PTASIE LUB WIECZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIÓRO to:

ptasie lub wieczne (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIÓRO

PIÓRO to:

twór na ciele ptaków, stanowiący okrywę ich ciała i umożliwiający latanie (na 5 lit.)PIÓRO to:

przyrząd do pisania na papierze, w którym materiałem pisarskim jest atrament (w różnej formie) (na 5 lit.)PIÓRO to:

wykonany najczęściej ze stali sprężynowej element resoru (na 5 lit.)PIÓRO to:

element służący do łączenia desek (na 5 lit.)PIÓRO to:

chitynowa płytka u głowonogów, stanowiąca część ich szkieletu (na 5 lit.)PIÓRO to:

w niektórych szablach - obosieczna część głowni, najdalej od rękojeści (na 5 lit.)PIÓRO to:

element niektórych urządzeń lub narzędzi, przypominający kształtem pióro, np. pióro wycieraczki samochodowej (na 5 lit.)PIÓRO to:

człowiek trudniący się pisaniem (na 5 lit.)PIÓRO to:

pisanie, zajęcie pisarza, także sposób wykonywania tego zajęcia (na 5 lit.)PIÓRO to:

szeroka część steru albo też wiosła (na 5 lit.)PIÓRO to:

wieczne - do pisania (na 5 lit.)PIÓRO to:

chińskie do pisania (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTASIE LUB WIECZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.194

PÓŁWEŁNA, MACZUGOWIEC, OTWÓR, KÓŁECZKO, WĄSONÓG, HEMATOFAGIA, WSCHÓD, ALAN, CAP, KOLORYT, CHUTOR, DRÓŻKA, CARSTWO, TREND ROZWOJOWY, MYDELNICZKA, MORAWSKI, SAKWA, GŁOSICIEL, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WIERSZ, PRĄTNIKOWE, SPRZEDAŻ, SEK, PÓŁRUCH, EKLER, DANE, BZYGI, KINKIET, GERMAŃSKI, LENIWKA, TAFELKA, PODCENTRALA, WYKRZYKNIENIE, KOCHAŚ, PIGUŁKA, KOŻUSZYSKO, PÓŁWYSEP, OBRAZEK, JĘZYK KAUKASKI, LILA, NIKIELINA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, SALETRA, KOLET, TRINIA, ELITARNOŚĆ, SSAK MORSKI, DYSKRETKA, RESPONDENT, MOŁODYCA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, SYMPOZJON, NUŻENIEC LUDZKI, POSZEWKA, SIÓDMY, ŻONISKO, WÓZ MEBLOWY, DESPOTYZM, SKALA, ZAKOPCENIE, LALKARSTWO, KATAFOREZA, WSZARZ, MORENA BOCZNA, DOMINACJA, MUZYKA, DRABINA, KLAPECZKA, MENAŻKA, FORLANA, PATRON, SEJSMOGRAM, PIK, PRELIMINARIUM POKOJOWE, WIAROŁOMSTWO, SZYFON, WOJNA CELNA, SKUPISKO, PRZEKAZIOR, BADANIE JAKOŚCIOWE, MALARZ, PRAWDA, OKRĘT TRANSPORTOWY, ETOLA, NABÓJ ĆWICZEBNY, KAFETERIA, HALE, MÓL BOROWICZAK, OMAM, TOP, MIRAŻ, OKUPACJA, HUBA SINIAK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, WODNICZKA, SALSA, BURGER, POLIANDRIA, ZAMEK, HETERODYNA, ROPOWICA KŁĘBU, USŁUGI SPOŁECZNE, DZIECINNOŚĆ, PUGILARES, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ODTWÓRSTWO, KLAMRA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PIONEK, MIKSER, MASKA, STYPENDIUM SOCJALNE, MOSTEK, NAGIEL, SEGMENTACJA, PRZEJEMCA, TRIO, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PLUTON, NABIERKA, SAMPEL, WARSZTAT, PRZEDŁUŻACZ, ABIOGENEZA, DYSZKANCIK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WĘZEŁ, KAGANIEC, CZARKA, POKAL, BANER, KRÓWSKO, NOWENNA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, SOCJALDEMOKRATA, CZĄSTECZKA, PADAŁKA, POLIMER FLUOROWY, KOZAK, PORZĄDEK SPOŁECZNY, POŁYKACZ, KUWETA, NERWICA SPOŁECZNA, SULFON, PEPSI, DEFICYT, NET, CZARNA KSIĘGA, EKRAN AKUSTYCZNY, MORENA ABLACYJNA, STARUNEK, RENESANSOWOŚĆ, KSYLOFAGIA, NOMINAŁ, MUCHINA, RYLEC, POWĄTPIEWANIE, CIECZ WYCZERPANA, PRZEZIERNOŚĆ, KREM, ŻEBERKA, POMAGIER, AALEN, HANDEL NARĘCZNY, SIDARA, SZERYF, RELING, MECHANIZM, ANON, PEAN, SZYNOBUS, RICHELIEU, URCEUS, FORMANT, OPIEKUŃCZOŚĆ, LEBERKA, NORMALIZACJA, ELEKTROLUMINESCENCJA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, GEODETA, OKŁAD, BAGNIAK ZDROJOWY, ETYKIETKA, KIKS, ZWAŁ, BRUDAS, PAJA, REKOLEKCJE, KASZTELAN, ORBITA PARKINGOWA, OCHRONA, ROZUM, LEGITYMACJA PROCESOWA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KAPITAŁOWOŚĆ, ŚMIECH, CARL, CZARNY DĄB, MELILIT, PUNKT MOTORYCZNY, SKANER, DEKORTYKACJA, RYNNA, BOOT, AUTOKEMPING, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ŻUPA, ARESZT TYMCZASOWY, PARAFIA, TORTILLA, DEKIELEK, ALBULOWATE, KONTAKCIK, PLEREZA, OBSTRUKCJA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SŁONECZNIK, STÓŁ, ZGŁAD, OTRZEWNA, PAKA, KOMUNIKATOR, PANDAN, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PUSZKA, PRZECIWNIK, UBRANIE OCHRONNE, REJESTR, AWERSJA DO RYZYKA, BERET, KORONA DROGI, NEOPOGAŃSTWO, ROMANTYZM, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KLEJÓWKA, DŹWIGNIA, ŁUSZCZAK, ANGIELSKOŚĆ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, DYWDYK, AMBONA, CHÓR, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SELEKCJA, WŁÓKNO, GLORIA, STRZAŁ, TABUIZACJA, ANTRYKOT, PASZCZA, SPADKOBIERCA, POSIADŁOŚĆ, SZWALNIA, HACZYK, DWURÓG, GALISYJKA, SŁAWA, ADRES, WITAMINKA, ŁOTOK, PEDOFILSTWO, PIKADA, ŁĄCZNOŚĆ, WYŻ, BYLINA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, SZACHY KORESPONDENCYJNE, KORYTKO, PIEGUSEK, KOMBINACJA, KARP PO POLSKU, JESIOTROWATE, KWAS, SODÓWKA, CZEREP, PANORA, KURACJA WSTRZĄSOWA, RETROGRADACJA, DROGA GRUNTOWA, LEK CYTOSTATYCZNY, SANDALIN, ROZPRUWACZ, GARDEROBA, ODSTRZAŁ, ASD, LĘDŹWIE, EDYKUŁ, RĄCZNIK, FINAŁ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ANATOL, AUTOMOBILISTA, DŻET, TALIB, BÓG, PRZYŚPIEW, ?RAMKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTASIE LUB WIECZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTASIE LUB WIECZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIÓRO ptasie lub wieczne (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIÓRO
ptasie lub wieczne (na 5 lit.).

Oprócz PTASIE LUB WIECZNE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PTASIE LUB WIECZNE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast