CECHA CZEGOŚ, CO JEST OBWISŁE - ZWISAJĄCE, POCHYLONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBWISŁOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest obwisłe - zwisające, pochylone (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST OBWISŁE - ZWISAJĄCE, POCHYLONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.890

OGIER, PIĄTA CZĘŚĆ, ZABÓR, TANK, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, OBCIĄŻENIE, ANDANTE, UMAJANIE, PODEJRZLIWOŚĆ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, INTERPRETACJA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, CYNOBROWOŚĆ, SYGNIFIKATOR, EUGLENA ZIELONA, FAJANS, FASOLA ZŁOTA, DELEGACYJKA, PIENIĄDZ TOWAROWY, PEDAGOG SPECJALNY, KOBIECOŚĆ, METAL NIEŻELAZNY, UNIŻONOŚĆ, POŁOŻENIE, FANATYK, ŁAŃCUSZEK, BARSZCZ BIAŁY, INTERFEROMETR LASEROWY, PÓŁWYSEP, PAMIĄTKA, POWOLNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, RODZAJ, KANAŁ ŻEGLUGOWY, NAGRANIE WIDEO, TANCERKA BRZUCHA, ELEKTROLIT, OWAL CASSINIEGO, DEMONSTRACJA, EWOKACJA, MROK, WZW G, WOLA, WKŁUCIE CENTRALNE, DETEKTORYSTA, BULANŻERIA, ODWZOROWANIE, ALFABET MIGANY, ZAMKNIĘTOŚĆ, NATURALNOŚĆ, GOLEM, ZASADNICZOŚĆ, TĘSKNOTA, PRZEWÓD, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, BIDET, FLAWONOID, METEORYT HED, WĄTŁOŚĆ, NIEAKTYWNOŚĆ, SWÓJ, NEUTRALIZACJA, STRETCH, IZOTROPOWOŚĆ, LYGODIUM, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, GOLKIPERKA, KOMORA CIŚNIENIOWA, CHODZĄCY TRUP, CYSTOSTOMIA, NOGA, ANALIZA FRAZOWA, LICENCJA, NIEMRAWOŚĆ, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, FORMALIZACJA, ZACISZNOŚĆ, MASOWOŚĆ, OCZODÓŁ, STEREOTYPIZACJA, FOREMAN, RAK PRĘGOWATY, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, WSTĘŻNICE, STAROISLANDZKI, BYSTROŚĆ, RACJA, MASZT, POLIMORFIZM, TRADYCYJNOŚĆ, BOROWIK DUPAINA, GŁUPIĄTKO, RODZIC CHRZESTNY, GŁUPKOWATOŚĆ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SZTYWNIACTWO, SUWANIE, OPINIA, ROGATA DUSZA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, ANTYSZACHY, POŁĄCZENIE CIERNE, MODRASZEK ORION, GÓWNIANOŚĆ, ZEN, POSEŁ NIEZRZESZONY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, SARONG, POZIOM, WĄTŁOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, OGNIWO SREBROWE, CHMURNOŚĆ, MANEWROWY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, STROLLER, NAIWNIACTWO, DĄŻNOŚĆ, SIEWNIK RZUTOWY, ADVOCATUS DIABOLI, CENTRUM URAZOWE, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, BRUDNICA NIEPARKA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KRUMMHORN, TWIERDZENIE PETTISA, SENSACJA, WYCINEK KULI, APOGEUM, PRZYBUDOWA, MODRASZEK ADONIS, KOBALTOWOŚĆ, RUCH KRZYWOLINIOWY, GODZINA WYCHOWAWCZA, FARMAKOEKONOMIKA, SZYBKOŚĆ, KANCERA, WSTĘGA, AFTERPARTY, KALKA, ULOTNOŚĆ, AUTOPREZENTACJA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, CNOTLIWOŚĆ, WARIAT, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PRACOHOLICZKA, BRUTALNOŚĆ, CZWARTY, TYTANOZAUR, SATYRA, NIJAKOŚĆ, JANUSZ, KALIPSO, KOŁNIERZ MARYNARSKI, OZDOBNIK, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, MACIERZ KOWARIANCJI, ŁOWCZY, STAROINDYJSKI, KODOWANIE PREFIKSOWE, WĘDKA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, FIGLARNOŚĆ, BOROWIK GRABOWY, KANCIASTOŚĆ, ŻEBRO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, BLEDZIUCH, SILNIK PAROWY, SIEĆ, SABOT, WILCZE STADO, OKRES NOWORODKOWY, PRZELOTNICE, GORYL NIZINNY, SEPTYMA, OBŁOŚĆ, KAWAŁ, 2-AMINOETANOL, MIKROSKOP ŚWIETLNY, UPIĘKSZENIE, LOKACJA, CECHA PODZIELNOŚCI, CZŁOWIECZEK, RAK RZECZNY, PANECZEK, CECHA RUCHU, WIMBLEDON, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, POROŚL, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, DWORNOŚĆ, WYWROTOWIEC, RENOWACJA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, POLISA LOKACYJNA, GŁUPKOWATOŚĆ, WEHIKUŁ, RUSKOŚĆ, SPUSZCZENIE, CIAPATY, ODMIANA, ŻYWOŚĆ, REWIOWOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, LESER, WARTOWNIK, ŻYWY POMNIK, CZWARTORZĘDNOŚĆ, CHUDOŚĆ, WARZYWO, KOORDYNACJA, CIĄG NIESKOŃCZONY, WRÓG, DRAPIEŻNOŚĆ, LEGWAN GŁUCHY, LEPIĘŻNIK BIAŁY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, KONSEKWENTNOŚĆ, ZAPORA, POLEWKA, MIEDZIOWNIK, KONWERSJA, PORZĄDNIŚ, FAJNOŚĆ, PRZEDMURZE, SZCZEROŚĆ, WSZECHMOC, PALMA, JADOWITOŚĆ, CUDZOŁOŻNOŚĆ, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PARAMETR JAKOŚCIOWY, SMARKATA, FAJKA WODNA, DRENAŻ KIESZENI, METAJĘZYKOWOŚĆ, SZARAK, OSTROŚĆ, BEZWSTYD, FILTR CZEBYSZEWA, OKRĘŻNOŚĆ, ODSŁONIĘCIE, NIEROZUMNOŚĆ, RHIZOBIUM, BEZSENS, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, POPRZEWRACANIE, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, LOGOGRAF, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, POWŁOKA, STRZĘP LUDZKI, BIEDOTA, MATOWOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, GOSPODARNOŚĆ, OCZKO, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SZCZEPIONKA WŁASNA, FAKTYCZNOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, STRZELANKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, KMIEĆ, TRZYDZIESTKA, MONOGAMICZNOŚĆ, HERBATA BIAŁA, KOŁO WIELKIE, PRZYKŁADNOŚĆ, ŚLISKOŚĆ, MUNDSZTUK, BENZYNA OŁOWIOWA, GRUNT, WAMPIREK, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BONGOSY, EKSŻONA, PODWIELOKROTNOŚĆ, IMMUNOSUPRESJA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, WYPAŁ, KRETOWATE, POWTARZALNOŚĆ, SPIERDOLINA, TEKST, SZCZEP, FAKTORYZACJA, RAMIĘ, DOKUMENT, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, GLINIASTOŚĆ, ?LODOWIEC WISZĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST OBWISŁE - ZWISAJĄCE, POCHYLONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST OBWISŁE - ZWISAJĄCE, POCHYLONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBWISŁOŚĆ cecha czegoś, co jest obwisłe - zwisające, pochylone (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBWISŁOŚĆ
cecha czegoś, co jest obwisłe - zwisające, pochylone (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST OBWISŁE - ZWISAJĄCE, POCHYLONE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST OBWISŁE - ZWISAJĄCE, POCHYLONE. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast