PTAK WODNY; POSZCZEGÓLNE GATUNKI OKREŚLANE TYM MIANEM KLASYFIKOWANE SĄ W OBRĘBIE RODZINY FREGATOWATYCH (FREGATIDAE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREGATA to:

ptak wodny; poszczególne gatunki określane tym mianem klasyfikowane są w obrębie rodziny fregatowatych (Fregatidae) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FREGATA

FREGATA to:

okręt wojenny, początkowo o napędzie żaglowym, od XIX w. także parowo-żaglowym (na 7 lit.)FREGATA to:

średniej wielkości okręt przeznaczony do służby eskortowej, budowany od II wojny światowej (na 7 lit.)FREGATA to:

fregata rakietowa - średniej wielkości współczesny okręt o uzbrojeniu, w skład którego wchodzą wyrzutnie rakietowe (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowiec przynajmniej trzymasztowy (czasami cztero- i pięciomasztowy), niosący na wszystkich masztach ożaglowanie rejowe (na 7 lit.)FREGATA to:

dobrze uzbrojony okręt wojenny lub eskortowy (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowiec o 3-5 masztach z ożaglowaniem rejowym (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowy okręt wojenny, dwupokładowy z XVI-XVII w (na 7 lit.)FREGATA to:

eskortowiec ochraniający konwoje w czasie II Wojny Światowej (na 7 lit.)FREGATA to:

obecnie: duży okręt wojenny uzbrojony w rakiety (na 7 lit.)FREGATA to:

duży ptak oceaniczny o mocnych skrzydłach i długim rozwidlonym ogonem; zamieszkuje oceany strefy tropikalnej, gnieździ się gromadnie na wyspach (na 7 lit.)FREGATA to:

duży, oceaniczny ptak z rzędu wiosłonogich, świetnie lata, samiec ma na podgardlu czerwony worek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTAK WODNY; POSZCZEGÓLNE GATUNKI OKREŚLANE TYM MIANEM KLASYFIKOWANE SĄ W OBRĘBIE RODZINY FREGATOWATYCH (FREGATIDAE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.784

DZIKA RÓŻA, FILEMONEK MARMURKOWY, POTRZOS, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, BEKAS, HOMINIDY, TURZYCA ODGIĘTA, LATANIE PRECYZYJNE, SITAK, IBIS, ZĄB TRZONOWY, BYLICA WERLOCKA, PETREL UBOGI, TURBINA WODNA, PANNA, RUMIAN ŻÓŁTY, RAJA MADERSKA, MIĘŚNIAK, BORÓWKA, OGOŃCZA AMERYKAŃSKA, TRÓJLIST KLINOWATY, BOA PACYFICZNY, ALKA, BRODEK BEZŁODYGOWY, GŁOWIENKA, NERECZNICA WALIJSKA, KUSACZ JASNOBREWY, PACHNOTKA UPRAWNA, PŁASKOSZ, ARARA, ATELOP STELZNERA, ODCZYNOWOŚĆ, TASZA, IRIANKA DUŻA, ZŁOCIENIEC GWIAZDKOWATY, LEW GÓRSKI, SIEWRUGA, BAGNIK DARNIOWY, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, BAGNIK PRZYBRZEŻNY, TYTOŃ, DRZEWOŁAZ BŁĘKITNY, MYSZ KRETEŃSKA, KOLEŃ CZERWONY, MAŁPA WEŁNISTA, ROZKOLEC, OSIOŁ SOMALIJSKI, UHLA, KOLEŃ WIELKOOKI, CZOSNEK NADOBNY, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, NOTORYCZNOŚĆ, PIENIĄŻEK, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, WANGA BIAŁOGARDŁA, JĘZYK TYBETAŃSKI, BYSTRZYK RÓŻOWY, NOCEK OSTROUCHY, BURZYK BIAŁOBRODY, KRAŚNIK RZĘŚNIOWIEC, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, PLATANA, STAWONOGI, TEZA, PRZYTULICA, RAJA BIAŁOPLAMA, TRZMIELEC LEŚNY, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, UHLA AMERYKAŃSKA, BŁYSKOLOTKA BIAŁOGŁOWA, KUSACZ KAPTUROWY, SYNINGIA, SZMOTŁOCH JABŁKOWATY, DZIERZBIK ŻÓŁTOGARDŁY, GEKON, PLOTKARSTWO, TREP, SUŁTAN ZŁOTOGRZBIETY, MIODACZEK BIAŁOLICY, HARPIA, GRZYB MODRZEWIOWY, KRĘPNIK AKACJOWY, KIERIA SIERPOWATA, GŁUPTAK GALAPAGOSKI, TRÓJSKLEPKA SZEROKOLISTNA, KRWAWNIK SERBSKI, GEOGRAFIA FIZYCZNA, PODSKOCZEK MYSZOWATY, POCHWIAK OKAZAŁY, WRÓBEL CYNAMONOWY, LEW MORSKI, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, TUJOWIEC TAMARYSZKOWY, MHOR, TRZMIEL SCHRENCKA, ŚLEPOWRON FALKLANDZKI, KACZKA, PEKAN, OPOŃCZYK, PALCZYCHA, OGONÓWKA CZARNA, PERKOZ, TYRAN, TKACZ, PETREL SAMOTNY, GORCZYCA, TRZPIENNIK ŚWIERKOWIEC, GWOŹDZIAK KUTNEROWATY, KURHANNIK JASNY, JĘZYK AUSTROAZJATYCKI, PĘDZLIK SZYDLASTY, SAMOAKTUALIZACJA, POZIOMKA WYSOKA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, MODRASZEK IDAS, ŁUSZCZAK, ONAGER, STOKÓWKA ŻÓŁTOCZELNA, KIELICHOWIEC ZACHODNI, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, MUCHOMOR MGLEJARKA, NAROŻNICA NOSATA, KIGELIA, FRANKOLIN, BARASINGA, KOROŁAZ BIAŁOGARDŁY, KUKIELNIK WIELKI, RYJÓWKA MALUTKA, PUSTKOWIK BIAŁOSKRZYDŁY, BŁOTNICA SITOWA, METRIAKANTOZAUR, DUJKER CZARNY, PRZYWROTNIK BABIOGÓRSKI, SZRONIAK WRZOSOWY, SADZIEC, RÓWIEŚNICZKA, ŻABA HISZPAŃSKA, STARZEC, KWAS NIEORGANICZNY, RASZPLA CIERNISTA, ANTYCYKLON, KOJOT, SIKORA, WYJEC PŁASZCZOWY, TRAGANEK DUŃSKI, ZROSTNICZEK ZĄBKOWANY, KUPKÓWKA ASCHERSONA, WIETLICOWATE, ŻEBROWIEC ALGIERSKI, HOJA, PAN I WŁADCA, SKOCZ GRZEBIENIASTY, ROZMARYN, GAMBIR, CHOMIK EVERSMANNA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, TRAMWAJ, MIODOŻER CZARNOUCHY, RUDBEKIA OWŁOSIONA, OSIEWNIK, PLUSKOLEC, PIENIĄŻEK, PASKOWIK ŻÓŁTAWY, OSTOJA, PRZEJAZD KOLEJOWY, SIEWECZKA PUSTYNNA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, MARABUT, GŁÓG ZIELONY, PAPROTNIK, UHLA GARBONOSA, TEORBAN, SALAMANDRA PLAMISTA, WĘŻOWNIK, BĄKOJAD, BRZOZA, ŻABA TRAWNA, TUR, INDONEZYJSKI, NAMURNIK JEDWABISTY, ŻÓŁW NOWOGWINEJSKI, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, SALAMANDRA OLBRZYMIA, STROIK DMUCHANY, BRZANKA, BYLICA, AROWANA AZJATYCKA, ECHINODON, ŁUSECZNICA FITZINGERA, PUSTUŁKA AMERYKAŃSKA, PUDEŁECZNIK LISTWOWY, SZAFIREK RUDOBRZUCHY, DWUSTRONEK, PASARELLA, SEKRETARZ, CZYKARA, MIODNIK, KRASNOGONKA DŁUGODZIOBA, SINOWENATOR, PYTON KRÓTKOOGONOWY, MODRASZKA, METASEKWOJA, MORWIN, GIL, MIODÓWKA PRZEPASANA, TRZMIEL LEŚNY, SZAFRAN SPIŻOWY, PŁOMYKÓWKA NOWOGWINEJSKA, PETREL BERMUDZKI, JAGODZIAK CIEMNY, PASZCZAK CYNAMONOWY, GERBERA, PETREL CIEMNY, SĘP, BĄCZEK ZWYCZAJNY, MAMON, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, KROWIA WARGA, BARCZATKA DĘBOLISTNA, STERNICZKA PERUWIAŃSKA, ABLENA, LAMACERATOPS, MIŁKA ZIELENIEJĄCA, ALKARD, AKWARIUM, GRZEBACZ, MASKOWIK PSTROGŁOWY, PALCZATKOWE, HETERANTERA PASKOWANA, PAŃSTWO ROŚLINNE, DAWIDIA, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, CZYŻYK, PINGWIN, HAREM, PERLICA KAMERUŃSKA, CZAPLA MODRA, BIEDRONKA, SZCZUR ŚNIADY, DRZEWOŁAZ, ALBATROS BIAŁOSZYI, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, KORMORAN ŻAŁOBNY, WILGA ZIELONOGŁOWA, TURIAZAUR, ŻYTO, PROPORCZYKOWIEC SCHEELA, JODŁÓWKA POSPOLITA, DŁUGOSZPON MAŁY, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, MUSTELOWATE, TRZMIELAK, PRAPTAK, KUSACZ KARŁOWATY, PŁASKODZIOBEK MAŁY, AGAPANT DZWONKOWATY, DRŻĄCZKA, MIODÓWKA WYSPOWA, DZIWONOS CZARNOBOCZNY, DŁAWIK, BOKOCHÓD BOCZEŃ, SIEWNICA, SZURPEK ROGERA, WIELOŻEŃSTWO, INFILTRACJA, NIBYROKIET SKALNY, TRZCIONKA, KANAR, SPACHACZ ZIELONAWY, NIBYŁOPATONOS AMUDARYJSKI, KOATI, BIELINEK RZEPNIK, OSET SINY, NEKTAROJAD DUŻY, BOGOLUBOVIA, STOJACZEK PUNKTOWANY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, DELFIN COMMERSONA, KRZECZEK NAZIEMNIK, KORMORAN WSPANIAŁY, TRACZ, OSET KLAPOWATY, KRZYŻÓWKA, JEŻÓWKA, AMBYSTOMA, HUBA PRĘGOWANA, OSET HACZYKOWATY, NAWAGA, CZERWONAK CHILIJSKI, EKSPOZYCJA, ALESTESOWATE, DELFIN INDYJSKI, OMIEG ZACHODNI, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOGŁOWY, MYSZOŁÓW, ?DALIA AMGUEMSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.784 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTAK WODNY; POSZCZEGÓLNE GATUNKI OKREŚLANE TYM MIANEM KLASYFIKOWANE SĄ W OBRĘBIE RODZINY FREGATOWATYCH (FREGATIDAE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTAK WODNY; POSZCZEGÓLNE GATUNKI OKREŚLANE TYM MIANEM KLASYFIKOWANE SĄ W OBRĘBIE RODZINY FREGATOWATYCH (FREGATIDAE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREGATA ptak wodny; poszczególne gatunki określane tym mianem klasyfikowane są w obrębie rodziny fregatowatych (Fregatidae) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREGATA
ptak wodny; poszczególne gatunki określane tym mianem klasyfikowane są w obrębie rodziny fregatowatych (Fregatidae) (na 7 lit.).

Oprócz PTAK WODNY; POSZCZEGÓLNE GATUNKI OKREŚLANE TYM MIANEM KLASYFIKOWANE SĄ W OBRĘBIE RODZINY FREGATOWATYCH (FREGATIDAE) sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PTAK WODNY; POSZCZEGÓLNE GATUNKI OKREŚLANE TYM MIANEM KLASYFIKOWANE SĄ W OBRĘBIE RODZINY FREGATOWATYCH (FREGATIDAE). Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast