Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MINIATURA - COŚ MAŁEGO, POMNIEJSZONEGO, MNIEJSZA KOPIA, WERSJA LUB ODMIANA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINIATURKA to:

miniatura - coś małego, pomniejszonego, mniejsza kopia, wersja lub odmiana (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINIATURKA

MINIATURKA to:

zdrobniale: miniatura: bardzo małych rozmiarów obraz, często portret, wykonany na pergaminie, kości słoniowej, metalu czy porcelanie (na 10 lit.)MINIATURKA to:

zdrobniale: miniatura - krótki utwór literacki, muzyczny, teatralny itp (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINIATURA - COŚ MAŁEGO, POMNIEJSZONEGO, MNIEJSZA KOPIA, WERSJA LUB ODMIANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.904

KASETA, ARABESKA, NIEPOROZUMIENIE, AZJATYCKOŚĆ, KALANDER, DEPILACJA, MIĄŻSZ, KAMIENICA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, TRESKA, KONDOTIER, TYSIĄC, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SAKRALIZACJA, TEORIA INFORMACJI, WIELKI PORZĄDEK, MANDARYŃSKI, KUBECZEK, KISZKA ZIEMNIACZANA, POSIADACZ ZALEŻNY, CZAPKA FRYGIJSKA, METAFRAZA, KATAFALK, SEKRECJA, LATARNIOWIEC, ULOTNOŚĆ, WYRZUTNIA, MOKROŚĆ, ZBROJOWNIA, CYBORIUM, DOCENT, FĄFEL, TETRAPOD, NAMASZCZENIE CHORYCH, WYBUCH, KWADRATURA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, KACZKA, SAGAJ, UNIWERSAŁ, LAMPA METALOHALOGENKOWA, PAPROTNIK, WIENIEC, CIASTO, WYROCZNICA, OLIWKOWATE, PROWANSALSKI, LAVABO, GAJA, NEKROPOLA, MISIEK, PARALELIZM, BARANECZEK, RAGOUT, DRUT, MASKA, NABLA, NÓŻ BOJOWY, PASTEL, ANGIELSKA FLEGMA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, DENDRODOA, TENIS STOŁOWY, ODMA OPŁUCNOWA, CZECZOTA, MORAWSKI, RZĄD, KLERK, REZERWA WALUTOWA, KSIĘŻUNIO, ZESTRÓJ INTONACYJNY, PŁUCZKA WIERTNICZA, ZMIANA PATOLOGICZNA, NIEOSTROŻNOŚĆ, DRENAŻ LIMFATYCZNY, POMOC STYPENDIALNA, NATURA, PLUTON, DETEKTOR KRYSZTAŁKOWY, ZRĘBICA, KASZUBSKI, WSPÓŁZAWODNICTWO, PUNKT SPUSTOWY, SKRĘT, ZAWODNIK, BANIECZKA, RAJOKSZTAŁTNE, ODPOWIEDŹ, ONE-LINER, ANTYLAK PURPUROWY, SKŁAD, PUBLIKACJA, JODEK, PROCJON, KARRUKA, PYCHOTA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, ZIEMNIACZEK, DWORNOŚĆ, CENA MAKSYMALNA, WYCIERACZKA, BIAŁA FLAGA, TAJNE NAUCZANIE, STREFA HEMIPELAGICZNA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ŚLIZG, PRYSZNIC, BAGAZJA, ANTOLOGIA, SNIFFER, PRZEDZIAŁ, AUSZPIK, CIĄG, BURZA DZIEJOWA, ŁUPEK SAPROPELOWY, PASZPORTYZACJA, SŁODYCZ, TONAŻ, FIBRYL, CZĘSTOKÓŁ, EMISJA, BULAJ, OBRONA WŁASNA, ŻYDOWSKOŚĆ, PADDLE, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, TREND ROZWOJOWY, AKCENCIK, OGONEK, SPRINGBOK, BRZYDAL, STEROWIEC SZKIELETOWY, TERRINA, OSKARŻENIE, KIFOZA PIERSIOWA, PRESTIŻ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, TERAPIA REINKARNACYJNA, RZODKIEW, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, BĄBELEK, DIABEŁEK, ESZEWERIA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, AKCJA, ŁUK MONGOLSKI, PAMFLETOWOŚĆ, KOLET, KOPS, ŚMIETANKA, PROROK, BENEFICJANT, WSTĘŻNICE, CZOŁÓWKA, PÓŁCIEŃ, WIĆ, SZKLARKA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, POIMEK, SZPULKA, KOLAUDACJA, STYL ARCHITEKTONICZNY, GUANO, NIECHLUJNOŚĆ, WYZIEW, MIR, KANONIK, STREFA BUFOROWA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, DAWCZYNI, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, ANTA, NIESAMOISTNOŚĆ, BEFSZTYK, DARŃ, BILBIL CZARNOCZUBY, STAŁOŚĆ, PROWENIENCJA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, FOTEL KLUBOWY, BOKÓWKA, AŁYCZA, GOŹDZIENIEC, CHLOASMA, WYDMUSZKA, NIEMRAWOŚĆ, ŻAL, IMMUNOSUPRESANT, INERCYJNOŚĆ, SKAŁA OSADOWA, ZRANIENIE, REJESTR, BEZIDEOWOŚĆ, CIASNOŚĆ, SKAŁA MAGMOWA, KWADRATURA KOŁA, TROLLING, PLAC, AMORY, WANIENKA, KALIMBA, MIKROMACIERZ DNA, POŁAWIACZ, MORESKA, ROZPAD, ŻAGIEW, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SALAMANDRA KAUKASKA, NIEMORALNOŚĆ, EMALIA, LEWOSKRZYDŁOWY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, WCIĄGARKA, PATRON, INFORMATYK, PRZECHYŁKA, TWARDY RESET, TRASZKA GÓRSKA, EPISTOŁA, ŚWIADCZENIE, ZDROJEK POSPOLITY, SENSACJA, RECEPTA, ISTOTA RZECZY, BRZĘKACZ, OLEJ Z OLIWEK, TREPANACJA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KAPITANA, ANALITYKA MEDYCZNA, WAZKA, FREGATA, KOPROFIL, ANALOGICZNOŚĆ, MAJÓWKA, STWARDNIENIE GUZOWATE, POMADKI, TARCIE, PAKOWNOŚĆ, BIAŁA SZKOŁA, RADA, AMPUTACJA, DYFERENCJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, NIEKOSZTOWNOŚĆ, SUCHY TYNK, DOK, PODPORA, KURS, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, REZEDA, PODWYMIAR, RZEZAK, TYMBALIK, ENERGOELEKTRYK, TASIEMCE, MUCHINA, KERATOPLASTYKA, ABSURDALNOŚĆ, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, CHMURSKO, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ŚRODEK KARNY, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SPIEK, KĄT ROZWARTY, POLEMICZNOŚĆ, LEGENDA, OBŁO, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, ZGRZEBŁO, ORBITAL, PRYMARIUSZ, ATREZJA ODBYTU, BŁONICA NOSA, WAFELEK, KRYZA, AGAT MSZYSTY, MODERNA, TUNIKA, GALISYJCZYK, PIĘKNOŚĆ, ŁUK MADZIARSKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, FRONTALE, ZWYROL, WIRTUOZERIA, SZLACHAR, ZIELE, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, TŁO, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, PATRZAŁKI, PIĘTRO, FRONTYSPIS, JABŁKO, WSPORNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.904 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: miniatura - coś małego, pomniejszonego, mniejsza kopia, wersja lub odmiana, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINIATURA - COŚ MAŁEGO, POMNIEJSZONEGO, MNIEJSZA KOPIA, WERSJA LUB ODMIANA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
miniaturka, miniatura - coś małego, pomniejszonego, mniejsza kopia, wersja lub odmiana (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINIATURKA
miniatura - coś małego, pomniejszonego, mniejsza kopia, wersja lub odmiana (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x