ZDROBNIALE: KIJ - KAWAŁEK DREWNA O CYLINDRYCZNYM KSZTAŁCIE, O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI I GRUBOŚCI, POSIADAJĄCY DWA LUB WIĘCEJ KOŃCÓW (ROZWIDLENIA), KTÓRY ZOSTAŁ UŁAMANY LUB OBCIĘTY Z DRZEWA, KRZEWU, TRZCINY LUB TRAWY (BAMBUS), EWENTUALNIE WYSTRUGANY Z DREWNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIJEK to:

zdrobniale: kij - kawałek drewna o cylindrycznym kształcie, o różnej długości i grubości, posiadający dwa lub więcej końców (rozwidlenia), który został ułamany lub obcięty z drzewa, krzewu, trzciny lub trawy (bambus), ewentualnie wystrugany z drewna (na 5 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIJEK

KIJEK to:

zdrobniale: kij - przyrząd sportowy, wydłużony przedmiot, który ma określony kształt i który w jakimś sporcie służy do odbijania, przemieszczania piłki, podpierania się itp (na 5 lit.)



KIJEK to:

zdrobniale: kij - podłużny przedmiot, który może być wykonany z tworzywa, z drewna, z metalu itd (na 5 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KIJ - KAWAŁEK DREWNA O CYLINDRYCZNYM KSZTAŁCIE, O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI I GRUBOŚCI, POSIADAJĄCY DWA LUB WIĘCEJ KOŃCÓW (ROZWIDLENIA), KTÓRY ZOSTAŁ UŁAMANY LUB OBCIĘTY Z DRZEWA, KRZEWU, TRZCINY LUB TRAWY (BAMBUS), EWENTUALNIE WYSTRUGANY Z DREWNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.292

KĄT PROSTY, ADAPTOR, SREBERKO, TELEGRAM, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KAULIKARPIA, SEMAFOR, FERMATA, BARBARYZM, KOMITET, IDENTYFIKACJA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, AURA, KUMULACJA, PORTFEL, KONFIGURACJA, WOLLEMIA SZLACHETNA, KOMBATANT, LAMA, STREFA HEMIPELAGICZNA, DŁUG SPADKOWY, TWÓR, PRADRAPIEŻNE, WSPÓŁWĘDROWIEC, SPÓDNICZKA, MRÓWKA RUDNICA, OPŁATA PROLONGACYJNA, CIELISTOŚĆ, SZYSZKA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KASZUBSKI, EGOCENTRYCZNOŚĆ, PIERDOLENIE O SZOPENIE, GAPA, STOŻEK USYPISKOWY, KUJNOŚĆ, LARGHETTO, YERBA, SZTACHETA, GŁÓWKA, FILIGRAN, PRZEKAZ, CARL, ZASILANIE SIECIOWE, INDEKS RZECZOWY, FUNKCJA JEDNORODNA, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, SZRAF, KRĘGARSTWO, ZAINTERESOWANIE, ZAPAS, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, MOLESKIN, WARCHOŁ, GRUNCIK, CHAŁUPNICA, UZIOM, PUŁAP, OKRES INTERGLACJALNY, KEIRIN, RADIOSYGNAŁ, SZOPKARZ, ZAWIESZKA, SAMBA, JUFER, WIDMO CIĄGŁE, STEROWANIE UKROTNIONE, ALLEL DOMINUJĄCY, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, CHŁONNY RYNEK, ZRAZOWA, CUKIER MLEKOWY, TĘPOZĄB BIAŁAWY, RABARBAR, LÓD, EMOCJA, KRATER WULKANICZNY, SUBWOOFER PASYWNY, DINAR, WYKROCZENIE SKARBOWE, RUMUNKA, KASETOFON, PODMIOT LOGICZNY, SASZETKA, ORGANIZACJA, FORTUNAT, KANAŁ, BEZCZYNNOŚĆ, KOMBINATORYKA STOSOWANA, BANNER, WOŹNY, GIĘCIE, KOŁOWY, RAK PRĘGOWATY, GARBUSIARZ, FILM TRAGIKOMICZNY, NACZYNIAK GRONIASTY, DAWCA NARZĄDÓW, ATUT, STEK, BAK, FUS, USTNIK, MOSTEK, OPONA PNEUMATYCZNA, STEP, BIAŁE CIAŁKO KRWI, ZAZDROŚĆ, TOKSEMIA, GNIAZDO, PAUPER, NACIEK JASKINIOWY, LISTA TRANSFEROWA, ANITA, GRZECHOTKA, STARY KOŃ, SZORY, DRABINOWIEC MROCZNY, DIABEŁEK, TABLOIDYZACJA, DRZEWO, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, RZYMSKI NOS, PACHNOTKA UPRAWNA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, DWURÓG, SIEDLISKO, WALCZAK, PISTOLET NATRYSKOWY, STEK, PROCES INWESTYCYJNY, SUMATOR, FREGATA ŻAGLOWA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, EWALUACJA SPLOTOWA, SALA, SYMULATOR LOTU, PRAŻONKA, EKSTERN, WOAL, SZLIFIERKA KĄTOWA, SŁUP, TRYB BEZPRZETARGOWY, ŻÓŁWIE, DRUHNA, ZAPAŁKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, FRAKCJA, UFNOŚĆ, SZPILECZKA, SOLNISKO, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, BADIANEK, SILNIK BLIŹNIACZY, POWINOWACTWO, REGIMENT, SKUPINA, ZRZESZENIE, WARUGI, ODNALAZCA, PRZEPRÓCHA, JON KOMPLEKSOWY, TRZCINA, POKREWIEŃSTWO, GĘSIARZ, OKOREK, DZIEŁO ROGOWE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, CMOKIER, MARCOWY KAWALER, LEADER, PROSEKTORIUM, STRZELNICA, SALA, PODKAST, TELESKOP, PRZESTRZEGACZ, ALAN, FAŁD KORZENIOWY, INTERLUDIUM, SERCÓWKA, EGZEMPLARYZM, BRYTYJSKOŚĆ, BELKA, REFEKTARZ, NERPA, BARETKA, PLIK WSADOWY, TRANSLACJA, KRYMINAŁ, OBŁĘK, PEPIK, PSZCZOLINKA, OKRUCH SKALNY, NAWALANKA, TROPIK, PRZETACZANIE KRWI, OTWÓR WIERTNICZY, REGUŁA, SASAFRZAN, LIRA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, CENOBIORCA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZSYP, KAJMAKAM, LUMP, BOY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PIERWSZY PLAN, BON OŚWIATOWY, JĘZYK SZTUCZNY, FILTR CYFROWY, MOBILEK, KONWIKT, GOMÓŁKA, LEGENDA, ODMIANKA, KONKURENCJA, SPIKER, OPENER, AKSOLOTL, FAZA, KAMYCZEK USZNY, MIKOŁAJ, KALEKA ŻYCIOWY, SKRZYNECZKA, CZŁON NADRZĘDNY, BURZA DZIEJOWA, WERTEB, OWADOŻERNOŚĆ, NAKRYCIE GŁOWY, KRÓLEWICZ, TARCZOWIEC OLBRZYMI, PRZESTĘPNOŚĆ, SZKRABEK, OWOLAKTARIANIN, STAN DEPRESYJNY, SZKANDELA, KROPELKA, TRYSKAWKA SZKLANA, KILOGRAM, HURMA, LAUFER CZARNOPOLOWY, SILNIK CZTEROSUWOWY, GAZIARZ, DZIURA, KABINA, SYNSEPAL, FIGURA, LOBELIOWE, KWASZONKA, KURDUPLOWATOŚĆ, WYPRAWA, MNICH, KOMPLEKS ŻYTNI, KOZAK, OKRZEMKI, EPOKA, ADWENTYSTA, GOŁĄBEK, NARÓD WYBRANY, PODŁOWCZY, HORYZONT, IMPLIKACJA MATERIALNA, PODZIAŁKA, PIEROŻEK, GALISYJKA, NAMIESTNICZKA, WĘZEŁ, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, YD2, DZIAD, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, ETYKIETKA, SZCZERKLINA PIASKOWA, KRAJ, PODKÓWECZKA, ŻUBROŃ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KRAJE KOMUNISTYCZNE, WSZECHSIŁA, TYNK SZLACHETNY, KÓŁKORODEK, PASKUDNIK, CYMA, MŁOTEK, MATECZNIK, MIT, REGULACJA KASKADOWA, MARCIN, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, BASISTA, TRANSURAN, KROPECZKA, EUROPALETA, ?KULT ŚWIĄTYNNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: KIJ - KAWAŁEK DREWNA O CYLINDRYCZNYM KSZTAŁCIE, O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI I GRUBOŚCI, POSIADAJĄCY DWA LUB WIĘCEJ KOŃCÓW (ROZWIDLENIA), KTÓRY ZOSTAŁ UŁAMANY LUB OBCIĘTY Z DRZEWA, KRZEWU, TRZCINY LUB TRAWY (BAMBUS), EWENTUALNIE WYSTRUGANY Z DREWNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KIJ - KAWAŁEK DREWNA O CYLINDRYCZNYM KSZTAŁCIE, O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI I GRUBOŚCI, POSIADAJĄCY DWA LUB WIĘCEJ KOŃCÓW (ROZWIDLENIA), KTÓRY ZOSTAŁ UŁAMANY LUB OBCIĘTY Z DRZEWA, KRZEWU, TRZCINY LUB TRAWY (BAMBUS), EWENTUALNIE WYSTRUGANY Z DREWNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIJEK zdrobniale: kij - kawałek drewna o cylindrycznym kształcie, o różnej długości i grubości, posiadający dwa lub więcej końców (rozwidlenia), który został ułamany lub obcięty z drzewa, krzewu, trzciny lub trawy (bambus), ewentualnie wystrugany z drewna (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIJEK
zdrobniale: kij - kawałek drewna o cylindrycznym kształcie, o różnej długości i grubości, posiadający dwa lub więcej końców (rozwidlenia), który został ułamany lub obcięty z drzewa, krzewu, trzciny lub trawy (bambus), ewentualnie wystrugany z drewna (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: KIJ - KAWAŁEK DREWNA O CYLINDRYCZNYM KSZTAŁCIE, O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI I GRUBOŚCI, POSIADAJĄCY DWA LUB WIĘCEJ KOŃCÓW (ROZWIDLENIA), KTÓRY ZOSTAŁ UŁAMANY LUB OBCIĘTY Z DRZEWA, KRZEWU, TRZCINY LUB TRAWY (BAMBUS), EWENTUALNIE WYSTRUGANY Z DREWNA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZDROBNIALE: KIJ - KAWAŁEK DREWNA O CYLINDRYCZNYM KSZTAŁCIE, O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI I GRUBOŚCI, POSIADAJĄCY DWA LUB WIĘCEJ KOŃCÓW (ROZWIDLENIA), KTÓRY ZOSTAŁ UŁAMANY LUB OBCIĘTY Z DRZEWA, KRZEWU, TRZCINY LUB TRAWY (BAMBUS), EWENTUALNIE WYSTRUGANY Z DREWNA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x