ZABURZENIE ROZWOJOWE DOTYCZĄCE MÓŻDŻKU, NA PRZYKŁAD APLAZJA LUB HIPOPLAZJA CAŁEGO NARZĄDU LUB JEGO ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MALFORMACJA MÓŻDŻKU to:

zaburzenie rozwojowe dotyczące móżdżku, na przykład aplazja lub hipoplazja całego narządu lub jego elementów (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE ROZWOJOWE DOTYCZĄCE MÓŻDŻKU, NA PRZYKŁAD APLAZJA LUB HIPOPLAZJA CAŁEGO NARZĄDU LUB JEGO ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.170

GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PANNUS, GWARA, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, FILTR BARWNY, AMERYKAŃSKOŚĆ, ORATORIUM, PREFEKT APOSTOLSKI, ZAMKNIĘCIE CELNE, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KAUCZUK BUTYLOWY, CZERPAK, SOS, CIĄG, DOCHTÓR, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, LIPODYSTROFIA, MIASTO, DRAMATYKA, BASKINA, MACH, RUCH HIPPISOWSKI, SZASTAZAUR, FAWOREK, WYZWOLICIEL, OKULARY, SZWEDZKI, PASTERSKOŚĆ, EMPIREUM, HEMATOFAGIA, KANONIERKA, ZAWIKŁANIE, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ALFABET PUNKTOWY, TRANSPOZYCJA, ZABYTEK RUCHOMY, KIESZEŃ, SZPEKUCHA, GALERIA, GAŁGAN, FACIO, CIEŃ, PRZEZNACZENIE, BOCZEŃ, DWUWIERSZ, MONK, OBRUS, POMPA INFUZYJNA, KAPOT, WASZA WYSOKOŚĆ, ŁĄCZNICA, KACZKA KRAKWA, SPENCER, SUKA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, POTNIK, SPRAWA, LOJALISTA, JAŹŃ, ASTRAGAL, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, DOGODZENIE SOBIE, KWARTET, OKRĄGŁOŚĆ, HUTNIK, KOMPARYCJA, PRZEDMIOT, PARKIET, BIOGEN, RESET, NIEMIECKOŚĆ, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, RUNA, ZAĆMA POURAZOWA, ROBAK, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŚWIECA, KOZIA NÓŻKA, RUSZT, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, GRANAT, MISIEK, RESPONDENT, NACZYNIAK GRONIASTY, CAR, ANATOMIA, WYWIAD CHOROBOWY, EKAGLIN, ZASADA, LALKARSTWO, PTASIE MLECZKO, OPAŁ, ARIZONAZAUR, HERB, OSKAR, PLAZMA, KIPA, PĘTLICA, KWAS, SZESNASTKA, INTERGLACJAŁ, FUNKCJA CELOWA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, PTASZEK, KOLUMNA, STYLIZACJA, REMONT KAPITALNY, METRYKA, TABLETKA, SPŁONKA, REKOGNICJA, AKWEN, RYNNA, ZASÓB, PROPORZEC, SZCZELINA, UKŁAD WIELOKROTNY, PARÓWKA, KONSULENT, AMPUŁKA, BADANIA SYSTEMOWE, HISZPAŃSKIE BUTY, KOSARZ, STREAMING, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, JASKINIA LODOWA, SKŁAD DRUKARSKI, PRÓBKA, OŚWIETLENIOWIEC, NAROŻNIK, INSTANCJA, LEK PRZECIWBÓLOWY, CHARAKTER, ŁUPINA, WJAZD, MOSTEK, JAD PSZCZELI, SKAŁA METAMORFICZNA, NIEPOKALANEK MNISI, EUTEKTYK, DZIEWIĄTY, KOŁYSANIE, WYCINEK, BELKOWANIE, SMOCZEK, POJEMNOŚĆ POLOWA, RYWALIZACJA, ANTYSOWIETYZM, ROCK, STROP, WROTKARSTWO HOKEJOWE, BLASTULA, PADWAN, LUDWIK, ZBIOROWISKO, FLASHBACK, APANAŻE, STROIK, DUMP, BROSZURKA, POZYCJA, DEKADA, EWALUACJA BIEŻĄCA, POMALOWANE, ANAMNEZA, OSSUARIUM, LEGENDA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PRZEDZIAŁ, CASSINI, TWIERDZENIE GÖDLA, LEPTOPLEURON, ASYSTENCJA, GANC POMADA, MELON, CHOROBA ALPERSA, GARDENIA, PRADZIAD, WANIENECZKA, BEZWŁAD, LEKKOZBROJNY, IZBA, PAKIET, TRUKCZASZY, DOPŁATA EKSPORTOWA, WIGONIA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PAPIER, ANIOŁECZEK, OMEGA, RUBELIT, PATENA, PELENG, BRUMBY, GEORGE, PAZUR, BIERWIONO, PRZEDZIAŁ, MINIATURA, KOŃCÓWKA, STOPIEŃ ETATOWY, PODSTAWA, ROZWAGA, FLAUSZ, CHÓR, SPUSZCZENIE, FOKA, HAMULEC, PANTOFAG, KLERK, PROFILAKTYKA JODOWA, CIĘGNO KOTWICZE, TARLATAN, STAN POSIADANIA, WOLUMEN OBROTU, GEOGRAFIA FIZYCZNA, CECHA, AMYLOFAGIA, BUCZYNA NIŻOWA, NIEMOŻNOŚĆ, PIANKA, ROKOWANIA ZBIOROWE, RAMA KOMUNIKACYJNA, DASZEK, DOSTAWCA, SIATKOWIEC, TAŚMA, REPUTACJA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, SPADKOBIERCA, NEKTARIUM, CYKLOTYMIA, OSIEMDZIESIĄTKA, ZAWIESZENIE, WYKUSZ, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, DNO KWIATOWE, MAHOŃ, ECCHI, PTASZEK, FISTUŁA, PIERNICZEK, GORSET ORTOPEDYCZNY, SPADOCHRON HAMUJĄCY, SKÓRNIK, ISKIERNIK, MORFOLOGIA KRWI, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, STRACCIATELLA, UŻĄDLENIE, KONKATEDRA, PRĄD BŁĄDZĄCY, CHÓR, JĘZYK KIPCZACKI, ZAGROŻENIE, FUTURE SIMPLE, PODZIAŁ, PROPAGANDA, KIWI, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, SUPPORT, MECHOWCOWE, NAWIS, SZPALTA, TEREN, EGRETA, LUBASZKA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, FILM ANTYWOJENNY, METRESA, PODOKARP, BUTELKA, ARENA, PODYPLOMÓWKA, TEMAT, KLASA, CANZONETTA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ASYSTA, SKUPINA, GARDZIELEC, KLAUZULA WALORYZACYJNA, GRETING, OZNAKA, HARACZ, PRAŻONKA, MNIEJSZE ZŁO, MATRYLINEARNOŚĆ, BERYL, CIS POSPOLITY, DUMPING, OŚWIADCZENIE, WŁĄCZNIK, ANTENA, STOCZNIA, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, KOMPLET, SYSTEM EMERYTALNY, ?TONGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.170 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE ROZWOJOWE DOTYCZĄCE MÓŻDŻKU, NA PRZYKŁAD APLAZJA LUB HIPOPLAZJA CAŁEGO NARZĄDU LUB JEGO ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE ROZWOJOWE DOTYCZĄCE MÓŻDŻKU, NA PRZYKŁAD APLAZJA LUB HIPOPLAZJA CAŁEGO NARZĄDU LUB JEGO ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MALFORMACJA MÓŻDŻKU zaburzenie rozwojowe dotyczące móżdżku, na przykład aplazja lub hipoplazja całego narządu lub jego elementów (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MALFORMACJA MÓŻDŻKU
zaburzenie rozwojowe dotyczące móżdżku, na przykład aplazja lub hipoplazja całego narządu lub jego elementów (na 18 lit.).

Oprócz ZABURZENIE ROZWOJOWE DOTYCZĄCE MÓŻDŻKU, NA PRZYKŁAD APLAZJA LUB HIPOPLAZJA CAŁEGO NARZĄDU LUB JEGO ELEMENTÓW sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZABURZENIE ROZWOJOWE DOTYCZĄCE MÓŻDŻKU, NA PRZYKŁAD APLAZJA LUB HIPOPLAZJA CAŁEGO NARZĄDU LUB JEGO ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x