ZBLIŻENIE SIĘ POZIOMU PIĘCIU WSKAŹNIKÓW GOSPODARCZYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ DO WSPÓLNEJ ŚREDNIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONWERGENCJA to:

zbliżenie się poziomu pięciu wskaźników gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej do wspólnej średniej (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONWERGENCJA

KONWERGENCJA to:

podobieństwo jakichś elementów, zbieżność (na 12 lit.)KONWERGENCJA to:

jednoczesny ruch gałek ocznych ku linii pośrodkowej przedniej dzięki skurczowi mięśni prostych przyśrodkowych oczu (na 12 lit.)KONWERGENCJA to:

proces powstawania analogicznych morfologicznie i funkcjonalnie cech w grupach organizmów odlegle spokrewnionych, o odrębnych cechach pierwotnych, w odpowiedzi na podobne lub takie same wymagania środowiskowe, np. podobny typ pokarmu, wymagania lokomocyjne (na 12 lit.)KONWERGENCJA to:

kojarzenie, łączenie, wymienianie się zjawisk, funkcji z pogranicza telekomunikacji, informatyki i multimediów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBLIŻENIE SIĘ POZIOMU PIĘCIU WSKAŹNIKÓW GOSPODARCZYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ DO WSPÓLNEJ ŚREDNIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.864

