ORGAN WŁADZY W DWUIZBOWYM PARLAMENCIE, SĄDZIE (NP. SĄDZIE NAJWYŻSZYM) LUB INNEJ INSTYTUCJI WYKONUJĄCEJ WŁADZĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZBA to:

organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IZBA

IZBA to:

pomieszczenie, najczęściej takie, w którym się mieszka; przeważnie w odniesieniu do chaty wiejskiej (ale nie tylko) (na 4 lit.)IZBA to:

organizacja zawodowa, zrzeszająca przestawicieli danego zawodu, starająca się regulować sprawy z nim związane, bronić interesów tej grupy zawodowej lub dbająca o ich interesy w inny sposób (na 4 lit.)IZBA to:

pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki; pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaje się za izby) (na 4 lit.)IZBA to:

wysoki urząd administracji państwowej, np. Najwyższa Izba Kotroli (na 4 lit.)IZBA to:

POKÓJ, pomieszczenie mieszkalne (na 4 lit.)IZBA to:

piwniczna lub Wojtusiowa (na 4 lit.)IZBA to:

... przyjęć - w szpitalu (na 4 lit.)IZBA to:

w chacie - bielona (na 4 lit.)IZBA to:

niższa lub wyższa w parlamencie (na 4 lit.)IZBA to:

... wytrzeźwień (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN WŁADZY W DWUIZBOWYM PARLAMENCIE, SĄDZIE (NP. SĄDZIE NAJWYŻSZYM) LUB INNEJ INSTYTUCJI WYKONUJĄCEJ WŁADZĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.839

SPRZĘŻNICA, WINIETA, ZAKON MNISZY, LETARG, KWADRATURA, PRAWO MAJĄTKOWE, PUDER, SIŁA, DYFTYK, GIRLANDA, ZMORA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SUBWOOFER AKTYWNY, ODPRAWA, NISKOROSŁOŚĆ, MRÓWKA, CEDUŁA, ZRANIENIE, TERMIN INSTRUKCYJNY, SZYFON, LOKACJA, SPÓD, PRZEPAŚĆ, TRANSPARENT, LIST, MIGOTANIE GWIAZD, KRAJ, PERSYFLAŻ, SINICA, WŁÓCZĘGA, STYMULACJA ODWIERTU, LINUKSIARA, CHAŁTURA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MIŁOŚĆ, STEK, TYMPAN, STAUROPIGIA, ELANA, MIESZKO I, RÓŻNOWICIOWCE, PINGWINARIUM, KATEDRA, ANGIELSKI, PĘDNIK CYKLOIDALNY, HOKEJ, TRANSGRESJA, RIKSZARZ, POJEDYNEK, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, SMOCZEK, ELASTYK, KĄT OSTRY, CHAŁUPNICA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, MEMORIAŁ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KARA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, DULKA, SŁUŻKA, GWIAZDKA, ANTAŁ, CUDOWRONKA, CYKL FIGURALNY, MUZYK, ZEZWŁOK, PIĘCIOKROTNOŚĆ, INTERPRETATOR, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, RÓJ, KARABIN AUTOMATYCZNY, ŁOTOK, DRŻĄCZKA, RUNA, TECHNIKA ANALOGOWA, ECCHI, POR, PROGRAM, MSZA, PIDGIN, PORADLNE, GALÓWKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, TABULA RASA, GRÓDŹ, SŁODKA BUŁKA, MOBILE, CENTRUM, CIEK, ŁASKAWCA, MATERAC, CERATA, DOMEK DLA LALEK, TELEGRAM, DEZAKTYWACJA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, RETENCJA, FORMACJA DEFENSYWNA, MANEŻ, PRZYRZĄD, WYGASZACZ, LWIA CZĘŚĆ, IBERYSTA, REFORMATOR, NOTABL, BRYLE, PASTORALE, KOLUMNA, PUNKT OKOSTNOWY, TOINA, RANA, CYNGLE, LEGENDA, KALIMBA, DŁUGI WEEKEND, BUŃCZUK, POMOST, BLOKADA, BLOCZEK, PASIERB, CUMULONIMBUS, ZATOR, BOCZNIAK, ETIUDA, TERMOSIK, CZUJKA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KONGREGACJA, PALISADA, OPONA, NOC KAIRU, SAKRALIZACJA, UNDEAD, WAŁ, ARCHIKONFRATERNIA, GLORIA, MOSTEK, NALEŚNIK, DEKRETACJA, KACZKA, ANSAMBL, BRAZYLIANY, SREBRZENIE, UKŁAD ADAPTACYJNY, TRÓJKA, WAFELEK, DYSPEPSJA, PANTEON, LANGUSTA POSPOLITA, DŻIHAD, WSPÓŁUCZEŃ, MŁAKA, HODOWCA, SYGNAŁ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PAJĄCZEK, KOPUŁA PANCERNA, IDIOMAT, INDOKTRYNACJA, RING, SYGNAŁ CIĄGŁY, FIBRYL, OPLOT, TEKA, CZERWONOSKÓRY, OPERATOR, CHARAKTERYSTYKA, SENSYBILIZATOR, OBRONA, MNIEJSZE ZŁO, AUTSAJDER, LOGIKA NIEFREGOWSKA, POŁAĆ, RATOWNIK MEDYCZNY, TALERZ, BAREŻ, MASWERK, STOŁP, BŁOTNIAK, TULEJA, BURŁAK, SKRYBA, PRZEWRÓT, RAMA, OKSYDAZA, WŁADCA ABSOLUTNY, MAKART, GROŹBA BEZPRAWNA, KOSZÓWKI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, HEJT, STEROLOTKA, KOPUŁA, KWAS LINOLENOWY, KAPLICZKA, ROZKŁAD, MELON, AROMAT, WAGONIK, WADA, DROGA GRUNTOWA, OKRĘT-BAZA, ASESOR, FUTURE SIMPLE, PODJAZD, CZYŚCIOCHA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, PODRODZAJ, RELACYJNOŚĆ, TUM, POWŁOCZKA, PRZEJEMCA, FILM KATASTROFICZNY, NOTKA, ŁAWICA SKALNA, KOMBINATORYKA, LIMETA, TENDENCJA, PARAFARMACEUTYK, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, MACERACJA, CELA, UŻYTEK, ARABESKA, GLUKOMETR, PRZEBUDOWA, GABINET, WYPOWIEDZENIE, ZNAK LEGITYMACYJNY, MIRLITON, DŹWIGNIA, KONOTACJA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ZAŁOM, ŁUSKOWIEC, EWOLUCJA KASKADERSKA, EKSTRUZJA, PRECYPITACJA, ROZGAŁĘZIACZ, ZARZUT, BĄK, PŁYTKA, EGZARCHAT, REFERENDUM GMINNE, ZAPOŻYCZENIE, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, TETRAPOD, TERAPIA, REPERTUAR, KASETOWIEC, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, RZECZNIK PRASOWA, CIAŁO, SKORUPA, TERAPIA REINKARNACYJNA, TYKA, SATELITA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, KORONA, NIEWIERNOŚĆ, CIOTECZNY DZIADEK, CENOBIORCA, BYCZEK, ROZTRUCHAN, KURANT, PĄCZEK, MAKARONIARZ, DOSTATEK, POSZKODOWANA, BARONIĄTKO, PIKA, CLERESTORIUM, BIEŻNIA, TERMOREGULATOR, GRAF PODSTAWOWY, MONOPOL, LEN, ŚCIGAŁKA, ZAŚWIATY, ADWOKAT, GALETA, OJCIEC CHRZESTNY, CIOCIA, ZBAWCZYNI, PLANETA, KOD IDENTYFIKACYJNY, PRYMITYW, FASOLKA MUNG, NIEBIOSA, KAPITANAT, GARMAŻERNIA, LENIUSZEK, LOBELIA, MANDORLA, CECHA, ?ATRYBUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGAN WŁADZY W DWUIZBOWYM PARLAMENCIE, SĄDZIE (NP. SĄDZIE NAJWYŻSZYM) LUB INNEJ INSTYTUCJI WYKONUJĄCEJ WŁADZĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGAN WŁADZY W DWUIZBOWYM PARLAMENCIE, SĄDZIE (NP. SĄDZIE NAJWYŻSZYM) LUB INNEJ INSTYTUCJI WYKONUJĄCEJ WŁADZĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZBA organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZBA
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę (na 4 lit.).

Oprócz ORGAN WŁADZY W DWUIZBOWYM PARLAMENCIE, SĄDZIE (NP. SĄDZIE NAJWYŻSZYM) LUB INNEJ INSTYTUCJI WYKONUJĄCEJ WŁADZĘ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ORGAN WŁADZY W DWUIZBOWYM PARLAMENCIE, SĄDZIE (NP. SĄDZIE NAJWYŻSZYM) LUB INNEJ INSTYTUCJI WYKONUJĄCEJ WŁADZĘ. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x