SARENKA WODNA, HYDROPOTES INERMIS - GATUNEK SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HYDROPOTES; WYSTĘPUJE W CHINACH I KOREI, A PODGATUNEK CHIŃSKI ZOSTAŁ Z POWODZENIEM INTRODUKOWANY W PARKACH W EUROPIE (ANGLIA I FRANCJA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JELONEK BŁOTNY to:

sarenka wodna, Hydropotes inermis - gatunek ssaków parzystokopytnych z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Hydropotes; występuje w Chinach i Korei, a podgatunek chiński został z powodzeniem introdukowany w parkach w Europie (Anglia i Francja) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SARENKA WODNA, HYDROPOTES INERMIS - GATUNEK SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HYDROPOTES; WYSTĘPUJE W CHINACH I KOREI, A PODGATUNEK CHIŃSKI ZOSTAŁ Z POWODZENIEM INTRODUKOWANY W PARKACH W EUROPIE (ANGLIA I FRANCJA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.951

GRZYB SITARZ, AUSTRALORZEKOTKA BŁĘKITNOGÓRSKA, SIEJA MIEDWIAŃSKA, MNEMOZYNA, WROŃCZYK, PALCZAK MADAGASKARSKI, PREONDAKTYL, KUKIELCZYK AKSAMITNY, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, MABUJA PRZYLĄDKOWA, CUMINGS, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, JĘZYK MALAJSKI, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SOSNA JEDNOIGIELNA, KLESZCZ, OPOSIK WIELKOOKI, WODNICA RUWENZORSKA, CHWOSTKI, PIĘCIORNIK KRZEWIASTY, FOTOGRAM, JABŁOŃ, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, LASÓWKA GRANATOWA, SZURPEK SZWEDZKI, UREID, LAPUNDER, SARDYNELA ATLANTYCKA, CIEMNA JAGODA, DZIERZBOWRON, MODRZYK WSPANIAŁY, KROKODYL MEKSYKAŃSKI, WITALNIK, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, AMFOTERYCYNA B, SÓJKOWIEC, MANGABA OLIWKOWA, AREKA KATECHU, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ROŻENIEC ŻÓŁTODZIOBY, ROPUCHA PANTEROWATA, AUTOPORTRET, MISIÓWKA GOŁOTKA, JEŻOLIST ZWYCZAJNY, KOSMATKA GAJOWA, TRASZKA NADDUNAJSKA, BANGIA, MODRACZEK, ŚWISTAK CZERWONY, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER, BORÓWKA BAGIENNA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, BEKAŚNICA BRĄZOWA, WELWICZIA, DOBROCZYNEK SZKLARNIOWY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BURZYK BURY, NEKTARNIK MIEDZIANY, KNOTNIK ZWISŁY, BURZYK GALAPAGOSKI, RYBOŁÓW AMERYKAŃSKI, WYRAKI, USTNICZEK CZARNY, HALERZ, PAJĘCZNIK, BEZTORBIK BAMBUSOWY, OMARLICA, KRASNOLICA POMARAŃCZOWA, ERNST, KUSACZ CIEMNOGŁOWY, BOROWIK GRABOWY, SŁOCZA PIERZASTA, KRZYŻAK ZIELONY, BAGNIK NADWODNY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, JUTA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, GWIAZDA, ARAGOZAUR, NOSOROŻEC INDYJSKI, MOA, BŁYSKOLOTKA BIAŁOBRZUCHA, OWODNIA, KRZYŻAK MOSTOWY, NERECZNICA BORRERA, RYNNICA, SARNA SYBERYJSKA, WIELKOSZCZUR, GLAUKOZAUR, CZARNOMIODZIK, NALEŹLINA POSPOLITA, PASKOWNIK BIAŁOSTERNY, INDRYS, SKRYTOSKRZEL, NIBYPRĄTNIK TORFOWY, OPOS, SOKOLIK DRZEWIEC, ŻÓŁW TRAWANKURSKI, BOROWIK WRAŻLIWY, BARCZATKA NAPÓJKA, CIEMIENIEC, STROIGŁA CHIŃSKA, SARDYNELE, ISKRZYK PROMIENNY, JĘZYK TAMILSKI, SOŚNIAK, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, JAZ, RELAKSACJA, KANIA JASNOBARKOWA, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, EDMARKA, ŹDZIEBLARZ, DRZEWIK WŚCIBSKI, SUSEŁ MORĘGOWANY, GMACHÓWKA CIEŚLA, KAMA, STUŁBIOPŁAW, PALMY, TRZPIENNIK ŻÓŁTY, PEKARI WAGNERA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, POKRZYWA KULECZKOWATA, RAMIENICA SZCZECINOWATA, PEŁNOKRĘŻNIK, MODRASZEK TELEJUS, MASKOWIK PSTROGŁOWY, PELIKAN AUSTRALIJSKI, WOLEMIA, ROKIET PŁODNY, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, CHAMPLAIN, BIOKATALIZATOR, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, HERBATA, ZAMOYSKI, LOBELIA PRZYLĄDKOWA, AGAPANT, BŁOTNICA SITOWA, MARKACZKA, AUL, ALLOCHTON, DZIĘCIOŁ WĄSATY, NISZCZUKA KRÓTKONOSA, ROŚLINA STRĄCZKOWA, MLECZKO MACICZNE, WĘŻOGŁÓWKA ARGENTYŃSKA, ŻÓŁTODZIÓB NIZINNY, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, BAWOLEC, OLEJNIK GWINEJSKI, WRÓBEL RUDOGŁOWY, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, SOK, ZMIERACZEK, WACHLARZOWIEC, WIERZBA PŁACZĄCA, MYSIKRÓLIK, KROKIEWKA BAGIENNA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, OWADZIARKA, SZAFIREK RUDOBRZUCHY, KUSACZ, MLECZAJ LEPKI, SARDELA EUROPEJSKA, ANTYLOPA, MYSZORYJKI, PRZEPONA, HILDENBRANDIA RZECZNA, SOŚNICA JAPOŃSKA, MANAT AFRYKAŃSKI, ŻMIJOWIEC BABKOWATY, KUKLIK BIAŁY, ŻMIJOWIEC LANCETOWATY, ROKITA, WYKLINA ROCZNA, CYRANECZKA RDZAWA, KOREANIEC, BIELNIK BIAŁY, HUBA TRWAŁA, PAWIAN SENEGALSKI, HEŁMORÓG, MODRZYK SIWOGŁOWY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, ESKIMOS, ALNICO, DAWIDIA, HUBEI, BOA, KANIA, SOKORA, KOLCOSTERNIK SREBRNORZYTNY, BESTIARIUSZ, NEMEGTOMAJA, BEDŁKA FIOLETOWA, ŻÓŁW SUNDAJSKI, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KLESZCZ PSI, BŁYSKOTEK KRATEROWY, PUDEŁECZNIK TRÓJPASY, DZIERZBIK CZARNOUCHY, UKOŚNIKOWATE, FRIEDRICH SCHILLER, PETREL BIAŁOSZYI, PLISZKA SIWA, SZARŁAT, OLEJOWIEC, ROZDĘTKA, DZIERZYK ANGOLSKI, ZIEMNOKRASKA ŁUSKOWANA, SOSNA KARŁOWA, EUSTHENOPTERON, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, GRYZIEL TAPETNIK, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, BYSTRZYK DWUPRĘGI, KUSACZ BIAŁOBRZUCHY, ŚWIERK KŁUJĄCY, CYSTOID, CZERNICA OBROŻNA, PONURNIK, KWOKACZ, KOBIERNIK ORZĘSIONY, ŚWISTAK ALPEJSKI, IBIS, GERBIL MONGOLSKI, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, PŁACHETKA, CHOMIK TYBETAŃSKI, TAPIES, INFORMACJA, MALINA OMSZONA, RAJA KOSMATA, KASHI, PIĘCIORNIK ALPEJSKI, KUSACZ RDZAWY, CHŁODEK, FLAMING, LASÓWKA PSTRA, ANAPSYD, ANTYLOPA KARŁOWATA, CHIŃSKI KAPELUSZ, CIECIER, SARDYNKA EUROPEJSKA, JAŁOWIEC ROZESŁANY, GŁOWACICA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, WILK AMERYKAŃSKI, WODNICA KAMERUŃSKA, ZŁOTOUCH BLADY, ŁUSKIEWNIK, JERA, SERIOLE, URUBU ŻÓŁTOGŁOWY, TURZYCA HARTMANA, PETRELEK SUBANTARKTYCZNY, GRAB, SKÓRZAK, JEŻOZWIERZ GRZEBIENIASTY, KARZEŁ, TRZCIONKA, KĘDZIERZAWKA KRUCHA, PRZYTULIA, JASZCZURKA RUINOWA, BURZYK BRUNATNY, GRZYB WILCZY, KOCZKODAN, PAGRUS, KOROŁAZ BIAŁOGARDŁY, TRZMIELEC GAJOWY, CZUBAK RDZAWY, PETREL WULKANICZNY, DVORAK, DRAPACZ, SZUFLODZIOBEK TĘCZOWY, PIECZARKOWIEC, DRUTOWCE, BOCZNIA, KIEŁŻ BRZEGOWY, LĘK DEZINTEGRACYJNY, LASÓWKA ZŁOTAWA, SIT BAŁTYCKI, FILEMON SĘPIOGŁOWY, KUSACZ BIAŁOOKI, POŚWIERKA PŁOWA, MONA, JĘZYK NYANJA, TROGON KRASNODZIOBY, CENTURIA ZWYCZAJNA, ZASTRZALIN, DRAMAT, PSTROGŁÓW ŻAROCZUBY, KRWIŚCIĄG LEKARSKI, DAKTYL, MIESZACZ, TRÓJLIST WIELKOKWIATOWY, KANTAROWCZYK MAŁY, ?CZARECZKA OTWARTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SARENKA WODNA, HYDROPOTES INERMIS - GATUNEK SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HYDROPOTES; WYSTĘPUJE W CHINACH I KOREI, A PODGATUNEK CHIŃSKI ZOSTAŁ Z POWODZENIEM INTRODUKOWANY W PARKACH W EUROPIE (ANGLIA I FRANCJA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SARENKA WODNA, HYDROPOTES INERMIS - GATUNEK SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HYDROPOTES; WYSTĘPUJE W CHINACH I KOREI, A PODGATUNEK CHIŃSKI ZOSTAŁ Z POWODZENIEM INTRODUKOWANY W PARKACH W EUROPIE (ANGLIA I FRANCJA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JELONEK BŁOTNY sarenka wodna, Hydropotes inermis - gatunek ssaków parzystokopytnych z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Hydropotes; występuje w Chinach i Korei, a podgatunek chiński został z powodzeniem introdukowany w parkach w Europie (Anglia i Francja) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JELONEK BŁOTNY
sarenka wodna, Hydropotes inermis - gatunek ssaków parzystokopytnych z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Hydropotes; występuje w Chinach i Korei, a podgatunek chiński został z powodzeniem introdukowany w parkach w Europie (Anglia i Francja) (na 13 lit.).

Oprócz SARENKA WODNA, HYDROPOTES INERMIS - GATUNEK SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HYDROPOTES; WYSTĘPUJE W CHINACH I KOREI, A PODGATUNEK CHIŃSKI ZOSTAŁ Z POWODZENIEM INTRODUKOWANY W PARKACH W EUROPIE (ANGLIA I FRANCJA) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - SARENKA WODNA, HYDROPOTES INERMIS - GATUNEK SSAKÓW PARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU HYDROPOTES; WYSTĘPUJE W CHINACH I KOREI, A PODGATUNEK CHIŃSKI ZOSTAŁ Z POWODZENIEM INTRODUKOWANY W PARKACH W EUROPIE (ANGLIA I FRANCJA). Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x