CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZEZNACZONE LUB DOSTĘPNE JEDYNIE DLA NIEWIELKIEGO, CZĘSTO ŚCIŚLE OKREŚLONEGO, GRONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELITARNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest przeznaczone lub dostępne jedynie dla niewielkiego, często ściśle określonego, grona (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZEZNACZONE LUB DOSTĘPNE JEDYNIE DLA NIEWIELKIEGO, CZĘSTO ŚCIŚLE OKREŚLONEGO, GRONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.614

OSTATNIA, ALLEL RECESYWNY, TERMINAL, SUROWICA, GRZECZNOŚĆ, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, AREOLA, LATRY, MINIATURKA, BALAST, HURTNICA PODOBNA, TRÓJCA ŚWIĘTA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ZAPRZEDANIEC, GWAREK, SCAT, ŁAKOMY KĄSEK, BABOCHŁOP, LICZBA BARIONOWA, JANKES, ZASUWA, POWAŻNOŚĆ, KOD PRZEDROSTKOWY, LĄDZIENIE, NERW, ŚMIECIARZ, SILNIK BENZYNOWY, ŁOŻE, KASZKIET, INGUSZ, LAURKA, PRZYĆMIENIE, MACIERZ NIEOSOBLIWA, IDEALISTKA, NEUROPATIA, AMPLITUDA, MIŁOŚĆ, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, PITU-PITU, DŻINSY, SZTUCIEC, ZGNIŁOŚĆ, MODERNA, DOKŁADNOŚĆ, WYPIEKI, PISCHINGER, WICEDZIEKAN, PODNOSKA, KARBROMAL, MIĘDLARKA, GRZYBNIA, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, NISKOŚĆ, CHWOŚCIK BURAKA, BLOK LINOWY, BEZŻUCHWOWCE, WIELORYB, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ZAKŁAD WZAJEMNY, ARABICA, KOSTUR, PALATYNKA, WAPNIAK, STRAŻNIK, WOLT, SUPERNOWA TYPU IB, SINGERIE, NIEPOKORNOŚĆ, SYN, GAMBIR, KASAK, ROZSĄDNOŚĆ, CHCICA, OCHRONA, DĄŻENIE, HIPNOTYK, ZARAZA, PRZEPITKA, CYGANKA, NIELETNIOŚĆ, SZEŚCIAN, STEP, CHCIWSTWO, SPOKOJNOŚĆ, KLUCZ, KORAL MADREPOROWY, OGRANICZNIK, KRATER PASOŻYTNICZY, KRYTYKA, PTERODAKTYL, ROWER POZIOMY, KOŁO PODBIEGUNOWE, WZGLĄD, BLUSZCZ, OBLACJA, GOLKIPERKA, LEWAREK, DANDYS, DEMOKRACJA, CYTODIAGNOSTYKA, TĘTNICA NERKOWA, TOPIEL, FALA MORSKA, KANAŁ PRZERZUTOWY, MODYFIKACJA, KOORDYNATA, KOMPUTER KWANTOWY, GAŁKA, ZACISZNOŚĆ, ŁATWOPALNOŚĆ, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, REZYDENT, KIEŁZNO, BABUŚKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, DRUGI, KROKIET WIOSENNY, MATEMATYKA STOSOWANA, OTCHŁAŃ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, LINEARNOŚĆ, LITERA, AKRECJA, SPRZEDAWCZYK, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, SKINNY, KAŁAMARZ, USTRÓJ NIEWOLNICZY, TABLICA CAYLEYA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, INWESTYCJA PORTFELOWA, ŻONGLER, KROPLÓWKA, OSZOŁOM, RADIOAKTYWNOŚĆ, RELING, INSIMBI, KUPA, KONCERT ŻYCZEŃ, RĘKAWICA, FUTRO, MALUCZKOŚĆ, POWINOWACTWO, DROGA PŁCIOWA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ALKID, OKNO DIALOGOWE, CHEKKER, ROWEREK BIEGOWY, NIEOKREŚLONOŚĆ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, LAMINAT, RZĄD, DZIERŻAWCZOŚĆ, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, REGULACJA CEN, CECHA DYSTYNKTYWNA, NASIĘŹRZAŁ, MAKABRYCZNOŚĆ, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, CZAS PÓŁTRWANIA, DYNAMIKA, OTWÓR, BEZBRZEŻNOŚĆ, IMITATOR, FUNKCJONALIZM, JEHOLOPTER, AKROBACJA POWIETRZNA, MELINA, DYSTONIA TORSYJNA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, NIMFA, PRYMITYW, ŻYWA PAGINA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MATOŁ, FILTR CYFROWY, ŻONISKO, OSOBNIK, PIONIER, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, PROCES KARNY, KUWETKA, AKT, KLUCZ, SŁUŻBA, BACKGROUND, PRZEŻYCIE, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ROŚLINA OKRYWOWA, PRZECIĘTNIACTWO, MODERATOR, ZANOKCICA CIEMNA, KRZYWA PODAŻY, KAPUSTA, KOŚĆ GUZICZNA, TARYFIARA, DEZERTER, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, CANZONETTA, ŚWIERK BREWERA, MNICH, WKRĘT, INFORMACYJNOŚĆ, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, PIKA, OSTROŚĆ, REALIZM, KODOWANIE PREFIKSOWE, KWARTET SMYCZKOWY, PRZEMOC, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, GRÓDŹ, ANGIELSKA FLEGMA, PROTEROZUCHIDY, WENTYL, CIEŃ, KOSTKA, MOBBING, PEDOFILSTWO, MODUŁ MIESZKALNY, MINIALBUM, KONTYNGENT, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, KLASTER, TRÓJSTRONNOŚĆ, TELEMARK, OPIEKA SPOŁECZNA, BOŚNIACKOŚĆ, PAROWIEC, GERMAŃSKOŚĆ, TANK, HACKNEY, SZAMPAN, ROZPOREK, BOCCE, UKŁAD ELEKTRONICZNY, KOZERA, DOCHODZĄCA KOBIETA, PASEK, WIERTACZ, PŁAT, BASEN ARTEZYJSKI, ZLEWNIA, WENA, TURZYCA, SNICKERS, WITAMINA, GWINT STOŻKOWY, INWIGILACJA, KLAWIATURA EKRANOWA, GODZINA, OBIBOK, PRAWORZĄDNOŚĆ, WŁOCHACZ, ATTYKA, NIRWANA, ROMA, CENA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PARA UPORZĄDKOWANA, SIEĆ KRYSTALICZNA, ZAMONTOWANIE, KONSOLIDACJA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KULUARY, PODSUFITKA, WROŚNIAK, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PISK, PICUŚ, POLEROWACZ, WYSMUKŁOŚĆ, ROGAL, JAD PSZCZELI, BRAK, TARAN, GRODŹ, WYKŁADOWCA, MARAZUCH, DEZETA, DZIANINA, SUKCESYWNOŚĆ, GORSET ORTOPEDYCZNY, KONTEKST, ODSTRZAŁ, PRZEPADEK, ELEMENT, PRZEKŁADNIA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PRZYTUŁEK, CIS, KĄPIEL GAZOWA, GLADIATORSTWO, ŚWIATŁOCIEŃ, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ?OBOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZEZNACZONE LUB DOSTĘPNE JEDYNIE DLA NIEWIELKIEGO, CZĘSTO ŚCIŚLE OKREŚLONEGO, GRONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZEZNACZONE LUB DOSTĘPNE JEDYNIE DLA NIEWIELKIEGO, CZĘSTO ŚCIŚLE OKREŚLONEGO, GRONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELITARNOŚĆ cecha czegoś, co jest przeznaczone lub dostępne jedynie dla niewielkiego, często ściśle określonego, grona (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELITARNOŚĆ
cecha czegoś, co jest przeznaczone lub dostępne jedynie dla niewielkiego, często ściśle określonego, grona (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZEZNACZONE LUB DOSTĘPNE JEDYNIE DLA NIEWIELKIEGO, CZĘSTO ŚCIŚLE OKREŚLONEGO, GRONA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST PRZEZNACZONE LUB DOSTĘPNE JEDYNIE DLA NIEWIELKIEGO, CZĘSTO ŚCIŚLE OKREŚLONEGO, GRONA. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast