PRZENOŚNIE: WIELKA RÓŻNICA, KTÓRA DZIELI LUDZI LUB RZECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEPAŚĆ to:

przenośnie: wielka różnica, która dzieli ludzi lub rzeczy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEPAŚĆ

PRZEPAŚĆ to:

rozpadlina, dziura ziejąca w ziemi lub trudne do przebycia miejsce powstałe między stromymi i wysokimi ścianami górskimi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: WIELKA RÓŻNICA, KTÓRA DZIELI LUDZI LUB RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.829

NIEBIOSA, PUŁAP, ŁUK, MOPEK, CHITON, JAJECZNICA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KLASA POSIADAJĄCA, PRZEDZIAŁ, KONSUMENT, ANTYOKSYDANT, TEMAT FLEKSYJNY, TRYSKAWKA SZKLANA, KLERK, WYGASZACZ, SPODENKI, GUZIK, OSIEDLINY, RYNKA, LIBELLA, UBOGI KREWNY, BIBLIOTEKA, NIĆ, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, MATURZYSTA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, SŁONIOROŚL, PRZYBYWAJĄCA, LICZMAN, ORZECZENIE, OSTADE, CZŁON PODRZĘDNY, SZPEKUCHA, MAZER, CZÓŁNO, MACIEJ, POMIAR, RELIKWIA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, WINA KWALIFIKOWANA, STARTUP, POWAŁA, PODMIOT LOGICZNY, SILNOŚĆ, MARSZ, KWIATUSZEK, LURA, LESZCZYNA, BENEFICJANT, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, ABANDON, MAKAGIGI, OBRÓT, TOM, POTENTAT, GOSPODARSTWO DOMOWE, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, CIEMNOTA, AZOLLA KAROLIŃSKA, BOMBARDA, DZIABKA, OSAD, REFERENDUM LOKALNE, MORALIZACJA, SER, HASŁO, AKWEN, TEKA, MASKARON, PRZEPLOTKA, PAROWNICA, FIGURA RETORYCZNA, KARZEŁ, BLUFFIARZ, OSCYLATOR, NEKTARNIK, TAŚMA FILMOWA, POTĘGA, BLOCZEK, NEUROPRZEKAŹNIK, PEDAŁÓWKA, DEWIACJA, ŁAPOWNICTWO, SYMULANT, KRATA DYSTRYBUTYWNA, JARMULKA, MAZER, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, REJESTR, SPIRYTUS, WYPALANKA, GENDER, MIKONAZOL, OCZERNICIEL, WEGETARIANIZM, POPULACJA, SYPIALKA, ŻYWOŚĆ, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, KARAWAN POGRZEBOWY, KOMISARZ, BARONIĄTKO, SIŁA PŁYWOWA, ŚMIERDZIUCH, REEDUKACJA, HYDROFON, KOŁO POLARNE, STARY MALUTKI, WYCIĄG, PRESKRYPTYWIZM, MOŁOTOW, IZBA, KONTYNGENT, MAGIERKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, ZUPA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, PANI, SAUNAMISTRZ, KLINKIER, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PRZELICZNIK, POCISK ODŁAMKOWY, SYSTEM KASTOWY, LEWAREK, WISZER, OŚWIADCZENIE, MUZA, OPŁATA PROLONGACYJNA, ZABURZENIE, PORTRECISTKA, RZECZOWNIK, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, POJEMNOŚĆ POLOWA, PROWINCJA, MAŁŻEŃSTWO, ZAWAŁ BLADY, KOMUNIKATOR, KATAPULTA, NAZWA OGÓLNA, OŚLICA BALAAMA, RADA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, KLASA, GATUNEK ZAWLECZONY, ODDZIAŁYWANIE, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, WĘGAR, PERSKIE OKO, PAWILON, POSTERUNEK, INTROMISJA, ZAĆMIENIE, WYPRAWA, TANDEM, KRAKOWIAK, DEMÓWKA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, BEZANMASZT, MŁAKA, BUGAJ, SZARY RYNEK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, FAKT, POLATUCHA, TREL, OKRĘT FLAGOWY, MIERNICZY, RÓŻA, PORWAK LODOWCOWY, KAWAŁ, INTERWENCJA, FALA, KUCIE, ETOLA, ROBOTY BUDOWLANE, PLAMA, BAKAS, SYNDYK, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, KRANÓWKA, ELIKSIR, KEYBOARD, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ROSYJSKI, ZAWÓR, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ANALFABETA, BAJRONISTA, ALGORYTM ITERACYJNY, SPARRING, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, CROSS, N-GRAM, NISKOŚĆ, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, SMACZNOŚCI, CIOS, ŁUPEK WĘGLISTY, GÓRNICA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, PAJA, SKRZYDEŁKO, KUCZBAJA, BUTERSZNIT, ANGLISTKA, OPŁATA KONCESYJNA, DZIEWCZYNIĄTKO, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SALCESON, OPŁATA ADIACENCKA, HORMON LOKOMOCYJNY, BAMBETLE, DZBANEK NA KWIATY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ZAIMEK, BŁĄD LEKARSKI, LAMBADZIARA, JANE, SPACJA, RADIOFOTOGRAFIA, WSPÓŁĆWICZĄCA, KNEDLIK, PELENG, KONTUR MELODYCZNY, KWAŚNICA, PRZEDZIAŁ, INDETERMINIZM, RACA, OPAŁ, DYPTYCH, BIURO PARLAMENTARNE, PSYCHOGENEZA, PASZTET, DOBRO PRAWNE, INEZ, POLE, PREZENTACJA, WĄTROBOWIEC, RYNEK, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, BZYGI, SUBSTYTUCJA, MIOPIA, DOMARSKI, WINDA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, PIERŚCIEŃ, AGATA, SZAGRYN, AGRESJA, CZAS TERAŹNIEJSZY, SATYRYCZNOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, UCHWAŁA, ANTAŁEK, SENATOR, KOZAK, SZPIC, NAPASTNICZKA, BAZA ODSETKOWA, RING, WIĘZADŁO OBŁE, HALLOWEEN, PREPARAT, SERWETKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MIZOPEDIA, SOPEL, S/Y, SUMA KONTROLNA, KULMINACJA, SOK, MORAWSKI, DWUDZIESTY CZWARTY, KOMPRES, ETERYCZNOŚĆ, PRZEWIDYWANIE, SNAJPER WYBOROWY, EUROWALUTA, SZALENIEC, JAMA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, SILNIK CZTEROSUWOWY, ALASKA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, FUS, SEKTA, ANIMATORKA, SZTUKA DEKORACYJNA, PRZEGRYZEK, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SEKRECJA, KLASA, ABSTRAKCJA, ODPŁATA, PROGRAMOTWÓRCA, ?WALIDACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: WIELKA RÓŻNICA, KTÓRA DZIELI LUDZI LUB RZECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: WIELKA RÓŻNICA, KTÓRA DZIELI LUDZI LUB RZECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEPAŚĆ przenośnie: wielka różnica, która dzieli ludzi lub rzeczy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEPAŚĆ
przenośnie: wielka różnica, która dzieli ludzi lub rzeczy (na 8 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: WIELKA RÓŻNICA, KTÓRA DZIELI LUDZI LUB RZECZY sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - PRZENOŚNIE: WIELKA RÓŻNICA, KTÓRA DZIELI LUDZI LUB RZECZY. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x