CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSZTAŁ to:

ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYSZTAŁ

KRYSZTAŁ to:

szkło kryształowe (na 8 lit.)KRYSZTAŁ to:

naczynie stołowe ze rżniętego szkła (często ze szkła kryształowego) (na 8 lit.)KRYSZTAŁ to:

rodzaj/gatunek cukru spożywczego (wyróżniany na podstawie grubości kryształków) (na 8 lit.)KRYSZTAŁ to:

kryształ górski - bezbarwny, przezroczysty minerał (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.533

KTOŚ, LUJEK, MAŁPA, EGZORCYZM, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, SZKOŁA WYŻSZA, FILTR, RUDERA, NUŻENIEC LUDZKI, ANGLOFOBIA, TYMBALIK, PROTUBERANCJA, PLEKTRON, MAHDI, ODPLAMIACZ, KOREK, KLASYFIKACJA ABC, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KREOL, FLAMING, KLESZCZ, TRANSFER BIEŻĄCY, GŁUPSTWO, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, SIEDEMNASTKA, KOPROFIL, ROTA, POJAZD NIEKOŁOWY, AZYL, ŚWIETLISTOŚĆ, SZAROWIPTERYKS, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, FALKON, BITELS, BAŻANT, TAFA, KULTURA STARTEROWA, PALNIK, MISIEK, BOCZNOTRZONOWIEC, CHOROBA ODZWIERZĘCA, FITOCENOZA, SZEREG, MŁAKA, HISPANO, FOTOGRAFISTA, FILOZOF PRZYRODY, ODBITKA, NAJEBKA, TRIMARAN, PARTNERKA, BALON, GŁUPEK, LICYTACJA, BESZBARMAK, PELAGIAL, KAWA Z MLEKIEM, AMBRAZURA, PRZYSTAŃ MORSKA, META, KAMELIA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KOGUT GALIJSKI, AMARANT, OBSZAR NIEOGRANICZONY, NIEUNIKNIONOŚĆ, KIRYS, PONCZOWNICA, HACKAMORE, PROFIT, TRIMER, WIETRZENIE MECHANICZNE, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, GENEZA, PIERWORODZTWO, CHOMIK DŻUNGARSKI, MANEŻ, SETER, WIELOBARWNOŚĆ, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, DANIE KOSZA, JOSE, DYFUZJA KULTUROWA, KAWALKATA, RÓŻOWA LANDRYNKA, OKUPACJA, TŁUMACZKA, IMPREGNAT, ROBOCIK, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, WŁOSY TETYDY, BEZCZYNNOŚĆ, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, LICZEBNIK, EKRANOPLAN, BAŃKA, REJON, ROZETKA, PRZEDNÓWEK, MONETKA, KWARTET SMYCZKOWY, BON VIVANT, SILNIK DOLNOZAWOROWY, SKARPETKA, PRZEMYTNIK, SZNAPS, KOSTKA BRUKOWA, ELEKTROFON, FENETYKA, ORZECHÓWKA, BUŃCZUK, SERYJNY MORDERCA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, FRUCZAK BUJANKOWIEC, ZAKOCHANA, PODEST, ROZPAD SKAŁ, ADLER, UDERZENIE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, PĘDRAK, TOREBKA BOWMANA, PROFANATORKA, GALINSTAN, STACJA, JĘZYK FLEKSYJNY, FIRMÓWKA, MANDARYŃSKI, ZDATNOŚĆ, DRZEWO TERPENTYNOWE, ANTYCYPACJA, PODOBIZNA, LIST KREDYTOWY, DONIESIENIE, UMIEJSCOWIENIE, RYKSIARZ, KARBOKATION, ŁOSKOT, ZBIORNIK, KUSZYK, STARANIE, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, JARZĄB, OUTSIDER, TAJSTRA, SŁUŻBA, POZYCJA TRENDELENBURGA, KOMPARATYSTYKA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, LINOWIEC, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, BAJADERA, DELEGACJA, ZWIĄZANIE SIĘ, JON KARBONIOWY, MELINA, UŻYTEK LEŚNY, LAS MIESZANY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, CIECZ WYCZERPANA, IZOMER KONFIGURACYJNY, WIDZIADŁO, MIKROFON LASEROWY, HAMERNIA, KOSA, ŁAPÓWKARSTWO, OPONA, DOSTRZEGALNOŚĆ, ROZKŁAD, ROK, PRZEDSZKOLE, CYNOBER, CIEŃ, PASOŻYT, BILLBOARD, KURANT, KLASA, CIERNIOPLĄT, JASZCZUR, MASZT, DEOKSYCYTYDYNA, PUZZLE, HEMOROID, BLEŻNIA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, UPOMNIENIE, HELISA, KICZ, BISIOR, PŁYTKA NAZĘBNA, POLICJA DROGOWA, WOŁOCH, ILUMINATOR, ZAPARCIE, WÓZEK SZPITALNY, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, WIATR, ROZRZUTNIK, FETYSZYZM, MIKROSKOP SKANINGOWY, COASTER, RĘKAW, STILON, OSAD ABYSSALNY, PRASOWANIE, PIANOGUMA, ŁUPACZKA, KIWI, ZAWÓD, KIEŁBACHA, REMULADA, KORD, RZEMYK, KONFIGURACJA, PIÓRO, CYKL POETYCKI, AROMAT, UKRAIŃSKOŚĆ, CIAŁO, KAKAO, RUSYCYSTYKA, MOBIL, WPADKA, HUMANIZM, ZATRUDNIENIE, TRAP, BOJKA, MOBILE, HOŁDOWNIK, ZEKS, METEOR, WOLNY RODNIK, UWAGA, RADA GABINETOWA, ELKI, KIERUNEK, CHEKKER, NERWICA SPOŁECZNA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, OPINIA, LUZAK, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SPŁUKIWANIE, SUBSTRAT, DZBANECZNIK, PRÓŻNOWANIE, ALABASTRON, MARA, CLERK, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, POWIELACZ ELEKTRONOWY, ŁÓŻKO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ZAKRĘCANIE, ODWIERT, ZSYP, SKŁAD, BLOK RYSUNKOWY, KAMIEŃ NAGROBNY, ATOPINA, WISKOZA, ODSKOK, ROBER, STROIK, DIALOGIZM, DZIANINA, PODZIEMIE, DOGMAT, WARSTWOWANIE, FORMACJA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, PODPINKA, WESTERN, POBORCA, PIĘTNO, DOLOT, SAMOTNA MATKA, BLOKADA, ULĘGAŁKA, KOSTUR, RURA ODPŁYWOWA, ŚPIĄCZKA, LATANINA, KOMISANT, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, KOLOROWOŚĆ, MANIFEST, KOLONIZATOR, SYNDROM, UROJENIE KSOBNE, IZOLACJONIZM, OFLAG, ANAMNEZA, KONCENTRAT, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, HIPNOTERAPIA, ?ZYGOTARIANIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.533 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYSZTAŁ ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSZTAŁ
ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych (na 8 lit.).

Oprócz CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast