MAŁŻ Z RODZAJU CARDIUM, PARVICARDIUM LUB CERASTODERMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SERCÓWKA to:

małż z rodzaju Cardium, Parvicardium lub Cerastoderma (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SERCÓWKA

SERCÓWKA to:

chomątko, kausza - rodzaj usztywnionego uchwytu liny z metalową kształtką (na 8 lit.)SERCÓWKA to:

odmiana czereśni (na 8 lit.)SERCÓWKA to:

owoc czereśni z odmiany o tej samej nazwie, który przypomina kształtem serce (na 8 lit.)SERCÓWKA to:

łopata o ostrzu (łyżce) w kształcie serca (na 8 lit.)SERCÓWKA to:

forma w kształcie serca do wyciskania serów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁŻ Z RODZAJU CARDIUM, PARVICARDIUM LUB CERASTODERMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.937

PUCHAR, KOMÓRKA, CEL, ŻEBRO, KATOLICKOŚĆ, KIJEK, EDYCJA, CZYREŃ, BAŻANT, ŚRODEK PRAWNY, KUREK, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, MODRASZKOWATE, WRÓBEL POLNY, LISTA, CZOSNEK, MASKA, HARMONIJKA, ANTYCYPACJA, SABOTY, DRIBLING, DEZASEMBLER, ADIANTUM ROZWICHRZONE, OŚCIEŻE, SPORRAN, WYŻYNKA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, GAZÓWKA, KOROZJA BIOLOGICZNA, RING, ZAŁATWIANIE, BUŁGARSKI, KOBIETA SPOD LATARNI, DZIAŁKA, MACHANIE RĘKĄ, BLOK, DYNAMIZM, ZABIEG, FAKT, ZWROT, NUŻENIEC ŚWIŃSKI, PANIKA BANKOWA, SMOCZA KREW, SKRAJNIK, RECEPTYWNOŚĆ, RAMIĘ, TABOR, KRÓWSKO, BASEN, BALOT, ŁUSKA, PAPRYKA, ROTA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, TRAŁ, WYRĄB, ZAKOP, OKRĘT DOZOROWY, LAWOWANIE, MONITOR, OBRÓT PIENIĘŻNY, MEGATSUNAMI, EWOKACJA, LYGODIUM PALMIASTE, MASKOTKA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KOSZT RODZAJOWY, TRYSEKCJA, TRANSPORTÓWKA, PUSZCZA, BARBARYZM, JELEŃ MILU, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ZAPRAWA, HUMMUS, ANTRESOLA, PATRYLINEARNOŚĆ, BRĄZOWNIK, WĄTROBOWIEC, SAMOISTNOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, PIGWA POSPOLITA, KAPUŚNIAK, BITLES, MAPA AKUSTYCZNA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, KIEŁ, PESTO, ZAPORA, ELEMENT, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, BLOKHAUZ, GRAFFITI, WIDMO ATOMOWE, MASWERK, DYKTAT, ZARZUT, AZJATA, BUDOWLA OBRONNA, POSTERUNEK, AGRESOR, FACSIMILE, WELIN, KARMELEK, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ARALIA, PĘCHERZYK, OFICER FLAGOWY, KINOTEATR, KUTER UZBROJONY, ŁEBEK, SELEKCJA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KORNIK, SZTURMAK, SZTYFT, ORNAMENT, IZOLAT, ZBIORKOM, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PIEC GRZEWCZY, WILGOTNOŚĆ, SZCZYT, DEMOTYWATOR, TROLL, EBA, ZIELONE, BORIS, PENTAPTYK, KURCZAK TIKKA MASALA, WIBRACJA LABILNA, TĘCZA, HEBRA, TERMOSTAT, NIEWYPARZONY JĘZYK, PROWINCJA, KAJUTA, IZOLACJA, KASZYCA, ŻEL, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, PARAFIA, PODCAST, OSTROKÓŁ, WARSTWA ABLACYJNA, RÓJ, KIBITKA, FASOLA MUNGO, ADORACJA, WROTA, KULCZYBA WRONIE OKO, PRZEWIĄSŁO, BUDOWA, AGENCJA, OGÓREK, SYMFONIK, SIWAK, GRECKI, GONDOLA, SĘDZIA, KADZIDŁOWIEC, KOLOROWOŚĆ, OFIARA, KONSOLA, OŚWIADCZENIE, WKŁADKA, WIZJA LOKALNA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, MIŁOŚĆ, SIDARA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, EPISTOŁA, ARCHIKONFRATERNIA, ZBROJOWNIA, OGNISKO, PÓŁSKÓREK, MINORKA, RAJZBRET, CEMENT STOMATOLOGICZNY, LODOWIEC FIELDOWY, KREACJA PIENIĄDZA, SYGNAŁ CIĄGŁY, MARUNA NADMORSKA, SKUMBRIA, WZÓR UŻYTKOWY, REGULARNOŚĆ, SUWNICA, OCZKO, PIKIETA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, WYPRAWA, OŁATKA, ASPIRACJA, WYZWISKO, NABIERKA, SZCZOTKA, TWARZOWIEC, MUCHA MOKRA, SZURPEK MISECZKOWATY, MUR, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SANDINISTA, SĘK, CHAŁWA, LOTERIA, LIMIA, CYMELIUM, KONTENER, ŻACHWA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, WYCHÓD, NALEŚNIK, SKARB, SYNTEZA, NALEŹLINA, SZURPEK, TEMPO, KWAS, ZASILANIE, BAJOS, NIENORMATYWNOŚĆ, KULTYSTA, BENCHMARK, TOWARZYSTWO, MATKA, WYCIERACZKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, WYŚCIGÓWKA, WIDEOMANIAK, KRAJ, MANTELLOWATE, TRAMWAJ WODNY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, POSADZKA, LESZCZYNA, ROZWAGA, ROŚLINA KOPALNA, INFOMAT, ZLEW, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, JABŁKO, NATASZA, JASKÓŁKA, WYKLUCZENIE, DZIESIĘCINA, ŁAWNIK, ROMANTYZM, GODŁO PROMOCYJNE, DYSTYCH, PODUSZKA POWIETRZNA, GĄBKA, SŁODNIK, GRÓB SKRZYNKOWY, WYBITNOŚĆ, WARTOŚĆ, ŁUPEK MARGLISTY, KORONA, MŁODZI, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, SPÓŁKA, BLOK ENERGETYCZNY, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, TRIDUUM, PRZEDSZKOLE, BALDACHIM, ŚLIWA, PARAFRAZA, INWOLUCJA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KONURBACJA, WSTĘŻNIAKI, STĄGIEWKA, ATERYNA SMUGOBOK, MAGIERKA, PŁASKLA, ZACIĘCIE, POPRAWKA, MIŚ, PŁYWACZEK, BOŚNIACKOŚĆ, DEPRESJA, CZARNY FILM, ULGA REMONTOWA, ELANA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ZABYTEK RUCHOMY, ORBITA POLARNA, MUCHOMOREK, TĘPAK, PODIUM, ETYKIETA, VIBRATO, SZOK CENOWY, WRZĘCHY, ZAKON KONTEMPLACYJNY, ARENA, AUTOBUS SZYNOWY, ?ŻAKARD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.937 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁŻ Z RODZAJU CARDIUM, PARVICARDIUM LUB CERASTODERMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁŻ Z RODZAJU CARDIUM, PARVICARDIUM LUB CERASTODERMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SERCÓWKA małż z rodzaju Cardium, Parvicardium lub Cerastoderma (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SERCÓWKA
małż z rodzaju Cardium, Parvicardium lub Cerastoderma (na 8 lit.).

Oprócz MAŁŻ Z RODZAJU CARDIUM, PARVICARDIUM LUB CERASTODERMA sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - MAŁŻ Z RODZAJU CARDIUM, PARVICARDIUM LUB CERASTODERMA. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x