CHONDRYT, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, LIST KAPERSKI, PROSZEK, DEROGACJA, IRRADIACJA, CHŁODNICOWIEC, BAZOFIL, FLUWIOGLACJAŁ, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, RUCH PROSTOLINIOWY, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, PRĄTNIKOWCE, PAMIĘĆ, PIASEK MOCZOWY, WALECZNOŚĆ, POLARYZACJA, RULETKA, WZÓR UŻYTKOWY, POŻYTECZNY IDIOTA, ŚNIEG, GARNUSZEK, ALBUM, GRABARZ, WZORNIK, PUCHAREK, ALLEL DOMINUJĄCY, SHAKER, INFLACJA PIENIĘŻNA, LINIA HODOWLANA, AMANT, NERKA WĘDRUJĄCA, USTNIK, ORTOPTYCZKA, SONDAŻ, SORABISTYKA, PIÓRNIK, DOJŚCIE, KOŁO SEGNERA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, MIKROFON LASEROWY, MAJÓWKA, KALOSZEK, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, WROTA, OLIMPIADA, RAWKA BŁAZEN, REFLEKSOLOGIA, NIEPOKORNOŚĆ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, BETONOWE BUTY, CHART, EKSPERIENCJA, WIATRACZEK, ZWYŻKA, KONFORMER, PŁYN CHŁODNICZY, USIŁOWANIE, BOCIAN, ELEGANTKA, TERCJA OBRONNA, SAMOOBRONA, DŁUGOGŁOWIE, TAŚMA, STYLIKÓWKI, ARPEGGIO, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, INFLACJA JAWNA, KUŹNIA, REPUBLIKA ADYGEI, RZYGI, HOBBYSTA, MLECZARZ, SPIĘCIE, ŁUPEK MUSKOWITOWY, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, GROMADA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, GŁOS ELEKTORSKI, MATERIALIZM EKONOMICZNY, TUALETA, IMIĘ, ŁUSKA, HALLING, CIĄŻENIE POWSZECHNE, MACH, EPOS HOMERYCKI, SALADA, OBRONA PIRCA, PRZYWÓDZTWO CENOWE, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, ZWIERCIADŁO, MIETLORZ, NIEPUNKTUALNOŚĆ, SKÓRNIK, STREFA KONWEKTYWNA, MOST PONTONOWY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ELEKTRONIKA, PERL, NISZCZYCIEL ESKORTOWY, RÓŻOWIEC BIAŁY, OSTOJA, GOSPODARKA RABUNKOWA, UNDOROZAUR, NIEBO, JĘZYK PASZTO, OCHRONA KATODOWA, DRAMAT OBYCZAJOWY, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, MONTOWNIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, SIŁA PŁYWOWA, OPÓR, INTERGLACJAŁ, CALABAZA, CHRYZMO, MIKROMIKRON, STREFA PŁYWÓW, POWAGA, ZAPŁATA, PATENT EUROPEJSKI, BRYŁA SZTYWNA, RZEZAK, DZIAŁ PERSONALNY, IMPRESYWNOŚĆ, PĘTAK, CHOROBA THOMSENA, DIAKON, TWIERDZENIE, PŁYWACZOWATE, OKRUSZEK, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PARTER, RUSZT, MIGLANC, AEROLOGIA, EUROSCEPTYCYZM, ZLEWKA, PRAWO FIZYKI, IRANISTAŃSKI, SKOCZKOWE, IZOMER KONFORMACYJNY, STRUNOWCE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ZAPALENIEC, WPŁYWOWOŚĆ, KRYZYS, KUCHNIA, TELEMECHANIKA, KARETA, ŁADUNEK BOJOWY, ANTROPOLOG KULTURY, SPÓŁGŁOSKA WARGOWO-ZĘBOWA, ZĘBY NOWORODKOWE, STARA MALEŃKA, BIELIŹNIARSTWO, SUPORT, IMPREGNAT, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, HOŁDOWNIK, TRANSAKCJA WIĄZANA, KRAKELURA, PERLICZKA, WIRTUOZOSTWO, MAGNES, JAZ RUCHOMY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, JEDNOSTRONNOŚĆ, REALIZM, VOTUM SEPARATUM, DALEKOWZROCZNOŚĆ, KOTWA, UCHO WEWNĘTRZNE, TEORIA DOMINA, KOKSIAK, UŚMIECH, OPRYSZCZKA POSPOLITA, POMPIER, DOOM METAL, NASTROSZ LIPOWIEC, MASKA WSTYDU, RÓW TEKTONICZNY, TRZPIEŃ, RAK, KONKURS ŚWIADECTW, KOŃ KABARDYŃSKI, FARMACEUTA, MROCZEK POSREBRZANY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, MRÓWNIK, PIŻMOWIEC, KRĄŻENIE WROTNE, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, KRÓLIK, GRAF PŁASKI, KOTEWKA, SARABANDA, PRZYBYTEK, SYSTEMIK, CANZONETTA, AORTA BRZUSZNA, MIŁOŚĆ, GIĘTKOŚĆ, BUDYŃ, RURA CROOKESA, KĄT, BAJECZNOŚĆ, BURŻUJSTWO, PERFORACJA, MŁOT HYDRAULICZNY, PRZYKWIATEK, ILUZJONIZM, EUROGRUPA, SOLARZ, WYŁUDZACZ, NAWŁOĆ, PRZEŁAWICENIE, PASAŻ, GRYMAŚNICA, CIEMNA ENERGIA, FANDANGO, PRYSZNIC, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, STULEJARZ, LUDY TURAŃSKIE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, FOXTROT, WSKAZÓWKA, CAŁUSEK, WIĄZADŁO, STYL TOSKAŃSKI, DOJŚCIE, TURANISTA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, RYMARSTWO, WIOSNA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DŻUNGLA, DESKA KLOZETOWA, POZŁOTKO, GEODEZJA NIŻSZA, DINUKLEOTYD, BOMBA EKOLOGICZNA, TAKT, OWCZA WEŁNA, PODUSZKOWIEC, ZGRAJA, PINGWIN HUMBOLDTA, AFRYKATA, AGREGAT POMPOWY, ZAKRES ZNACZENIOWY, OGRZEWNIK, DYMORFIZM PŁCIOWY, SYNKOPA, WIBRACJA, DREWNO WCZESNE, TRUSIĄTKO, OWCA MERYNOSOWA, OFICER TAKTYCZNY, PORÓD OPÓŹNIONY, TUNEZYJSKI, GIMNASTYKA, PIONEER, PIAST, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, KOMORA, CELTYJKA, DOŚWIADCZENIE, UPADEK, OZONOSFERA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, HARMONIA, PINCZER, DRZEWO KAUCZUKOWE, HETEROTROFIZM, NADBUDÓWKA, KASZTAN, NAROŻNICA, ESENCJALIZM, SŁUP OŚWIETLENIOWY, DRAWIDYJSKI, WODORÓWKA, RADIO TAXI, MAKIJAŻYSTKA, NADŚWIADOMOŚĆ, RZEKOTKA, KOLIBER, TELEFONIA STACJONARNA, NIEDBAŁOŚĆ, BIOETYK, DORYCKI, KOPROFAGI, ?CYPROHEPTADYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.864 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBLIŻENIE SIĘ POZIOMU PIĘCIU WSKAŹNIKÓW GOSPODARCZYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ DO WSPÓLNEJ ŚREDNIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBLIŻENIE SIĘ POZIOMU PIĘCIU WSKAŹNIKÓW GOSPODARCZYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ DO WSPÓLNEJ ŚREDNIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONWERGENCJA zbliżenie się poziomu pięciu wskaźników gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej do wspólnej średniej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONWERGENCJA
zbliżenie się poziomu pięciu wskaźników gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej do wspólnej średniej (na 12 lit.).

Oprócz ZBLIŻENIE SIĘ POZIOMU PIĘCIU WSKAŹNIKÓW GOSPODARCZYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ DO WSPÓLNEJ ŚREDNIEJ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZBLIŻENIE SIĘ POZIOMU PIĘCIU WSKAŹNIKÓW GOSPODARCZYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ DO WSPÓLNEJ ŚREDNIEJ. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast