W NAUCE, TECHNICE, TECHNOLOGII - DZIAŁANIE OSOBY LUB MASZYNY, BĘDĄCE ELEMENTEM BARDZIEJ ZŁOŻONEGO PROCESU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPERACJA to:

w nauce, technice, technologii - działanie osoby lub maszyny, będące elementem bardziej złożonego procesu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPERACJA

OPERACJA to:

zabieg leczniczy lub diagnostyczny wykonywany na tkankach lub narządach (na 8 lit.)OPERACJA to:

zbrojna akcja przeprowadzona przez odpowiednio wyszkolone do tego celu oddziały wojskowe, partyzanckie itp (na 8 lit.)OPERACJA to:

ogół działań bojowych prowadzonych dla osiągnięcia określonego celu, polegających zazwyczaj na zniszczeniu dużego zabudowania nieprzyjaciela i opanowaniu pewnego terenu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NAUCE, TECHNICE, TECHNOLOGII - DZIAŁANIE OSOBY LUB MASZYNY, BĘDĄCE ELEMENTEM BARDZIEJ ZŁOŻONEGO PROCESU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.393

ROZTOPY, SMUŻKA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, STAN CYWILNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, ŚWIAT, DOZA, WIDŁONÓG, OLIWA, KONFORMER, ASTRAGAL, ALAIN, ŁUPEK HUMUSOWY, MORELÓWKA, TYGRZYK PASKOWANY, JEZIORO KOSMICZNE, KONTUAR, TRAWA MORSKA, OBLEGAJĄCY, SILOS ZBOŻOWY, KROKIEW, DROBNICOWIEC, RUNO, REFERENDUM LOKALNE, ELEWATOR, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, OBRAZ, ZMORA, MAŚLANE SPOJRZENIE, PICTET, POZIOMNICA, CIELISTOŚĆ, HALBA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PUSZKA, APOSTAZJA, HUCUŁ, BURZA DZIEJOWA, REALIZM MORALNY, FRANCUSKI, HORYZONT ZDARZEŃ, IMMUNOSUPRESANT, BOJOWOŚĆ, PROSTAK, SEZON, COROCZNOŚĆ, SZTUKA PASYJNA, PRZYRODNI BRAT, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, SOK, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, TERAKOTA, RPG, BŁYSK HELOWY, GENIUSZEK, TRESER, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ZBAWCZYNI, BABCIA CIOTECZNA, FLAGSZTOK, CIAŁO POLIKRYSTALICZNE, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, BLUETOOTH, MONSTRUM, OBRÓBKA, KLIN, PERKALIK, ADIUTANT, ŚLIZG, PIECZEŃ, BASTEJA, KANALIZACJA KABLOWA, PILOT, FUNGICYD, BEZDUSZNOŚĆ, CEZURA, WCIĄGARKA, PROTEST SONG, UCZCIWOŚĆ, AFRYKANIZOWANIE, HEGEMONICZNOŚĆ, BEATA, MAZUREK, GLIPTODONTY, OBEDIENCJA, MIKSER, SMOLUCH, FEJHOA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, EMIGRACJA, NOWICJAT, OKREŚLENIE, KANONIK, PIWO, KAPSUŁA ZRZUTOWA, SŁUPEK, REGIMENTARZ, PAROKSYTON, DOMINACJA, CEWA, SIEDEMNASTKA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, POCZWARA, KOBIECISKO, GABINET STOMATOLOGICZNY, KRĄG KAMIENNY, SPOJLER, DUCH, EXLIBRIS, WĘZEŁ, DESKARZ, RDZEŃ, IZOLACJA, KOMENDA, STRZAŁA, ŁĄCZE ABONENCKIE, CHERUBIN, MONITOR, SKONIA, OSAD DELUWIALNY, KOSZ, KARKAS, WYBREDNIŚ, NACISK, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, SAMOUPROWADZENIE, CHEKKER, KORZENIONÓŻKI, PUGILARES, KIOSK, SZWADRON ŚMIERCI, LABIRYNT, OLEJ PALMOWY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KREM, SPOWIEDŹ, NERWICA SPOŁECZNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, CZYR, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ZBIOREK, LIGATURA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, NIEWIERNOŚĆ, PINGLE, SRACZKA, CIĄŻA SPOŻYWCZA, SPEKTAKL, KIWI, REGISTER, IZBICA, OBSADA, NEURON CZUCIOWY, MARKA, WIKING, SYTA, PAROWANIEC, HEJT, ROSYJSKOŚĆ, ELASTYK, METROPOLIZACJA, ŚMIERĆ MÓZGOWA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, BALAST, TWORZYWO SZTUCZNE, POWROTNY ANALFABETYZM, WILCZUR, ARENDA, DOGODZENIE SOBIE, TRIANGULACJA, OPIEKUN, GUMIDRAGAN, SYPIALKA, POPRAWA, KSIĄŻĘ, MASZT, OSZCZĘDNOŚĆ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, OKRES ZALICZALNY, ELIMINACJA, WYKONAWCA, MANEWR PRINGLE’A, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, KIFOZA, SKNERSTWO, BIEG, NIALA, ETOLA, GLOSA, DESNOYER, SAMOOBRONA POWSZECHNA, KAWA, JAD PSZCZELI, KARTA WIZYTOWA, SPEKTAKL MUZYCZNY, POLIPTYK, ZGŁĘBNIK, RISOTTO, KIEŁZNO, METAL, NIEBOŻĘ, KOMBINACJA, PŁACZ, ŚWIATŁO ZIELONE, BRIK, GRAB, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SESJA POPULARNONAUKOWA, SPEKULACJA, PIERWSZY OFICER, ZACIERKA, STYL, KARRUKA, DAWCZYNI, SKLEP, PIERNICZEK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KULT ŚWIĄTYNNY, TEORIA CIAŁ, KANAŁ, ZAPRAWA, PŁATEK, GŁÓWKA ARTYKUŁU, BELA, PANI, ZYSK, NIECHLUJA, KANOPA, PÓŁKULA, BESZAMEL, KANAŁ, SKUTEK PRAWNY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, CARSTWO, AŻUR, CHRUST, PODSADNIK KULISTY, PION, EREKCJA, PRĄD BŁĄDZĄCY, OFICER FLAGOWY, CZASOWNIK WIELOKROTNY, ADVOCATUS DIABOLI, BIBLIOTEKA, ASEKURANT, TEORIA NAUKOWA, DWÓJNIK, SZWABSKI, ŚWIETLIK, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, FACET, WACŁAW, ACID WESTERN, POWINOWACTWO, PACHCIARZ, BULWARÓWKA, FIŃSKI, TRZYDZIESTY PIERWSZY, ROZBÓJNICTWO, STEK, BUGAJ, SAMOOKALECZENIE, SEKSUOLOGIA, KRYPTONIM, ROZNOSICIEL, POŁĄCZENIE CIERNE, FASETA, TECZKA PERSONALNA, STOCZNIA, PIESIO, TAKSON MONOTYPOWY, POLE, PŁOMIEŃ, OKRES PÓŁTRWANIA, KOTŁOWNIA, CIAPATY, CIAŁKO MRÓWCZE, NAPRAWA, KOMPANIA, CUKIER WANILIOWY, UŻYTEK LEŚNY, CENOBIORCA, OKRUTNOŚĆ, NOS, WIDMO, IZBA, CIEŚŃ NADGARSTKA, REJESTR, ORGANIZM WYŻSZY, WARIOMETR, ZAKON KLERYCKI, JĘZYK ANGIELSKI, KONSERWA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PASER, KIEŁŻ, DEKLARACJA, OBCHODOWY, ?RAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.393 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NAUCE, TECHNICE, TECHNOLOGII - DZIAŁANIE OSOBY LUB MASZYNY, BĘDĄCE ELEMENTEM BARDZIEJ ZŁOŻONEGO PROCESU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NAUCE, TECHNICE, TECHNOLOGII - DZIAŁANIE OSOBY LUB MASZYNY, BĘDĄCE ELEMENTEM BARDZIEJ ZŁOŻONEGO PROCESU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPERACJA w nauce, technice, technologii - działanie osoby lub maszyny, będące elementem bardziej złożonego procesu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPERACJA
w nauce, technice, technologii - działanie osoby lub maszyny, będące elementem bardziej złożonego procesu (na 8 lit.).

Oprócz W NAUCE, TECHNICE, TECHNOLOGII - DZIAŁANIE OSOBY LUB MASZYNY, BĘDĄCE ELEMENTEM BARDZIEJ ZŁOŻONEGO PROCESU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - W NAUCE, TECHNICE, TECHNOLOGII - DZIAŁANIE OSOBY LUB MASZYNY, BĘDĄCE ELEMENTEM BARDZIEJ ZŁOŻONEGO PROCESU. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast