CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSTANS to:

część, która w konstrukcji oddziela coś od czegoś, oddala od siebie dwa elementy, żeby się nie stykały (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSTANS

DYSTANS to:

chłodny, powściągliwy, ostrożny stosunek wobec kogoś lub czegoś (na 7 lit.)DYSTANS to:

odległość w przestrzeni (na 7 lit.)DYSTANS to:

wyznaczony, zwykle ściśle określony w zakresie długości, odcinek do pokonania w wyścigach (na 7 lit.)DYSTANS to:

odległość w czasie, perspektywa czasowa (na 7 lit.)DYSTANS to:

pewna perspektywa, stosunek, w jakim sprawy, pojęcia (także: inni ludzie) są usytuowane wobec jakiejś osoby pojmowanej jako jednostka posiadająca psychikę, uporządkowane przez nią; rodzaj mechanizmu obronnego, który pozwala chronić prywatność, indywidualność, dobre samopoczucie itp. przed wpływem świata zewnętrznego i innych ludzi (na 7 lit.)DYSTANS to:

różnica, trudna do pokonania bariera, która wynika z pewnych faktów (na 7 lit.)DYSTANS to:

wymierzony odcinek drogi, na którym odbywa się wyścig (na 7 lit.)DYSTANS to:

wymierzona trasa biegu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.458

PRZEDZAMCZE, EGZOTARIUM, MATE, SERCE, STATEK POWIETRZNY, WYTWÓR, ZGNICIE, MAJTKI, WYBUCHOWOŚĆ, OKUREK, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, EPISJER, HELIKOPRION, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, RÓWNIK TERMICZNY, IDIOGRAFIZM, ANTROPOZOONOZA, MUZYKA KLASYCZNA, GWIZDEK, PINGWIN RÓWNIKOWY, NIKAB, ROŚLINY ZARODNIKOWE, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, ŻONA LOTA, TRAWERS, MACIERZ KORELACJI, ŁUBEK, SURREALIZM, SZWADRON ŚMIERCI, ODGAŁĘZIACZ, SMOCZEK, URUK-HAI, PLEŚNIAWKA, ZATROSKANIE, SIEDLISKO, STRAŻNIK MIEJSKI, NAUKI O POZNANIU, NEWTON, INTERESOWNOŚĆ, ROPUCHA PANTEROWATA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, ANALIZA KANONICZNA, GARNUSZEK, PIJAK, FAHRENHEIT, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, ANAGLIF, GAUSS, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, CHOCHOŁ, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, RAMFORYNCHOWCE, SKOCZ SKALNY, BRAT POLSKI, DYSZKANCIK, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, BAZGRAŁA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, ZAKOLE, CEGŁA SUSZONA, PRZEPLOTKA, EKSPERT, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, RUMPEL, APTECZKA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, AS WYWIADU, EKONOMIA, ODSTRZAŁ, SZESNASTKA, AKOMODACJA, TELEROBOTYKA, AUDYTORIUM, ZAMIŁOWANIE, POLEGŁA, NIEWYPAŁ, UZDOLNIENIA, NIEREGULARNOŚĆ, ASD, WIEŻA, PLANKTON WIRÓWKOWY, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, WAGON DOCZEPNY, POGROBOWIEC, TERRANIE, PRZYTULIA, ŁUK AORTY, HOLOGRAM, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WYLĘG, TEMACIK, NIEDBAŁOŚĆ, TABLICA, HERTZ, POPRZECZKA, CNOTLIWA ZUZANNA, KARTA SIECIOWA, PIĘTA, ROZDZIAŁ, LAMBADZIARA, EPIGENEZA, SONATA, RADIESTETA, POPIELNIK, PASEK, TAUTOCHRONA, SILNIK ZAMKNIĘTY, ZASZCZYTNOŚĆ, KONIUNKTYWNOŚĆ, AFERZYSTA, GONIOMETRIA STATYCZNA, ZRAZ, DWUWYMIAROWOŚĆ, GATUNEK POGRANICZNY, SZRAPNEL, CUD, WADA, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, ABSTRAKCJONISTA, KINOMANIAK, ŚWIERKLE, SZORY, DIAGNOSTA, MUTACJA CICHA, ZESTAWIENIE, SZAFIARKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PŁASZCZ WODNY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, MARTWIAK, PAŹ ŻEGLARZ, ZATYCZKA DO USZU, CUDOTWÓRCZYNI, DAWCZYNI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRASOWNIA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, GŁADKOŚĆ, FILOLOGIA POLSKA, KRYTYCZKA, SZMUGLER, SZTOSIWO, GLADIUS, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, JAŁOWOŚĆ, ABOMINACJA, ŻABKA, WOLNA KONKURENCJA, OGON, OSTROKÓŁ, ZDOBYWCA, ŁAŃCUSZEK, BERA, KAPRYS, NIEPOROZUMIENIE, ZAPITA, SCEPTYK, PANICZĄTKO, SEKCIARSTWO, BUDA, POLIMORF, GOŚCIU, KOMENTARZ, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, MAORYSKI, PIKIEL, TĘSKLIWOŚĆ, ŁUSKOSKÓRNE, KRONIKARKA, SIŁA LORENTZA, MŁODZIK STARSZY, PRYZMA, MALAKOZOOLOGIA, JON KOMPLEKSOWY, OSPALSTWO, SAPROFAG, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, HALF-PIPE, ALTANA, ZMIENNA ZALEŻNA, OPTIMUM EKONOMICZNE, WEBMASTER, CHRZEST BOJOWY, KURTYNA, SAMOZAGŁADA, KORONA, MASA KAŁOWA, SZACHT, DAMAN, GRABBE, SKRZYNECZKA, WSZECHMOC, SZAŁAŚNICTWO, STYL GRZBIETOWY, POLÓWKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, STARA MALEŃKA, PORZĄDNOŚĆ, PODPÓRKA, ŚWINKA, BAGPIPE, DAWNOŚĆ, FORMALNOŚĆ, ZASTRZAŁ, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, PISTOZAUR, SKINIENIE, PROEPIDEMIK, CYKLON, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, STROFA, WYWÓD, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, TUŁACTWO, ŁASKOTKI, ŁACINA, KUBEŁ, LIMBUS, OSKRZELE, ŚWIADCZENIE, KLĘSKA URODZAJU, UDO, ROLSKA, MUFKA, WYPRAWIACZ, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, PALIATYWA, SKAŁA MACIERZYSTA, NOWOŚĆ, DUANT, SZCZAWIK, RAFA, OSET NASTROSZONY, PORZĄDEK KOMPOZYTOWY, BOHATERKA, MALCZEWSKI, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, IMPULSYWNOŚĆ, KATEGORIA OPEN, MELANODERMA, BON, ANALFABETKA, ERA PALEOFITYCZNA, KORONA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, DROGA, NAJEBANIE SIĘ, GAWĘDA, MIRAŻ, MAŁPI GAJ, POBRZMIENIE, TREPY, MELODIA, DEVELOPER, METEOROLOGIA ROLNICZA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, POKÓJ LEKCYJNY, UDERZENIE, PODMIOT DOMYŚLNY, PRZEDNÓWEK, GRA NA ZWŁOKĘ, GALWANOSTEGIA, TRZYDZIESTKA, NADTWARDÓWKA, PIŁKARZ, SEGMENT, NIEOSTROŚĆ, PLAN ZDJĘCIOWY, JĘZYK TAMILSKI, DETEKTORYSTYKA, NAPLECZNIK, MUZYKA CERKIEWNA, PRZEWAGA, MRÓWNIKI, MUSZKIETER, IZBA, PENDŻABSKI, ART DECO, JĘZOR, ZASTAŁOŚĆ, ACHROMATYNA, KRAWCOWA, UPROSZCZENIE, MARKETING INWAZYJNY, WIZA IMIGRACYJNA, PĘCHERZYK, WYPUST, RACHUNEK CIĄGNIONY, UCIOS, KREDYT KONTRAKTOWY, CZYNNIK SYTUACYJNY, KOŚĆ SKOKOWA, NATRYSK, PENITENCJA, BEZCZELNOŚĆ, ?ZADRAPANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSTANS część, która w konstrukcji oddziela coś od czegoś, oddala od siebie dwa elementy, żeby się nie stykały (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSTANS
część, która w konstrukcji oddziela coś od czegoś, oddala od siebie dwa elementy, żeby się nie stykały (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZĘŚĆ, KTÓRA W KONSTRUKCJI ODDZIELA COŚ OD CZEGOŚ, ODDALA OD SIEBIE DWA ELEMENTY, ŻEBY SIĘ NIE STYKAŁY. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x