STRUKTURA ORGANIZACJI PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, INSTYTUCJI LUB SPOŁECZNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM to:

struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności (na 6 lit.)USTRÓJ to:

struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYSTEM

SYSTEM to:

układ elementów, które są ze sobą w określony sposób połączone, powiązane (na 6 lit.)SYSTEM to:

struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności (na 6 lit.)SYSTEM to:

zasada organizacji czegoś, podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś (na 6 lit.)SYSTEM to:

zaplanowany, ustalony sposób postępowania, który jest realizowany świadomie, by otrzymać jakiś rezultat (na 6 lit.)SYSTEM to:

system operacyjny, oprogramowanie służące do kontroli zadań komputera i komunikacji maszyny z jej użytkownikiem (na 6 lit.)SYSTEM to:

w wędkarstwie: sposób uzbrojenia przynęty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURA ORGANIZACJI PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, INSTYTUCJI LUB SPOŁECZNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.417

TURMA, OKTET, PĘDRAK, PREFORMACJA, ANTABA, BARWNIK SPOŻYWCZY, FALAFEL, HYDROLAT, CELKA, PERYPATETYK, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, GURU, BLUSZCZ, CUG, NIEBO, FREON, DAWCA NARZĄDÓW, MUCHINA, KATALIZA, KREDYT INWESTYCYJNY, PLAMICA, STEROWNIK, DOROTA, ZBIOROWISKO, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, NEKROPOLIA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, VADEMECUM, KORUPCJA, CIAŁO, WIESZAK, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, KAZAMATA, FLUORESCENCJA, PRZECIER, NAGRANIE WIDEO, BRYŁA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, SIŁA, SNIFFER, STREFA PRZYGRANICZNA, CYTOSTATYK, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, PRĄD BŁĄDZĄCY, WŁADZUCHNA, MINESTRONE, KLAUZULA, BEZGUŚCIE, DOBA, TRANSMITER, MATURA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, IMMUNIZACJA CZYNNA, KINKAN, ROZMARYN, MADISON, NOBEL, TRANSPOZYCJA, WZORZEC OSOBOWY, PUSZKARZ, INTRUZJA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, GRÓD, DILER, INTERWENCJA PROCESOWA, ONO, PERIOD, PORZECZKÓWKA, KRAINA, EDWARD, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KLASTER, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, CZYŚCIOSZKA, AZOTAN, CHÓR, ŚLIWKA, PRAKTYKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, GRUSZECZKA, UKRZYWDZONY, KULCZYBA WRONIE OKO, BYK, KOMBAJN ROLNICZY, KOSZT INWESTYCYJNY, BITWA, KABOTAŻ, TREL, RYNKA, TRANSFORMATORNIA, MAŁA STABILIZACJA, SAIMAA, BAMBUS, PÓŁKLUZA, LĘDŹWIE, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, TEUTON, POWIERNICTWO, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ESENCJA, ZEBROID, KULTURA JĘZYKA, DRIBLING, EMOTIKON, RADCA, HELLEŃSKOŚĆ, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, DWUKROTNOŚĆ, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, JEDWAB, ARKUSZ DRUKARSKI, STATYWIK, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, FIRMÓWKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, WYKŁADOWCA, GOŹDZIK, BENEFICJENT, PLATYKLADUS, HRABIANKA, EGZORCYZM, WIELKA ROSJA, PUCHAR, AKROBACJA POWIETRZNA, TYSIĄC, KANOPA, ANTYCYPACJA, LINA, BALET, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, OBRONA, OPUCHLIZNA, ROZGRZEWACZ, PIECZARKOWA, PAŃSTWO POLICYJNE, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, STYPENDIUM SOCJALNE, KNECHT, TOTALITARYZM, CZYNNIK CHŁODNICZY, PŁETWA STEROWA, KIERUNKOWSKAZ, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, SEKULARYZACJA, POWIERNICTWO, ZJAWISKO THOMSONA, LOT CZARTEROWY, SEKRETARIAT, NOK, KLOZET, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, KRATKI, WEREŻKA, ZATRUCIE, OBROŻA, CHOCHOŁ, KOMOSA, KACZAN, TURBULENCJA, ORGIA, JĘZYK SZTUCZNY, STRUDEL, SZWABSKI, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, NUMER TAKTYCZNY, CAMPUS, MINIATURA FORTEPIANOWA, KŁOSEK, HASŁO WYWOŁAWCZE, RAPORT BEVERIDGE'A, WĄTEK, REPREZENTACJA, CHIŃSKI, LEOPARD, SYNTETYK, SKRZYDLATE SŁOWO, LINIA SPEKTRALNA, FETA, HEAD HUNTER, ZŁOCIEŃ, WYDATEK INWESTYCYJNY, WYDRA, ROŚLINA OZDOBNA, ŻUŻEL, JUBILER, MIKROOTOCZENIE, ELIMINACJA, POPRZEDNIK, OSTATNIE PODRYGI, KULA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KORTYNA, GEN LETALNY, ZAPALNIK UDERZENIOWY, ZAJĘCIE, PORCELANKA, BOKS GARAŻOWY, KURAK, MATOŁEK, ARMIA, BIEGUN, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, REGIONALISTYKA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, PORTUGALSKOŚĆ, PRYMUS, PROTEZA DENTYSTYCZNA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, TAUTOLOGICZNOŚĆ, MNISZEK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, KONWERSJA, LASONOGI, POMPA WYPOROWA, PREDESTYNACJA, KOLUMNADA, PRZEWÓD, PIRACTWO, PRZENOŚNOŚĆ, CHAŁUPNICA, ABLACJA LODOWCOWA, POMNIK, SARKOFAG, ZŁORZECZENIE, CHŁODNIK, KOZIA NÓŻKA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, DOM TOWAROWY, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, REZULTAT, DOBRO FINALNE, ŚCIANA, TOALETA, BERLACZ, OGRÓDEK, BRYTFANKA, DZIÓB, HEDONIZM ETYCZNY, UKŁAD NIEINERCJALNY, BABULINKA, ZABÓR, TAFELKA, PROJEKT, WIZA, AKT PŁCIOWY, RUSKI, WIR PIASKOWY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PUSTAK, ORDA, WYBRYK NATURY, DYSKRETKA, POLE GOLFOWE, KILOWAT, MASER, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, DYFUZOR, DRESZCZE, SKÓRA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, WRÓBEL POLNY, PERSPEKTYWA, BON OŚWIATOWY, AWAL, BURZA, LODOWIEC GRUZOWY, NALEŚNIK, ODBITKA, APOSTOŁ, MOSTEK, PALISADA, SKAŁA ALITOWA, HISZPAŃSKI, KONSUMENT, PRZEJEMCA, IMITATOR, SIÓDMY, ANALIZA, MASZYNKA, NASYCANIE, KRWIOBIEG, PIEROGI, STRUKTURA GEOLOGICZNA, WAPNIAK, SKŁADKA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, GODET, ANTIDOTUM, EMILY, KOŁACZYK, NASTAWA OŁTARZOWA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, TEATR, METAMERIA, BBS, SKRAJNIK DZIOBOWY, SIEDMIOMILOWE BUTY, ?NIEPRZYCHYLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURA ORGANIZACJI PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, INSTYTUCJI LUB SPOŁECZNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STRUKTURA ORGANIZACJI PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, INSTYTUCJI LUB SPOŁECZNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności (na 6 lit.)
USTRÓJ struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM
struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności (na 6 lit.).
USTRÓJ
struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności (na 6 lit.).

Oprócz STRUKTURA ORGANIZACJI PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, INSTYTUCJI LUB SPOŁECZNOŚCI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STRUKTURA ORGANIZACJI PAŃSTWA, SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, INSTYTUCJI LUB SPOŁECZNOŚCI. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast