYNER, NIEZAMOŻNOŚĆ, SMUŻ, PEJORATYW, KOTWICA ZAPASOWA, TRUPOJAD, SADZENIAK, HISPANO, FUZJA POZIOMA, KONTRAST NASTĘPCZY, LIRA, BAZA, OPŁATA CZYNSZOWA, EUFONIA, WERANDA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, BLACHA, SOSNA CZERWONA, OLGA, OGŁODEK, KINETOPLASTYDY, OKRĘŻNICA, TRASA, PYCHOTKA, NONSENSOWNOŚĆ, PODPORA, USTRÓJ RODOWY, AKROLIT, PTASZĄTKO, UPARTOŚĆ, GAŚNIK, LATAJĄCY DYWAN, STALÓWKA, CIĄGI, SIARCZAN, WROTKARSTWO HOKEJOWE, WĘGIERKA, NIEPIŚMIENNY, ZIELENICE, PRZYBLIŻENIE, BEZIDEOWOŚĆ, PISZCZAŁKI, GIMNASTYKA MÓZGU, POSTRZELENIEC, CYC, CHOROBA POPROMIENNA, WYBUCH, USTĘPLIWOŚĆ, SZTUCZNY SATELITA, KLON, OBŻARTUCH, NEUROMEDIATOR, MASA SOLNA, PAGRUS, STRATY MORALNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZMROK, BĘBEN, OSSUARIUM, KRAJKA, HARUSPIK, GRZBIETOPŁAT, JĘZYK PENDŻABSKI, GEOLOGIA NAFTOWA, NARTA WODNA, ZWIĄZKOWIEC, PAPROTKOWATE, FILOLOGIA POLSKA, KRYSTALIZACJA, ARMARIA, SZTYFT, PROTEZA, DEISTA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, HAMULEC LUZOWANY, OSTANIEC DEFLACYJNY, HURTNICA PODOBNA, SAPER, ULTRAMARYNA, PROMINENCJA, WAMPIREK, INTERGLACJAŁ, KOREK, ASYSTA, INGRESJA MORSKA, KŁĄB, PSYCHIATRYK, ZABUDOWANIE, KRUPCZATKA, PASJA, STRZELBA, ZAWRÓT GŁOWY, METYLOTROFIA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, OBJAW ZWIASTUNOWY, PAROWANIEC, HORMON TROPOWY, GLORIA, BYCZEK, KATA, TULEJA, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, KATEGORIA, DAMAST SKUWANY, KASZKIET, ORDYNUS, EDYCJA, KORZENIE, OSTROMLECZ, HODOWLA PIERWOTNA, KĄT, WARDZANKA, WYROK, KAJMAN KROKODYLOWY, ŁACINA, PODTYP, PAS, OSINA, PRZESYP, POLITYKA KURSOWA, KAJMAN OKULAROWY, WAWRZYN, NUMEREK, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, BERŻERKA, KORONIARZ KOŃCATY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, LITERATURA FAKTU, WYŻSZE NACZELNE, PONADKLASOWOŚĆ, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, DYNAMIZM, TENOR LIRYCZNY, MARTWY, KASSAWA, PIŁA, FTYZJATRA, KOPISTKA, PISCHINGER, PLAKAT, MIASTECZKO, WKŁUCIE CENTRALNE, ZASIADKA, TRZYDZIESTKA, ABYSOBENTAL, MORWIN, BECZKA Z PROCHEM, FORMA DWULINIOWA, KANGURY DRZEWNE, RADZISTA, SKANSEN, FREESTYLE SLALOM, ERUPCJA, KONDYCJONALIZM, PELAGRA, GRANICA MIASTA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, DOCHÓD WŁASNY, ZAWIESZKA, SŁOBODA, WEŁNA, SILNIK NAPĘDOWY, CZTERDZIESTKA, TERAPIA STRUKTURALNA, PIKA, ORZECH, PIKNIK, FORK BOMBA, HAYDN, ROZZIEW, GŁOWA GORGONY, SYRENI ŚPIEW, POŚLEDNIOŚĆ, TŁOCZYSKO, LODY AMERYKAŃSKIE, FECJAŁ, KURCZATOW, CERAMIKA, WODA, RYBOJASZCZURY, TRANSSEKSUALISTKA, ASTERYZM, ORZECH, PĘTÓWKA, PSAMMOFITY, FISTUŁA, SPEŁNIENIE, LEKTURKA, CIEŃ, ÓSEMKA, HESPEROZAUR, TEMACIK, REDUKCJA, ŚMIETANKA, ZŁOŻE GRUNTOWE, LIŚCIOZWÓJ, WAMPIR, BIAŁY ZNAK, PIĘKNY JAŚ, ANIMALIZM, KREWNY, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, JAN, SROMOTA, LIPA, OSPAŁOŚĆ, EPOS, WAMS, NIEZGRABIASZ, BROŃ, BRZYDULA, POBUDKA, KRÓLIK, ADRES ELEKTRONICZNY, KRZEW HENNOWY, SMERF, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, KROK MILOWY, TŁOCZEK, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, AKT WYKONAWCZY, AUTOMOBILISTA, TRYB, ALARM POWODZIOWY, NUROGĘŚ, WYSEPKA, PAŁASZ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, RUCH, GÓRA LODOWA, PSOTA, NIESPIESZNOŚĆ, WYŻYNY, NOWINIARZ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, DEMOTYWATOR, PUNKT PODSŁONECZNY, DYSTROFEZ, ZMIENNA ZWIĄZANA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, BEZDOTYKOWIEC, GIEZŁO, LAWA PODUSZKOWA, NIEBACZNOŚĆ, CIĄG, PODNÓŻEK, KOJEC, ARGUMENT, STULNIK, ALERT, PROSTE SKOŚNE, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, ZAŚLEPIENIE, ŻAŁOSNOŚĆ, POWIERNICTWO, NIEWYRAŹNOŚĆ, POTĘGA, SINGEL, DOSTOJEŃSTWO, SZANKIER TWARDY, KULON, ?GRAFOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 34.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYŁKA widoczna na skale lub minerale cienka linia (zwykle występująca wśród wielu podobnych linii, które układają się w rodzaj siateczki), która tak naprawdę jest szczeliną, wypełnioną innym minerałem o kolorze różnym od koloru skały (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYŁKA
widoczna na skale lub minerale cienka linia (zwykle występująca wśród wielu podobnych linii, które układają się w rodzaj siateczki), która tak naprawdę jest szczeliną, wypełnioną innym minerałem o kolorze różnym od koloru skały (na 5 lit.).

Oprócz WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - WIDOCZNA NA SKALE LUB MINERALE CIENKA LINIA (ZWYKLE WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD WIELU PODOBNYCH LINII, KTÓRE UKŁADAJĄ SIĘ W RODZAJ SIATECZKI), KTÓRA TAK NAPRAWDĘ JEST SZCZELINĄ, WYPEŁNIONĄ INNYM MINERAŁEM O KOLORZE RÓŻNYM OD KOLORU SKAŁY. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast