CHWYTNA CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RĘKA to:

chwytna część kończyny górnej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RĘKA

RĘKA to:

swobodna część kończyny górnej człowieka (na 4 lit.)RĘKA to:

człowieku jako wykonawcy jakiejś pracy (na 4 lit.)RĘKA to:

czyjś wkład w robienie, wykonanie czegoś, także: pewien szczególny sposób wykonywania czegoś (na 4 lit.)RĘKA to:

wykroczenie w piłce nożnej, niedozwolone dotknięcie piłki ręką (na 4 lit.)RĘKA to:

piłka ręczna - dyscyplina sportu zespołowego (na 4 lit.)RĘKA to:

pozwolenie na ślub, obietnica zaręczyn (na 4 lit.)RĘKA to:

z łokciem i dłonią (na 4 lit.)RĘKA to:

z palcami i łokciem (na 4 lit.)RĘKA to:

podawana przy powitaniu (na 4 lit.)RĘKA to:

jedna drugą myje (na 4 lit.)RĘKA to:

wróży z niej Cyganka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHWYTNA CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.342

SIEDZISKO, ZASŁONA, MODUŁ, PANEWKA, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, CHWOST, PRZYGOTOWALNIA, ERA PALEOFITYCZNA, RDZEŃ, AKCJA, STAN, FORT, TALERZ, PRZEDSCENIE, CZAPLA MODRA, CHWYTAK, WKŁAD, ROZBRATEL, KATECHIZM, NOSEK, ODŁAM, MURZYSKO, PIRAMIDA NERKOWA, KLAUZURA, SKARPETA, DZWONNICA, SOHO, GRADUAŁ, MANIPUŁ, BETONKA, KROKODYL, KOMORA, WGŁOBIENIE, PĘTLA JELITOWA, POCHWA LIŚCIOWA, LEŚNICTWO, KORPUS NAWOWY, AKCIK, SZYJA, DZBANEK DO KAWY, PRZYZIEMIE, NANOŚNIK, NOCEK DUŻY, REPRYZA, MIESZAK, SPÓDNICZKA, KWADRANT, INTERMEZZO, LEJBIK, JĄDRO, OBLICZENIA INTELIGENTNE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PODWODZIE, KOLBA, BRODZIK, STOPKA, BIELIZNA POŚCIELOWA, SOCJOPOLITYKA, EPOKA, ZBOWID, WYROSTEK RZĘSKOWY, REKINEK PLAMISTY, PŁAT CZOŁOWY, STOPA, TRZECIA CZĘŚĆ, PRZĄŚLICA, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, PASZTETNIK, NAKRÓJ, PIRAMIDA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, NARWAL, POKÓJ, BOKS, SKŁAD, GETTO, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, KORONA, BADYL, IMMOBILIZACJA, HEŁM TURNIEJOWY, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, KORONA, KROK, PIOTROWO, PROSPEKT ORGANOWY, GÓRKA, ZWÓJ RDZENIOWY, KAPNIK, TARCZA, MYSZ DOMOWA, LWIA CZĘŚĆ, NADKŁAD, KOŚĆ UDOWA, GŁOWICA, WAFEL, PŁASZCZ, ELEMENT, OKULAR, GÓRALEK ZAROŚLOWY, TEMAT FLEKSYJNY, KORPUS, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, PANEW, POLAROGRAFIA, UAKARI BIAŁY, RATA, KŁODNICA, PÓŁSFERA, PENS, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, MOHER, PTERANODON, WACHTA, SIODŁO, BĄK ZWYCZAJNY, PRIORYTET, GÓRA, PARAFIA, PREZBITERIUM, SACZEK, ŁUK AORTY, TERCJA, GRABA, POLE, OGRÓDEK PIWNY, CZARCZAF, WENET, NAPRĘŻACZ, KROK, STROP, NIEBOSKŁON, WIERZCHNICA, SEKSTET, KWARTA, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, PRZEDŁUŻACZ, GLIKOPROTEID, POKRYWA, GIROSKOP, UCINKA, STUŁA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, EMPIREUM, KINO, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, MINUTA, JAWAJSKI, WIĘŹBA, PODREGION, WĘZEŁ, BIEŻNIK, WERSET, RDZEŃ, INFOBOX, ADVERBIUM, SUMATOR, MUNDSZTUK, GRUSZKA ŻAROWA, PRZODOMÓŻDŻE, MICROSWITCH, KUPER, STARORZECZE, TRIANON, DENNICA, REJESTR, BURTA, CZERNIK, KŁĄB, KILSON, SUPORT, CYBUCH, RATY, KINOTEATR, BLOK, BRZUCHORZĘSKA, WĄSY, JAKLA, TARCZA HAMULCOWA, PAMIĘĆ, CHÓR, BAK, MARZANA BARWIERSKA, LEJ, DZIÓB, LIMBO, KRIOSFERA, CZAPKA TEKTONICZNA, KOMORA NABOJOWA, STOJAK, PODMIOT GRAMATYCZNY, SKRAJNIK DZIOBOWY, ROK, RDZEŃ MAGNETYCZNY, DZIAŁKA, DIU, KAPSUŁA RATUNKOWA, CIEMNIA OPTYCZNA, RĘKA, PRZĘSŁO, POLITYKA PIENIĘŻNA, KUFA, BECZKA, GĄSIENICA, BIODROWA, TRZON MACICY, SZTUKA, FACJATA, MIEJSCE, ZASOBY OPERATYWNE, ZALĄŻNIA, EKSPANDOR, ZWORA, DROGI MOCZOWE, PIERŚCIEŃ, TAMBUR, NAPIERŚNIK, NEUROPSYCHIATRIA, ELEKTROINSTALACJA, PRAPTAK, MŁOTEK, HAK ABORDAŻOWY, POCZĄTEK, DZIANINA, PERISTOM, JELEŃ BIAŁOWARGI, PODBRÓDEK, ŁUSKA, ELEWON, WOŁYNIANIN, CHODNIK, CELOWNIK, ZABUŻE, DUJKER MODRY, NATKA, BRYNÓW, KAPSUŁA, NANERCZ, NOZDRZE, CHORRERA, TRZONEK, JAŚNIA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, ODDZIAŁ, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, NARZĄD KOPULACYJNY, WRZECIENNIK, PARAGRAF, KOKPIT, CZASZA, FOLA, ZADEK, RĘKA, HAITI, ROTATOR, RĘKA MAŁPIA, POZYCJA, SEKTOR, ŚRÓDMIEŚCIE, OKRĘŻNICA, BAR, FILET, PEKTORAŁ, SUBIEKT, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, ŁAPY, ROZBUDOWA, OPONKA, ŁONO, PODNIEBIENIE TWARDE, PĘCZEK, KAMIZELKA, REGENERAT, SPÓD, KONDYGNACJA, PIĘCIORNIK NISKI, NABIODRNIK, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WOLNE SOŁECTWO, PROCENT, MIĘSIEŃ NAWROTNY, GOLF, BĘBENEK, PRZEDPOLE, LEJBIK, ROZWORA, ZWOJEK, MARCHEWKA, PATRYSTYKA, KREWETKA ZMIENNA, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, OBSŁUGA, KORONA, KOLUMNA, WIOLIN, TRZON, PORTKI, TRIESTEŃSKA, ?WARIACJE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHWYTNA CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHWYTNA CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RĘKA chwytna część kończyny górnej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RĘKA
chwytna część kończyny górnej (na 4 lit.).

Oprócz CHWYTNA CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - CHWYTNA CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x