CEWKA INDUKCYJNA Z RDZENIEM MAGNETYCZNYM LUB RZADZIEJ BEZ RDZENIA (POWIETRZNA), ZAPOBIEGAJĄCA NAGŁYM ZMIANOM NATĘŻENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB SŁUŻĄCA DO OGRANICZENIA PRĄDU PRZEMIENNEGO BEZ STRAT MOCY, JAKIE WYSTĘPOWAŁYBY, GDYBY ELEMENTEM OGRANICZAJĄCYM BYŁA REZYSTANCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŁAWIK to:

cewka indukcyjna z rdzeniem magnetycznym lub rzadziej bez rdzenia (powietrzna), zapobiegająca nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego lub służąca do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy, jakie występowałyby, gdyby elementem ograniczającym była rezystancja (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DŁAWIK

DŁAWIK to:

rodzina 21 gatunków ptaków występujących w lasach płd. Afryki, Azji i Australii (na 6 lit.)DŁAWIK to:

element dławnicy w postaci tulei z kołnierzem (na 6 lit.)DŁAWIK to:

cewka elektryczna o małej impedancji dla prądów o zadanej częstotliwości i o dużej impedancji dla prądów o większej częstotliwości (na 6 lit.)DŁAWIK to:

ptak z rzędu wróblowatych; tereny Azji, Afryki, Australii (na 6 lit.)DŁAWIK to:

rodzaj cewki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CEWKA INDUKCYJNA Z RDZENIEM MAGNETYCZNYM LUB RZADZIEJ BEZ RDZENIA (POWIETRZNA), ZAPOBIEGAJĄCA NAGŁYM ZMIANOM NATĘŻENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB SŁUŻĄCA DO OGRANICZENIA PRĄDU PRZEMIENNEGO BEZ STRAT MOCY, JAKIE WYSTĘPOWAŁYBY, GDYBY ELEMENTEM OGRANICZAJĄCYM BYŁA REZYSTANCJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.034

