CZĘŚĆ ŁAŃCUCHA TELEFONICZNEGO MIĘDZY APARATEM TELEFONICZNYM ABONENTA A CENTRALĄ TELEFONICZNĄ; MOŻE BYĆ PROWADZONE ZA POMOCĄ PRZEWODÓW, ŚWIATŁOWODU (LINIA KABLOWA) LUB BEZPRZEWODOWO (RADIOLINIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁĄCZE ABONENCKIE to:

część łańcucha telefonicznego między aparatem telefonicznym abonenta a centralą telefoniczną; może być prowadzone za pomocą przewodów, światłowodu (linia kablowa) lub bezprzewodowo (radiolinia) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ŁAŃCUCHA TELEFONICZNEGO MIĘDZY APARATEM TELEFONICZNYM ABONENTA A CENTRALĄ TELEFONICZNĄ; MOŻE BYĆ PROWADZONE ZA POMOCĄ PRZEWODÓW, ŚWIATŁOWODU (LINIA KABLOWA) LUB BEZPRZEWODOWO (RADIOLINIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.234

UKŁAD KRWIONOŚNY, PŁAZ, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KORPUS, PROMIEŃ, HEBAN, POTWORKOWATOŚĆ, PROMENADA, PROCES BUDOWLANY, NEOPOGANIZM, LINIA, RELATOR, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, KOLEGA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, TROCINÓWKA, STERYLNOŚĆ, KIJ, RZEKA EPIZODYCZNA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, HARCERKA, HORMON, C, GRUPA, PROFIL, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, STENOPTERYG, ETIOLOGIA, ŚLIWKA, DZBANEK NA KWIATY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, CZERPNIA POWIETRZA, DROGA ELEKTRONICZNA, TERYTORIUM POWIERNICZE, ADRES WZGLĘDNY, PATOGEN, PIERŚ, PODSKOK, WITACZ, LINIA GEODEZYJNA, DZIEŁO ŻYCIA, SŁUŻALCZOŚĆ, MASZYNOWNIA, FAZA, LITERA, SANKI, ORGAN, JEZIORO ZASTOISKOWE, PUŁAP, PSEUDOMORFIZM, PRZYRODNI BRAT, DROGA POWIATOWA, KOLONISTA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, OBRONA WŁASNA, DIALOGIZM, ZASZŁOŚĆ, DIETA ASPIRYNOWA, HERMA, ODCINEK, ZJAWISKO, NIEŚPIESZNOŚĆ, ANTONI, PYTANIE, GALASÓWKA, SYLWETA, LIST ZASTAWNY, UDO, PATENA, CHOWANIEC, AKTYWISTA, PAS MIEDNICZNY, PIEROŻEK, FIRMA WYDMUSZKA, BOLA, LEK CYTOSTATYCZNY, IRENIZM, CZAS, PAMIĘTNIK, KAPITALISTKA, ADWOKAT DIABŁA, CZEKOLADA, KORONA, INTERWAŁ, DRAPACZ, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, ŚLEDZIOWATE, DOWÓD ONTOLOGICZNY, TUBA, GAZIK, BEZWŁAD, ALAIN, BŁĘKITNE HEŁMY, RESTYTUCJA GATUNKU, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, OPĘTANY, PRANIE MÓZGU, BASEN, RAMA, UDAWACZKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, GÓRALKI, KREWETKA ELEGANCKA, ODCIEK, ŻYŁKA, SILNIK BEZRUCHOWY, BARWA, SZKUTNICTWO, KOŻUSZYSKO, BRAMSEL, PASIERB, ANTABA, KORD, DEZINTERMEDIACJA, PARTIA, WILK, ŁĄCZNIK, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, WYSTRÓJ, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, WGŁOBIENIE, WEŁNIAK, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, CZAPKA FRYGIJSKA, KOMPLANACJA, SZARPIE, BRUDY, INFORMACJA, KAWLATA, ZAWIKŁANIE, BARWNOŚĆ, OLEJEK, UNIWERSAŁ, IGLASTE, KASZUBY, ULGA PODATKOWA, NAWIETRZNIK, KIKS, BERNARD, GORĄCZKA, NOKAUT TECHNICZNY, UZIOM, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, KOSMITA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, GAZOLINA, BIJAK, ZYSK INFLACYJNY, KONDENSACJA, KAMIKAZE, LEW, KLINIEC, KAZIRODCZOŚĆ, BILL, ŚLEPY PUŁAP, PERYKARP, PASTISZ, MARAN, ALZACJA, REJESTR, MAZER, PANTOFAG, BORDER, ZOONOZA, EUROPEJSKOŚĆ, RZADKOŚĆ, WIZA POBYTOWA, RURKA, BOCZEK, TYTUŁ PRASOWY, SUCHOWIEJ, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KET, WYGIĘCIE, SKOMPROMITOWANY, KALETKA, MISO, ŁUK, ŚCIANA, PALCÓWKA, NAMIESTNIK, PUŁAP, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PRZEPRÓCH, GALON, TRZON MACICY, LAPILLI, INWAZJA, PASTERZ, STEK, KOZUBEK, ZOOCHORIA, OTWÓR STRZAŁOWY, KONOTACJA, STROP, KANONIERKA, WYDATEK RZECZOWY, AKROBACJA POWIETRZNA, PLANETA SKALISTA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, IZBA, BASILEUS, ALKILACJA, ANTENA TUBOWA, ANEKSJA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, MIARKA, PIKADA, KOD SYGNAŁOWY, FUNKCJA ZDANIOWA, WROŚNIAK, ZASADA PODCZEPIENIA, ODTWÓRCA, ANONEK, PERKOZ OLBRZYMI, MODUŁ SERWISOWY, ANTROPOZOONOZA, SPRZĘT MECHANICZNY, PODHALE, RADIO, RAJDER, ZUPA, KŁĄB, PUNK ROCK, RYKSZA, CECHA, ALGARVE, KOŁKOWNICA, KAPOTAŻ, SPÓR KOMPETENCYJNY, POTOP, HIPSOMETRIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, RZEMIOSŁO, CZARNA MAGIA, MASZYNA ENERGETYCZNA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, TRIO, MAJĄTEK TRWAŁY, HLAK, WYROSTEK RZĘSKOWY, DUSZA, CHŁODNIK, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, MIARA, LUNETA, CIĘGNO KOTWICZNE, PARAGRAF, STALLE, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ODMIERZANIE, PAWILON, KRIUKI, ARCHEOLOGIA, STEREOTYPIA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PATRONKA, SAKWA, ANODA, MORWA, KORPUS, BLOKADA, STATEK POWIETRZNY, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, SKUNKS, PLENNOŚĆ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, WTRYSKIWACZ, HEGEMONICZNOŚĆ, BRZUCH, GŁOWICA, POZYCJA, RÓŻA, MIERZENIE, KOREKTOR, BRYTYJSKOŚĆ, MUŁ, POGROM, SCHAB, ŁAMANIE, FAZA, DEMARKACJA, BIOTA, MARS, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PLAMA BARWNA, EUROBAROMETR, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, MIESZANIEC, JEDNOSTKA NAUKOWA, VAT, SAMOOBRONA POWSZECHNA, BEZANMASZT, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, STROIK, ZAPORA, DOKUMENT LOKACYJNY, DENAT , ?WIATROWNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ŁAŃCUCHA TELEFONICZNEGO MIĘDZY APARATEM TELEFONICZNYM ABONENTA A CENTRALĄ TELEFONICZNĄ; MOŻE BYĆ PROWADZONE ZA POMOCĄ PRZEWODÓW, ŚWIATŁOWODU (LINIA KABLOWA) LUB BEZPRZEWODOWO (RADIOLINIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ŁAŃCUCHA TELEFONICZNEGO MIĘDZY APARATEM TELEFONICZNYM ABONENTA A CENTRALĄ TELEFONICZNĄ; MOŻE BYĆ PROWADZONE ZA POMOCĄ PRZEWODÓW, ŚWIATŁOWODU (LINIA KABLOWA) LUB BEZPRZEWODOWO (RADIOLINIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁĄCZE ABONENCKIE część łańcucha telefonicznego między aparatem telefonicznym abonenta a centralą telefoniczną; może być prowadzone za pomocą przewodów, światłowodu (linia kablowa) lub bezprzewodowo (radiolinia) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁĄCZE ABONENCKIE
część łańcucha telefonicznego między aparatem telefonicznym abonenta a centralą telefoniczną; może być prowadzone za pomocą przewodów, światłowodu (linia kablowa) lub bezprzewodowo (radiolinia) (na 15 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ŁAŃCUCHA TELEFONICZNEGO MIĘDZY APARATEM TELEFONICZNYM ABONENTA A CENTRALĄ TELEFONICZNĄ; MOŻE BYĆ PROWADZONE ZA POMOCĄ PRZEWODÓW, ŚWIATŁOWODU (LINIA KABLOWA) LUB BEZPRZEWODOWO (RADIOLINIA) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘŚĆ ŁAŃCUCHA TELEFONICZNEGO MIĘDZY APARATEM TELEFONICZNYM ABONENTA A CENTRALĄ TELEFONICZNĄ; MOŻE BYĆ PROWADZONE ZA POMOCĄ PRZEWODÓW, ŚWIATŁOWODU (LINIA KABLOWA) LUB BEZPRZEWODOWO (RADIOLINIA). Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x