TWÓR ORGANICZNY, KTÓRY MA FORMĘ TWARDEJ LUB MIĘKKIEJ (CZASEM TEŻ BARDZO MAŁEJ, OBSERWOWALNEJ POD MIKROSKOPEM) PŁASKIEJ POWIERZCHNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLASZKA to:

twór organiczny, który ma formę twardej lub miękkiej (czasem też bardzo małej, obserwowalnej pod mikroskopem) płaskiej powierzchni (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLASZKA

BLASZKA to:

kawałek cienkiej blachy (na 7 lit.)BLASZKA to:

powierzchnia liścia (na 7 lit.)BLASZKA to:

każda z wielu cienkich warstw komórek, które tworzą charakterystyczny spód kapelusza niektórych grzybów; element charakterystyczny dla grzybów o hymenoforze blaszkowym (na 7 lit.)BLASZKA to:

mała blacha, forma do pieczenia (na 7 lit.)BLASZKA to:

ilość, która mieści się w mniejszej blasze, formie do pieczenia (na 7 lit.)BLASZKA to:

odznaczenie, medal (na 7 lit.)BLASZKA to:

coś cienkiego, kształtem przypominającego blachę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWÓR ORGANICZNY, KTÓRY MA FORMĘ TWARDEJ LUB MIĘKKIEJ (CZASEM TEŻ BARDZO MAŁEJ, OBSERWOWALNEJ POD MIKROSKOPEM) PŁASKIEJ POWIERZCHNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.708

PYSZOTA, ANGLEZ, HAPTOBENTOS, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, REGENT, PRZEBIJALNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, SZEW, KWASJA, TAGALSKI, SANDALIN, OSŁONA TERMICZNA, PARTIA, BRALETKA, GLEBA, ALTERNATA, CYSTOSTOMIA, MUFA, CYKL PALIWOWY, ZMIANA WSTECZNA, TERMINAL PASAŻERSKI, DYLETANCTWO, URZĄD SKARBOWY, BRZDĄC, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KOLUMNA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, NIZIOŁEK, KONIEC ŚWIATA, MONOPARTYJNOŚĆ, SOK, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PRZEŚWIETLENIE, BEFSZTYK, KOPOLIMER, BURZA DZIEJOWA, PRZEBIERANIEC, CYBERPUNK, KALIKO, EXMOOR, CHLEB SITKOWY, SAKRALIZACJA, JAŁOWIEC, FUTRÓWKA, TRAMWAJ, DOPŁATA OBSZAROWA, WYPEŁNIENIE, TUBA, GŁOS SMYCZKOWY, KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY, SERBSKO-CHORWACKI, ŚPIWÓR MUMIA, PIEPRZ, SILNIK WIDLASTY, TYRAN, ŁAPANIE, CZESALNIA, WISZOR, TROPIK, PODSKOK, KAKAO, KIEŁŻ, ORNITOPTER, ROMUALD, MANIAK, WYBITNOŚĆ, NOWA MIOTŁA, ŻOŁDAK, TARAS WIDOKOWY, PODSIEĆ, PRZENOŚNIK, WARSZTAT, DAPSON, KASZUBSKI, KOSZT BEZPOŚREDNI, TREND BOCZNY, MIANOWNIK, KISZONKA, MIMEZJA, RUTYNA, FILC, ANGIOPLASTYKA, KREDKA, ŻYWOŚĆ, REALISTA, SROGOŚĆ, KRYPTODEPRESJA, IPERYT, KAPITEL, HALOGENEK ALKILOWY, BZDET, SUBDIAKONAT, MIASTO OGRÓD, DZIELNICA, HOT DOG, ALPAGA, PIZZA, FUNKCJA ADDYTYWNA, FRANCA, FRAZA, ZAPYTANIE OFERTOWE, CZŁAPAK, CIEŃ, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, OPASKA BRZEGOWA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, MURRINA, OWICYD, ESKORTOWIEC, MIMOZA, MAKROKIERUNEK, GEORGE, ODDZIAŁ, DERESZOWATA, BANAN, ABANDON, KAMIEŃ, KLISZA, APLET, DAMA, KOTEW, KAZAMATA, MĘTNIAK, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, PODUSZKA POWIETRZNA, FUNDUSZ PŁAC, NAZWA TOPOGRAFICZNA, CHORALISTA, DERESZOWATY, BUKOWIANIN, WOLUMEN OBROTU, PAS DROGOWY, MALATURA, RÓWNINA SANDROWA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, HAFT KRZYŻYKOWY, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, ŚMIERDZIEL, EROZJA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, STARY BYK, ROZSTĘP, SZYNOBUS, DZIEDZICZNOŚĆ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, TAPER, DOKSOGRAF, CIAŁO, KRAKUSKA, WRĄB, ROLBA, KABRIOLET, DERESZ, MIKROKRYSZTAŁ, GRAFIKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, MUZA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, PŁAT POTYLICZNY, REGENERACJA, BECZKA PROCHU, SERBSKOCHORWACKI, BANDEROWIEC, PATYK, MASZYNOWNIA, RADIESTETA, PÓŁKOLONIA, WIATRACZEK, ILOŚĆ REFERENCYJNA, SNIKERS, SOKOLNIK, DROGA, KOWALNOŚĆ, GŁUPEK, PŁUGOWY, ZAIMEK PYTAJNY, MYKOHETEROTROF, RACJONALNA IGNORANCJA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZAKŁAD WZAJEMNY, AKCENT OSTRY, OPIS, RATING, KOALESCENCJA, MARIMBA, STUDNIA, EMETYK, PAJĄK, DYSZKANCIK, SŁOBODA, KOCIE OKO, ROLNIK INDYWIDUALNY, RĘCZNIK PLAŻOWY, KOZIOROŻEC SYBERYJSKI, GAMA, ANGIELSKA FLEGMA, AZULEN, NIEODZOWNOŚĆ, REDUKCJA, PIKA, ŻALE, PUSTAK STROPOWY, KASA, WYBUCH, MANEŻ, FUTURE, FILM PŁASZCZA I SZPADY, FRYWOLITKA, OPTYMIZACJA, PASO FINO, ZRAZ, BEZECEŃSTWO, KACZY DÓŁ, DEPUTAT WĘGLOWY, ROZDZIELCA, HISTA, KLAUZULA, WIRTUOZERSTWO, SZABER, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, OGRANICZENIE WIEKOWE, WIENIEC, TERMINAL, WIZA, PLATFORMA BOJOWA, LETARG, DOBRO MATERIALNE, CHEMEX, ŁAŃCUSZEK, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, WIATR, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, NIEŻYWOŚĆ, PRZEPRÓCHA, TERMOMETR RNA, PIERSICZKA, RURA, KOREK, ŚWIADEK KORONNY, PLAKIETA, ROŚLINKA, KOŁEK, ZIEMIA ODNIESIENIA, TONAŻ, RÓW MELIORACYJNY, INTERPRETATOR, ŻUBR WĘGIERSKI, MŁOTEK, SKRZYDŁO, LIZANIE , BROŃ MIOTAJĄCA, NITROZWIĄZEK, HACKNEY, TRACKBALL, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PODSZEWKA, GRUPA WSPARCIA, BEZPIECZNY SEKS, WIGOŃ, ROLETKA, SYSTEM SYMBOLICZNY, OPARY, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, WADA WZROKU, MANIERYZM, AMARANTOWOŚĆ, SANDAŁY, KONWERTER, DOROSŁOŚĆ, PALIA, WRZĄTEK, NOCEK BRANDTA, ALLOSTERIA, JAMA, BUDOWLANIEC, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, WIĄZANIE, MEDALION, KAPLICA LORETAŃSKA, WRZĄTEK, ŁONO, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, DEWELOPER, CYGANKA, EKONOMISTA, PYCHOTA, ORGANIZACJA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, RUTIODON, DYPLOMAT, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SESJA, BOLUS, ATUT, WCIERKA, SAMOROZPUSZCZANIE, ADORACJA, ?LEK ANKSJOLITYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.708 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWÓR ORGANICZNY, KTÓRY MA FORMĘ TWARDEJ LUB MIĘKKIEJ (CZASEM TEŻ BARDZO MAŁEJ, OBSERWOWALNEJ POD MIKROSKOPEM) PŁASKIEJ POWIERZCHNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWÓR ORGANICZNY, KTÓRY MA FORMĘ TWARDEJ LUB MIĘKKIEJ (CZASEM TEŻ BARDZO MAŁEJ, OBSERWOWALNEJ POD MIKROSKOPEM) PŁASKIEJ POWIERZCHNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLASZKA twór organiczny, który ma formę twardej lub miękkiej (czasem też bardzo małej, obserwowalnej pod mikroskopem) płaskiej powierzchni (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLASZKA
twór organiczny, który ma formę twardej lub miękkiej (czasem też bardzo małej, obserwowalnej pod mikroskopem) płaskiej powierzchni (na 7 lit.).

Oprócz TWÓR ORGANICZNY, KTÓRY MA FORMĘ TWARDEJ LUB MIĘKKIEJ (CZASEM TEŻ BARDZO MAŁEJ, OBSERWOWALNEJ POD MIKROSKOPEM) PŁASKIEJ POWIERZCHNI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - TWÓR ORGANICZNY, KTÓRY MA FORMĘ TWARDEJ LUB MIĘKKIEJ (CZASEM TEŻ BARDZO MAŁEJ, OBSERWOWALNEJ POD MIKROSKOPEM) PŁASKIEJ POWIERZCHNI. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x