OSOBA LUB INSTYTUCJA POPIERAJĄCA ROZWÓJ LITERATURY I SZTUKI, KTÓRA UDZIELA WSPARCIA FINANSOWEGO ARTYSTOM, INSTYTUCJOM KULTURALNYM LUB NAUKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECENAS to:

osoba lub instytucja popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MECENAS

MECENAS to:

zwyczajowe określenie stosowane jako zwrot grzecznościowy w pismach i w przypadku bezpośredniego zwracania się do adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego (na 7 lit.)MECENAS to:

PARMIGIANINO (na 7 lit.)MECENAS to:

adwokat, obrońca sądowy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB INSTYTUCJA POPIERAJĄCA ROZWÓJ LITERATURY I SZTUKI, KTÓRA UDZIELA WSPARCIA FINANSOWEGO ARTYSTOM, INSTYTUCJOM KULTURALNYM LUB NAUKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.063

FALA PRZYBOJOWA, GNEJS OCZKOWY, IMPOTENCJA, MAPA POZNAWCZA, KINETOPLASTYDY, BENTAL, DEKRETACJA, WOTUM ZAUFANIA, STENOGRAF, KONSUMENT, KOREKTOR, ŚLIZGAWKA, BOJAŹŃ BOŻA, BISEKSUALISTA, SZKOŁA, ŻYWE SREBERKO, LUFKA, GRA W KARTY, BANKRUT, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, PAS, AWANTURNICA, TEORIA INFORMACJI, DRENAŻ, NEKROPOLIA, WOLUNTARIAT, PIEPRZYK, PÓŁSFERA, ŁUK ELEKTRYCZNY, PASZTECIK, FRYWOLITKA, OBERWANIE CHMURY, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, KOCIOŁEK SKALNY, JEDENASTY, ŚCIĘCIE, GASTRONOM, STROIK, CZEP, CHOWDER, SYGNAŁ ANALOGOWY, KALIPSO, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, WIĄZ, PARTIA, INTRUZJA, WASĄG, MŁODZI, PRODUKT, UMOWA KOMPENSACYJNA, ZEZWŁOK, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, KALIGRAF, KAPRALSTWO, BUZA, FAZOWNIK, FUNKCJA PRZESTĘPNA, SZERMIERZ, NOŚNOŚĆ, WZÓR PRZEMYSŁOWY, NABÓJ ĆWICZEBNY, POJAZD SPECJALNY, WEŁNIARZ, SKUNKS, PRZYPAŁ, KANU, PANIER, AKWAFORTA, HB, TRASZKA GÓRSKA, EROTYZACJA, INTERWAŁ, MIMETYZM, SIATKA, RUCH PRZYŚPIESZONY, LISTA TRANSFEROWA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, SPONDYLOSOMA, OSIEMNASTKA, OGÓR, CIEŃ, WILK, BUT, STEREOTYPIA, POTRZEBA, BOTTOMLESS, SZNUR, GÓRNICZKA, KATOLICKOŚĆ, APRETURA, KOSKINOMANCJA, NIEPIŚMIENNY, SCENARIUSZ BAZOWY, ENTEROBAKTERIA, KONCYLIACJA, ŚRUBOWIEC, TRADER, POŁYKACZ, ODGAŁĘZIACZ, ŻÓŁW LEŚNY, ŁEBEK, GRUNT, ISTOTA ŻYWA, LEKTURA, ALLOMETRIA, PREZYDENTKA, KOŁO HISTORII, ANASTYLOZA, KASZA JĘCZMIENNA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PODKASZARKA, ZAROBEK, INSTYTUCJA OBOWIĄZANA, MOBIL, SINICA, PREZESKA, OŚWIETLACZ, DRZEWIARZ, TYKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, GOŁĄBEK, OPIEKUN FAKTYCZNY, AZOLLA AFRYKAŃSKA, FOCH, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, MIEJSCOWA, NEUTRALISTA, BŁYSK HELOWY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, MIĘTÓWKA, SADOWISKO, DERESZ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, ROBOTA, PIERÓG, SOKOLE OKO, ENERGIA, KARA GŁÓWNA, CIMELIUM, TEMAT FLEKSYJNY, ZNAK DIAKRYTYCZNY, TARCIE, EMBARGO, WERDIURA, FUNDATOR, RESPIRATOR, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, SNIFFER, REKLAMÓWKA, MONTAŻ, WOJAK, ABERRACJA, CIUĆMOK, MIŁOŚĆ, RYZYKO OPERACYJNE, PROFIL KAUZALNY, PRZEWODNICZĄCY, MATRYLINEARNOŚĆ, MIENIE, RANA POSTRZAŁOWA, SPECYFIKACJA, TRÓJKA, FALSET, NAKŁO, KALEKA, WDROŻENIOWIEC, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, RUSKOŚĆ, ZŁOTA RENETA, HALMA, PRZEKLEŃSTWO, GEODETA, OPERACJA, ŹRÓDŁO TERMALNE, SZCZI, ŚLIWKA, GORĄCZKA, BIAKS, FUNKCJA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, EKSPANDOR, UKOICIEL, PRZEWROTKA, KOBIETON, KAMIENNE SŁOŃCE, BIOKOMPONENT, ŁUPEK BENTONITOWY, GATUNEK ZAGROŻONY, BUTLA, ROZWÓJ, DWURÓG, BYDLĘ, ZIELE, WIĆ ROŚLINNA, SOLANKA, SUKCESJA, WIGOŃ, STÓJKA, FREELANCER, KOLEUS, EMALIA, MALUCH, WŁADZUCHNA, FUTERAŁ, SZYMBORSKA, BARANIA ŁĄKA, SKLEROZA, BALIA, KNEDLIK, DINAR, NEGATYWIZM, SEKRECJA, DIWA, MASZYNA, INKUBATOR, MONITORING, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, KAZALNICA, MARATON, POWŁOKA, KIELICH, NABIODRNIK, FILTR ANTYSPAMOWY, UŻYTEK ZIELONY, RELIKWIA, HEAD-HUNTER, IKSIŃSKI, CZĘŚĆ ZDANIA, MANIAK, KLEDONISMANCJA, FORUM, GEST, AKROLIT, DYREKTOR KREATYWNY, TANTALIT, FASOWANIE, SYGNAŁ, BAŁYK, UCZESTNIK, FILM OBYCZAJOWY, WĄTPLIWOŚĆ, DROBNICOWIEC, BARWNIK SPOŻYWCZY, OKRZOS, KSYLOGRAFIA, TROP, DOBYTEK, SKUN, SIEDLECKI, KSIĘŻUNIO, NIEWYPARZONA GĘBA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, GNIAZDO, KITAJ, ZGNIŁEK, SUPERNOWA, PODZIEMIE, KB, KRATKI, KONTUR, STOCZNIA, CZARKA, SENATOR, ZWIJARKA, KATAR, LIST KOMISYJNY, SZMUGLERZ, KOLEGA, SACHS, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, PRZEDAWCZYK, EMIRAT, GNIEW, GNÓJ, GOŁOBORZE, LICZBA RZECZYWISTA, KOLUMNA UWIĘZŁA, BER, PRZYKRYCIE, RAMA, FERMION CECHOWANIA, ORBITA, FARMA, ZNAJOMY, ROZDŹWIĘK, INTENSJONALNOŚĆ, ARABIKA, KARTA MOBILIZACYJNA, BEZWŁAD, AKOMODACJA, UPOLITYCZNIENIE, BUKSA, LIBERIA, AMBICJUSZ, SAMPLER, TONGA, BREZYLKA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, RUSYCYSTKA, ?BRAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.063 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA LUB INSTYTUCJA POPIERAJĄCA ROZWÓJ LITERATURY I SZTUKI, KTÓRA UDZIELA WSPARCIA FINANSOWEGO ARTYSTOM, INSTYTUCJOM KULTURALNYM LUB NAUKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB INSTYTUCJA POPIERAJĄCA ROZWÓJ LITERATURY I SZTUKI, KTÓRA UDZIELA WSPARCIA FINANSOWEGO ARTYSTOM, INSTYTUCJOM KULTURALNYM LUB NAUKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECENAS osoba lub instytucja popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECENAS
osoba lub instytucja popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA LUB INSTYTUCJA POPIERAJĄCA ROZWÓJ LITERATURY I SZTUKI, KTÓRA UDZIELA WSPARCIA FINANSOWEGO ARTYSTOM, INSTYTUCJOM KULTURALNYM LUB NAUKOWYM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OSOBA LUB INSTYTUCJA POPIERAJĄCA ROZWÓJ LITERATURY I SZTUKI, KTÓRA UDZIELA WSPARCIA FINANSOWEGO ARTYSTOM, INSTYTUCJOM KULTURALNYM LUB NAUKOWYM. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x