CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSTANS to:

część, która w konstrukcji oddziela coś od czegoś, oddala od siebie dwa elementy, żeby się nie stykały (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSTANS

DYSTANS to:

chłodny, powściągliwy, ostrożny stosunek wobec kogoś lub czegoś (na 7 lit.)DYSTANS to:

odległość w przestrzeni (na 7 lit.)DYSTANS to:

wyznaczony, zwykle ściśle określony w zakresie długości, odcinek do pokonania w wyścigach (na 7 lit.)DYSTANS to:

odległość w czasie, perspektywa czasowa (na 7 lit.)DYSTANS to:

pewna perspektywa, stosunek, w jakim sprawy, pojęcia (także: inni ludzie) są usytuowane wobec jakiejś osoby pojmowanej jako jednostka posiadająca psychikę, uporządkowane przez nią; rodzaj mechanizmu obronnego, który pozwala chronić prywatność, indywidualność, dobre samopoczucie itp. przed wpływem świata zewnętrznego i innych ludzi (na 7 lit.)DYSTANS to:

różnica, trudna do pokonania bariera, która wynika z pewnych faktów (na 7 lit.)DYSTANS to:

wymierzony odcinek drogi, na którym odbywa się wyścig (na 7 lit.)DYSTANS to:

wymierzona trasa biegu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.458

WESTWERK, FILEMON CIENKODZIOBY, PATOFIZJOLOGIA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, HOL MIĘKKI, UKŁAD WIELOKROTNY, TRANSPARENCJA, PARAFIA, LATARNIK, BUTWA, FAZA, AGADA, CHAŁTUROWIEC, CZELADNIK, GŁADŹ, URZĄD IMIGRACYJNY, HELLEN, JAMESA, MARIMBA, TORTOWNICA, IMMUNOONKOLOGIA, ELENI, OBWÓJ, KWINTET FORTEPIANOWY, SZAKAL, PRĘDKOŚĆ, SZKOŁA SPECJALNA, HELING, PIGWA POSPOLITA, ROZLUŹNIENIE, ALBAŃSKOŚĆ, KALOSZEK, ROZŁOŻYSTOŚĆ, POŁYKACZ, INTENSJONALNOŚĆ, ORNITOLOGIA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, LECZENIE CHIRURGICZNE, OPERA, WIESZCZBIARNIA, ARTEFAKT, ZROŚLAK, PRE-PAID, ENERGETYKA WIATROWA, RZUT KAMIENIEM, BAHAMY, CLERK, OBIEKT, PIĘTA ACHILLESA, SZPONDER BRZEŻNY, PIRAMIDKA, WIRTUOZERIA, MAJÓWKA, ŚLICZNOŚĆ, SKAŻENIE, TOCZYSKO, MOCARSTWO REGIONALNE, RZUT WOLNY, DNI OTWARTE, WYRÓB SPIRYTUSOWY, ROBEREK, PRZETWÓRSTWO, ZIARNOJAD, OBWÓD REZONANSOWY, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, MOTYWACJA, DEADLINE, PAŃSTWO POLICYJNE, DOSTRZEGALNOŚĆ, ŚREDNIA WINSOROWSKA, WYRZUT, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, FILM ANIMOWANY, MASKA, POMALOWANE, KORPUS, MORESKA, POZER, ROBAK, BOBIK, WYPYCHACZ, SZCZEPONOGI, TŁO, LUDY TURAŃSKIE, FOTOGRAFIKA, GAŚNIK, NAWALENIE SIĘ, RYJEC, EKSHIBICJONISTKA, SKALENOEDR, NIELITOŚCIWOŚĆ, DYWESTYCJA, ANTAŁEK, AFRYKANISTYKA, HIMALAJE, SKLEROZA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, STOPIEŃ, BEZJĘZYKOWE, SUWNICA BRAMOWA, RUMUNKA, PAPUA, ZALĄŻNIA, ZADANIE, CZARNA REAKCJA, KOTEWKA, PILATES, SZEJK, EKSPEDYCJA, NULLIPARA, INSTAGRAMER, PIKIEL, SZPICAK, FILEMON CZARNOLICY, PARZONKA, KUPLET, BEZTREŚCIOWOŚĆ, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, PROSTAK, FLEGMA, SUPINACJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, SKAŁKA, PION, GAZ DOSKONAŁY, NOWOŚĆ, CHWYTAK, PUSZKARZ, NACECHOWANIE, POITEVIN, MONOCHORD, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, STRUKTURALISTKA, DEKLARACJA, TO COŚ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, RATING, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, TLENEK ŻELAZOWY, USTAWKA, SERŻA, CHROPOWATOŚĆ, KOLEJ, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, KRONIKARKA, STAROPANIEŃSTWO, BEZWIETRZE, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, OSTOJA, CHIRURGIA, HIPOTEZA PERMANENCJI, ZARODEK, OBRONA FRANCUSKA, GRZYB JADALNY, ZNAK ZAPYTANIA, KOPCIUCH, GRA STRATEGICZNA, DING, WZNOSZENIE, KONTRAKT TERMINOWY, RZEP, AUDIOTEKST, PODWÓJNA ARTYKULACJA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, SANKCJA, PINGWIN PAPUA, LITEWSKOŚĆ, SZPILKA, IMMUNOGENETYKA, OKRĄGŁOŚĆ, FILOZOFIA PRZYRODY, PODIUM, ALKALIZACJA, KUSZTYCZEK, AERAL, FLUWIOGLACJAŁ, HALOGENOWODÓR, LAMA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, WROTA WĄTROBY, TUNDRA, SZKLANE DOMY, GŁĘBSZE UCZUCIE, DZIEŃ REKTORSKI, CYBORIUM, BEZCZUCIE, KONFORMER, PODSZEWKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, KONTROLKA, WALUTA BAZOWA, ŻYŁA, SUPERNOWA TYPU IA, PIŁOGON, ZBÓJNIKOWATE, BLANK, TRIADA CHARCOTA, BRYNDZA, POKAZ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, WIELKI WYBUCH, MACIERZ KORELACJI, DOMENA PUBLICZNA, PODSTAWA, DYWIZJA, NATURALIZACJA, PŁYWAK, FRYZ, MALATURA, RIGAUDON, USTAWA EPIZODYCZNA, TATUAŻ, SCENKA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, CZARNY PIOTRUŚ, MACIERZ KOWARIANCJI, INDAGATOR, KABOTYŃSTWO, OWOC POZORNY, GOŁYSZEK, BADANIE PODMIOTOWE, KOLEJKA LINOWA, CHIŃSKOŚĆ, ABSURD, WYRAŹNOŚĆ, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, USTROJOWOŚĆ, KOLEJ LINOWA, M, PRZETYKANIE, ULĘGAŁKA, FARMA, DUET, FOTOGENICZNOŚĆ, GRZEBIEŃ, POTIOMKIN, TRANSMITANCJA, NON-IRON, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ROZWAŻNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, REEWANGELIZACJA, CLARINO, PLAMA, AKCENT OSTRY, ODBIORCA, NIEBIOSY, WOLNA AMERYKANKA, IZOTROPOWOŚĆ, MUDEJAR, LASKA, WNIEBOWZIĘTA, POLISA POSAGOWA, ZBIEG, BIERNY OPÓR, GORSET, NAROST, OTOLARYNGOLOGIA, SAMOOBRONA, SYNDROM, MIASTO UMARŁYCH, MORZE AZOWSKIE, REGULARYZACJA TICHONOWA, OBRZYD, STREFA ZGNIOTU, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SARDANA, PASZTETNIK, ARENDARZ, DEBILNOŚĆ, GWIAZDA PODWÓJNA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, MOST, KUCHTA, OWCA MERYNOSOWA, RUTYNISTA, TRZECIE OKO, KOREK TOPLIWY, PRZECIWSTOK, NIEDOSTĘP, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, TACHION, KINEZYTERAPEUTA, HANDLARKA, STOS, POTASZ, SZTORMLINA, IGLICA, DYDAKTYKA OGÓLNA, APLIKACJA, FIGHTERKA, ARKA, RUCH, OŚWIADCZENIE, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, ZOOFAG, ?PRÓBNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSTANS część, która w konstrukcji oddziela coś od czegoś, oddala od siebie dwa elementy, żeby się nie stykały (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSTANS
część, która w konstrukcji oddziela coś od czegoś, oddala od siebie dwa elementy, żeby się nie stykały (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast