ELEMENT WYPOSAŻENIA UBIKACJI, UMOŻLIWIAJĄCY WYPRÓŻNIANIE SIĘ LUB ODDAWANIE MOCZU W POZYCJI SIEDZĄCEJ, BĄDŹ STOJĄCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESKA KLOZETOWA to:

element wyposażenia ubikacji, umożliwiający wypróżnianie się lub oddawanie moczu w pozycji siedzącej, bądź stojącej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT WYPOSAŻENIA UBIKACJI, UMOŻLIWIAJĄCY WYPRÓŻNIANIE SIĘ LUB ODDAWANIE MOCZU W POZYCJI SIEDZĄCEJ, BĄDŹ STOJĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.780

OBROŻA, ODGRYWKA, ALUZJA LITERACKA, BECZKA ŚMIECHU, UKŁAD ELEKTRONICZNY, FOTOTROPIZM DODATNI, SCHLANIE SIĘ, SZTUKA ZDOBNICZA, SEMITA, ZATOCZKA, WSTĘŻNICE, STAUROPIGIA, BATYMETRIA, FORMACJA DEFENSYWNA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, RELIKT, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PISTOLET, ANTARKTYKA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, CHLAJNA, CHŁONIAK BURKITTA, ZŁĄCZNIK, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, PŁOMYKÓWKA, SCHODY, PODUSZKA POWIETRZNA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, ORTOPTYSTA, ŻAŁOBA, WILCZE STADO, REWERENCJA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, CHIRURG PLASTYCZNY, PARKA, KONFORMER, NAROŻNIK, GAJA, DWURÓG, TEKST JAWNY, AGROPROMOCJA, PRAŻMO, KOALESCENCJA, SZCZĘKA, DRESSING, HYDROCHEMIA, ŚCIĄGARKA, REKIN CHOCHLIK, BATON, SZYJA, GESTALTYZM, POŚWIST, PERSPEKTYWA, FIKCJA LITERACKA, RECEPTARIUSZ, WIETRZENIE FIZYCZNE, BALSAM, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PATENA, TEREN ZIELONY, ŻYWOPŁOCIK, TARGANIEC, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, TANTALIT, UPOKORZENIE, PRZEKRÓJ, DANIE ARBUZA, KOMPENSACJA, STOJAK, TELECENTRUM, PULPA, KUC MERENS, PROCESOWICZ, URBARIUM, SHAPESHIFTER, RAKIETA, DUCHOWIEŃSTWO, TRANSFLUENCJA LODOWCA, PRZYNĘTA, PIÓRO, ASOCJACJA GWIAZDOWA, WIETRZENIE MECHANICZNE, DJ, INSTYTUCJA PROCESOWA, MOTYLEK, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, ŁOWCA TALENTÓW, CZĘŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WYGASZACZ, LB, BALDACHIM, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, TOREBKA BOWMANA, GERIATRIA, BRACTWO RYCERSKIE, PLINTA, BOHATER NEGATYWNY, KOSTUR, PRYNCYPIALISTKA, JEDWAB, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, RELIGIOLOG, SZMUGLER, LALKARSTWO, OSMOZA, WSPÓŁMAŁŻONEK, DIAKONISA, KOŁODZIEJ, KOZAK, ŻELE, PRZEMYSŁ NAFTOWY, ŚCIGACZ TORPEDOWY, WYZIEW, KONIEC, DYLIŻANS, ŁATA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, AUSZPIK, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, ZESPÓŁ USHERA, WIEŚ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ŁAKNIENIE SPACZONE, PŁUG TALERZOWY, SPRAWDZIAN, CZŁAPAK, MANIAK, AGAMA, ŻUŻLOBETON, OBSERWACJA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, FISZBINOWCE, KOŃ FIŃSKI, FILTR WĘGLOWY, WZGÓREK NASIENNY, MARTWE POLE, CENTRUM KONFERENCYJNE, BEJCA, CROSSING-OVER, OGRÓDEK, PUZZEL, SKŁADNIA, STÓŁ MIKSERSKI, GARNUSZEK, MACZUGA, POKRYWA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, MAKATKA, SUKA, LEUMAFIT, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, TERMINAL NAFTOWY, CZŁON PODRZĘDNY, DELIKATNOŚĆ, BATORÓWKA, STRZAŁ, PSYCHOTANATOLOGIA, PRZEDPORCIE, ARABIKA, TYFUS PLAMISTY, ZEGAR WODNY, SELSKIN, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, APOGEUM, PRZYLEPA, RETOZAUR, REFEKTARZ, ŻWACZ, WÓŁ, KLASTER, SKAZA MOCZANOWA, PALUCH, SYSTEM ARGENTYŃSKI, ANALIZA FUNDAMENTALNA, WATA CUKROWA, NIESTRAWNOŚĆ, OKO OPATRZNOŚCI, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ANAFORYCZNOŚĆ, REZYDUUM, WIDOWISKO, BASZTA, NAWALANKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, GARDEROBA, SKŁAD, BICZ BOŻY, RUMPEL, OLEJ PALMOWY, TEORIA PIERŚCIENI, MANDAT, WIKING, BUKAT, WINIETA, OCZKO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, WODA PODSKÓRNA, TŁUSZCZ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, STEROWNIK URZĄDZENIA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, UŁAMEK PIĘTROWY, ORGANIZATOR JĄDERKA, AGNOZJA TWARZY, SZPARNICOWATE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, TRENCZ, SUBSTANCJA DODATKOWA, SZAROTA BŁOTNA, ZBIÓR, ACETYLENEK MIEDZI, MACH, RELIKWIE, RACJA, MIEDZIORYTNIK, WIATROWNICA, NIEOBLICZALNOŚĆ, REPREZENTACJA, REDAKTOR NACZELNA, POSEŁ DIETETYCZNY, TRANSPOZYCJA, KACZKA KRAKWA, ODPŁYW, KONSYGNATARIUSZ, MRÓWKA FARAONA, PRACA WYJŚCIA, SEPARACJONIZM, ECCHI, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, AREA, PORT MORSKI, KOŃCÓWKA, WOREK, TYSIĄCKROTNOŚĆ, GALICJA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, PAWIMENT, SZPIEGÓWKA, OSTRONÓG, SPRAWNOŚĆ, WODA-WODA, ILUZYJNOŚĆ, PODKOWIEC MAŁY, PAWILON, LEPSZA POŁOWA, SYLFIDA, ŻALE, MAGISTRALA, WZROST GOSPODARCZY, SIŁOWNIK, DAMA DO TOWARZYSTWA, OKALECZENIE, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, PŁYNNOŚĆ, AKCJA, PŁYN CHŁODNICZY, KWASICA MEWALONIANOWA, TELEFON ZAUFANIA, POGROM, SZTUKA DEKORACYJNA, PODPORA, ÓSEMKA, KASTYLIJSKI, ZWARCIE, START ZATRZYMANY, CHEKKER, BACKGROUND, PODPAŁ, PRZEMYTNIK, ROZSADNIK, BIURO PODAWCZE, KUBECZEK, STOŻEK USYPISKOWY, AKCEPTOR, PAROBEK, PAJAC, SKALISKO, ROZWIDLACZ, POWÓZ, PRĄD GALWANICZNY, REKWIZYT MUZYCZNY, GAZ WULKANICZNY, OWCA, KARETKA REANIMACYJNA, SZAL, NIEPRZYJACIÓŁKA, BERET, SOLARZ, EPOS, TĘPICIEL, LINOWIEC, ZGĘSTEK, PODŁOWCZY, ?ELEMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT WYPOSAŻENIA UBIKACJI, UMOŻLIWIAJĄCY WYPRÓŻNIANIE SIĘ LUB ODDAWANIE MOCZU W POZYCJI SIEDZĄCEJ, BĄDŹ STOJĄCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT WYPOSAŻENIA UBIKACJI, UMOŻLIWIAJĄCY WYPRÓŻNIANIE SIĘ LUB ODDAWANIE MOCZU W POZYCJI SIEDZĄCEJ, BĄDŹ STOJĄCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESKA KLOZETOWA element wyposażenia ubikacji, umożliwiający wypróżnianie się lub oddawanie moczu w pozycji siedzącej, bądź stojącej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESKA KLOZETOWA
element wyposażenia ubikacji, umożliwiający wypróżnianie się lub oddawanie moczu w pozycji siedzącej, bądź stojącej (na 14 lit.).

Oprócz ELEMENT WYPOSAŻENIA UBIKACJI, UMOŻLIWIAJĄCY WYPRÓŻNIANIE SIĘ LUB ODDAWANIE MOCZU W POZYCJI SIEDZĄCEJ, BĄDŹ STOJĄCEJ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - ELEMENT WYPOSAŻENIA UBIKACJI, UMOŻLIWIAJĄCY WYPRÓŻNIANIE SIĘ LUB ODDAWANIE MOCZU W POZYCJI SIEDZĄCEJ, BĄDŹ STOJĄCEJ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x