LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘŻÓWKA JAPOŃSKA to:

Lygodium japonicum - gatunek pnącej paproci z rodziny wężówkowatych; występuje we wschodniej i południowo-wschodniej Azji, Indiach oraz wschodniej Australii oraz jako introdukowany - na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych oraz w Puerto Rico; wykształca bardzo długie liście (do 30 m), które mogą piąć się, niczym winorośl, po innych roślinach (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.478

ROZKŁAD, TOSTER ZAMYKANY, OPERATOR KABLOWY, MARUDA, CZŁOWIEK, NOWOZACIĘŻNY, POTOS, PRZENIEWIERSTWO, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, WARZĘCHA CZERWONOLICA, TRASZKA ZWYCZAJNA, SKARBEK, LEWACTWO, PODRÓŻNICZEK, GEKON PAZURZASTY, KOMENTARZYK, SALA, BRUZDOWNICA PĘDÓWKA, KORMORAN CZERWONOCZELNY, ALIMENTACJA, SEJSMOMETRIA, ANALIZA REGRESJI, KOD HANDLOWY, NARZĘDZIARNIA, SYRENA OKRĘTOWA, BOOGIE-WOOGIE, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, RADIOBIOLOGIA, ROZELLA, GĘBAL USZATY, OOLIT, LISTEK FIGOWY, MOCZARNIK, NOCEK OSTROUSZNY, POMÓR, WIDZENIE OBWODOWE, SABAUDIA, MUŁOWIEC PENSYLWAŃSKI, STOSUNEK, GRAB, NAKO, ŁOWCZY, JĘZYK INDONEZYJSKI, KRZYWA POPYTU, WIRUS GORĄCZKI LASSA, WYCIĄG TOWAROWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, SURF, NEUROPEPTYD, GRANICA FUNKCJI, MINÓG RZECZNY, CZERWONKA, ANONIMAT, NOGOLOTKA SIWA, GNIAZDO SŁOWOTWÓRCZE, SOCJALIZM UTOPIJNY, WIDŁOZĄB MUEHLENBECKA, STYL WIKTORIAŃSKI, RYJÓWKA ETRUSKA, SARDELA AUSTRALIJSKA, LEWIZUCH, EWOLUCJA MOLEKULARNA, SZTUKA LUDOWA, ODLEWNIA, MONOGAMIA, PSIZĄB CZERWIENIEJĄCY, BICZYKOODWŁOKOWCE, WENEROLOGIA, RYNKA, KOCZKODAN BIAŁOWARGI, POWRÓT, MOLESKIN, PRZEMYTNIK, LEJEK, PODREGION, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, PITEKANTROP, SZCZERKLINA POLNA, NIEŁAZ PLAMISTY, HISTOLOGIA, STROJNICA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, IZOLACJONIZM, RABV, NEWTON, EPISTOLOGRAFIA, KUMAK DALEKOWSCHODNI, OŚLICZKA POSPOLITA, JELEŃ, WAWRZYN, AGRESOR, PIĘCIORNIK, ELURA, DŁUGOSZYJ PODSADNIKOWY, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI LEŚNY, OSZLOCH, OBSESJA, KASTYLIJSKI, KONWALIJKA, KOJOT, YORKSHIRE, JODŁA BIAŁA, METALIK OGNISTOSTERNY, DOM DZIECKA, DŁUGI RÓG, ZIELONA KARTA, STULENIE USZU, MUCHOŁÓWKA, FAKT NAUKOWY, GĄSKA, ŻABA OGONIASTA, DIDINIUM, FILOLOGIA SERBSKA, TRAGIK, ETYKA, PRZECINACZ, TWIERDZA, MORDOKLEJKA, INTUICJONIZM, TUTKARZ, POGROBOWISKO, KAKOFONIA, WIDŁOZĄB BERGERA, OGONICE, RAK, EWOKACJA, CHELODYNA ROTIAŃSKA, MARKETING SKOJARZENIOWY, SZAŁWIA, TORRENS, CHWOSTKI, BASKINA, BARIATRIA, OGŁODEK, CHOMIK CAMPBELLA, DŻEREŃ, UDRY, ROSZPUNKA OSTROGRZBIECISTA, MIMETYZM, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, PRALKA, ICHNEUMON, KARTUZJA, WIZA POBYTOWA, KNAGA, MIŚ KOALA, WYWIJAS, CZAMBON, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, DRZEWO RÓŻANE, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, PRZEWODZIK, PICOWNIK, RYK, DOSTOJNIK, PUŁAP STATYCZNY, ODLEWARNIA, UKROP, CHOROBA CAFFEYA, RUCHLIWOŚĆ, MIODOJAD CIENKODZIOBY, ARGOLIDA, PRĄTNIK WŁOSOWATY, ŻÓŁW BIAŁOBREWY, WSPÓŁBRZMIENIE, SIŁACZ, MUNDŻAK CHIŃSKI, BUTONIERKA, STRZĘPIAK, ZWIERZĘTA, STRONA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, PRZELOT, HULK, ASYRYJSKI, FRYWOLNOŚĆ, PIES PRZECIWPANCERNY, RUMIAN BARWIERSKI, ŁAPADŁO, POWTARZALNOŚĆ, OLEJEK ETERYCZNY, TRÓJLIST ŚNIEŻNY, PYTON BORNEAŃSKI, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KUKIEŁKA, GRZYB TWARDZIOSZEK, SIEROTA NIEBOŻA, CZUBATKA, HYDROFOB, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, KAPANINA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BRUDAS, WIRTUOZERIA, KOSTUREK, GALICJA, SIKORZYK, OKRA, SAKIEWNIK, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, BIKRON, PUDDING, PODŁOŻE GRUNTOWE, AZYL, MELIORACJA WODNA, LEBIODA, BRYANT, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, LUK, PĘPAWA ZIELONA, SMARKACZ, PRZĘDZIOREK GŁOGOWIEC, SMÓŁKA, GRUNWALD, KORAL CZERWONY, NAZWA ABSTRAKCYJNA, ALBATROS SIWOGŁOWY, OCEANNIK BIAŁOBREWY, OKRZOSEK, PANCERNIK WŁOCHATY, STOLIK, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, ŻEGLAREK, LOTNICZEK LINIOWANY, MINIVAN, ROMANISTYKA, ŻABKA KUBAŃSKA, GRUSZKA ZIEMNA, ZRZECZENIE SIĘ, RĘKAWEK, WZORNIK, BARYŁKARZ, JAŁOWIEC SABIŃSKI, NAWALANKA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, ŚLEDŹ CZARNOMORSKI, DESKA ŚNIEŻNA, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, ŁAPCE, FUNDUSZ ZASOBOWY, EDREDON OKULAROWY, ZAPONA, KOLEMANIT, WDOWA, LANGUSTA, GHISCARSKI, SOBACZA LILIJA, EKSPANDOR, ODPLAMIACZ, ÓSMAK, ERGOTERAPIA, WYSPA MAN, KUSACZ ANDYJSKI, TYSIĄCKROTNOŚĆ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, WĘZEŁ ZARODKOWY, NIEZNAJOMY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, KOCANKA, BÓJKA, SARDYNELA ZŁOTOPASKA, ZAWIKŁANIE SIĘ, KOKCYDIOZA, KUSACZ CIEMNOGŁOWY, ŚWINIA, TEZA, SOSNA SMOŁOWA, TYTUŁ NAUKOWY, JEMIOŁUSZKA, KLONEK, LOTOPAŁANKA KARŁOWATA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, KWIACIAREK NIEBIESKOSTERNY, KOMORA NABOJOWA, SAVE, PODATEK MAJĄTKOWY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, CEBUAŃSKI, ANUSZKIEWICZ, SKĄPOSZCZETY, PURPUREK, TEMPERATURA NÉELA, KAJMAN KARŁOWATY, POTONGHUA, DINODONTOZAUR, NALEŹLINA POSPOLITA, REFREN, ŁUSKOWIEC INDYJSKI, KALISZANIN, WĘGIEL KAMIENNY, GAUHATI, GWAJAK, AGROPROMOCJA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, MONTBRECJA, ?IBIS CZCZONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.478 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘŻÓWKA JAPOŃSKA Lygodium japonicum - gatunek pnącej paproci z rodziny wężówkowatych; występuje we wschodniej i południowo-wschodniej Azji, Indiach oraz wschodniej Australii oraz jako introdukowany - na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych oraz w Puerto Rico; wykształca bardzo długie liście (do 30 m), które mogą piąć się, niczym winorośl, po innych roślinach (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘŻÓWKA JAPOŃSKA
Lygodium japonicum - gatunek pnącej paproci z rodziny wężówkowatych; występuje we wschodniej i południowo-wschodniej Azji, Indiach oraz wschodniej Australii oraz jako introdukowany - na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych oraz w Puerto Rico; wykształca bardzo długie liście (do 30 m), które mogą piąć się, niczym winorośl, po innych roślinach (na 15 lit.).

Oprócz LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - LYGODIUM JAPONICUM - GATUNEK PNĄCEJ PAPROCI Z RODZINY WĘŻÓWKOWATYCH; WYSTĘPUJE WE WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, INDIACH ORAZ WSCHODNIEJ AUSTRALII ORAZ JAKO INTRODUKOWANY - NA POŁUDNIOWYM WSCHODZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ W PUERTO RICO; WYKSZTAŁCA BARDZO DŁUGIE LIŚCIE (DO 30 M), KTÓRE MOGĄ PIĄĆ SIĘ, NICZYM WINOROŚL, PO INNYCH ROŚLINACH. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x