OBCISŁA CZAPECZKA SUKIENNA LUB AKSAMITNA, ZAKRYWAJĄCA CZUBEK GŁOWY, NOSZONA GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JARMULKA to:

obcisła czapeczka sukienna lub aksamitna, zakrywająca czubek głowy, noszona głównie przez Żydów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBCISŁA CZAPECZKA SUKIENNA LUB AKSAMITNA, ZAKRYWAJĄCA CZUBEK GŁOWY, NOSZONA GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.305

ZBIOREK, CZARNY MAKAK CZUBATY, PANKREATYNA, SZYNOBUS, KROTNOŚĆ, LUJEK, SYNAPIZM, ROTOR, POSTRACH, TORT DOBOSZA, RATYSZCZE, WYCIĄG TALERZYKOWY, WIELKA WOJNA KOZACKA, KOMBAJN ROLNICZY, DYMISJA, SKAJLAJT, SERCÓWKA, ZAWOJKA, WZORZEC, SZCZAPA, BOLA, TŁUSZCZ, DYNAMIT, CENA DETALICZNA, KOROZJA BIOLOGICZNA, DRESSING, PIĘDŹ, LICZBA NIEPARZYSTA, RECEPTYWNOŚĆ, FARAMUSZKA, DOMEK, PLETYZMOGRAFIA, RADIOODTWARZACZ, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, AWARIA, KONSULENT, SAKLA, IMPLIKACJA LOGICZNA, DEINSTALACJA, TEMAT PODSTAWOWY, ELASTYK, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PRZYKRYCIE, OTWORNICA, MAŁY PALEC, TUBA, RUCH, WSPOMNIENIE, NIEMIEC, GRZEBIEŃ, DUPLIKACJA, PŁYWACZEK, FORMA, KURAWONGA ZMIENNA, GALIA, DZIUPLA, MIARA, MYDELNICZKA, POWINOWACTWO, MANGANIAN, WEŁNIANKA, RASTER, RENTA PLANISTYCZNA, BZYGI, PIEPRZ, ONET, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ŁUPIEŻ PSTRY, WYRĄB, SANKCJA, RUSEK, SUTENERSTWO, KOMÓRKA SELENOWA, SZWEDZKOŚĆ, ADIANTUM DELIKATNE, AROMAT, PRZEPIS KOŃCOWY, NIEDODMA PŁUC, DZIEŃ PAPIESKI, KANAŁ TEMATYCZNY, DWUNASTY, KRYSZTAŁ, TERMOGRAM, SLAJS, MUTACJA PUNKTOWA, KRATER PASOŻYTNICZY, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, SĄD GRODZKI, SZARADA, SILOS ZBOŻOWY, KLUCZ OBCY, TEORIA INFORMACJI, KIEROWCA, ANGARIA, PORT, DYSZA, AUTOBUS CZŁONOWY, SUW, TYMOTKA, FLAK, WIHAJSTER, NOZDRZE TYLNE, WŁĄCZNIK, OKULARY, BAŃKA PRÓŻNIOWA, PRAWO ZATRZYMANIA, SĄD KAPERSKI, TYK, ISKRA ELEKTRYCZNA, PRZYRODNI BRAT, BOROWIEC OLBRZYMI, SZTUCZNA INTELIGENCJA, TILAKA, AEROGRAFIA, PŁONNIK WŁAŚCIWY, KOSIARKA ROTACYJNA, PANORAMA, EUFORBIA, KRĄŻENIE WROTNE, KULFONIK, CEWNIK, OSTEOTOMIA, SKUN, PRZYLŻEŃCE, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, HYCEL, PŁAT, KAMPUS, BAŃKA, DOM TOWAROWY, PAJĘCZAK, SYSTEM ZNAKOWY, KLINKIER CEMENTOWY, STOWARZYSZENIE, KWAS, ZGĘSTEK, LOGIKA ZDAŃ, POŚWIST, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ŁAGIEW, SIEDEMDZIESIĄTKA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, LESŁAW, DETERMINIZM, PAWANA, BOŚNIACKOŚĆ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, CHORAŁ PROTESTANCKI, KOZAK, JAN, RYNEK NIEFORMALNY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, REOGRAF, LWIA CZĘŚĆ, NADŚWIADOMOŚĆ, SKALA, AŻUR, JĘZYK QUENEJSKI, MONOPOL NATURALNY, ŚMIETANKA, PORZĄDEK PUBLICZNY, ODTRUTKA, IPHONE, SMALCZYK, PISIA, ANARCHIA, KAMPANIA ŻNIWNA, SOKI, BRZEG, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, MARATON, DYLIŻANS, SIEROTA ZUPEŁNY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TIARA, TATRA, KLUCZ, PUNIJCZYK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, TEORIA CIAŁ, REMONT KAPITALNY, WINCERADA, POSZEWKA, FRACHT DYSTANSOWY, ANTYNOMIA RUSSELLA, PLAMA, LUGIER, ZARAZA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, AKT PŁCIOWY, PIANOGUMA, DYSKONTO, KATOLICKOŚĆ, ORBITA, WIELOPESTKOWIEC, CHOCHOŁ, SURFINGOWIEC, PIERNIK LUBELSKI, ESENCJA, REZEDA, BUTELKA MIAROWA, OGRANICZNIK, RZAZ, NEFROSTOMIA, SZKLANY SUFIT, FIBRYL, SPRZĘT, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, CIERPLIWOŚĆ, TĘSKLIWOŚĆ, MGŁAWICA, IRLANDZKOŚĆ, TRIDUUM, TRZEŚNIA, SYMULTANKA, PIEKŁO, LOTERIA, OTTER, TRYMOWANIE, STOWARZYSZONY, ZAPIS, LUSTRZEŃ, KOSZT BEZPOŚREDNI, STRÓJ DWORSKI, TEORIA DOMINA, OLIFANT, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, KOD DWÓJKOWY, DOBRA FINALNE, SIÓDEMKA, SAMOTNA MATKA, KARETTA, IMIGRACJA, OKULAR, CHLEBEK PSZCZELI, LAPICIDA, KIŚĆ, KADETT, ALARM LOTNICZY, PRZEGLĄDACZ, WYWIAD, PODZIEMIE, SINFONIA, DIRCIK, OCZKO, STAŁOŚĆ, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, ADIDAS, PIERWODRUK, NEUROPRZEKAŹNIK, SYMPATYKOMIMETYK, BECZKA Z PROCHEM, LINIA BRZEGOWA, ZIELSKO, KOMINOWE, OKTANT, OLEANDER, JEZIORO RELIKTOWE, PUNKT KATECHETYCZNY, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, KLUCZ GŁÓWNY, WYRAŻENIE, MASZKARON, KECALKOATL, SARISA, KWARTET, BABKA, SERAO, NIEŻYWOŚĆ, DYSTONIA TORSYJNA, CMOKIER, SECIK, PICUŚ, RIKSZARZ, JASNOŚĆ, TALASOTERAPIA, LIBELLA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, SKLEPIENIE NIECKOWE, MORGA, AUTOPARODIA, CYKANIE, MIOTŁA, DOPPELGANGER, OFICER FLAGOWY, KOSZYK, KALETKA, PRZECIWCIAŁO, KOREK, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MOC WYTWÓRCZA, OBRUS, KATATONIA, ROGALIK, KORYTO, PUŁAP, DOLNOPŁAT, SAKLA, ?SĄD POLUBOWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBCISŁA CZAPECZKA SUKIENNA LUB AKSAMITNA, ZAKRYWAJĄCA CZUBEK GŁOWY, NOSZONA GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBCISŁA CZAPECZKA SUKIENNA LUB AKSAMITNA, ZAKRYWAJĄCA CZUBEK GŁOWY, NOSZONA GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JARMULKA obcisła czapeczka sukienna lub aksamitna, zakrywająca czubek głowy, noszona głównie przez Żydów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JARMULKA
obcisła czapeczka sukienna lub aksamitna, zakrywająca czubek głowy, noszona głównie przez Żydów (na 8 lit.).

Oprócz OBCISŁA CZAPECZKA SUKIENNA LUB AKSAMITNA, ZAKRYWAJĄCA CZUBEK GŁOWY, NOSZONA GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OBCISŁA CZAPECZKA SUKIENNA LUB AKSAMITNA, ZAKRYWAJĄCA CZUBEK GŁOWY, NOSZONA GŁÓWNIE PRZEZ ŻYDÓW. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast