RYBOŻERNY PTAK Z RZĘDU WIOSŁONOGICH O MAŁEJ GŁOWIE I DŁUGIEJ SZYI I DZIOBIE; OBSZARY NAWODNE I BAGNISKA STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ CAŁEGO ŚWIATA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘŻÓWKA to:

rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘŻÓWKA

WĘŻÓWKA to:

Lygodium - rodzaj pnących paproci z monotypowej rodziny wężówkowate (Lygodiaceae) z rzędu szparnicowców; przedstawiciele występują w strefie międzyzwrotnikowej na całym świecie, nieliczne gatunki rosną w strefie umiarkowanej - w Japonii, Ameryce Północnej, na Nowej Zelandii i w południowej Afryce; kilka gatunków uprawianych jest jako rośliny ozdobne (na 7 lit.)WĘŻÓWKA to:

ptak wodny z rodziny wężówek (Anhingidae) (na 7 lit.)WĘŻÓWKA to:

azjatycka wódka wytwarzana z użyciem węży (lub części ich ciał) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RYBOŻERNY PTAK Z RZĘDU WIOSŁONOGICH O MAŁEJ GŁOWIE I DŁUGIEJ SZYI I DZIOBIE; OBSZARY NAWODNE I BAGNISKA STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ CAŁEGO ŚWIATA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.392

ŻARŁACZ BŁĘKITNY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, GĘBAL USZATY, FREGATA, PTASZYNA, SZCZECIŃCE, EURYLAIMI, KAZUAR, PIERWIOSNEK, KRET EUROPEJSKI, WIDZ, SZLAMIEC, EMPIRYZM, SZLACHAR, SZUWOZAUR, HELMIATKA, LEONARD, TOREBKA, PILIK, KAGU, TOŃ WODNA, LIROGON WSPANIAŁY, GZIK, SZLAMIK, KORMORANOWATE, KORBIKULOWATE, WRONA, JARZMO MOSTOWE, IRGA POSPOLITA, PINGWIN, JEŻOZWIERZOWATE, EUFAUZJA, SUBFUNDUSZ, MYSZOŁÓW, EKSPANSYWNOŚĆ, WEHLING, BIRGINIAK, PALMOWIEC, GĄSIENICZNIKOWATE, KUKUŁKA, OLŚNIAK, PIERWOGONEK, BRZYTWOSTEREK, ISKRZYK PROMIENNY, PRZEDSTAWIENIE, DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO, HUCZKI, SSAK DRAPIEŻNY, KORMORANY, BUTYRSKA, PISANOZAUR, WIZJA, CHWASTÓWKA, CZECZOTKA, BOCIANOWATE, DZIERLATKA, TRZMIELOJAD, NOGAL, KORONIEC, RAKAMA, OWOC WIELOKROTNY, KINETOPLASTYDY, MUFLON KANADYJSKI, DEPARTAMENT, DRABIKOWATE, KOIMKOWATE, LOURDES, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, PASTERSKOŚĆ, TELIGA, KONDOR, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, SILVANESTI, SZARŻNIKOWATE, OSIOŁ AFRYKAŃSKI, BURAK, STROJNIŚ, OSIOŁ DZIKI, ZARAZOWATE, CHOCHOŁ PIŻMOWY, WANGI, SKOREK, KOWALIK, KOMAROWATE, BEŁKACZEK, BEKAS, DZIUPLAK, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, WILGA, MARADONA, DŁAWIGAD, SZKLANECZKA, PIERWOMSZAKOWATE, FLAMING, SOBAŃSKA, PTAK DRAPIEŻNY, KOEL, OWAD PROSTOSKRZYDŁY, SYSTEMOWOŚĆ, SKORUPA, ROZELLA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, IGŁODZIOBEK, WOJOWNIK, ZAUROPOD, SOLA, REZOLUTNOŚĆ, WRÓBEL, HISTORIA POWSZECHNA, WITEZIE, NIESNUJOWATE, ZAKON MNISI, SZAL, ZACHYLNIKOWATE, AXIS MUNDI, NOWIKOW, PEKIŃCZYK, GĘSI PIPEK, KOŃ APPALOOSA, VIOLA DA SPALLA, TURBOT, ROHATYNIEC, LAS NAMORZYNOWY, MISTRZOSTWO ŚWIATA, MOA, KOLUBRYNA, LIMNOCHARYSOWATE, KUKIEŁ, TREL, KARAFECZKA, KOSARZ ZWYCZAJNY, KOROŁAZY, SZYJKA, CHŁODNIK, ALKA, TRZMIELAK WIĘKSZY, MUSTELOWATE, GARNCARZ, KRZYŻODZIÓB, BEKAS, SIERPÓWKA, RYBOŁOWATE, KAKADU, KARLIK WIĘKSZY, KRAAL, GIĘTKOZĄB, PALNIK PLAZMOWY, PRAPŁETWIEC MAŁY, KRETOSZCZURY, PROSIONKOWATE, TĘGOSTER, OBROŻA, KLOCHTUN, WYCHUCHOL UKRAIŃSKI, PANGOLIN, KOTBELKA, ZDROJKOWATE, NIEMANN, STREFA EKONOMICZNA, MRÓWNIKOWATE, PERŁOZ, SYRENOWATE, MOESKOPS, GOLFIK, BIELIK, GRUPA, OLEJ W GŁOWIE, TAPIR WEŁNISTY, PIŻMOWÓŁ, ZŁOTOKRETY, FACELIOWATE, SĄDNY DZIEŃ, MIKROSOCZEWKOWANIE, OPOŃCZYKOWATE, ROKITNICZKA, SROKACZE, IBIS, PERLICE, WIELKA BESTIA, BAŻANT, LINKA, MANAKIN, WĘŻÓWKA KRĄŻKOLISTNA, TORFOWCOWATE, POKRZYWOWATE, WOJNAR, CHOTOJ, KOLIBER, DROBNIACZKOWATE, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, BEZCZASZKOWCE, PASZCZAK, ROŚLINKA, SZARŁAT, GEREVICH, OKRZECZOWATE, BILBIL, KARACZAN, WIDŁOZĘBOWATE, NAWAŁNIKI, ROSSKOPF, WAZKA, PIŁONOS JAPOŃSKI, BOCIAN, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, WROŃCZYK, BOGOMILIZM, DINOCEFALOZAUR, KAZUAR, ALKA, PACZUSZKA, PODŁAZ DESKOWATY, MISECZNICOWATE, DZIOBÓWKA, PALINGENEZA, BACKLEY, ZIMORODEK, KAWKA, SKŁON KONTYNENTALNY, KOPCIUSZEK, TRZMIELAK, FELDMARSZAŁEK, CISOWATE, DZWONNIK, SOKÓŁ, TILAKA, PURPUREK, NIENIEC, PIŁONOSOWATE, KURA, WĘŻÓWKA INDYJSKA, MUFLON EUROPEJSKI, DRZEWO ŚWIATA, LASONÓG JEZIORNY, BRODACZNIK BIAŁOUCHY, BOBRKOWATE, PRZEWROTKA, FREGATY, NASIERSZYCOWATE, GUNDIE, MORNEL, TROMBITA, STREFA KLIMATYCZNA, KOMPLIKACJA, SIWERNIAK, KMIECIK, KARLSSON, RAKOWATE, OGROM, MANSEL, PŁOŻYMERZYK POKREWNY, PIŁONOS, WOJAK, LEMING LEŚNY, BRUGUERA, PROSIONEK, HOSPODARSTWO, WODOTRYSK, DZIERZYK, RYBITWA, CHRZĄSZCZ, BÓBR GÓRSKI, MAŁOWIERNY, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, KRASNOLUD, KIEŁŻ ZALEWOWY, EURO, GRZBIETORODY, ŻUPAN, NAGŁAD, KOMPENSACJA WERBALNA, RAK STAWOWY, ŻOŁNA, ŚWISTKOWATE, MELONOWIEC, BRANDYS, WALDNER, KREWETKI WŁAŚCIWE, MOLL, PETREL, ŻÓŁW MALOWANY, POMROWIK, NOWICKI, LENIWIEC GRZYWIASTY, OŻAGLOWANIE ŁACIŃSKIE, ARCYS, ŁOZÓWKA, STUDNICZEK, NISZA NIWALNA, SYNOGARLICA, ŻABIRU, KONDOROWATE, PAKARANOWATE, KAROLINKA, BIEGACZ, LOTOKOT FILIPIŃSKI, JERA POSPOLITA, MCOT, GOLF, ?KACZKA DOMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.392 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RYBOŻERNY PTAK Z RZĘDU WIOSŁONOGICH O MAŁEJ GŁOWIE I DŁUGIEJ SZYI I DZIOBIE; OBSZARY NAWODNE I BAGNISKA STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ CAŁEGO ŚWIATA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RYBOŻERNY PTAK Z RZĘDU WIOSŁONOGICH O MAŁEJ GŁOWIE I DŁUGIEJ SZYI I DZIOBIE; OBSZARY NAWODNE I BAGNISKA STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ CAŁEGO ŚWIATA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘŻÓWKA rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘŻÓWKA
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata (na 7 lit.).

Oprócz RYBOŻERNY PTAK Z RZĘDU WIOSŁONOGICH O MAŁEJ GŁOWIE I DŁUGIEJ SZYI I DZIOBIE; OBSZARY NAWODNE I BAGNISKA STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ CAŁEGO ŚWIATA sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - RYBOŻERNY PTAK Z RZĘDU WIOSŁONOGICH O MAŁEJ GŁOWIE I DŁUGIEJ SZYI I DZIOBIE; OBSZARY NAWODNE I BAGNISKA STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ CAŁEGO ŚWIATA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x