WYMIENNIK CIEPŁA, KTÓRY DZIAŁA W TEN SPOSÓB, ŻE ZUŻYWA CIEPŁO SPALIN LUB GAZÓW ODPADKOWYCH, ABY OGRZAĆ POWIETRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGENERATOR to:

wymiennik ciepła, który działa w ten sposób, że zużywa ciepło spalin lub gazów odpadkowych, aby ogrzać powietrze (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGENERATOR

REGENERATOR to:

organizm, który jest zdolny się zregenerować (na 11 lit.)REGENERATOR to:

to, co pozwala się zregenerować, czynnik biologiczny (na 11 lit.)REGENERATOR to:

urządzenie stosowane w telekomunikacji do regeneracji sygnału (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMIENNIK CIEPŁA, KTÓRY DZIAŁA W TEN SPOSÓB, ŻE ZUŻYWA CIEPŁO SPALIN LUB GAZÓW ODPADKOWYCH, ABY OGRZAĆ POWIETRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.701

NIECZUŁOŚĆ, KOMBINACJA, IRANIZACJA, PATOGENNOŚĆ, ALLEGRETTO, KOLEJKA, FAZA, PRĄTNIKOWCOWE, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PASKOWNIK ZMIENNY, AKWATINTA, POLIFAG, WYWIADOWCA, AWIONETKA, MIĘTÓWKA, PACJENT URAZOWY, SEMAFOR, PRZECIWIEŃSTWO, KROKODYLEK, PRZYPADŁOŚĆ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, ODCZYNNIK, GENERAŁ, AKWEN, PRZYSTOSOWANIE, PRĄTNIK ALPEJSKI, ROZKŁADOWOŚĆ, SAUNAMISTRZ, GUMA, GRYBOSZ, STRÓJ GÓRALSKI, GOTYK, ŁOŻE, KOMUNAŁKA, DRZEWO SOLITEROWE, METEORYZM, WIERSZ, ŁADOWNICZY, ANTABA, RĘKAW, KONSERWA, BEZBRZEŻ, LEJ, GADZINA, OSEŁEDEC, RÓJ WYSP, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KIJ, POJEDYNEK, KISZENIAK, ALARM, JURYSDYKCJA, ŚMIECISKO, NADAWCA SPOŁECZNY, PRZYRZĄD, UZIOM, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, LAKUNA, WĄTŁOŚĆ, KOŁYSANIE, OGRANICZENIE WIEKOWE, NIEREZYDENT, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ELEKTROLIT, GADACZ, CZŁOWIEK CZYNU, KRWIODAWSTWO, CHAŁTURA, PAS, POKRYCIE, BAŃKA MYDLANA, SZYNOBUS, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ŚWIECKOŚĆ, PROFIL, SER EMENTALSKI, MODEL, APANAŻE, BUSINESSMAN, KAT, WODNIAK, KLEKOTKA, STOPA, GRADUAŁ, SILNIK UNIWERSALNY, SALA, PEPICZEK, EV, PRZEŁYKANIE, AGERATUM, INTERPRETER, POBOŻNOŚĆ, JEDNOSTKA NAUKOWA, ZAPISYWACZ, WYMIENNIK, KUGLARSKOŚĆ, BULDER, HIPOTEZA HANDICAPU, KOŁNIERZYK, KAWALERIA, ABRAZJA, KLINKIER, AMEBA, KONKATEDRA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, GRADACJA, MAGIERA, SONDAŻ, LUCERNA, WIEŚ, WIELOPIĘTROWIEC, TOPIEL, WZORZEC, MIASTO, SZTYWNY DESYGNATOR, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, FIŃSKI, CZESKI BŁĄD, OGRÓDEK, RĘKAWEK, ROZSTRZYGNIĘCIE, TRAPER, BEAN, POWŁOKA GALWANICZNA, OKO, ZWIERCIADŁO, GOLEC, UPADEK, KASZKIET, BOGACTWO, NIUŃKA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ORKAN, ZAĆMIENIE, PHM, RZEKOTKA KRZYŻOWA, DINKS, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, PHISHER, DEZASEMBLER, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, RECEPTARIUSZ, GODŁO MAPY, SIEDEMNASTKA, BEMOL PODWÓJNY, PREDYKCJA, REJESTR, ROM, SONAR, OSTATNI SAKRAMENT, ROZBRATEL, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, TENIS, KAPITAN, SUCHAR, DOKUMENT, WŁOSKOŚĆ, JEŻOWIEC, DZIECINKA, DZBANEK NA KWIATY, EWOKACJA, POZIOM, DOKUMENT LOKACYJNY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, POMOC STYPENDIALNA, CYPRZYN, PETARDA, DOWCIPNIŚ, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, BUDYŃ, DIADOCHIA, WALKA, BILARD FRANCUSKI, MONTAŻ, TAPIR GÓRSKI, ŁAPACZ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, AMONIACZEK, KLEJÓWKA, RURA WYDECHOWA, PĘTÓWKA, GAŁĘŹNIK, WSKRZESICIEL, DYL, SOPRANISTA, PAMIĘĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KADŹ, BROSZURKA, AKREDYTACJA, ZŁOTA KLATKA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, ATŁAS, KONTRABANDZISTA, TALERZ, METYLDOPA, BODMERIA, GÓRKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, RZEMIOSŁO, ELASTYK, KOŃ LEJCOWY, PAMIĘĆ GÓRNA, OBIEKTYW, FUNDUSZ ZASOBOWY, SKRZYPY, SKRAJNOŚĆ, KUPAŹ, MARS, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, PRZECIEK, ŻABA DARWINA, OLDBOY, PAWANA, WALEC, PARCELANT, SKROMNOŚĆ, BOM, TOR, ŁAŹNIA, STRATEGIA, GESTAGEN, POTENCJAŁ, DOCHTÓR, NALEŚNIK WIOSENNY, PIASKOWY DZIADEK, BEZPANCERZOWCE, JAŚMIN, RADIESTETA, OMEN, MATURA, DELUWIUM, RZEZAK, DRZEWO, CIOS, TRIANGULACJA, NEFROLEPIS, VIBRATO, KOZAK, ORGANIZM, TABLICA, LIDER, KAPISZON, MELINA, PAS, KISZKA WĄTROBIANA, PRZEWOŹNIK, LISTEK, ARAMEIZM, UNIA REALNA, SYGNAŁ, IMPLEMENTACJA, PROFANATORKA, WĘDROWNICZEK, POPRZEDNIK, TINA, TYMPANON, PRAGMATYKA, MELODIA, PAS, ZAWIKŁANIE, NIEŁUPKA, SKUTER, BABA-CHŁOP, CHOINKA, LINIA CZYSTA, MŁOTECZEK, NAWIERZCHNIA, OKUPNIK, WZIERNIK, JACK, PŁATECZEK, WYŻYNKA, TAJNIAK, AMORFIK, RÓJ, KWASJA, ODSTRZAŁ, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, FRONTYSPIS, WYRAZ POKREWNY, AFERKA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, ŻYDEK, GROTESKA, SQUATTER, PARKIET, MAŁOŚĆ, WYNACZYNIENIE, PŁEĆ, SOS TATARSKI, KOMUNALKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, HRABINI, CZERWIEC, HETEROATOM, SZPARA POWIEKOWA, ?CHOROBOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.701 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMIENNIK CIEPŁA, KTÓRY DZIAŁA W TEN SPOSÓB, ŻE ZUŻYWA CIEPŁO SPALIN LUB GAZÓW ODPADKOWYCH, ABY OGRZAĆ POWIETRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMIENNIK CIEPŁA, KTÓRY DZIAŁA W TEN SPOSÓB, ŻE ZUŻYWA CIEPŁO SPALIN LUB GAZÓW ODPADKOWYCH, ABY OGRZAĆ POWIETRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGENERATOR wymiennik ciepła, który działa w ten sposób, że zużywa ciepło spalin lub gazów odpadkowych, aby ogrzać powietrze (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGENERATOR
wymiennik ciepła, który działa w ten sposób, że zużywa ciepło spalin lub gazów odpadkowych, aby ogrzać powietrze (na 11 lit.).

Oprócz WYMIENNIK CIEPŁA, KTÓRY DZIAŁA W TEN SPOSÓB, ŻE ZUŻYWA CIEPŁO SPALIN LUB GAZÓW ODPADKOWYCH, ABY OGRZAĆ POWIETRZE sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - WYMIENNIK CIEPŁA, KTÓRY DZIAŁA W TEN SPOSÓB, ŻE ZUŻYWA CIEPŁO SPALIN LUB GAZÓW ODPADKOWYCH, ABY OGRZAĆ POWIETRZE. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x