KASETOFON, WARIACJA, PRZEMOC, DŻINSY, KACZKA, STANDARD EMISYJNY, LODOWICA, WYNAGRODZENIE, LEGOWISKO, TERAPIA, PAS POOPERACYJNY, LODOŁAM, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, CIASTO BISZKOPTOWE, LOBOTOMIA, WIELOKĄT, ZAPOŻYCZENIE, WIWAT, STRZAŁ, ARMARIA, SZUKACZ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ANALIZA, AKOMODACJA, MIKROKLIMAT, MORFEM LEKSYKALNY, KAPER, BEZ, HORYZONT, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, ANALIZA WARIANCJI, KRYMINALISTYKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, RAMA, BABINIEC, SZWALNIA, HERBATA, PAKIET SOCJALNY, INSTANCJA, KUŁAK, KASZEL SUCHY, PARÓWKA, BASEN ARTEZYJSKI, SPODECZEK, ULOT, ZACHWALACZ, TUNBERGIA, POBIAŁKA, ZRĘBICA, KUKUŁCZE JAJO, APSYDA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POPRZEDNICZKA, TEUTOŃSKI, WŁÓKNO, BANDAŻ, IDIOM, ZANZA, SAMOCZYSZCZENIE, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KOLEBKA, GARNEK, HEBRAJSKI, MAŁŻONEK, POMADKI, SYSTEMIK, STAN NADZWYCZAJNY, LEJ KRASOWY, DACHÓWKA, PRĄD ZAWIESINOWY, SĄD OSTATECZNY, BAZYLISZEK, PERGOLESI, ŚWIATŁOCIEŃ, PEPSI, KANAPA, ROZKŁAD, MINISTER BEZ TEKI, PYTANIE, SUKMANA, KRYZA, BODZIEC WARUNKOWY, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, WODOROSIARCZEK, KONEWKA, MUSZTRA, KAZBA, GODET, SEMESTR LETNI, EPONIM, KOSZMAR, TRIFORIUM, LARGO, GWIAZDA WIELOKROTNA, KITAJKA, BUGAJ, OWOC RZEKOMY, WYLĘGARNIA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, TRAJKOTKA, AWANS, ŚCIEŻKA, KRATOWNICA, NIESPIESZNOŚĆ, KASETOWIEC, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, BEZA, BUDYŃ, KREDYT KUPIECKI, DRUGA POŁOWA, KRIS, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, MAZUREK, MARCHWIANE RĘCE, PEIRESKIA, PRZEWODZIK, CHWYT, SAMOUK, SYSTEM ZARZĄDZANIA, MRÓWKA FARAONA, ATUT, ŻALE, UJĘCIE, KONDOMINIUM, POPRAWIACZ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, REWALIDACJA, TARYFA ULGOWA, METAFRAZA, BĘBEN, SERW, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, OBLĘŻENIEC, REDUTA, ZGŁĘBNIK, MIKOZA, AKCJA IMIENNA, PORĘCZ, ZAGRANICZNOŚĆ, KREOL, CUGANT, MŁOTECZEK, KOLCZATKA, PUBLIKA, PRZYDAWKA, DANIE ARBUZA, AUTOMAT, FARBA PROSZKOWA, PRZYDANKA, TRYB NIEPROCESOWY, KONDYCJA FIZYCZNA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PIECZEŃ, TUTOR, KORBA, PIKA, KRÓLIK FLORYDZKI, KAJAK, TĘŻNIA, MERZYK GROBLOWY, KLEJÓWKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, KÓŁKO OGONOWE, DELOKALIZACJA, FRAZA NOMINALNA, LUMINATOR, ADIUSTACJA, TRYMOWANIE, DOPING, EMBOLIZACJA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, TARA, FORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KUMA, JOSE, SUBSKRYBENTKA, ULGA REMONTOWA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, TOPIEL, PODKŁAD, PRZYSTOSOWANIE, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, KUTYKULA, SKOPEK, E-POCZTA, DOROBKOWICZ, SAŁATA LOLLO, PIELGRZYM, BIEG DYSTANSOWY, PANIKA BANKOWA, NACHYLENIE MAGNETYCZNE, GABINET, DANIE KOSZA, WYRAZ, ARSENAŁ, HERBATA, KONFEDERACJA, POCHODZENIE, FRYWOLITKA, ZASADA PODCZEPIENIA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, KLERK, RASA, CHOCHOŁ, ESENCJA, OSIEMNASTKA, SMOLT, PRZEMYSŁÓWKA, KAŁMUK, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, FAZA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, DĘTKA, OKREŚLENIE, HUMORESKA, ELEKTROEROZJA, RUBLÓWKA, ZIMNE NÓŻKI, KOLEKTOR, ZASIŁEK OKRESOWY, PLUS, PIEPRZ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, TECHNOKRATA, DZIEŁO ŻYCIA, BOMBA LOTNICZA, ZAWIKŁANIE, PRZYBYTEK, BOMBA TERMOJĄDROWA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PROTEKTORAT, HUTNIK, KRA LODOWCOWA, SIŁY POKOJOWE, PRZĘSŁO, PASZTET, MSZA, RELACJA, ZAKŁAD WZAJEMNY, KRZYWA, FILM WOJENNY, PROTEZA DENTYSTYCZNA, BALDACH, MOKASYNY, SZTURWAŁ, WYROK PRAWOMOCNY, AKADEMIA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, NIMFAJON, CZTEROKROTNOŚĆ, ZŁOTOGŁÓW, ARANŻACJA, PODATEK TONAŻOWY, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ZESTAWIK, TERMOS BUFETOWY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, EGZONUKLEAZA, RYBONUKLEAZA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, LINIA ZABUDOWY, HAYDN, RZEKA EPIZODYCZNA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, POMORSKI, PRZEDZIAŁ, KARAFKA, KLAUZULA UMOWNA, CIUPAGA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, RÓŻA BAZALTOWA, SKALA, KIEŁ, KORZYŚĆ, GŁOWICA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, AFERA, KAWA BEZKOFEINOWA, WARIACJA, REPOZYCJA, GÓRA LODOWA, CIAŁO NIEBIESKIE, HAMULEC, PARTIA, AKSAMITKA, RZYMSKI, MELODYKA KANTYLENOWA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, ABROGACJA, LENIUSZEK, POŁYSK, SKORUPA, CYKL FIGURALNY, BAR, SKARB, ?KOSZULKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.034 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CEWKA INDUKCYJNA Z RDZENIEM MAGNETYCZNYM LUB RZADZIEJ BEZ RDZENIA (POWIETRZNA), ZAPOBIEGAJĄCA NAGŁYM ZMIANOM NATĘŻENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB SŁUŻĄCA DO OGRANICZENIA PRĄDU PRZEMIENNEGO BEZ STRAT MOCY, JAKIE WYSTĘPOWAŁYBY, GDYBY ELEMENTEM OGRANICZAJĄCYM BYŁA REZYSTANCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CEWKA INDUKCYJNA Z RDZENIEM MAGNETYCZNYM LUB RZADZIEJ BEZ RDZENIA (POWIETRZNA), ZAPOBIEGAJĄCA NAGŁYM ZMIANOM NATĘŻENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB SŁUŻĄCA DO OGRANICZENIA PRĄDU PRZEMIENNEGO BEZ STRAT MOCY, JAKIE WYSTĘPOWAŁYBY, GDYBY ELEMENTEM OGRANICZAJĄCYM BYŁA REZYSTANCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŁAWIK cewka indukcyjna z rdzeniem magnetycznym lub rzadziej bez rdzenia (powietrzna), zapobiegająca nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego lub służąca do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy, jakie występowałyby, gdyby elementem ograniczającym była rezystancja (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŁAWIK
cewka indukcyjna z rdzeniem magnetycznym lub rzadziej bez rdzenia (powietrzna), zapobiegająca nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego lub służąca do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy, jakie występowałyby, gdyby elementem ograniczającym była rezystancja (na 6 lit.).

Oprócz CEWKA INDUKCYJNA Z RDZENIEM MAGNETYCZNYM LUB RZADZIEJ BEZ RDZENIA (POWIETRZNA), ZAPOBIEGAJĄCA NAGŁYM ZMIANOM NATĘŻENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB SŁUŻĄCA DO OGRANICZENIA PRĄDU PRZEMIENNEGO BEZ STRAT MOCY, JAKIE WYSTĘPOWAŁYBY, GDYBY ELEMENTEM OGRANICZAJĄCYM BYŁA REZYSTANCJA sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - CEWKA INDUKCYJNA Z RDZENIEM MAGNETYCZNYM LUB RZADZIEJ BEZ RDZENIA (POWIETRZNA), ZAPOBIEGAJĄCA NAGŁYM ZMIANOM NATĘŻENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO LUB SŁUŻĄCA DO OGRANICZENIA PRĄDU PRZEMIENNEGO BEZ STRAT MOCY, JAKIE WYSTĘPOWAŁYBY, GDYBY ELEMENTEM OGRANICZAJĄCYM BYŁA REZYSTANCJA. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast