ZGROMADZENIE LUB GROMADZENIE OBIEKTÓW W JEDNYM MIEJSCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONGLOMERACJA to:

zgromadzenie lub gromadzenie obiektów w jednym miejscu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGROMADZENIE LUB GROMADZENIE OBIEKTÓW W JEDNYM MIEJSCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.768

CUGOWIEC, KANCONETA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, WIELOZADANIOWOŚĆ, FANTOM, PROSUMENT, APRETURA, ADIDASEK, ZENDRA, GLORIA, SIATKA, UNIA PERSONALNA, KŁUSAK FRANCUSKI, DREN, ZBROJA ŁUSKOWA, HOMOSEKSUALIZM, ALKILACJA, SPRAWNOŚĆ, NIEZAMOŻNOŚĆ, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, STUDNIA, ZGORZELINA, GORSET ORTOPEDYCZNY, PEŁNE MLEKO, WALKA, TROLLING, JACHT, CZARNY FILM, TRĄBKA, MULTIKULTURALIZM, OBRÓBKA, TERMINAL PASAŻERSKI, TEMPERATURA ZAPALENIA, RZECZY OSTATECZNE, MARTA, FOCH, PILOT RAJDOWY, SKRZYDEŁKO, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, LOKACJA ATELIEROWA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ODRĘTWIENIE, ETER, DZIEWIĄTKA, FAKTURA, SEKRECJA, PRAWO ZATRZYMANIA, CZWARTY, WASZA WYSOKOŚĆ, BULION, KNAGA, BARWY, OBLĘŻENIEC, RESORT SIŁOWY, PIWONIA, SPRZĄCZKA, POLEWACZKA, WISIELCZY HUMOR, PACHT, PLAMA, KOD IDENTYFIKACYJNY, SEMESTR LETNI, OBWIĄZKA, JANE, KAPONIERA, ANNA, ARONIÓWKA, HABANERA, BÓR, RYCERZYK, KREDYT KONSOLIDACYJNY, MASZT, SUPERNOWA, INTUICJONIZM, KOSTKA BRUKOWA, ALFABET PUNKTOWY, SZYFON, SKŁADKA, RETENCJA, CIESAK, KOLCZATKA, BUT NARCIARSKI, PIGULARZ, ROBOTY PRZYMUSOWE, ODRĘBNOŚĆ, POWŁOKA GALWANICZNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PRZEZIERNOŚĆ, WOKALIZA, NARKOTYZER, NAWIETRZNIK, LARGO, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, RING, NAZARETANKI, RYNKA, UCIOS, STRONA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, KAUKAZ, ULGA REMONTOWA, WJAZD, CZYREŃ, ZAKOLE, HALA MASZYN, BANDOLIER, ZAPŁATA, DYSZA, TEREN OTWARTY, PELAGIAL, ANTAGONISTA, SIOSTRA, PLIK GRAFICZNY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, SZYSZKA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, KARTUSZ, KASZA MANNA, GOL, KATAPULTOWANIE, WIELKA JEDNOSTKA, SZARPANKA, PROCES, GEN LETALNY, SKUTER, KAMIONKA, NOC KAIRU, WYKONAWCA, TOR, CIAŁO, ODPRYSK, DEGENERACJA, BETON, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, PODPIS CYFROWY, LAMPA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, PRZESŁANKA, JANKA, SCENARIUSZ, INSTRUMENT, BALON, MASZOPERIA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, WYDZIELINA ORGANIZMU, SZTUKA DEKORACYJNA, KROPKOWANIE, PORA, AKROLIT, STATUS MATERIALNY, INSTYTUCJA KREDYTOWA, OPASKA, DOKUMENT PAPIESKI, FLASZKA, NIEBIOSY, SUMA KONTROLNA, WSPÓŁKATEDRA, ZAPONA, ŁAŃCUCH, SONDA, ZIOŁO, GLORIA, PODZIAŁKA, WEŁNIAKOWE, RYKSZARZ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, SZAGRYN, FISTUŁA, NIECHLUJA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, LODOWIEC GRUZOWY, PODATNOŚĆ, NIEDOKRWIENIE, ŻÓŁWIE, ORATORIUM, PŁYWAK, NACIEK JASKINIOWY, HASŁO, SILNIK UNIWERSALNY, OPAŁ, STONÓG MYSZATY, FALAFEL, ROBOTA, GRAF PODSTAWOWY, ODPRAWA POŚMIERTNA, WIKARY, FLOTA, ŚCIĘCIE, MISTRZU, GENDER, OGNISKO, ŚMIECIARZ, MAJDAN, POLIGYNANDRIA, NESTOR, MAKRAMA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, CZEK IMIENNY, KORNET, SĄD, LAMPERIA, TARCZA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, WROCŁAWSKOŚĆ, BAK, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, CZYNNIK PRODUKCJI, RAPORT, RURA ODPŁYWOWA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, CIŚNIENIE, LENIWE OKO, HIPODROM, PICOWNIK, KOŁO PODBIEGUNOWE, PRĄD BŁĄDZĄCY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, STREFA BUFOROWA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, WRZÓD TRAWIENNY, KONTEKST, NEUROTRANSMITER, WZORZEC, HACJENDER, PLANTACJA, KONKURENCJA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, TRYSKAWKA, SELEKTOR, FRYWOLITKI, WRĄB, EMBARGO, ANARCHIA, GUZ, REKWIZYT MUZYCZNY, ZAGOŃCZYK, TELEWIZJA HD, ŁUSKA, PRODUKT UBOCZNY, ŁAWRA, DASZEK, HADIS, HEROD-BABA, PUNKT GASTRONOMICZNY, MNOŻENIE MACIERZY, SPADEK, ZŁODZIEJKA, PACIORKOWIEC, MLEKO, PRZĘDZIWO, BILLBOARD, DYSK KOMPAKTOWY, PRZEŚMIEWKA, AGAT MSZYSTY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, OBRONA WŁASNA, PIDGIN, ERPEG, PULPIT, STATEK KORSARSKI, GRA WYŚCIGOWA, DMUCHAWA, DEKORTYKACJA, BIAŁE NOCE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SAMOISTNOŚĆ, ODPRAWA, MIRAŻ, ASTRONAUTYKA, SAKLA, KOMBAJN, SPIS POWSZECHNY, CZARNY DĄB, MAPA NUMERYCZNA, OLEANDER, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ACID WESTERN, CZERPAK, PRZYJEMNOŚĆ, KREW, RZEMIOSŁO, AULA, WYBUCH, KIT, ELIMINACJA, SZCZOTECZKA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, ÓSEMKA, SPRZĘŻAJ, TYP, PYŁ, TONACJA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, ŁAŃCUCH, ?WYRAZ POCHODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGROMADZENIE LUB GROMADZENIE OBIEKTÓW W JEDNYM MIEJSCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGROMADZENIE LUB GROMADZENIE OBIEKTÓW W JEDNYM MIEJSCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONGLOMERACJA zgromadzenie lub gromadzenie obiektów w jednym miejscu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONGLOMERACJA
zgromadzenie lub gromadzenie obiektów w jednym miejscu (na 13 lit.).

Oprócz ZGROMADZENIE LUB GROMADZENIE OBIEKTÓW W JEDNYM MIEJSCU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ZGROMADZENIE LUB GROMADZENIE OBIEKTÓW W JEDNYM MIEJSCU. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast